Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Termin do dnia 03.08.2007 - Zadanie dotyczące działalności w zakresie upowszechniania sportu masowego w zakresie sekcji piłki nożnej, ręcznej i tenisa stołowego


Nowogard, dnia 03.07.2007 r.

Burmistrz Nowogardu

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Na realizację zadania publicznego Gminy Nowogard dotyczącego upowszechniania sportu masowego w zakresie sekcji piłki nożnej, ręcznej i tenisa stołowego.

 1. Planowane wydatki na powyższe zadanie- 53.000 złotych

 2. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 3. Środki określone w pkt 1 przeznacza się na wspieranie zleconych organizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 4. Zasady przekazywania dotacji na dofinansowanie zleconych zadań w sposób szczegółowy zostaną ustalone w umowie zawartej z organizacją wyłonioną w postępowaniu konkursowym. Oferty do konkursu, sporządzone są według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr264, poz. 2207), organizacje składają w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia tj. do dnia 03.08.2007 r. na adres: Urząd Miejski

w Nowogardzie, Pl. Wolności 1 72-200 Nowogard w zamkniętych kopertach z

napisem: „Upowszechnianie sportu masowego w zakresie sekcji piłki nożnej, ręcznej i

tenisa stołowego”.

 1. Wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Nowogardu w ciągu 30 dni od upływu terminu do składania ofert, biorąc pod uwagę następujące kryteria wyboru;

  1. potencjał organizacyjny,

  2. zakres oferowanych usług,

  3. udział środków własnych,

  4. efekty dotychczasowej działalności.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 05-07-2007 19:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Magdalena Krzak 05-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-07-2007 19:37