Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż działki zabudowanej lokalem użytkowym (garażem) wraz z udziałem 38/1000 w częściach wspólnych nieruchomości, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. 3-go Maja 49

Nowogard 15.02.2008 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej lokalem użytkowym (garażem) wraz z udziałem 38/1000 w częściach wspólnych nieruchomości, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. 3-go Maja 49.

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 4 (garaż) o pow. użytkowej 8,45 m2 wraz z udziałem 38/1000 w częściach wspólnych budynku, urządzeniach i działce nr 118 o pow.315 m2, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul.3-Maja 49.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 33519 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.  

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2008 r. o godz. 1045 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

 Cena wywoławcza lokalu użytkowego (garażu) wraz z udziałem 38/1000 w częściach - 10.225,00 zł wspólnych budynku, urządzeniach i gruncie
postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 110,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 230,00 zł. - za wycenę działki , za wycenę lokalu użytkowego(garażu) - 120,00 zł.

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.1.100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 18.03.2008 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. 091-39-26-225 lub 091-39-26-226.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 21-02-2008 10:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 21-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 21-02-2008 10:50