herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 21/2018 z dnia 31.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 w ul. Jana Kochanowskiego w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 152 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard