Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wystąpienia Gminy Nowogard z Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:31:26
Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2019 rok? Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:31:02
Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu gminy Nowogard na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na modernizacji systemów grzewczych na terenie gminy Nowogard, w ramach programu ,,Zdrowe powietrze w Nowogardzie? Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:30:21
Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:29:26
GKMiOŚ.271.1.3.2019.AW - Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:07:13
Uchwała Nr III/25/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nowogard w prawo własności tych gruntów Tomasz Zadróżny 2019-04-02 12:28:22
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownika w wydziale Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2019-04-02 09:15:05
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownika w wydziale Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2019-04-02 09:13:31
Obwieszczenie Marszałka Woj. Zach. Andrzej Sawicki 2019-04-01 15:24:47
Obwieszczenie - Wody Polskie Andrzej Sawicki 2019-04-01 15:24:09
GKMiOŚ.271.4.2019.MK Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Andrzej Sawicki 2019-04-01 15:20:26
OPS 331/6/2019 Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont pomieszczeń biurowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-04-01 13:24:21
Zapytanie ofertowe - koordynator projektu Tomasz Zadróżny 2019-04-01 13:15:51
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje VI.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 28 marca 2019 roku. Początek obrad: 4 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 14.30 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-04-01 10:28:53
Zapytanie ofertowe - koordynator projektu Tomasz Zadróżny 2019-04-01 09:55:20
Wykaz nr 24 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 1.04.2019r. Tomasz Zadróżny 2019-04-01 08:50:19
GKMiOŚ.271.2.2019.WSz Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla Gminy Nowogard w roku 2019. Tomasz Zadróżny 2019-03-29 18:25:18
GKMiOŚ.271.2.2019.WSz Zaproszenie do składania ofert na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla Gminy Nowogard w roku 2019. Tomasz Zadróżny 2019-03-29 18:24:28
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik do spraw związanych z naliczaniem podatków lokalnych Tomasz Zadróżny 2019-03-29 13:49:35
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Zadróżny 2019-03-29 13:45:54
Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Zadróżny 2019-03-29 13:45:13
GKMiOŚ.271.1.2019.MK Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-29 13:26:20
GKMiOŚ.271.3.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-29 13:23:47
GKMiOŚ.271.3.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę dróg i chodników ulicy Żeromskiego" w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-03-29 13:16:04
Ośrodek Pomocy Społecznej Tomasz Zadróżny 2019-03-29 12:37:22
GKMiOŚ.271.3.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę dróg i chodników ulicy Żeromskiego" w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2019-03-29 11:48:50
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2019-03-29 11:47:56
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2019-03-29 09:20:15
Protokół nr III.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-03-29 09:19:49
Protokół Nr II.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-03-29 09:19:28
Protokół nr I/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 listopada 2018 roku, II części w dniu 5 grudnia 2018 roku, III części w dniu 12 grudnia, IV części w dniu 18 grudnia 2018 roku, V części w dniu 16 stycznia 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-03-29 09:18:57
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - VIII kadencja Andrzej Sawicki 2019-03-29 09:17:33
IiR.271.2.2019.MK Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Pamela Springer 2019-03-28 15:27:51
IiR.271.2.2019.MK Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Pamela Springer 2019-03-28 15:27:34
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z V sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 27 marca 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-03-28 15:27:33
Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2019-03-28 15:26:20
Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 marca 2019r w sprawie powołania Komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2019-03-28 15:25:10
Uchwała Nr I/20/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia. 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2019 rok Tomasz Zadróżny 2019-03-28 08:50:49
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Tomasz Zadróżny 2019-03-27 16:44:02
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik do spraw związanych z naliczaniem podatków lokalnych Tomasz Zadróżny 2019-03-27 16:29:13