Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - ul.Cmentarna, działka nr 262/4


Nowogard 24.07.2007r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 262/4 o pow. 955 m2, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Cmentarnej.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 262/4 o pow.955 m2, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Cmentarnej.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 29458 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6.09.2007r. o godz.1015 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

 

Cena wywoławcza działki - 41.657,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 500,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 

Do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 230,00. (dwieście trzydzieści złotych)

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

 

Urządzenia infrastruktury technicznej znajdują się w ulicy Cmentarnej tj. instalacja energetyczna, wodna, sanitarna, gazowa i telefoniczna.

 

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 3 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 42.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

 

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.4.200,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 3.09.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

 

 

 

 

 

 

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

 

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

 

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

 

 

 

 

Z-ca Burmistrza Nowogardu

 

Artur Gałęski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 16-08-2007 07:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 08-08-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 16-08-2007 07:45