Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych do SP w Orzechowie Andrzej Sawicki 2019-10-21 14:56:10
GKMiOŚ.271.8.1.2019.AW - Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów - II postępowanie Andrzej Sawicki 2019-10-21 13:02:22
SPS.271.02.2019 - ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych - Aktywna tablica Tomasz Zadróżny 2019-10-21 07:59:33
Zarządzenie nr 133/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-10-21 07:57:48
Zarządzenie nr 132/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-10-21 07:55:55
Zarządzenie nr 128A/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Zarządzenie nr 128B/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-10-21 07:55:34
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego Andrzej Sawicki 2019-10-18 14:53:32
konkurs na Głównego księgowego w ZBK Andrzej Sawicki 2019-10-18 14:52:29
IiR.7015.61.2019 Budowa placu zabaw w Przedszkolu nr 1 Pamela Springer 2019-10-17 13:35:48
SSiO.2600.3.2019.EC Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-10-16 19:09:18
SSiO.2600.3.2019.EC Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-10-16 19:00:34
SSiO.2600.3.2019.EC Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-10-16 18:57:44
SPS.271.01.2019 - zapytanie ofertowe AKTYWNA TABLICA SP Strzelewo Andrzej Sawicki 2019-10-16 11:21:05
ZEAS. 341/3/2019 Wykonanie remontu 6 pomieszczeń biurowych, korytarza wewnętrznego i łazienki w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-10-15 15:00:46
IiR.271.6.2019 Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Nowogardzie Pamela Springer 2019-10-15 13:55:47
SSiO.211.6.2019.BZ - Referent w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2019-10-15 11:04:51
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Referenta w wydziale Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2019-10-15 10:54:28
ZEAS. 341/3/2019 Wykonanie remontu 6 pomieszczeń biurowych, korytarza wewnętrznego i łazienki w siedzibie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-10-14 11:36:02
IiR.7015.62.2019.BR Opracowanie koncepcji na budowę ścieżki rowerowej do Sieciechowa w Nowogardzie Pamela Springer 2019-10-14 10:43:54
53/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-10-12 19:00:36
53/2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki wytchnieniowej na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-10-12 18:59:48
POSTANOWIENIE NR ?/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-10-11 15:49:15
POSTANOWIENIE NR ?/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-10-11 15:48:49
POSTANOWIENIE NR ?/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-10-11 15:48:01
POSTANOWIENIE NR ?/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-10-11 15:47:46
GKMiOŚ.271.9.1.2019.AW Przebudowa i remont dróg wewnętrznych , miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie - II postępowanie Andrzej Sawicki 2019-10-11 10:37:36
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego obiektu telekomunikacyjnego T-Mobile nr 43611 Nowogard / 73620 PSZ_NOWOGARD_NADTOROWA wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 75/18 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-10-11 10:28:46
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zatrudni nauczyciela stażystę lub kontraktowego z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z matematyki (vacat) - od 21.10.2019r. do 31.08.2020r. w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Andrzej Sawicki 2019-10-11 10:26:37
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zatrudni nauczyciela stażystę lub kontraktowego z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z matematyki (vacat) - od 21.10.2019r. do 31.08.2020r. w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Andrzej Sawicki 2019-10-10 13:57:08
SSiO.211.4.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referenta w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2019-10-10 13:55:43
IiR.271.6.2019 Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Nowogardzie Pamela Springer 2019-10-10 11:38:23
IiR.271.6.2019 Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Nowogardzie Pamela Springer 2019-10-10 11:37:21
Zarządzenie nr 129/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 października 2019 roku w sprawie powołania komisji. Tomasz Zadróżny 2019-10-09 15:28:22
Zarządzenie nr 131/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.10. 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania wizji terenowych na nieruchomościach biorących udział w programie "dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków". Tomasz Zadróżny 2019-10-09 14:01:16
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-10-09 14:00:08
Zarządzenie nr 130/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 października 2019 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-10-09 13:57:49
Zarządzenie nr 129/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 października 2019 roku w sprawie powołania komisji. Tomasz Zadróżny 2019-10-09 13:56:42
Zarządzenie nr 128A/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Zarządzenie nr 128B/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-10-09 13:56:21
Zarządzenie nr 128/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-10-09 13:55:58
Zarządzenie nr 127/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-10-09 13:55:35