Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - działki rolne nr 70/19 i 70/20 o łącznej pow. 1743 m2 niezabudowane, położona w obrębie Słajsino gm. Nowogard


Nowogard 24.04.2008 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Słajsino gm. Nowogard.

 Przedmiotem sprzedaży są działki rolne nr 70/19 i 70/20 o łącznej pow. 1743 m2 niezabudowane, położona w obrębie Słajsino gm. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami:

  • dla działki 70/19 - Kw 29063

  • dla działki 70/20 - Kw 29064

 Przetarg odbędzie się w dniu 6.06.2008 r. o godz. 1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości - 6.867,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj.100,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości określone w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Nowogard: teren zabytkowego założenia parkowo-dworskiego.

Możliwość uzbrojenia terenu w instalację: wodną, energetyczną.

Wznowienie granic nieruchomości nabywca wykona we własnym zakresie.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 230,00 zł. - za wycenę działek , koszty dokumentacji kartograficznej - 12,77 zł (podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003 r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 690,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 3.06.2008 r. do godz. 1430 lub na konto: GRUPA PEKAO S.A. IO/Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 091-39-26-225 lub 091-39-26-226.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 05-05-2008 16:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 05-05-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 05-05-2008 16:58