Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - działka rolna nr 76/3 o pow. 5638 m2, położona w obrębie nr 4 m. Nowogard


Nowogard 24.04.2008 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki rolnej, położonej w obrębie nr 4 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka rolna nr 76/3 o pow. 5638 m2, położona w obrębie nr 4 m. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 43619 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 6.06.2008 r. o godz. 1015 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 128.152,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 1.300,00 zł.

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 12,76 zł -koszty dokumentacji kartograficznej, 230,00. - koszty wyceny działki (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).

Wznowienie granic działki wykona nabywca we własnym zakresie.

Możliwość uzbrojenia terenu w urządzenia infrastruktury technicznej tj. w instalację energetyczną i wodną.

Przeznaczenie określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard - zabudowa produkcyjna nie rolnicza przemysłowa, składowa.

Działka nie posiada przeprowadzonych badań geologicznych.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 2 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 130.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art. 594 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj. 12.900,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 3.06.2008 r. do godz. 1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 12-05-2008 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 12-05-2008 14:36