Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

sprzedaż - działka nr 284/9 ul. 15 lutego 14a, Nowogard


Nowogard 16.03.2007r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 284/9 o pow. 695 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard ul.15-lutego 14a.

Przedmiotem sprzedaży jest działka nr 284/9 o pow.695 m2, położona w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul.15-lutego 14a.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 35292 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2007r. o godz.1015 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

Cena wywoławcza działki - 20.336,00 zł.

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 210,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Do ceny działki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 230,00. (dwieście trzydzieści złotych).

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Działka wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej tj. instalację wodną, gazową, sanitarną, energetyczną i telefoniczną.

Działka nie ma przeprowadzonych badań geologicznych.

Ograniczenie zabudowy - linia energetyczna i instalacja wodociągowa.

Przełożenie instalacji wodociągowej na własny koszt nabywcy.

Nabywca nieruchomości zobowiązuje się rozpocząć budowę w ciągu 3 lat a zakończyć ją w ciągu 5 lat. Oba te terminy biegną od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nie dotrzymanie w/w terminów gmina naliczy a inwestor zapłaci karę w wysokości 21.000,00 zł. w terminie jednego miesiąca licząc od daty doręczenia wezwania przez Gminę Nowogard do zapłaty tej kary.

Gmina zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w przypadku nie rozpoczęcia inwestycji w w/w terminie w/g zasad określonych w art.594 Kodeksu Cywilnego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości działki tj.2.100,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 17.04.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091) 39-26-226.

Burmistrz Nowogardu

Kazimierz Ziemba

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 26-03-2007 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 26-03-2007 13:41