Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

budowa zakładu produkcji płyty wiórowej

Nowogard, dnia 02 kwietnia 2007 r.

GKMiOŚ.7624/18/06

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz 627 z p. zm.) informuję o rozpoczęciu
procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
polegającego na budowie zakładu produkcji płyty wiórowej ze zrębków
drewnianych oraz papierówki iglastej na działce nr 64/7 obręb Nr 4 m. Nowogard.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek PPB "Gryfbet" Sp. z o.o. I
Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Szosa Stargardzka 20-22, 70-
893 Szczecin.

Na podstawie art. 53 wyżej cytowanej ustawy organ właściwy do wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w
postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art 31 ustawy
przysługuje „każdemu”.
Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy informuję, że dane o:
– wniosku;
– raporcie oddziaływanie na środowisko zostały umieszczone, zgodnie z art 19
ust 6 Prawa ochrony środowiska, w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach prowadzonym przez Wydział Gospodarki Komunalnej,
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przy
Placu Wolności 5, pok. 207 wykaz jest dostępny od poniedziałku do piątku w
godz. 8.00-15.30

Ponadto, zgodnie z art. 32 ust 1 pkt 1 ustawy, informuję o możliwości
składania uwag i wniosków do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Plac Wolności 5, 72-200
Nowogard pok. 207 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Nowogardzie pod adresem: www.bip.nowogard.pl oraz wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogardzie przy Placu Wolności 1.

Burmistrz Nowogardu
Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 05-04-2007 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-04-2007 08:49