herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.7031.3-1.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-06-28 15:52:55
GKMiOŚ.271.8.2.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 2 Tomasz Zadróżny 2018-06-28 15:52:18
IiR.7015.39.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania częsci budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego" Rita Mazurczak 2018-06-28 14:16:06
IiR.7015.39.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania częsci budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego" Rita Mazurczak 2018-06-28 14:15:47
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-28 12:27:26
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-28 12:26:50
IiR.7015.35.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Wymiana kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie" Rita Mazurczak 2018-06-28 11:31:14
IiR.7016.29.2018.PS - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastyczno korekcyjnej Szkoły Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-06-28 09:39:09
IiR.7015.22.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalno socjalnego Rita Mazurczak 2018-06-28 08:25:35
UCHWAŁA NR LVI/387/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Tomasz Zadróżny 2018-06-27 14:13:25
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym nr 182/2 o pow. 774 m2 niezabudowana, położona w obrębie Struga gm.Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:46:16
Protokół Nr LXI/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:44:27
Protokół Nr LX/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:43:37
Protokół Nr LIX/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:42:52
Protokół Nr LVIII/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-06-27 13:41:59
UCHWAŁA NR LVI/387/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Tomasz Zadróżny 2018-06-27 12:15:43
PiZP.240.39.2018.AG Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-06-26 15:53:36
Uchwała Nr LXII/418/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2018 roku. Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:04:50
417 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:04:28
UCHWAŁA NR LXII/416/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:03:07
Uchwała Nr LXII/415/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:02:15
414 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:01:28
413 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:01:17
412 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:01:08
411 Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:00:51
Uchwała Nr LXI/410/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Tomasz Zadróżny 2018-06-26 14:00:19
Uchwała Nr LXI/405/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Tomasz Zadróżny 2018-06-26 13:59:21
UCHWAŁA NR LVI/387/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Tomasz Zadróżny 2018-06-26 13:58:54
UCHWAŁA NR LVI/382/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Tomasz Zadróżny 2018-06-26 13:58:12
RLFKiS.271.77.2018.S wykonanie usługi pomiaru czasu wraz z usługą obsługi technicznej na potrzeby organizacji V Nowogardzkiego Biegu Ulicznego Tomasz Zadróżny 2018-06-26 13:56:16
IiR.7015.34.2018.RM Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego (III) Rita Mazurczak 2018-06-26 13:26:11
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 71, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Jana Pawła II. Tomasz Zadróżny 2018-06-26 12:28:35
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 72, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard przy ul.Jana Pawła II. Tomasz Zadróżny 2018-06-26 12:23:17
IiR.7015.38.2018.RM Wymiana stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-06-26 11:51:55
IiR.7015.38.2018.RM Wymiana stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-06-26 11:49:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS-OŚ.4260.17.2017.MS.18 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 15:36:44
GKMiOŚ.271.7.2.2018.AL opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard - wykonanie przejścia dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" Tomasz Zadróżny 2018-06-25 15:35:31
GKMiOŚ.271.8.1.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 27 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 15:32:32
UCHWAŁA NR LIX/399/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Miętno?. Tomasz Zadróżny 2018-06-25 14:58:34
Uchwała Nr LIX/398/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 maja 2018r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Wojcieszyn? uchwalonego Uchwałą nr XLV/382/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. Tomasz Zadróżny 2018-06-25 14:58:14