Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Nowogard, działka nr 284/19 o pow.525 m2, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.


Nowogard 2.01.2008r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza drugi przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej , położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 284/19 o pow.525 m2, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 41114 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Działka nr 284/19 nie posiada drogi dojazdowej.

Na działce nr 284/18 i 284/20 należy ustanowić służebność gruntową na rzecz właściciela działki nr 284/19 polegająca na prawie przechodu i przejazdu.

Cena wywoławcza nieruchomości - 7.365,00 zł.

obniżona o 30%

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Termin przeprowadzonego pierwszego przetargu - 30.11.2007r.

Przetarg odbędzie się w dniu 8.02.2008r. o godz.1015 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 230,00 zł - wycena działki , 490,00 zł.- koszty geodezyjne.

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.740,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 5.01.2008r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Możliwość podłączenia działki w urządzenia infrastruktury technicznej tj: instalację wodną, gazową, sanitarną i energetyczną.

Przeznaczenie nieruchomości określone w studium uwarunkowań: zabudowa mieszkaniowa z usługami.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 09-01-2008 09:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 08-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2008 09:22