Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2019-12-31 13:15:41
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2019-12-31 13:15:12
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2019-12-31 13:15:04
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2019-12-31 12:46:36
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2019-12-31 12:45:23
IiR.7015.69.2019.BR Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: "Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowogardzie" Pamela Springer 2019-12-31 08:52:41
GKMiOŚ.7031.40-1.2019.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020" Andrzej Sawicki 2019-12-31 08:35:51
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2019-12-31 08:34:47
obwieszczenie dyrektora RZGW Szczecin Andrzej Sawicki 2019-12-31 08:34:26
Obwieszczenie dyrektora RZGW Szczecin Andrzej Sawicki 2019-12-31 08:33:46
PiZP.240.193.2019 AK Usługi asenizacyjne oraz wywóz osadów biologicznych w roku 2020 z nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-12-30 15:02:35
PiZP.240.194.2019.JF Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę artykułów gospodarczych dla ZBK Andrzej Sawicki 2019-12-30 15:01:56
PiZP.240.195.2019.JF Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę środków czystości dla ZBK Andrzej Sawicki 2019-12-30 15:01:26
GKMiOŚ.271.9.2.2019.AW - Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Zamkowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-12-30 13:22:28
GKMiOŚ.271.10.2019.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Andrzej Sawicki 2019-12-30 13:20:44
SSiO.2600.4.2019.EC Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-12-30 13:19:42
IiR.271.8.2019 Budowa bieżni trójtorowej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą - etap I Pamela Springer 2019-12-30 10:16:53
PiZP.240.185.2019 AK Bezgotówkowy zakup paliw płynnych_na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2019-12-23 13:37:00
SSiO.211.9.2019.BZ - Referent w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2019-12-23 11:12:22
SSiO.211.8.2019.BZ - Referent w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2019-12-23 09:38:21
GN-2.7570.356.2019.MB Obiweszczenie o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. Tomasz Zadróżny 2019-12-23 08:19:01
OPS.331.62.2019 - Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w 2020 r. Andrzej Sawicki 2019-12-20 13:00:54
RE.271.02.2019 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Tomasz Zadróżny 2019-12-20 10:04:19
RE.271.02.2019 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Tomasz Zadróżny 2019-12-20 10:03:37
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Tomasz Zadróżny 2019-12-20 09:55:42
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Tomasz Zadróżny 2019-12-20 09:52:55
Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli pomiędzy sesjami Rady Miejskiej od 21 listopada do 19 grudnia 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-12-20 09:20:39
Uchwała nr XVIII/120/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Andrzej Sawicki 2019-12-20 09:16:02
Uchwała nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-12-20 09:14:27
Uchwała nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzej Sawicki 2019-12-20 09:13:38
Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-12-20 09:12:48
Uchwała nr XVIII/117/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goleniów jako właścicielowi budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej Andrzej Sawicki 2019-12-20 09:09:34
Uchwała nr XVIII/114/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-12-20 09:08:34
Uchwała nr XVIII/113/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-12-20 09:07:31
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje z XIX sesji w dniu 27 listopada 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-12-20 08:26:14
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Tomasz Zadróżny 2019-12-20 08:17:17
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje z XIX sesji w dniu 27 listopada 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-12-20 08:07:16
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Konarzewo, na terenie działek o nr geodezyjnych: 14/13, 16/17, 16/18, 15, 16/15, 16/16, 16/13, 16/14, 16/11, 16/12, 16/9, 16/10, 14/4, 14/2, 14/12, 14/11, 14/10, 14/3, 14/5, 14/6, 2, 3/12, 3/11, 3/10, 3/9, 3/8, 3/46, 3/13, 3/7, 3/45, 3/44, 3/13, 3/14, 3/5, 3/15, 3/4, 3/16, 3/3, 3/17, 3/2, 3/1, 3/19, 3/39, 3/43, 3/42, 3/35, 3/34, 3/41, 3/40, 3/23, 3/25, 3/22, 3/40, 3/36, 3/33, 4 w obrębie Konarzewo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-12-19 15:37:42
Zarządzenie nr 159/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyznaczenia Urzędu Miejskiego w Nowogardzie jako jednostki właściwej do przeprowadzenia postępowania. Andrzej Sawicki 2019-12-19 15:36:51
Zarządzenie nr 158/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-12-19 15:36:25