Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PiZP.240.198.2020 AK Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego urządzeń kominowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-07-22 15:44:14
Zawiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasz Zadróżny 2020-07-22 15:42:03
Obwieszczenie dot. wydania decyzji Burmistrza Nowogardu nr 19/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Maszewo ? Nowogard na terenie działek o nr geodezyjnych: 17, 16/1, 16/3, 16/2, 15, 16/4, 13, 14, 12, 11, 19, 21, 9, 22, 27, 29/2, 29/1, 30, 31/1, 32, 33/2, 34, 35, 100, 39/2, 39/1, 136, 139, 147, 171/2, 233, 238/2, 236/1, 236/2, 236/3, 232, 231, 230, 229/2, 229/1, 228, 227, 224/1, 224/2, 224/3, 220, 222/1, 240 w obrębie Wyszomierz, 6/3, 2, 3 w obrębie Nowe Wyszomierki, gm. Nowogard; oraz przebudowie linii 0,4 kV i 15 kV będących w kolizji z tą linią, polegającej na rozbiórce napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz budowie napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych: - 15 kV na terenie działek o nr geodezyjnych 19, 21, 9, 27 obręb Wyszomierz, - 0,4 kV na terenie działek o nr geodezyjnych 147, 171/2 obręb Wyszomierz, - 0,4 kV na terenie działki o nr geodezyjnych 233 obręb Wyszomierz, - 15 kV na terenie działek o nr geodezyjnych 173, 233, 236/2, 236/1, 238/2 obręb Wyszomierz. Tomasz Zadróżny 2020-07-22 15:39:15
Obwieszczenie dot. wydania decyzji Burmistrza Nowogardu nr 20/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo na terenie działek o nr geodezyjnych: 117, 118/3, 118/4, 118/2, 1, 52, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 23/3, 23/4, 23/5, 43, 41/2, 46, 115/3, 56/18, 56/8, 56/17, 56/16, 56/19, 56/20, 55, 62, 83/2, 82, 92/10, 81/1, 106, 102/5, 80/9, 80/11, 80/27, 77, 97, 98 w obrębie 1 miasta Nowogard; 828, 836/3, 836/4, 839/2, 836/1, 839/1, 733/4 w obrębie 2 miasta Nowogard; 16, 18, 19, 20, 25, 36/1, 36/2, 37/2 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard; oraz przebudowie linii 0,4 kV i 15 kV będących w kolizji z tą linią, polegającej na rozbiórce napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz budowie napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych: - 0,4 kV na terenie części działki o nr geodezyjnych 117 obręb 1 miasta Nowogard, - 15 kV na terenie części działki o nr geodezyjnych 41/2 obręb 1 miasta Nowogard, - 15 kV na terenie części działek o nr geodezyjnych 828, 836/3, 836/4, 839/2, 839/4, 838/1, 838/2, 837/1, 837/2, 837/3 obręb 2 miasta Nowogard, - 0,4 kV na terenie części działek o nr geodezyjnych 733/4 obręb 2 miasta Nowogard oraz 83/2, 83/4, 83/5, 87 obręb 1 miasta Nowogard, - 15 kV na terenie części działki o nr geodezyjnych 36/1 obręb 4 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-07-22 15:38:38
Obwieszczenie dot. wydania decyzji Burmistrza Nowogardu nr 21/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo na terenie części działek o nr geodezyjnych: 11/7 w obrębie Bochlin, 23/4, 23/5, 25, 26/6, 27/1, 27/2, 28/2, 29, 33, 34, 329/2, 37, 48/2, 69, 79, 80/1, 76, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 98, 166, 175, 198, 213/4, 268/4, 330, 227, 228, 246, 237, 240, 249, 250 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, 220/2, 220/4, 184, 260, 264/1, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 277, 278, 318, 326, 327, 328, 329, 189, 333, 359, 360, 409, 413, 414, 415, 416, 417, 438, 454/4, 454/3, 454/1, 446/2, 451/2, 451/7, 452, 453, 467, 450/3, 448/11, 448/9 w obrębie Karsk, gm. Nowogard; oraz przebudowie linii 0,4 kV i 15 kV będących w kolizji z tą linią, polegającej na rozbiórce napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz budowie napowietrzno- kablowych linii elektroenergetycznych: - 15 kV na terenie części działki o nr geodezyjnych 198 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, - 0,4 kV na terenie części działki o nr geodezyjnych 249 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka. Tomasz Zadróżny 2020-07-22 15:37:34
Obwieszczenie dot. wydania decyzji Burmistrza Nowogardu nr 22/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo na terenie części działek o nr geodezyjnych: 253/2, 265/3, 345, 350, 361, 363, 264/4, 299, 315, 330/3, 273, 342/1, 271, 342/2, 9/2, 37, 38, 39/1, 39/5, 39/6, 47, 48, 49/1, 49/2, 50, 52, 55, 57, 70, 72/1, 71 w obrębie Błotno; 89/1, 88/4, 90/5, 90/6, 102 w obrębie Grabin, w gminie Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-07-22 15:36:29
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4 MW, Długołęka" Tomasz Zadróżny 2020-07-22 15:36:03
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Karsk Tomasz Zadróżny 2020-07-22 15:35:39
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Krasnołęka o mocy do 4 MW. Tomasz Zadróżny 2020-07-22 15:35:10
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 23/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-07-22 10:47:08
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z linią zasilającą i kablem FO oraz urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 441, 442 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-07-22 10:46:41
OFERTY PRACY NAUCZYCIELA ROK SZKOLNY 2020/2021 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 w NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2020-07-22 10:34:12
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasz Zadróżny 2020-07-20 14:01:07
WRLFKiS.05.2020 - 3 łodzie żaglowe typu Optimist na kąpielisko miejskie w ramach sportu gminnego Tomasz Zadróżny 2020-07-20 13:37:35
RE.271.04.2020 Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:59:38
RE.271.04.2020 Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:58:59
RE.271.04.2020 Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:58:55
RE.271.04.2020 Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:58:50
RE.271.04.2020 Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:58:44
RE.271.04.2020 Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:58:40
RE.271.04.2020 Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:58:33
RE.271.04.2020 Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:58:22
RE.271.04.2020 Dowóz uczniów z terenu Gminy Nowogard do ośrodka w Radowie Wielkim, szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów w terminie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:58:16
RE.271.03.2020 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:56:30
RE.271.03.2020 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:55:01
RE.271.03.2020 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:54:41
Wzór sprawozdania za 2020 rok Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:47:22
PiZP.240.185.2020 AK Wykonanie rocznego przeglądu technicznego urządzeń znajdujących się na placach zabaw, siłowniach plenerowych oraz skateparku Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:46:27
Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:43:09
Wykaz sołtysów gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:43:05
Oświadczenia do naboru Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:40:01
Oświadczenie osoby ubiegającej się o pracę Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:39:33
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:39:15
Oświadczenia Tomasz Zadróżny 2020-07-17 15:39:14
K.2600.3.2020.GW Zaproszenie do złożenia ofery na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2020-07-16 14:20:32
K.2600.3.2020.GW Zaproszenie do złożenia ofery na dostawę samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2020-07-16 14:02:50
Konkurs Ofert dotyczący wyłonienia Realizatorów programu polityki zdrowotnej: "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022". Tomasz Zadróżny 2020-07-15 15:43:52
Konkurs Ofert dotyczący wyłonienia Realizatorów programu polityki zdrowotnej: "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022". Tomasz Zadróżny 2020-07-15 15:43:34
SSiO.211.7.2020.EB Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2020-07-15 15:08:05
Zarządzenie Nr 65/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-07-15 15:06:07