herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
III postępowanie_projekt chodnika z Karska do Warnkowa Andrzej Sawicki 2018-10-10 15:41:12
Proj. chodnika do Karska_II postępowanie Andrzej Sawicki 2018-10-10 15:40:01
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-10-10 12:30:07
Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Długolęce Tomasz Zadróżny 2018-10-10 12:29:18
Wykaz nr 20 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 63/1 o pow. 198 m2 niezabudowana, położona w obrębie Żabówko gm.Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-10-10 12:28:05
Zarządzenie nr 499/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 września 2018 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w Zarządzeniu nr 324/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2018-10-09 15:58:38
Zarządzenie nr 500/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-10-09 15:57:55
Zarządzenie nr 504/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 października 2018 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-10-09 15:57:19
Protokół Nr LXVI.N/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-10-09 14:16:34
IiR.271.13.2018.RM Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - etap I (odcinek A-D) Andrzej Sawicki 2018-10-09 14:07:15
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 13/12 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-10-09 10:35:46
Informacja Starosty Goleniowskiego w sprawie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi Tomasz Zadróżny 2018-10-09 10:35:15
IiR.271.11.2018.PS Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-09 10:27:07
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowogard z dnia 4 września 2018 roku. Tomasz Zadróżny 2018-10-09 08:29:13
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowogard z dnia 4 września 2018 roku. Tomasz Zadróżny 2018-10-09 08:28:53
OFERTA PRACY NA STANOWISKO WOŹNA ODDZIAŁOWA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2018-10-08 14:59:28
OFERTA PRACY NA STANOWISKO WOŹNA ODDZIAŁOWA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 4 W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2018-10-08 14:59:00
IiR.7015.58.2018.PS Remont komina w budynku świetlicy wiejskiej w Żabówku (II postępowanie) Rita Mazurczak 2018-10-08 14:30:01
IiR.7015.53.2018.PS Remont schodów terenowych w pasie zieleni przy ul. Zielonej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-10-08 14:26:48
IiR.7015.56.2018.PS remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ostrzycy Rita Mazurczak 2018-10-08 14:23:28
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-10-08 11:07:12
IiR.271.11.2018.PS Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-05 15:22:15
IiR.7015.61.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie" Rita Mazurczak 2018-10-05 14:00:25
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-10-05 13:21:30
Ogłoszenie o pierwszym posiedzeniu Obwodowych Komisji Wyborczych Tomasz Zadróżny 2018-10-05 12:11:06
Protokół Nr LXV.N/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-10-04 16:51:24
Protokół Nr LXIV.N/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-10-04 16:50:41
Protokół Nr LXIII.N/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 lipca 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-10-04 16:50:01
Protokół Nr LXII/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-10-04 16:49:26
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Gardno" w Nowogardzie zezwolenia na usuniecie drzewa z terenu dz. nr 411/3 obręb 5 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-10-04 16:47:34
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-04 16:46:30
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Nowogard zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-04 14:59:08
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Nowogardzie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-04 14:58:34
IiR.7015.62.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-10-04 14:46:58
GKMiOŚ.271.5-2.2018.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PARKINGACH PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWOGARD Termin 10.10.2018 godz 9:00 Tomasz Zadróżny 2018-10-04 11:28:35
GKMiOŚ.271.5-1.2018.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PARKINGACH PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWOGARD temin 25.09.2018 godz 9:00 Tomasz Zadróżny 2018-10-04 11:27:07
obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, ob. ew. Maszkowo, gm. Nowogard, woj. zachodniopomorskie Andrzej Sawicki 2018-10-04 07:31:18
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-10-03 14:58:17
Zarządzenie nr 505/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 października 2018 roku w sprawie powołania komisji Andrzej Sawicki 2018-10-03 13:03:21
Zarządzenie nr 504/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 października 2018 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-10-03 13:02:59