Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kałmuk Eliza - 2013 r. Tomasz Zadróżny 2019-10-29 22:21:07
Fiejdasz Tadeusz - Kierownik Wydziału GKMiOŚ - 2013 r. Tomasz Zadróżny 2019-10-29 22:20:37
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2010.12.23 Tomasz Zadróżny 2019-10-29 22:19:59
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2011.04.12 Tomasz Zadróżny 2019-10-29 22:19:56
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2012.04.24 Tomasz Zadróżny 2019-10-29 22:19:53
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie za 2012 r. Tomasz Zadróżny 2019-10-29 22:19:48
Agnieszka Biegańska - Sawicka - Sekretarz - Oświadczenie za 2013 r. Tomasz Zadróżny 2019-10-29 22:19:05
Berezowska Urszula - Kierownik Wydziału RLiF Tomasz Zadróżny 2019-10-29 22:18:44
Berezowska Urszula - Kierownik wydziału RLiF - 2012 r. Tomasz Zadróżny 2019-10-29 22:18:39
Berezowska Urszula - Kierownik Wydziału RLiF - 2011r Tomasz Zadróżny 2019-10-29 22:18:36
Berezowska Urszula - Kierownik wydziału RLiF - 2010r Tomasz Zadróżny 2019-10-29 22:18:35
GKMiOŚ.271.8.2019.MB: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15 obręb 5, m. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-10-29 14:56:00
GKMiOŚ.271.8.2019.MB: Dostawa i montaż wyposażenia wybiegu dla psów na działce nr 444/15 obręb 5, m. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-10-29 14:55:47
GOK.271.4.2.2019.AG Opracowanie audytu gospodarki odpadami w gminie Nowogard oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-10-29 14:50:15
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie, ul. Gen. J. Bema 41 72-200 Nowogard, zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela wspomagającego Andrzej Sawicki 2019-10-29 14:47:40
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie, ul. Gen. J. Bema 41 72-200 Nowogard, zatrudni nauczyciela na stanowisku nauczyciela surdopedagoga Andrzej Sawicki 2019-10-29 14:47:17
GKMiOŚ.271.7.2019.MB: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2019 r. Tomasz Zadróżny 2019-10-29 09:17:23
GKMiOŚ.271.7.2019.MB: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2019 r. Andrzej Sawicki 2019-10-29 09:12:41
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej ,,Nowogard I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Krasnołęka, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-10-28 15:22:10
GOK.271.4.2019.AG Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie analizy gospodarki odpadami Tomasz Zadróżny 2019-10-28 14:10:55
SSiO.211.7.2019.BZ - Referent w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2019-10-28 09:43:48
Dane teleadresowe Tomasz Zadróżny 2019-10-28 09:21:16
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ KSIAŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w SP-2 Nowogard W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Andrzej Sawicki 2019-10-25 15:12:51
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ KSIAŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w SP-2 Nowogard W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA Andrzej Sawicki 2019-10-25 15:10:05
SSiO.211.3.2019.BZ Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-10-25 13:53:30
IiR.7015.65.2019 - Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 Pamela Springer 2019-10-25 13:48:02
IiR.7015.63.2019.PS - penienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. "Budowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogardzie" Pamela Springer 2019-10-25 13:25:25
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej waz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 63 (obręb 00024) w miejscowości Brzozowo, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2019-10-25 07:56:44
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-10-24 15:32:59
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-10-24 15:32:36
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek o nr geodezyjnych: 253/2, 265/3, 345, 350, 361, 363, 264/4, 299, 315, 330/3, 273, 342/1, 271, 342/2, 9/2, 37, 38, 39/1, 39/5, 39/6, 47, 48, 49/1, 49/2, 50, 52, 55, 57, 70, 72/1, 71 w obrębie Błotno; 89/1, 88/4, 90/5, 90/6, 102 w obrębie Grabin, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-10-24 14:13:31
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek o nr geodezyjnych: 23/4, 23/5, 25, 26/6, 27/1, 27/2, 28/2, 29, 33, 34, 329/2, 37, 48/2, 69, 79, 80/1, 76, 85, 86/1, 86/2, 87, 88, 89, 90, 98, 166, 175, 198, 213/4, 268/4, 330, 227, 228, 246, 237, 240, 249, 250 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka; 220/2, 220/4,184, 260, 264/1, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 277, 278, 318, 326, 327, 328, 329, 189, 333, 359, 360, 409, 413, 414, 415, 416, 417, 438, 454/4, 454/3, 454/1, 446/2, 451/2, 451/7, 452, 453, 467, 450/3, 448/11, 448/9 w obrębie Karsk; 11/7 w obrębie Bochlin, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-10-24 14:13:02
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Nowogard ? Golczewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek o nr geodezyjnych: 117, 118/3, 118/4, 118/2, 1, 52, 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 23/3, 23/4, 23/5, 43, 41/2, 46, 115/3, 56/18, 56/8, 56/17, 56/16, 56/19, 56/20, 55, 62, 83/2, 82, 92/10, 81/1, 106, 102/5, 80/9, 80/11, 80/27, 77, 97, 98, 83/4, 83/5, 87 w obrębie 1 miasta Nowogard; 828, 836/3, 836/4, 839/2, 836/1, 839/1, 733/4, 839/4, 838/1, 838/2, 837/1, 837/2, 837/3 w obrębie 2 miasta Nowogard; 16, 18, 19, 20, 25, 36/1, 36/2, 37/2 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-10-24 14:12:32
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Maszewo ? Nowogard wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek o nr geodezyjnych: 17, 16/1, 16/3, 16/2, 15, 16/4, 13, 14, 12, 11, 19, 21, 9, 22, 27, 29/2, 29/1, 30, 31/1, 32, 33/2, 34, 35, 100, 39/2, 39/1, 136, 139, 147, 171/2, 233, 238/2, 236/1, 236/2, 236/3, 232, 231, 230, 229/2, 229/1, 228, 227, 224/1, 224/2, 224/3, 220, 222/1, 240, 173 w obrębie Wyszomierz, 6/3, 2, 3 w obrębie Nowe Wyszomierki, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-10-24 14:11:53
SSiO.2600.3.2019.EC Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-10-24 10:57:12
IiR.7015.62.2019.BR Opracowanie koncepcji na budowę ścieżki rowerowej do Sieciechowa w Nowogardzie Pamela Springer 2019-10-23 11:18:23
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 141/2019 z dnia 01.10.2019 dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 1680 DJP, na terenie działki o nr geodezyjnym 31 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-10-23 08:00:48
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XVIII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 30 października 2019 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-10-22 15:39:03
Burmistrz Nowogardu zaprasza do wzięcia udziału w pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.Cmentarnej. Andrzej Sawicki 2019-10-21 15:05:09
Burmistrz Nowogardu zaprasza do wzięcia udziału w pierwszych ustnych przetargach nieograniczonych na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.Cmentarnej. Andrzej Sawicki 2019-10-21 15:04:44