herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLV/294/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:27:31
Uchwała Nr XLV/293/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności sieci wodociągowokanalizacyjnej planowanej do wybudowania w obrębie nr.6 miasta Nowogard oraz obrębie Kulice w pasie dróg wewnętrznych gminy Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:23:21
Uchwała Nr XLV/293/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności sieci wodociągowokanalizacyjnej planowanej do wybudowania w obrębie nr.6 miasta Nowogard oraz obrębie Kulice w pasie dróg wewnętrznych gminy Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:23:05
Uchwała Nr XLV/292/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:22:36
Uchwała Nr XLV/291/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:22:02
Uchwała Nr XLV/290/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i brak działań Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:21:26
Uchwała Nr XLV/289/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i brak działań Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:20:22
Uchwała Nr XLV/288/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:19:42
Uchwała Nr XLV/287/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-13 11:26:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Tomasz Zadróżny 2017-06-12 15:58:25
IiR.7015.19.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej Rita Mazurczak 2017-06-12 14:48:46
IiR.7015.19.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej Rita Mazurczak 2017-06-12 14:47:34
Zarządzenie nr 323/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2016/2017 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:14:07
Zarządzenie nr 322/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:13:36
Zarządzenie nr 321/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:13:29
Zarządzenie nr 320/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:13:24
Zarządzenie nr 319/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:13:19
Zarządzenie nr 318/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.05.2017 r w sprawie powołania komisji Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:12:23
Zapytanie ofertowe na zakup podręczników dla kl.III gimnazjum Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:07:53
Zaproszenie do składania ofert na remont pokrycia dachu w budynku SP Orzechowo Tomasz Zadróżny 2017-06-12 09:25:17
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Tomasz Zadróżny 2017-06-12 09:23:15
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-06-12 08:01:48
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie ul. Generała Bema 41a , 72-200 Nowogard zaprasza do złożenia oferty na dostawę podręczników dla klasy trzeciej, ćwiczeń dla klasy drugiej i ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum . Tomasz Zadróżny 2017-06-12 07:57:06
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-09 15:33:48
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-09 15:33:23
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-09 15:33:11
Zapytanie ofertowe na zakup podręczników dla kl.III gimnazjum Andrzej Sawicki 2017-06-09 15:32:34
wykaz nr 8 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 411 o pow. 2135 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-06-09 11:12:43
wykaz nr 7 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 190/2 o pow. 159 m2 niezabudowana, położona w obrębie Olchowo gm.Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-06-09 11:10:55
wykaz nr 6 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 99/39 o pow. 52 m2, położona w obrębie nr 3 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-06-09 11:10:21
Protokół Nr XLIV/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 kwietnia 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-06-09 11:08:50
Zakup i dostawa kosiarki bijakowej, tylno-bocznej Andrzej Sawicki 2017-06-08 08:51:14
Zakup i dostawa kosiarki bijakowej, tylno-bocznej Andrzej Sawicki 2017-06-07 14:44:13
Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu i elewacji przy ul.700-Lecia 14 Tomasz Zadróżny 2017-06-07 14:44:06
Termomodernizacja świetlicy w Miętnie - 2 etap Tomasz Zadróżny 2017-06-06 14:22:22
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej turbiną wiatrową Tomasz Zadróżny 2017-06-06 14:20:52
Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu i elewacji przy ul.700-Lecia 14 Tomasz Zadróżny 2017-06-06 14:19:52
Arkadiusz Ciechanowski - 2016 r. Tomasz Zadróżny 2017-06-06 14:18:11
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-06-05 08:06:19
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Błotno Rita Mazurczak 2017-06-02 15:04:35