Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.45.2019.PS opracowanie koncepcji projektowej budowy sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Pamela Springer 2019-09-20 09:33:17
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 120/2019 z dnia 27.08.2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 4960 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10 oraz części działki 244/5 w obrębie Wierzbięcin, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-09-19 14:43:34
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 122/2019 z dnia 30.08.2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie części działek o nr geodezyjnych 39/2 i 41 w obrębie Wyszomierz gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-09-19 14:43:04
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 126/2019 z dnia 09.09.2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie części działki o nr geodezyjnym 138 w obrębie Wyszomierz gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-09-19 14:42:30
GKMiOŚ.271.9.2019.AW -Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-09-19 12:55:25
GKMiOŚ.271.6.2019.MB: Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-09-19 12:25:53
Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Stargardzie Andrzej Sawicki 2019-09-18 15:18:22
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 33/2019 o ustaleniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.09.2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard, Andrzej Sawicki 2019-09-18 15:17:49
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 33/2019 o ustaleniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.09.2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard, Andrzej Sawicki 2019-09-18 15:17:24
Zarządzenie nr 123/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania audytu nieodebranych dowodów osobistych. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:10:56
Zarządzenie nr 122a/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.09.2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie składania oświadczeń woli. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:10:28
Zarządzenie nr 122/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 03 września 2019 roku w sprawie wytycznych w zakresie stosowania opłat za korzystanie z pomieszczeń wynajmowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:09:59
Zarządzenie nr 121/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:09:42
Zarządzenie nr 120/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:09:25
Zarządzenie nr 119/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:09:07
Zarządzenie nr 118/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:08:43
IiR.7015.53.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie- III postępowanie Pamela Springer 2019-09-18 09:06:50
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XVI.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu. Początek obrad: 18 września 2019 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2019-09-17 11:59:23
SPB.271.9.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla Szkoły Podstawowej w Błotnie 092019 Tomasz Zadróżny 2019-09-16 13:11:37
SPB.271.9.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla Szkoły Podstawowej w Błotnie 092019 Tomasz Zadróżny 2019-09-16 13:11:13
GKMiOŚ.271.9.2019.AW -Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-09-16 13:09:28
GKMiOŚ.271.8.2019.AW - Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów Tomasz Zadróżny 2019-09-16 13:08:23
IiR.7015.54.2019 Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku administracyjnego przy Placu Wolności nr 5 w Nowogardzie Pamela Springer 2019-09-16 12:55:07
PiZP.240.114.2019 AK Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Tomasz Zadróżny 2019-09-16 07:54:44
Informacja Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 14 września 2019 r. - dodatkowe zgłoszenia kandydatów do komisji wyborczych. Tomasz Zadróżny 2019-09-16 07:53:03
USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy Tomasz Zadróżny 2019-09-16 07:51:59
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowogard z dnia 29 kwietnia 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-09-16 07:51:29
SSiO.211.5.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Biura Rady w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2019-09-12 15:17:36
interpelacje i zapytania XV sesja Rady Miejskie w Nowogardzie w dniu 11 września 2019r. Tomasz Zadróżny 2019-09-12 15:15:47
IiR.271.5.2019 Budowa świetlicy w Boguszycach Pamela Springer 2019-09-12 11:21:15
IiR.7015.57.2019 pełnienie funkcji inspektora nadzowu na zadaniu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Boguszycach" Pamela Springer 2019-09-12 10:58:44
SSiO.211.4.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referenta w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2019-09-11 19:34:00
konkurs na Głównego księgowego w ZBK Tomasz Zadróżny 2019-09-11 13:29:29
GKMiOŚ.7031.20-1.2019.AA Remont alejki na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie od ul. Mickiewicza do kaplicy Tomasz Zadróżny 2019-09-11 11:05:32
SSiO.211.4.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referenta w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2019-09-11 08:16:10
SSiO.211.4.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referenta w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2019-09-10 19:41:01
IiR.7015.45.2019.PS opracowanie koncepcji projektowej budowy sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Pamela Springer 2019-09-10 14:59:21
SSiO.211.3.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-09-10 13:13:32
ZEAS. 341/2/2019 Zapytanie ofertowe na remont 6 pomieszczeń biurowych, korytarza wewnętrznego i łazienki Tomasz Zadróżny 2019-09-10 13:07:07
ZEAS. 341/2/2019 Zapytanie ofertowe na remont 6 pomieszczeń biurowych, korytarza wewnętrznego i łazienki Tomasz Zadróżny 2019-09-10 13:05:27