Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

sprzedaż - działka nr 240/3 garaż nr 76 ul. Kowalska, Nowogard


Nowogard 12.03.2007r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 14 września 2004r. Nr 207 poz.2108)

Burmistrz Nowogardu

Ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 240/3 o pow. 831 m2 w udziale 4/1000 oraz sprzedaży lokalu użytkowego (garaż nr 76) wraz z udziałem 4/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach , położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Kowalskiej 1a,b,c,d,e.

Przedmiotem oddania w użytkowanie wieczyste jest działka nr 240/3 o pow. 831 m2 w udziale 4/1000 oraz sprzedaż lokalu użytkowego (garaż nr 76) o pow. użytkowej 15,05 m2 wraz z udziałem 4/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach , położona w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul. Kowalskiej 1a,b,c,d,e.

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą Kw nr 14784 w Sądzie Rejonowym w Goleniowie i nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 13.04.2007r. o godz.1000 w sali obrad /I piętro/ Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Plac Wolności 1.

 

Cena wywoławcza nieruchomości - 8. 007,00 zł.

w udziale 4/1000

w tym:

cena lokalu użytkowego (garażu nr 76) - 7.889,00 zł

cena działki - 118,00 zł

 

postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 100,00 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25% ceny uzyskanej w drodze przetargu, płatna przed zawarciem umowy notarialnej oraz naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Opłata roczna w wysokości 3% ceny gruntu uzyskanej w drodze przetargu płatna będzie w terminie do 31 marca każdego roku przez cały okres użytkowania wieczystego oraz naliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

Do ceny nieruchomości doliczone będą koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w wysokości 320,00. (trzysta dwadzieścia złotych).

(podstawa - Uchwała Nr V/87/03 Rady Miejskiej Nowogard z dnia 20 lutego 2003r.).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości tj. 810,00 zł. w kasie Urzędu Miejskiego najpóźniej do dnia 10.04.2007r. do godz.1430 lub na konto: BANK PEKAO S.A. Nowogard nr 6112403884 1111 0000 4209 2470.

 

 

 

 

Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu

 

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz w określonym terminie i miejscu.

 

W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone zostanie na poczet nabycia nieruchomości.

 

W przypadku przegrania przetargu wadium zostanie w całości wypłacone w ciągu trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

Osobie, która wygra przetarg a uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, wpłaconego wadium nie zwraca się.

 

O terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

 

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej bez możliwości rozłożenia na raty.

 

Burmistrz Nowogardu może odwołać przetarg podając do publicznej wiadomości uzasadnione przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, tel. (091)39-26-225 lub (091)39-26-226.

 

 

 

 

Burmistrz Nowogardu

 

Kazimierz Ziemba

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Zadróżny 14-03-2007 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Zadróżny 14-03-2007 13:46