herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Andrzej Sawicki 2018-03-15 07:41:07
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Tomasz Zadróżny 2018-03-15 07:40:25
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Andrzej Sawicki 2018-03-15 07:36:58
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 215/3 o pow. 928 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-03-14 11:16:52
GKMiOŚ.271.3.2.2018.AL Transport ziemi do wyrównania terenów zieleni w Nowogardzie-III postepowanie Andrzej Sawicki 2018-03-13 15:42:12
GKMiOŚ.271.3.1.2018.AL Transport ziemi do wyrówania terenów zieleni w Nowogardzie-II postępowanie Andrzej Sawicki 2018-03-13 15:41:26
IiR.7015.9.2018.PS Doposażenie placu zabaw i zmiana lokalizacji w Ostrzycy Rita Mazurczak 2018-03-13 09:36:53
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 62/5 o pow. 755 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. A. Mickiewicza, ul. Nadtorowej. Andrzej Sawicki 2018-03-12 15:31:10
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 90/6 o pow. 65 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-03-12 15:30:40
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w udziale 1/2 części składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 545/26 o pow. 132 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-03-12 15:29:57
IiR.7015.9.2018.PS Doposażenie placu zabaw i zmiana lokalizacji w Ostrzycy Rita Mazurczak 2018-03-12 12:58:47
GKMiOŚ.271.7.2018.AL Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard -przejście dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" Tomasz Zadróżny 2018-03-09 14:57:57
SPO. 271.1.2018 Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Szkoły Podstawowej w Orzechowie Tomasz Zadróżny 2018-03-09 14:39:40
BURMISTRZ NOWOGARDU ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-03-08 13:34:56
IiR.7015.7.2018 Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowogardzie (projekt i budowa) Rita Mazurczak 2018-03-08 13:16:51
GKMiOŚ.271.7.2018.AL Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard -przejście dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" Tomasz Zadróżny 2018-03-07 15:25:03
GKMiOŚ.271.2.1.2018.AL-Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Tomasz Zadróżny 2018-03-07 15:23:26
GKMiOŚ.271.1.2017.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-03-07 13:34:52
GKMiOŚ.271.3.2018.AA Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników Tomasz Zadróżny 2018-03-07 13:34:03
GKMiOŚ.271.7.3.2017.AL Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego Tomasz Zadróżny 2018-03-07 13:32:46
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LV.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2018 roku. Początek obrad 9 marca 2018 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-03-07 13:31:54
K-BI.271.2.2018 Zakup odnowienia licencji FortiGate-80C Tomasz Zadróżny 2018-03-07 13:26:36
IiR.7015.5.2018.PS - Remont świetlicy w Lestkowie - wymiana podłóg Rita Mazurczak 2018-03-07 08:46:25
K-BI.271.1.2018 komputery poleasingowe Tomasz Zadróżny 2018-03-07 07:52:12
GKMiOŚ.271.6.2018.AL Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-03-06 15:47:29
GKMiOś.271.1.2017.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-03-06 15:45:27
Zarządzenie nr 413/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 lutego 2018 w sprawie udzielania kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2018 - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-03-06 15:43:52
Zarządzenie nr 414/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw działania w zakresie budowy nowych mieszkań na terenie Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-03-06 15:43:18
IiR.7015.9.2018.PS Doposażenie placu zabaw i zmiana lokalizacji w Ostrzycy Rita Mazurczak 2018-03-06 09:07:57
IiR.7015.9.2018.PS Doposażenie placu zabaw i zmiana lokalizacji w Ostrzycy Rita Mazurczak 2018-03-06 09:06:29
IiR.7015.9.2018.PS Doposażenie placu zabaw i zmiana lokalizacji w Ostrzycy Rita Mazurczak 2018-03-06 09:05:50
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-03-06 09:00:54
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-03-06 09:00:39
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju Andrzej Sawicki 2018-03-05 15:25:14
Protokół Nr LIII.N/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-03-05 15:23:43
Protokół Nr LII/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2018-03-05 15:22:19
Protokół Nr LI/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2018-03-05 15:21:44
GKMiOŚ.271.3.2018.AA Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników Andrzej Sawicki 2018-03-05 15:19:46
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w obrębie Boguszyce gm.Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-03-05 12:16:54
GKMiOŚ.271.1.2018.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r Andrzej Sawicki 2018-03-05 11:50:58