herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 318/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.05.2017 r w sprawie powołania komisji Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:12:23
Zapytanie ofertowe na zakup podręczników dla kl.III gimnazjum Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:07:53
Zaproszenie do składania ofert na remont pokrycia dachu w budynku SP Orzechowo Tomasz Zadróżny 2017-06-12 09:25:17
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Tomasz Zadróżny 2017-06-12 09:23:15
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-06-12 08:01:48
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie ul. Generała Bema 41a , 72-200 Nowogard zaprasza do złożenia oferty na dostawę podręczników dla klasy trzeciej, ćwiczeń dla klasy drugiej i ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum . Tomasz Zadróżny 2017-06-12 07:57:06
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-09 15:33:48
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-09 15:33:23
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-09 15:33:11
Zapytanie ofertowe na zakup podręczników dla kl.III gimnazjum Andrzej Sawicki 2017-06-09 15:32:34
wykaz nr 8 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 411 o pow. 2135 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-06-09 11:12:43
wykaz nr 7 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 190/2 o pow. 159 m2 niezabudowana, położona w obrębie Olchowo gm.Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-06-09 11:10:55
wykaz nr 6 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 99/39 o pow. 52 m2, położona w obrębie nr 3 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-06-09 11:10:21
Protokół Nr XLIV/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-06-09 11:08:50
Zakup i dostawa kosiarki bijakowej, tylno-bocznej Andrzej Sawicki 2017-06-08 08:51:14
Zakup i dostawa kosiarki bijakowej, tylno-bocznej Andrzej Sawicki 2017-06-07 14:44:13
Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu i elewacji przy ul.700-Lecia 14 Tomasz Zadróżny 2017-06-07 14:44:06
Termomodernizacja świetlicy w Miętnie - 2 etap Tomasz Zadróżny 2017-06-06 14:22:22
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej turbiną wiatrową Tomasz Zadróżny 2017-06-06 14:20:52
Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu i elewacji przy ul.700-Lecia 14 Tomasz Zadróżny 2017-06-06 14:19:52
Arkadiusz Ciechanowski - 2016 r. Tomasz Zadróżny 2017-06-06 14:18:11
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-06-05 08:06:19
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Błotno Rita Mazurczak 2017-06-02 15:04:35
K.271.5.2017.IT zamówienie na zakup i dostawę artykułów spożywczych Tomasz Zadróżny 2017-06-01 15:30:56
Piotr Słomski - 2016 r. Tomasz Zadróżny 2017-06-01 15:25:06
Termomodernizacja świetlicy w Miętnie - 2 etap Tomasz Zadróżny 2017-06-01 15:22:09
Obsługa ratownicza miejsca wykorzystywanego do kąpieli w sezonie letnim 2017 Tomasz Zadróżny 2017-06-01 09:09:24
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości o nr 5632 obręb 5 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-06-01 09:08:40
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości o nr 5632 obręb 5 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-06-01 09:08:16
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-05-31 14:45:10
W OKRESIE OD 26 KWIETNIA 2017 ROKU DO 31 MAJA 2017 ROKU Tomasz Zadróżny 2017-05-31 10:27:09
W OKRESIE OD 1 MARCA 2017 ROKU DO 26 KWIETNIA 2017 ROKU Tomasz Zadróżny 2017-05-31 10:27:00
W OKRESIE OD 26 KWIETNIA 2017 ROKU DO 31 MAJA 2017 ROKU Tomasz Zadróżny 2017-05-31 10:26:48
W OKRESIE OD 1 MARCA 2017 ROKU DO 26 KWIETNIA 2017 ROKU Tomasz Zadróżny 2017-05-31 10:26:24
W OKRESIE OD 25 STYCZNIA 2017 ROKU DO 1 MARCA 2017 ROKU Tomasz Zadróżny 2017-05-31 10:25:19
W OKRESIE OD 23 LISTOPADA 2016 ROKU DO 25 STYCZNIA 2017 ROKU Tomasz Zadróżny 2017-05-31 10:24:16
Komisja Społeczna Tomasz Zadróżny 2017-05-29 14:13:05
Komisja Rewizyjna Tomasz Zadróżny 2017-05-29 14:12:32
Komisja Mieszkaniowa Tomasz Zadróżny 2017-05-29 14:12:07
K.271.5.2017.IT zamówienie na zakup i dostawę artykułów spożywczych Tomasz Zadróżny 2017-05-29 14:08:42