herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-11-28 13:27:39
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-11-28 13:27:25
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-11-28 13:27:16
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-11-28 13:27:01
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-11-28 13:26:54
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-11-28 13:26:46
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-11-28 13:26:28
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2017-11-28 13:23:35
Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2017-11-28 13:23:17
Dorota Maślana - kierownik OPS w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-11-28 13:19:13
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 190/2 o pow. 0,0159 ha niezabudowanej, położonej w obrębie Olchowo gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-11-28 13:18:06
obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania w sprawie rozbudowy fermy norek amerykańskich do 990 DJP - budowa pawilonów wraz z drogami wewnętrznymi oraz urządzeniami budowlanymi na działkach nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 obręb Maszkowo, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-11-28 13:17:33
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-11-28 12:19:39
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-11-28 12:18:35
Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica". Andrzej Sawicki 2017-11-28 08:52:06
Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica". Andrzej Sawicki 2017-11-28 08:49:36
Zarządzenie nr 376/2017 Burmistrza Nowogardu a dnia 16.11.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-11-28 08:43:08
378 Andrzej Sawicki 2017-11-28 08:42:28
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Andrzej Sawicki 2017-11-27 15:22:53
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu użytkowego nr 3 w budynku mieszkalnym o numerze ewidencyjnym 142 wraz z udziałem 20/100 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego, w budynkach gospodarczych i działce o numerze ewidencyjnym 233/3 o pow.0,3104 ha, położonego w obrębie Wierzbięcin nr 19c gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-27 15:02:11
Przetarg na dostawę artykułów biurowych Andrzej Sawicki 2017-11-27 15:00:49
Zakup drzew staojacych "ma pniu" z terenu gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-11-24 15:20:02
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Zadróżny 2017-11-24 15:13:41
IiR.7015.45.2017.PS Zagospodarowanie terenów gminnych pod place rekreacyjno-zabawowe: zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na plaży miejskiej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-11-24 15:03:53
IiR.7015.45.2017.PS Zagospodarowanie terenów gminnych pod place rekreacyjno-zabawowe: zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na plaży miejskiej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-11-24 14:57:48
Dostawa, szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica". Andrzej Sawicki 2017-11-24 11:16:20
obwieszczenie RDOŚ Szczecin Andrzej Sawicki 2017-11-23 15:36:33
obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2017-11-23 15:35:48
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje L sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 29 listopada 2017 roku (środa) o godzinie 900 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2017-11-23 09:08:51
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2017-11-22 17:07:31
Zarządzenie nr 377/2017 Burmistrz Nowogardu z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Sawicki 2017-11-22 16:20:29
OPS.331.12.2017 - Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w 2018 r. Andrzej Sawicki 2017-11-22 12:57:17
Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w 2017 r Andrzej Sawicki 2017-11-22 10:27:58
budowa ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Olchowie, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-21 16:58:38
wykaz nieruchomości wyznaczonej do sprzedaży - działka nr 72/5 o pow. 0,0578 ha zabudowana dwoma budynkami, położona w obrębie Boguszyce gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-21 16:57:07
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 545/26 o pow. 132 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym w udziale 1/2 części , położona w obrębie nr 2 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-21 16:56:40
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 327/11 o pow. 479 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2017-11-21 16:52:39
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Żabowo nr 18 gm.Nowogard. Andrzej Sawicki 2017-11-21 16:46:31
Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Andrzej Sawicki 2017-11-21 16:45:29
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2017/2018 Andrzej Sawicki 2017-11-20 15:36:34