Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Zamkowej 15


Nowogard 14.02.2008 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Zamkowej 15.

 Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 327/6 o pow. 2446 m2, położona w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Zamkowej 15.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 27055 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Cena wywoławcza nieruchomości - 54.816,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 600,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.03.2008 r. o godz. 1030 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 230,00 zł - wycena działki.

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj. 5.500,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 18.03.2008 r. do godz. 1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Możliwość podłączenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj.: instalację wodną i energetyczną.

Na terenie działki przebiega instalacja gazowa.

Przeznaczenie nieruchomości określone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard: zabudowa przemysłowo składowa.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.

Burmistrz Nowogardu Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Andrzej Sawicki 20-02-2008 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 20-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Andrzej Sawicki 20-02-2008 14:14