herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 371/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:13:40
Zarządzenie 370/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian zasad rachunkowości Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:13:22
Zarządzenie nr 369/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:13:16
Oferta pracy z j. angielskiego w SP Strzelewo Andrzej Sawicki 2017-11-11 10:15:38
wykaz nr 15 nieruchomości gminnej o nr 271,1 oraz 273,1 obręb Lestkowo, pow. 0,29 ha przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego Andrzej Sawicki 2017-11-11 10:14:18
Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 Andrzej Sawicki 2017-11-11 10:04:08
INFORMACJA O ZGROMADZENIU - 11 listpada 2017r Andrzej Sawicki 2017-11-11 09:59:50
INFORMACJA O ZGROMADZENIU - 11 listpada 2017r Andrzej Sawicki 2017-11-11 09:59:25
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w wydziale Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-11-09 12:23:48
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. pozyskiwania funduszy europejskich Tomasz Zadróżny 2017-11-09 12:17:29
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Zadróżny 2017-11-09 12:11:35
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2017/2018 Tomasz Zadróżny 2017-11-08 16:44:03
Wykaz nr 18 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 62/5 o pow. 755 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul. Mickiewicza, ul. Nadtorowa. Tomasz Zadróżny 2017-11-08 12:28:13
Wykaz nr 19 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 216/1 o pow. 69 m2 zabudowana fragmentem budynku garażowego, położonej w obrębie nr 3 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-11-08 12:27:18
Obiwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego - AP-1.7820.143-2.2017.PM Tomasz Zadróżny 2017-11-07 14:38:40
GKMiOŚ.271.16.2017.AW Remont nawierzchni w obrębie studni abisyńskich w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-11-07 14:37:20
GKMiOŚ.6131.49.2016.KZ Zakup drewna na pniu z drogi gminnej nr 294 w Olchowie Tomasz Zadróżny 2017-11-07 14:16:04
GKMiOŚ.6131.49.2016.KZ Zakup drewna na pniu z drogi gminnej nr 294 w Olchowie Tomasz Zadróżny 2017-11-07 14:14:44
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup mebli do pracowni biologiczno - chemiznej, projektora multimedialnego i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Długolęce Tomasz Zadróżny 2017-11-07 14:13:16
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 112/1 o pow. 159 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Gen. J. Bema. Tomasz Zadróżny 2017-11-07 10:56:38
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-11-06 15:39:54
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:39:14
Uchwała Nr XLIX/341/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogard na lata 2017 - 2022" wraz z załacznikiem nr 1 do ww. uchwały Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:37:35
Uchwała Nr XLIX/340/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard na lata 2017 - 2020, oraz załacznik nr 1 do uchwały Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:35:10
Uchwała Nr XLIX/341/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nowogard na lata 2017 - 2022" wraz z załacznikiem nr 1 do ww. uchwały Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:33:19
Uchwała Nr XLIX/340/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie przyjęcie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard na lata 2017 - 2020, oraz załacznik nr 1 do uchwały Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:31:25
Uchwała Nr XLIX/339/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:31:11
Uchwała Nr XLIX/338/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:30:41
Uchwała Nr XLIX/337/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:29:23
Uchwała Nr XLIX/336/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:29:05
Protokół Nr XLIX/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 października 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:24:29
Protokół Nr XLVIII.N.2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 października 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:24:13
Protokół Nr XLVII/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:23:57
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:22:56
OPS.331.12.2017 - Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w 2018 r. Tomasz Zadróżny 2017-11-03 13:20:31
Stawki dotacji - 11.2017 r. Tomasz Zadróżny 2017-10-31 14:02:13
Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-10-31 10:24:49
Informacja o wynikach naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-10-31 10:24:29
IiR.7015.38.2017 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbięcin - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-10-31 10:05:24
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2017-10-31 10:05:09