Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Tomasz Zadróżny 2019-04-16 11:06:21
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-04-16 10:49:13
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-04-16 10:48:51
OPS 331/6/2019 Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont pomieszczeń biurowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-04-15 15:03:07
GKMiOŚ.271.2.1.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych Andrzej Sawicki 2019-04-15 12:41:21
Zakup bezgotówkowy paliwa - zaproszenie do złożenia oferty Andrzej Sawicki 2019-04-15 08:52:43
Zakup bezgotówkowy paliwa - zaproszenie do złożenia oferty Andrzej Sawicki 2019-04-15 08:51:23
Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-04-15 08:29:49
Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-04-10 16:06:41
Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-04-10 16:03:55
Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-04-10 16:02:47
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-04-10 15:36:39
Obwieszczenie Wojewody Zach. Andrzej Sawicki 2019-04-10 15:24:46
Obwieszczenie Wojewody Zach. Andrzej Sawicki 2019-04-10 15:24:37
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-04-10 15:24:19
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2019-04-10 14:11:33
Zarządzenie nr 34/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 kwietnia 2019r w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie Tomasz Zadróżny 2019-04-10 14:09:21
Zarządzenie nr 33/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 kwietnia 2019r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-04-10 14:08:42
Zarządzenie nr 32/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 kwietnia 2019r w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-04-10 14:08:00
Zarządzenie nr 31/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 5.04.2019r w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego na "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z teremu Gminy Nowogard w 2019r" Tomasz Zadróżny 2019-04-10 14:07:21
Zarządzenie nr 30/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 3.04.2019r w sprawie powołania Komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalacjące cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas "Majówka 2019" Tomasz Zadróżny 2019-04-10 14:06:24
Zarządzenie nr 29/2019 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-04-10 14:04:10
Zarządzenie nr 29/2019 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-04-10 14:04:07
IiR.7015.22.2019.PS Remont schodów terenowych w pasie zieleni przy ul. Zielonej w Nowogardzie Pamela Springer 2019-04-10 13:16:59
IiR.7015.18.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu II postępowanie Pamela Springer 2019-04-10 08:54:58
Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-04-09 22:46:11
Obwieszczenie w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy w Ostrzycy, na działce nr 133/3 Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:32:23
GKMiOŚ.7045.2.2019.MB - prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:30:08
GKMiOŚ.7045.2.2019.MB - prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:15:59
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 10/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nN 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/6 w obrębie Kulice, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:14:39
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:13:35
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci wodociągowej wraz przyłączami i hydrantami p.poż oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10 w obrębie Kulice, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-04-09 15:12:28
GKMiOŚ.271.4.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Andrzej Sawicki 2019-04-09 12:52:14
PiZP.240.13.2019.AK Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-04-09 12:50:47
PiZP.240.13.2019 AK Zaproszenie do składania ofert na sporządzenie kosztorysu_dach ul. 3 Maja 40 Andrzej Sawicki 2019-04-09 12:49:45
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO KONSERWATOR - PALACZ Andrzej Sawicki 2019-04-09 12:42:08
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻABOWIE ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO KONSERWATOR - PALACZ Andrzej Sawicki 2019-04-09 12:38:36
Obwieszczenie Wojewody Zach. Andrzej Sawicki 2019-04-08 15:14:30
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2019-04-08 10:28:05
Zakup bezgotówkowy paliwa - zaproszenie do złożenia oferty Andrzej Sawicki 2019-04-05 15:14:34