herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SSiO.2600.5.2017.EL Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw Andrzej Sawicki 2017-12-15 12:09:53
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LI sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 20 grudnia 2017 roku (środa) o godzinie 900 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Tomasz Zadróżny 2017-12-14 15:44:23
GKMiOŚ.271.4.2017.MK Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-12-14 15:41:45
GKMiOŚ.271.4.2017.MK Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-12-14 15:41:04
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Zadróżny 2017-12-14 15:39:29
PiZP.240.95.2017.JF Zamówienie na materiały biurowe dla ZBK Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-12-14 15:38:36
PiZP.240.94.2017.JF Zamówienie na artykuły gospodarcze dla ZBK Tomasz Zadróżny 2017-12-14 15:38:00
SSiO.2600.5.2017.EL Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw Andrzej Sawicki 2017-12-14 10:26:01
Konkurs - ochrona środowiska Andrzej Sawicki 2017-12-14 10:24:58
Konkurs - zajęcia dla dzieci i młodzieży Andrzej Sawicki 2017-12-14 10:21:21
Konkurs - rozwój wsi Andrzej Sawicki 2017-12-14 10:19:25
Konkurs - wsparcie dla emerytów i rencistów Andrzej Sawicki 2017-12-14 10:18:26
Konkurs - opieka społeczna Andrzej Sawicki 2017-12-14 10:17:39
Konkurs - ochrona zdrowia Andrzej Sawicki 2017-12-14 10:16:58
Konkurs - kultura fizyczna i sport Andrzej Sawicki 2017-12-14 10:16:21
Konkurs - wspieranie inicjatyw społecznych Andrzej Sawicki 2017-12-14 10:15:28
Konkurs - wspieranie inicjatyw społecznych - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-12-14 10:14:46
Konkurs - wspieranie inicjatyw społecznych - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-12-14 10:14:15
IiR.7015.48.2017.PS Zagospodarowanie terenów gminnych pod place rekreacyjno-zabawowe: zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na plaży miejskiej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-12-14 09:00:03
IiR.7015.30.2017.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosława w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-12-14 08:51:56
GKMiOŚ.271.15.2017.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2017/2018 część nr 3, 4 i 5 Tomasz Zadróżny 2017-12-13 15:43:17
GKMiOŚ.271.15.2017.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2017/2018 część nr 3, 4 i 5 Tomasz Zadróżny 2017-12-13 15:43:14
GKMiOŚ.271.15.2017.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2017/2018 część nr 3, 4 i 5 Tomasz Zadróżny 2017-12-13 15:43:00
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 411 o pow. 2135 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-12-13 15:42:01
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-13 12:51:11
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-13 12:51:02
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-13 12:50:55
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-13 12:50:49
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-13 12:50:26
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-13 11:56:42
Zawiadomienie o konsultacjach społecznych Andrzej Sawicki 2017-12-12 16:18:20
IiR.271.4.2017.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap VII (odcinek J-K km 0+700,00 do 0+400,00) Rita Mazurczak 2017-12-12 14:56:28
GKMiOŚ.271.19.2017.AW Remont nawierzchni w obrębie studni abisyńskich w Nowogardzie - II postepowanie Tomasz Zadróżny 2017-12-12 14:28:46
GKMiOŚ.271.16.2017.AW Remont nawierzchni w obrębie studni abisyńskich w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-12-12 14:27:48
IiR.7015.46.2017.RM Budowa placu zabaw w miejscowości Konarzewo Rita Mazurczak 2017-12-12 11:40:36
IiR.7015.46.2017.RM Budowa placu zabaw w miejscowości Konarzewo Rita Mazurczak 2017-12-12 11:40:23
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przyłącza elektroenergetycznego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 80/102, 80/128, 724 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-12-11 15:36:22
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2017/2018 Tomasz Zadróżny 2017-12-11 15:34:46
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2017-12-11 15:34:11
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2017-12-11 15:30:19