Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.9.2019.AW -Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-09-05 16:30:37
GKMiOŚ.271.9.2019.AW -Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-09-05 16:30:30
GKMiOŚ.271.9.2019.AW -Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-09-05 16:30:21
GKMiOŚ.271.9.2019.AW -Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-09-05 16:30:09
Sprawozdania za II kw 2019r. Andrzej Sawicki 2019-09-05 16:26:15
Sprawozdania za II kw 2019r. Andrzej Sawicki 2019-09-05 16:25:53
Sprawozdania za IV kw 2018r. Andrzej Sawicki 2019-09-05 16:25:01
Sprawozdania za IV kw 2017r. Andrzej Sawicki 2019-09-05 16:24:11
IiR.7015.52.2019.AW budowa placu zabaw w Błotnie Pamela Springer 2019-09-05 11:04:28
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 31/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie wieży o wysokości do 49 m. n.p.t. służącej do obserwacji ppoż. terenów leśnych Lasów Państwowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 192/28 w obrębie Czermnica, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-09-05 10:14:42
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XV sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 11 września 2019 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-09-05 10:13:00
IiR.7015.52.2019.AW budowa placu zabaw w Błotnie Pamela Springer 2019-09-05 07:53:43
WRLFKiS.271.9.2019 - wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-09-04 14:05:55
IiR.7015.57.2019 pełnienie funkcji inspektora nadzowu na zadaniu pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Boguszycach" Pamela Springer 2019-09-04 13:13:52
IiR.7015.56.2019.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie 'Przebudowa świetlicy w Wołowcu" Pamela Springer 2019-09-04 10:55:21
OFERTA PRACY DLA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2019-09-03 15:21:11
OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2019-09-03 15:20:56
Zapytanie ofertowe - Aktywna tablica - SP Orzechowo Andrzej Sawicki 2019-09-03 15:09:45
K.271.01.2019.AL "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2019-09-03 14:56:45
Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni Stargard Andrzej Sawicki 2019-09-02 14:53:52
Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni Stargard Andrzej Sawicki 2019-09-02 14:52:18
Oferta pracy dla tyflopedagoga w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-09-02 13:44:04
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 362/10 i 363/1 o łącznej pow. 825 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Lipowej. Andrzej Sawicki 2019-09-02 08:51:17
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 361, 362/9 i 362/7 o łącznej pow. 1013 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Świerkowej. Andrzej Sawicki 2019-09-02 08:50:39
IiR.7015.53.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie- III postępowanie Pamela Springer 2019-09-02 08:12:41
GKMiOŚ.271.8.2019.AW - Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów Tomasz Zadróżny 2019-08-30 16:18:19
GKMiOŚ.271.6.2019.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Tomasz Zadróżny 2019-08-30 16:17:22
K.271.01.2019.AL "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie" Tomasz Zadróżny 2019-08-30 16:16:25
IiR.7015.51.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie- II postępowanie Pamela Springer 2019-08-30 15:16:48
K.271.01.2019.AL "Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie" Tomasz Zadróżny 2019-08-30 10:52:07
IiR.271.5.2019 Budowa świetlicy w Boguszycach Pamela Springer 2019-08-30 08:11:50
IiR.271.5.2019 Budowa świetlicy w Boguszycach Pamela Springer 2019-08-30 08:11:31
GKMiOŚ.271.3.2019.MB: Remont pomostu drewnianego i murka oporowego przy linii brzegowej Jeziora Nowogardzkiego Tomasz Zadróżny 2019-08-29 15:27:45
GKMiOŚ.271.6.2019.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Tomasz Zadróżny 2019-08-29 14:05:20
IiR.7015.54.2019 Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku administracyjnego przy Placu Wolności nr 5 w Nowogardzie Pamela Springer 2019-08-29 09:58:56
IiR.7015.54.2019 Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku administracyjnego przy Placu Wolności nr 5 w Nowogardzie Pamela Springer 2019-08-29 09:57:20
INFORMACJA O ZGROMADZENIU - 2019-08-31 Andrzej Sawicki 2019-08-29 09:40:40
GKMIOŚ.271.6.2019.MK: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15 obręb 5 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-08-29 08:27:26
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 116/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie czterech instalacji zbiornikowych gazu płynnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na potrzeby istniejącej fermy drobiu, na terenie działki o nr geodezyjnym 201 w obrębie Wołowiec, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-08-28 11:41:54
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr nr 30/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 i dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-08-28 11:41:21