Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sołectw z terenu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-01-14 14:30:22
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Sawicki 2021-01-14 14:29:13
GKMiOŚ.271.2-1.2020.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW termin składania ofert do dnia 29.12.2020 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2021-01-14 14:27:59
Zarządzenie Nr 155/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-01-14 12:49:40
Zarządzenie nr 154/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-01-14 12:49:03
GKMiOŚ.271.2-1.2020.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW termin składania ofert do dnia 29.12.2020 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2021-01-14 12:48:26
GKMiOŚ.271.2-1.2020.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW termin składania ofert do dnia 29.12.2020 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2021-01-14 12:46:58
obwieszczenie Burmistrza Płotów Tomasz Zadróżny 2021-01-13 16:08:48
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Styczeń 2021 Andrzej Sawicki 2021-01-13 13:25:39
oferta pracy w SP Strzelewo PRACOWNIK OBSŁUGI-sprzątaczka Andrzej Sawicki 2021-01-13 12:53:44
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków doziemnych linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN 15 kV i nn 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 274, 202/12, 202/13, 202/20, 202/36, 202/38, 202/6, 203/9, 205/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-01-12 15:22:26
GKMiOŚ.271.16.2020.AW "Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków" Andrzej Sawicki 2021-01-12 15:19:41
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2021-01-11 14:04:12
SP.271.1.2021 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:37:41
SP.271.1.2021 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:37:37
K.271.2.2021 Udzielenie zamówienia na Skład,łamanie,opracowanie graficzne,druk i dostawę biuletynu Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:35:30
GKMiOŚ.271.16.2020.AW "Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków" Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:32:59
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:31:44
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:30:29
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:30:08
GNGR.2600.8.DJ Wykonanie remontu utwardzenia działki nr 40/2 w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Nowogard przy ul. Leśnej (boisko) Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:28:42
GNGR.2600.7.DJ Remont utwardzenia działki nr 176/1 w obrębie nr 3 miasta Nowogard przy ul. Zamkowej Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:27:30
Zarządzenie nr 153/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-01-11 12:26:16
informacja Dyrektora ZZ Gryfice 1 Tomasz Zadróżny 2021-01-08 22:21:27
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-01-08 22:20:28
SSiO.2600.18.2020.KK Zarządzanie i Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz dla podległych mu jednostek Tomasz Zadróżny 2021-01-08 12:20:51
Zarządzenie nr 140/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie. Tomasz Zadróżny 2021-01-07 15:01:27
Zarządzenie nr 154/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2020 w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-01-07 15:01:01
Zarządzenie nr 153/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-01-07 15:00:50
Zarządzenie nr 152/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds.Społecznych Tomasz Zadróżny 2021-01-07 15:00:24
Zarządzenie nr 151/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-01-07 15:00:18
SSiO.2600.18.2020.KK Zarządzanie i Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych dla Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz dla podległych mu jednostek Tomasz Zadróżny 2021-01-07 14:50:14
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 254 i 256 w obrębie Żabowo, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-01-07 14:48:27
GKMiOŚ.271.11.1.2020.AW Budowa ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie - I etap Tomasz Zadróżny 2021-01-07 14:47:42
RLFKiS.07.2020 Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag Tomasz Zadróżny 2021-01-07 08:14:21
IiR.7015.17.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn "Rozbudowa ścieżki wokół jeziora" Tomasz Zadróżny 2021-01-07 08:13:41
IiR.7015.17.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn "Rozbudowa ścieżki wokół jeziora" Tomasz Zadróżny 2021-01-07 08:12:50
IiR.7015.17.2020 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn "Rozbudowa ścieżki wokół jeziora" Andrzej Sawicki 2021-01-05 15:18:29
SSiO.2600.23.2020.EC Ogłoszenie o konkursie na wybór realizatora "Programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów klas I-III szkół z terenu gminy Nowogard na lata 2020-2022" Andrzej Sawicki 2021-01-05 09:50:04
Wykonanie balustrady ochronnej zewnętrznej wraz z montażem na skarpie między ulicami: 3Maja i Osiedlowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-01-04 15:26:25