Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Nowogard, ul.Radosława 10a


Nowogard 1.10.2007r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul. Radosława 10a.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działki nr 113 o pow.936 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym zawierającym jedno pomieszczenie o pow.użytkowej 108,56 m2, położona w obrębie nr 7 m. Nowogard przy ul.Radosława 10a.

Działka posiada urządzoną księgę wieczystą Kw Nr 24797 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie są obciążone żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 9.11.2007r. o godz.1110 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza nieruchomości - 30.708,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 400,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 350,00. - za wycenę nieruchomości.

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Działka uzbrojona jest urządzenia infrastruktury technicznej: instalację wodną i energetyczną.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.3.100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 6.11.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091) 39-26-225 lub (091) 39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 08-10-2007 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 08-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2007 14:12