Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.9.1.2019.AW Przebudowa i remont dróg wewnętrznych , miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie - II postępowanie Andrzej Sawicki 2019-09-26 13:02:31
GKMiOŚ.271.9.1.2019.AW Przebudowa i remont dróg wewnętrznych , miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie - II postępowanie Andrzej Sawicki 2019-09-26 13:02:03
GKMiOŚ.271.9.1.2019.AW Przebudowa i remont dróg wewnętrznych , miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie - II postępowanie Andrzej Sawicki 2019-09-26 13:01:38
GKMiOŚ.271.9.1.2019.AW Przebudowa i remont dróg wewnętrznych , miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie - II postępowanie Andrzej Sawicki 2019-09-26 13:01:12
GKMiOŚ.271.9.1.2019.AW Przebudowa i remont dróg wewnętrznych , miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie - II postępowanie Andrzej Sawicki 2019-09-26 12:57:04
GKMiOŚ.271.9.1.2019.AW Przebudowa i remont dróg wewnętrznych , miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie - II postępowanie Andrzej Sawicki 2019-09-26 12:56:43
GKMiOŚ.271.9.1.2019.AW Przebudowa i remont dróg wewnętrznych , miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie - II postępowanie Andrzej Sawicki 2019-09-26 12:56:33
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko - Pracownika Biura Rady w wydziale Kancelarii Andrzej Sawicki 2019-09-26 12:38:04
GKMiOŚ.7031.37.2019.AA "Remont podświetlenia ratusza" termin składania ofert 29.11.2019 Andrzej Sawicki 2019-09-26 12:36:06
IiR.271.5.2019 Budowa świetlicy w Boguszycach Pamela Springer 2019-09-26 12:35:48
OFERTA PRACY KONSERWATORA w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 3 NOWOGARD Andrzej Sawicki 2019-09-26 12:02:00
SSiO.2600.3.2019.EC przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-09-26 09:59:04
IiR.7015.45.2019.PS opracowanie koncepcji projektowej budowy sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Pamela Springer 2019-09-26 08:06:22
IiR.7015.57.2019 pełnienie funkcji inspektora nadzowu na zadaniu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Boguszycach" Pamela Springer 2019-09-25 15:24:49
Konkurs na stanowisko referenta do spr. księgowo- administracyjnych Andrzej Sawicki 2019-09-25 11:42:51
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 28/2019 z dni1 3.09.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 35/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-09-24 13:50:52
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 28/2019 z dni1 3.09.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 35/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-09-24 13:50:34
GKMiOŚ.271.5.2019.MB: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15, ob. 5 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-09-24 13:29:24
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 28, 93, 122/6, 122/3 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-09-24 08:47:59
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 34/2019 z dnia 18.09.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV, pomiędzy linią napowietrzną L-132 a linią napowietrzną L-130, oraz budowie słupów elektroenergetycznych i napowietrznego łącznika zdalnie sterowanego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. o nr geodezyjnych: 179, 80/2, 330 w obrębie Czermnica, gm. Nowogard oraz dz. o nr geodezyjnym 114 w obrębie Węgorza gm. Osina. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 15:41:42
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 438, 441/1, 441/3, 441/4 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 15:41:09
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 i 128/1 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 15:40:37
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XVII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza, który wpłynął w dniu 23 września 2019 roku. Początek obrad: 24 września 2019 roku (wtorek) o godzinie 8.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 15:39:08
IiR.7015.58.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie Pamela Springer 2019-09-23 14:58:34
IiR.7015.58.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie Pamela Springer 2019-09-23 14:58:09
GKMiOŚ.271.3.2019.MB: Remont pomostu drewnianego i murka oporowego przy linii brzegowej Jeziora Nowogardzkiego Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:35:16
GKMiOŚ.271.6.2019.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:32:34
P.4.271.9/2019 Zakup, dostawa i montaż sprzętu na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:30:07
GKMiOŚ.271.9.2019.AW -Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:28:36
GKMiOŚ.271.9.2019.AW -Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:28:25
SSiO.2600.3.2019.EC przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:27:01
IiR.7015.56.2019.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie 'Przebudowa świetlicy w Wołowcu" Pamela Springer 2019-09-23 10:24:04
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 15, 179 i 49/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 07:44:40
SSiO.2600.3.2019.EC przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 07:43:41
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-09-21 11:00:44
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-09-21 10:59:55
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-09-20 18:50:20
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 15, 179 i 49/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-09-20 15:24:37
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-09-20 15:18:42
SSiO.2600.3.2019.EC przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-09-20 13:37:32