herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje III.N sesję Rady Miejskiej na wniosek ustawowego składu radnych z dnia 26 lutego 2019 roku. Początek obrad: 04 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 10:19:30
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje II.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lutego 2019 roku. Początek obrad: 04 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 10:19:20
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje III.N sesję Rady Miejskiej na wniosek ustawowego składu radnych z dnia 26 lutego 2019 roku. Początek obrad: 04 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 10:18:38
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje II.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lutego 2019 roku. Początek obrad: 04 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 10:17:59
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2019-02-28 17:47:10
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu do 2480 DJP, tj. budowie 10 kurników z sterownią, magazynem i częścią socjalną, 20 silosów paszowych, budynku biurowo-socjalnego, hali magazynowej, hydroforni ze stacją uzdatniania wody, kotłowni, 6 zbiorników do magazynowania gazu, wagi samochodowej, kontenera chłodniczego, zbiornika na wodę, stacji transformatorowej, dwóch studni wierconych wraz z instalacją wodociągową oraz sieci c.o., dróg wewnętrznych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 65 i 66 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-02-28 17:46:35
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu do 2480 DJP, tj. budowie 10 kurników z sterownią, magazynem i częścią socjalną, 20 silosów paszowych, budynku biurowo-socjalnego, hali magazynowej, hydroforni ze stacją uzdatniania wody, kotłowni, 6 zbiorników do magazynowania gazu, wagi samochodowej, kontenera chłodniczego, zbiornika na wodę, stacji transformatorowej, dwóch studni wierconych wraz z instalacją wodociągową oraz sieci c.o., dróg wewnętrznych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 65 i 66 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-02-28 17:46:23
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2018.11.22 Andrzej Sawicki 2019-02-27 14:24:11
IiR.271.1.2019.MK Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2019-02-26 15:26:02
IiR.271.1.2019.MK Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2019-02-26 15:25:47
IiR.7015.16.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Świerczewo Rita Mazurczak 2019-02-26 15:05:15
Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:53:46
GKMiOŚ.271.1.2.2019.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. - II POSTEPOWANIE Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:52:40
GKMiOŚ.271.1.2.2019.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. - II POSTEPOWANIE Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:52:30
GKMiOŚ.271.1.2.2019.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. - II POSTEPOWANIE Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:52:25
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2019/2020 Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:50:59
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2019/2020 Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:50:39
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2019/2020 Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:50:31
14 Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:49:39
GKMiOŚ.271.3.2019.AL Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:16:36
GKMiOŚ.271.3.2019.AL Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:00:51
IiR.7015.2.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Rita Mazurczak 2019-02-26 10:31:42
GKMiOŚ.7031.1-2.2019.AA Montaż koszy ulicznych, ławek parkowych oraz stojaków na rowery na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-26 10:16:32
IiR.7015.13.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Kulice, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-26 08:31:44
IiR.7015.6.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2019-02-26 08:31:17
IiR.7015.12.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Wołowiec, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-26 08:30:56
IiR.7015.11.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-26 08:28:09
IiR.7015.10.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Sąpolnica, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-26 08:27:17
IiR.7015.9.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Karsk, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-26 08:26:08
IiR.7015.17.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w Miejscowości Żabówko - II postępowanie Rita Mazurczak 2019-02-26 08:24:20
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 292/9 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-02-25 15:23:38
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie mostu ? rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu, przez rzekę Dobrą usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin, na terenie działek o nr geodezyjnych: 80/2, 80/3, 42/1, 80/1, 241, 83 w obrębie Wierzbięcin, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-02-25 15:23:00
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nN 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/6 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-02-25 15:22:17
Obwieszczenie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupów elektroenergetycznych SN oraz słupa nN, złącza kablowego 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 71, 74, 75, 87, 117/1, 119/1, 147/1, 147/2, 147/3, 149/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 151/1, 151/2, 152/3, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 168/1, 171/2, 438 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-02-25 15:21:51
508130-N-2019 DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO Tomasz Zadróżny 2019-02-25 15:21:06
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2019-02-25 13:40:34
Burmistrz Nowogardu Ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-02-25 13:12:58
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-25 12:53:28
GKRPA.814.3.2019.EC Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-02-25 12:52:28
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów "miękkich". Andrzej Sawicki 2019-02-25 12:51:34