herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oferta pracy dla nauczyciela oddziału zerowego - Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-16 13:19:46
GKMiOŚ.271.8.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Tomasz Zadróżny 2018-08-16 12:33:58
GKMiOŚ.271.7.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Tomasz Zadróżny 2018-08-16 12:33:22
Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 12/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 76/2 i 83 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-08-16 11:22:41
Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 11/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 130, 133/2, 133/3, 139, 166, 355, 357/2 w obrębie Ostrzyca, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-08-16 11:22:19
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Tomasz Zadróżny 2018-08-16 11:21:39
IiR.7015.49.2018.PS Budowa placu zabaw w Wierzbięcinie - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-08-16 09:22:24
IiR.7015.50.2018.PS remont schodów terenowych przy ul. Zielonej w Nowogardzie - II postępowanie Tomasz Zadróżny 2018-08-16 09:17:11
IiR.7015.50.2018.PS remont schodów terenowych przy ul. Zielonej w Nowogardzie - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-08-16 09:06:39
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odncinku Warnkowo - Karsk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 Tomasz Zadróżny 2018-08-14 20:13:32
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zielonej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu POLBURK na odcinku stanowiącym dojazd do przedszkola zgodnie z załacznikiem graficznym Tomasz Zadróżny 2018-08-14 20:12:18
Zarządzenie nr 472/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2018-08-14 12:26:34
Zarządzenie nr 471/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2018-08-14 12:26:23
Zarządzenie nr 470/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2018-08-14 12:26:12
Zarządzenie nr 469/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Tomasz Zadróżny 2018-08-14 12:25:27
Zarządzenie nr 468/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia Tomasz Zadróżny 2018-08-14 12:25:12
GKMiOS.7031.36-1-2018.AA Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-14 10:24:30
GKMiOS.7031.36-1-2018.AA Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-14 10:24:11
IiR.7015.27.2018.PS Budowa placu zabaw w Wierzbięcinie Rita Mazurczak 2018-08-14 10:23:14
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko pomoc administracyjna w Wydziale Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-13 15:32:41
GKMiOS.7031.36-1-2018.AA Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-13 15:24:33
IiR.7015.46.2018.RM Pełnienie funkcji kierownika budowy na zadaniu pn.: "Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego" Rita Mazurczak 2018-08-13 14:54:45
IiR.7015.36.2018.PS Remont schodów terenowych przy ul. Zielonej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-08-13 12:42:38
Oferta pracy dla nauczyciela języka polskiego w SP Orzechowo Tomasz Zadróżny 2018-08-13 11:04:25
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2018-08-13 10:38:11
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2018-08-13 10:36:56
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-08-10 13:04:40
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-08-10 10:41:12
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-08-10 10:41:01
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-08-10 10:40:44
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Tomasz Zadróżny 2018-08-10 10:40:29
GKMiOŚ.7031.3-3.2018.AA "Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie" termin do 22.08.2018 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2018-08-10 10:39:31
RLFKiS.271.79.2018.SP - ZAPYTANIE ofertowe na pomiar czasu i obsługę techniczną V MTB dookoła jeziora nowogardzkiego Tomasz Zadróżny 2018-08-09 15:19:34
OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWOGARDZIE: asystent nauczyciela Tomasz Zadróżny 2018-08-09 15:09:37
OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWOGARDZIE: asystent nauczyciela Tomasz Zadróżny 2018-08-09 15:09:21
OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWOGARDZIE: nauczyciel geografii Tomasz Zadróżny 2018-08-09 15:08:56
OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWOGARDZIE: nauczyciel bibliotekarz Tomasz Zadróżny 2018-08-09 15:08:34
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2018-08-09 15:05:46
IiR.7015.37.2018.PS Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Rita Mazurczak 2018-08-09 14:42:48
Obwieszczenie w sprawie ,,Budowy instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, obręb ewidencyjny Maszkowo, gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie." Tomasz Zadróżny 2018-08-08 12:16:06