herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.6.2018.AL Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:19:06
GKMiOŚ.271.1.2.2018.AL Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:17:47
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rady wydziału kancelarii UM w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-03-28 15:11:08
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 3/2018 z dnia 19.03.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 115/14, 62, 55, 56/1, 56/3, 56/13 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-03-28 15:08:51
Ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-03-28 15:07:18
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Diagnostycznym Tomasz Zadróżny 2018-03-28 12:37:04
Uchwała Nr LV/379/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice". Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:32:06
Uchwała Nr LV/379/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice". Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:31:47
Uchwała Nr LV/378/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika na odcinku Warnkowo - Nowogard w ciągu DW 106" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:31:10
Uchwała Nr LV/378/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika na odcinku Warnkowo - Nowogard w ciągu DW 106" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:31:00
Uchwała Nr LIV/372/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2018-2020. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:29:11
Uchwała Nr LIV/370/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2018 rok" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:29:01
Uchwała Nr LIV/377/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:28:14
Uchwała Nr LIV/376/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia) kościoła Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:27:45
Uchwała Nr LIV/376/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia) kościoła Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:27:31
Uchwała Nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:26:31
Uchwała Nr LIV/375/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:26:16
Uchwała Nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:25:55
Uchwała Nr LIV/373/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:25:29
Uchwała Nr LIV/372/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2018-2020. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:25:08
Uchwała Nr LIV/371/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/266/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:24:38
Uchwała Nr LIV/370/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2018 rok" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:24:01
Uchwała Nr LIV/370/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2018 rok" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:23:48
Uchwała Nr LIV/369/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:23:17
Uchwała Nr LIV/368/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:21:54
Uchwała Nr LIV/368/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:21:40
Uchwała Nr LIV/367/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 14/8 o pow.407 m2, położonej w obrębie Osowo gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:20:34
Uchwała Nr LIV/367/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 14/8 o pow.407 m2, położonej w obrębie Osowo gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:20:19
Uchwała Nr LIV/366/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:19:51
Uchwała Nr LIV/365/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:19:32
Uchwała Nr LIV/364/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:19:10
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Diagnostycznym Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:50:47
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Diagnostycznym Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:50:33
Zarządzenie nr 429/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:37:19
Zarządzenie nr 422/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018r Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:36:30
Zarządzenie nr 423/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:34:16
Zarządzenie nr 424/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:33:57
Zarządzenie nr 423/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:33:33
Zarządzenie nr 426/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:32:55
Zarządzenie nr 428/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy albo rezygnacji z budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku , aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa. Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:32:06