herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie, zaprojektowanie i dostawa ścianki POP-UP wraz z dodatkowym kompletem paneli z inną grafiką dla Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-05-23 08:20:44
Wyłonienie wykonawcy ścianki POP-UP - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-05-23 08:20:27
Wyłonienie wykonawcy ścianki POP-UP - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-05-23 08:14:53
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w miejscowości Boguszyce Rita Mazurczak 2017-05-23 07:37:08
Wykaz nr 8 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 19.05.2017 Andrzej Sawicki 2017-05-19 13:25:54
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-05-19 08:13:19
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w wydziale IiR. Tomasz Zadróżny 2017-05-17 15:57:55
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w wydziale IiR. Tomasz Zadróżny 2017-05-17 15:57:37
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 165 o pow. 799 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul.Cmentarnej 11b Tomasz Zadróżny 2017-05-17 15:56:53
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 166 o pow. 739 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.Cmentarnej 11a. Tomasz Zadróżny 2017-05-17 15:56:29
Zawiadomienie o wszczęściu postępowania administracyjnego - WGN.6820.2.2017.GT Tomasz Zadróżny 2017-05-17 15:55:43
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości o nr 268 obręb Wyszomierz Tomasz Zadróżny 2017-05-16 11:49:54
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-15 15:19:22
Obwieszczenie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie (w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo - rowerowych oraz zjazdów), budowie kanału technologicznego oraz przebudowie i budowie odcinków sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i wodociągowej, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/16, 87, 107, 104/33, 104/10, 79, 77/3, 102, 103, 58, 55/3, 56, 85/4, 85/3, 84, 65/1, 86/4, 115/5, 1/5, 1/3, 39 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-05-15 15:16:41
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społęcznych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karsk. Tomasz Zadróżny 2017-05-15 15:15:50
Wymiana stlarki okiennej w Szole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie - sala gimnastyczna Rita Mazurczak 2017-05-15 12:10:07
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w wydziale SSiO Tomasz Zadróżny 2017-05-12 21:12:59
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości o nr 268 obręb Wyszomierz Tomasz Zadróżny 2017-05-12 21:12:11
Zaproszenie ofertowe na obsługę ratowniczą miejsca przeznaczonego do kąpieli Tomasz Zadróżny 2017-05-12 21:11:46
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Błotno Rita Mazurczak 2017-05-11 12:08:26
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Błotno Rita Mazurczak 2017-05-11 12:08:00
Uchwała nr XLIV/276/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej progrnozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2017-2023 Tomasz Zadróżny 2017-05-11 08:07:24
Remont schodów Tomasz Zadróżny 2017-05-11 08:04:36
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości o nr 268 obręb Wyszomierz Tomasz Zadróżny 2017-05-11 07:56:40
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn Tomasz Zadróżny 2017-05-11 07:53:52
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Miętno w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-11 07:53:05
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-05-10 15:01:25
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-05-10 14:37:48
Uchwała Nr XLIV/286/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Goleniowie Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:43:54
Uchwała Nr XLIV/285/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:43:08
Uchwała Nr XLIV/284/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat w trybibe zprzetargowym nieruchomości przeznaczonych na świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli urządzeń wodno-ściekowych na terenie gminyNowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:41:43
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Konarzewo Rita Mazurczak 2017-05-10 11:38:29
Uchwała Nr XLIV/283/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:38:12
Uchwała Nr XLIV/282/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:37:30
Uchwała Nr XLIV/281/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:36:45
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw w miejscowości Konarzewo Rita Mazurczak 2017-05-10 11:36:41
Uchwała Nr XLIV/280/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:35:54
Uchwała Nr XLIV/279/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały. Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:34:58
Uchwała nr XLIV/278/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:33:39
Uchwała nr XLIV/277/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-05-10 11:32:25