Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - działka nr 506 o pow. 313 m2, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Łąkowej


Nowogard 30.04.2008 r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Łąkowej.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 506 o pow. 313 m2, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Łąkowej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 5474 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6.06.2008 r. o godz. 1030 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

 

Cena wywoławcza działki - 12.839,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 130,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 240,00. (dwieście czterdzieści złotych) - za wycenę działki (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).

Przeznaczenie określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nowogard - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem usług uzupełniających.

Możliwość uzbrojenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj. instalację energetyczną, wodną, sanitarną i telefoniczną. Po wykonaniu przez gminę dalszej infrastruktury technicznej tj. drogi zostanie naliczona opłata adiacencka (podstawa - Uchwała Nr IX/115/03 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 sierpnia 2003 r.).

Działka nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.

Wznowienie granic działki nabywca wykona we własnym zakresie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.1.300,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 3.06.2008r. do godz.1430 lub na konto: Grupa PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 05-05-2008 17:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 05-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 05-05-2008 17:32