Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 126/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-10-09 13:55:15
Zarządzenie nr 125/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-10-09 13:54:53
Zarządzenie nr 124/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2019 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2019. Tomasz Zadróżny 2019-10-09 13:54:41
SSiO.2600.3.2019.EC przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2019-10-09 07:50:35
IiR.7015.61.2019 Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 1 Pamela Springer 2019-10-08 15:18:39
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-10-07 15:03:52
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 35/2019 z dnia 01.10.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90PE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie dz. o nr geodezyjnych 143 i 129/2 w obrębie 3 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-10-07 15:02:19
GKMiOŚ.271.3.2019.MB: Remont pomostu drewnianego i murka oporowego przy linii brzegowej Jeziora Nowogardzkiego Tomasz Zadróżny 2019-10-07 14:20:00
GKMiOŚ.271.9.1.2019.AW Przebudowa i remont dróg wewnętrznych , miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie - II postępowanie Tomasz Zadróżny 2019-10-07 12:46:55
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie zatrudni osobę na stanowisko ASYSTENTA RODZINY Tomasz Zadróżny 2019-10-07 11:48:38
interpelacje i zapytania XV sesja Rady Miejskie w Nowogardzie w dniu 11 września 2019r. Tomasz Zadróżny 2019-10-07 11:43:49
SSiO.211.4.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referenta w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2019-10-07 10:42:23
GKMiOŚ.271.6.2019.MB: Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-10-04 15:15:06
IiR.271.6.2019 Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Nowogardzie Pamela Springer 2019-10-04 15:02:45
IiR.271.6.2019 Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Nowogardzie Pamela Springer 2019-10-04 15:02:30
GKMiOŚ.271.9.1.2019.AW Przebudowa i remont dróg wewnętrznych , miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie - II postępowanie Andrzej Sawicki 2019-10-04 12:59:49
GKMiOŚ.271.9.1.2019.AW Przebudowa i remont dróg wewnętrznych , miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie - II postępowanie Andrzej Sawicki 2019-10-04 12:59:36
GKMiOŚ.271.7.2019.MB: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2019 r. Andrzej Sawicki 2019-10-04 07:38:04
GKMiOŚ.271.7.2019.MB: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2019 r. Andrzej Sawicki 2019-10-04 07:37:47
SPS.271.2.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla Szkoły Podstawowej w Strzelewie Tomasz Zadróżny 2019-10-03 09:34:00
SPS.271.2.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla Szkoły Podstawowej w Strzelewie - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-10-03 09:33:37
SPS.271.2.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla Szkoły Podstawowej w Strzelewie - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-10-03 09:32:50
Oferta pracy dla psychologa szkolnego w SP3 Tomasz Zadróżny 2019-10-03 09:31:15
Oferta pracy dla nauczyciela wspomagającego w SP3 Tomasz Zadróżny 2019-10-03 09:30:58
SSiO.211.5.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Biura Rady w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2019-10-02 14:23:04
SSiO.211.5.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Inspektora Biura Rady w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2019-10-02 14:22:17
SSiO.211.3.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-10-02 13:34:45
Uchwała Nr XV/104/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-02 12:09:29
Uchwała Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-02 12:09:01
Uchwała Nr XV/102/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-02 12:08:14
Uchwała Nr XV/99/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-10-02 12:07:40
IiR.7015.61.2019 Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 1 Pamela Springer 2019-10-02 11:13:30
SPS.271.01.2019 - zapytanie ofertowe AKTYWNA TABLICA SP Strzelewo Tomasz Zadróżny 2019-10-01 15:40:21
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej, tj. opieki nad osobą niesamodzielną na czas nieobecności opiekuna faktycznego Andrzej Sawicki 2019-10-01 15:24:14
PiZP.240.114.2019 AK Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:43:58
P.4.271.9/2019 Zakup, dostawa i montaż sprzętu na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:43:01
Zapytanie ofertowe na zakup mebli do sal lekcyjnych w II Liceum Ogólnokształcących w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:42:46
Uchwała Nr XVI/112/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego" Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:39:15
Uchwała Nr XVI/111/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie na lata 2019-2021 Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:38:56
Uchwała Nr XVI/110/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 r. w sprawie udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym wziętego przez Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie w celu realizacji zadań statutowych szpitala Andrzej Sawicki 2019-10-01 13:38:13