Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Sprzedaż - Nowogard, działka nr 545/26 - obręb nr 2


Nowogard 14.05.2007r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w udziale 1/2 części składającej się z działki nr 545/26 o pow. 132 m2 i budynku gospodarczego, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul.T.Kościuszki.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość w udziale 1/2 części składająca się z działki nr 545/26 o pow.132 m2 i budynku gospodarczego (sposób użytkowania nieruchomości jak na załączonym szkicu), położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul. T.Kościuszki .

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 41207 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2007r. o godz. 1045 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Przetarg ogranicza się do osób zamieszkałych przy ul.T.Kościuszki nr nr 21,21a.21c,21d,21e,22,23.


Cena wywoławcza nieruchomości - 3.370,00 zł.

w udziale 1/2 części

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 675,00. (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć złotych).

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Działka wyposażona w urządzenia infrastruktury technicznej tj. sanitarną,wodną, energetyczną, telefoniczną i gazową.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj.337,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 12.06.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 23-05-2007 09:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Edyta Dobrowolska 18-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 06-06-2007 11:01