herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zaproszenie do składnia ofert cenowych na zakup węgla dla celów opałowych w Szkole Podstawowej w Żabowie. Andrzej Sawicki 2019-01-04 11:29:31
Zarządzenie nr 515/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie powołania przewodniczącego oraz członków komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Zarządzenie nr 516/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych objętych rachunkowością Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-01-03 15:19:32
Ogłoszenie nr 649082-N-2018 - Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w 2019 r. Andrzej Sawicki 2019-01-03 13:25:36
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2019-01-02 14:38:09
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2019-01-02 14:27:52
PiZP.240.83.2018 AK Zaproszenie do składania ofert na usługi asenizacyjne_2019 Andrzej Sawicki 2019-01-02 08:53:10
PiZP.240.84.2018 AK Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw płynnych_2019 Andrzej Sawicki 2019-01-02 08:52:08
Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi z I sesji III części w dniu 12 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-12-31 12:14:05
VIII kadencja (2018-2023) Andrzej Sawicki 2018-12-31 12:13:24
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2018-12-28 14:41:54
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Andrzej Sawicki 2018-12-27 15:35:31
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Andrzej Sawicki 2018-12-27 15:35:15
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie bilwtów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-27 15:12:45
IiR.7015.75.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu IV postępowanie Rita Mazurczak 2018-12-27 11:26:50
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-12-27 08:24:51
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-12-27 08:24:12
Uchwały Rady Miejskiej - VIII kadencja Andrzej Sawicki 2018-12-27 08:23:19
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2018-12-21 12:00:19
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-12-20 15:47:29
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-12-20 15:10:42
Komisja Mieszkaniowa Andrzej Sawicki 2018-12-19 14:49:52
Komisja Finansowo - Gospodarcza Andrzej Sawicki 2018-12-19 14:49:52
Komisja Społeczna Andrzej Sawicki 2018-12-19 14:49:51
Komisja Rewizyjna Andrzej Sawicki 2018-12-19 14:49:51
Komisja do spraw Funduszy Europejskich i Inwestycji Andrzej Sawicki 2018-12-19 14:49:50
Rada Miejska w Nowogardzie - VIII kadencja Andrzej Sawicki 2018-12-19 14:49:01
Dane teleadresowe Andrzej Sawicki 2018-12-19 14:38:29
IiR.7015.75.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu IV postępowanie Rita Mazurczak 2018-12-19 13:26:52
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 20/2018 z dnia 07.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową muru ochronnego (linii ogrodzenia zewnętrznego), linii ogrodzenia wewnętrznego, ?posterunków uzbrojonych? wraz z wewnętrznymi instalacjami, przebudowie bramy gospodarczej, budowie podjazdu oraz przebudowie infrastruktury technicznej, na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie przy ul. Zamkowej 7, na terenie działek o nr geodezyjnych 229, 230 w obrębie 3 miasta Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-12-19 13:07:01
PiZP.240.84.2018 AK Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw płynnych_2019 Andrzej Sawicki 2018-12-18 14:31:13
PiZP.240.83.2018 AK Zaproszenie do składania ofert na usługi asenizacyjne_2019 Andrzej Sawicki 2018-12-18 14:30:24
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-18 14:29:18
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-12-18 14:27:48
Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy ul. Żeromskiego Andrzej Sawicki 2018-12-18 09:03:38
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:03:57
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:02:53
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:02:25
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:02:17
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:02:12
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 2 stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. oraz od 2 września 2019r. do 21 grudnia 2019r Andrzej Sawicki 2018-12-17 15:02:06