Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2600.1.2020.BZ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w roku 2020 - 2021 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Tomasz Zadróżny 2020-01-27 07:56:05
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Tomasz Zadróżny 2020-01-27 07:49:28
Zapytanie ofertowe-audyt wewnętrzny Andrzej Sawicki 2020-01-24 15:33:02
SSiO.211.1.2020.BZ Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2020-01-24 12:08:55
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 2/2020 z dnia 15.01.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lokalnej oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Konarzewo, na terenie działek o nr geodezyjnych: 14/13, 16/17, 16/18, 15, 16/15, 16/16, 16/13, 16/14, 16/11, 16/12, 16/9, 16/10, 14/4, 14/2, 14/12, 14/11, 14/10, 14/3, 14/5, 14/6, 2, 3/12, 3/11, 3/10, 3/9, 3/8, 3/46, 3/13, 3/7, 3/45, 3/44, 3/13, 3/14, 3/5, 3/15, 3/4, 3/16, 3/3, 3/17, 3/2, 3/1, 3/19, 3/39, 3/43, 3/42, 3/35, 3/34, 3/41, 3/40, 3/23, 3/25, 3/22, 3/40, 3/36, 3/33, 4 w obrębie Konarzewo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-01-23 15:51:53
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXII Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza, który wpłynął w dniu 22 stycznia 2020 roku. Początek obrad: 29 stycznia 2020 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Tomasz Zadróżny 2020-01-23 15:50:33
IiR.7015.1.2020.BR pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.:"Budowa bieżni trójtorowej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą - Etap I" Pamela Springer 2020-01-23 11:08:03
PiZP.240.23.2020 AK Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zarządu Budynków Komunalnych Andrzej Sawicki 2020-01-23 08:08:13
Wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 253/13 o pow. 33 m2 zabudowana, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard. Andrzej Sawicki 2020-01-22 13:10:00
GKMiOŚ.271.4.2020.MB: Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej,w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych Andrzej Sawicki 2020-01-21 11:16:09
GKMiOŚ.271.2.2020.MB: Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2020-01-21 11:13:35
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 591, 569 i 565/8 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-01-20 10:27:04
SSiO.211.9.2019.BZ - Referent w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2020-01-20 10:08:54
SSiO.211.7.2019.BZ - Referent w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2020-01-20 10:07:57
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-01-20 08:58:04
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-01-17 15:26:22
Informacja Dyr. ZZ Gryfice Andrzej Sawicki 2020-01-17 14:47:08
RE.271.02.2019 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2020-01-17 14:46:21
RE.271.02.2019 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2020-01-17 14:46:13
RE.271.02.2019 Dowóz uczniów z terenu gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2020-01-17 14:44:34
GKMiOŚ.271.1.2020.MB: Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Andrzej Sawicki 2020-01-17 14:36:35
Sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego - lekarz psychiatra Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:21:09
Organizowanie procesu terapeutycznego, prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla osob uzaleznionych, prowadzenie konsultacji psychologicznych, sporządzanie opinii psychologicznych Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:15:14
Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:13:07
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela wspomagającego Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:10:32
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela surdopedagoga Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:10:09
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela surdopedagoga Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:10:01
Zaproszenie do złożenia oferty na usługi asenizacyjne dotyczące wywozu nieczystości płynnych z Szkoły Podstawowej w Długołęce: Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:08:40
Zaproszenie do złożenia oferty - zakup paliwa Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:07:35
K.271.1.2019 - Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych (tusze tonery) dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz jednostek organizacyjnych Gminy. Andrzej Sawicki 2020-01-16 15:06:21
PiZP.240.17.2020 AK Kompleksowa obsługa informatyczna dla Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-01-15 15:07:45
SP.271.1.2020 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2020-01-15 15:04:14
Wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 518/1 o pow. 265 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Racławickiej Andrzej Sawicki 2020-01-15 15:01:57
IiR.271.8.2019 Budowa bieżni trójtorowej, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą - etap I Pamela Springer 2020-01-15 08:49:57
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020 Andrzej Sawicki 2020-01-15 08:09:45
Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska 2020 Andrzej Sawicki 2020-01-15 08:08:15
K.2600.1.2020.GW Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego Andrzej Sawicki 2020-01-14 14:17:32
Interpelacja z II części sesji XX w dniu 02.01.2020 Andrzej Sawicki 2020-01-14 11:27:07
Uchwała nr XIX/128/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie nadania nazwy Plac Niepodległości. Andrzej Sawicki 2020-01-13 15:23:22
Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska 2020 Andrzej Sawicki 2020-01-13 14:47:31