herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:32:17
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:32:04
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:31:59
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:31:40
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:31:37
Test - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-02-05 14:24:20
Test - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-02-05 14:23:56
Test - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-02-05 14:22:59
Oferta pracy dla nauczyciela logopedy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:50:18
Zarządzenie nr 407/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro. Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:22:34
Zarządzenie nr 406/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:22:22
Zarządzenie nr 405/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 189/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie planu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:22:09
Zarządzenie nr 409/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:47
Zarządzenie nr 408/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:34
Zarządzenie nr 407/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro. Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:17
Zarządzenie nr 406/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:06
Zarządzenie nr 405/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 189/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie planu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:29:54
GKMiOŚ.7031.2.2018.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę Tomasz Zadróżny 2018-02-02 14:28:06
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:56:13
GNGR.6848.1.2018.EJ Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:56:01
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:55:41
GNGR.6848.1.2018.EJ Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:55:32
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:54:49
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:38:48
Wykaz nr 1 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 2.02.2018r Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:28:25
Wykaz nr 1 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 2.02.2018r Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:28:06
IiR.7015.01.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosława w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-01-31 14:05:29
Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska "Biały Orlik" Tomasz Zadróżny 2018-01-31 13:49:54
Konserwacja nawierzchni boisk Orlik Tomasz Zadróżny 2018-01-31 13:48:11
GKMiOŚ.271.1.2018.AA konserwacja oświetlenia Tomasz Zadróżny 2018-01-31 13:46:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina Tomasz Zadróżny 2018-01-31 13:45:31
informacja o wynikach naboru Andrzej Sawicki 2018-01-30 08:04:10
Wyniki otwartych konkursów ofert : Działalność w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie organizowania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-01-30 08:01:35
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej Andrzej Sawicki 2018-01-30 08:00:36
Zarządzenie nr 404/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lutego 2018 roku w sprawie udzielania kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-01-29 07:38:13
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-01-26 15:05:09
Stawki dotacji - 01.2018 r. Andrzej Sawicki 2018-01-26 14:38:53
GKMiOŚ.271.3.2018.AL Transport ziemi do wyrównania terenów zieleni w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-01-26 14:36:47
oferta konkursowa na trenera środowiskowego 2018 Andrzej Sawicki 2018-01-25 15:17:56
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-01-24 15:49:59