Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Uchwała Nr XVI/141/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi


 Uchwała Nr XVI/141/08

Rady Miejskiej w Nowogardzie

z dnia 27 lutego 2008 roku

  w sprawie rozpatrzenia skargi

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. r 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) związku z art. 229 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 59, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) - Rada Miejska w Nowogardzie uchwala, co następuje:

 § 1. 1.Po rozpatrzeniu nie uwzględnia skargi złożonej przez Pana xxxxxxx xxxxxxx na działalność Burmistrza Nowogardu prowadzoną w związku z wnioskiem o przyznanie lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych.

2. Wnioskodawca nie spełnia kryteriów uchwały Nr XLI/324/02 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie zasad przyznawania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy a mianowicie warunku dotyczącego stałego zamieszkiwania na terenie gminy Nowogard.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący Rady Marek Krzywania

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 19-03-2008 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Hubert Winnicki 18-05-2011 14:11