Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.18.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu II postępowanie Rita Mazurczak 2019-03-05 14:37:58
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z III.N sesji Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-03-05 08:56:30
Uchwała Nr I/20/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia. 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2019 rok Tomasz Zadróżny 2019-03-04 14:43:06
zapytanie ofertowe na konserwację nawierzchni kompleksu boisk Orlik Tomasz Zadróżny 2019-03-04 14:31:17
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z infrastrukturą drogową na terenie działek o nr geodezyjnych: 88, 87, 82, 81, 2, 74 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-04 14:29:39
GKMiOŚ.271.3.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę dróg i chodników ulicy Żeromskiego" w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 16:20:40
GKMiOŚ.271.3.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę dróg i chodników ulicy Żeromskiego" w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 15:30:23
zapytanie ofertowe na konserwację nawierzchni kompleksu boisk Orlik Tomasz Zadróżny 2019-03-01 14:15:34
GKMiOŚ.7031. 5.2019.AA "Budowa ściany urnowej - projekt" Tomasz Zadróżny 2019-03-01 14:14:29
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik do spraw związanych z naliczaniem podatków lokalnych Tomasz Zadróżny 2019-03-01 14:13:34
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2019-03-01 11:32:32
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje III.N sesję Rady Miejskiej na wniosek ustawowego składu radnych z dnia 26 lutego 2019 roku. Początek obrad: 04 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 10:19:30
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje II.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lutego 2019 roku. Początek obrad: 04 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 10:19:20
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje III.N sesję Rady Miejskiej na wniosek ustawowego składu radnych z dnia 26 lutego 2019 roku. Początek obrad: 04 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 10:18:38
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje II.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lutego 2019 roku. Początek obrad: 04 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 8.30 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 10:17:59
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2019-02-28 17:47:10
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu do 2480 DJP, tj. budowie 10 kurników z sterownią, magazynem i częścią socjalną, 20 silosów paszowych, budynku biurowo-socjalnego, hali magazynowej, hydroforni ze stacją uzdatniania wody, kotłowni, 6 zbiorników do magazynowania gazu, wagi samochodowej, kontenera chłodniczego, zbiornika na wodę, stacji transformatorowej, dwóch studni wierconych wraz z instalacją wodociągową oraz sieci c.o., dróg wewnętrznych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 65 i 66 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-02-28 17:46:35
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu do 2480 DJP, tj. budowie 10 kurników z sterownią, magazynem i częścią socjalną, 20 silosów paszowych, budynku biurowo-socjalnego, hali magazynowej, hydroforni ze stacją uzdatniania wody, kotłowni, 6 zbiorników do magazynowania gazu, wagi samochodowej, kontenera chłodniczego, zbiornika na wodę, stacji transformatorowej, dwóch studni wierconych wraz z instalacją wodociągową oraz sieci c.o., dróg wewnętrznych, wraz z urządzeniami budowlanymi, na terenie działek o nr geodezyjnych 65 i 66 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-02-28 17:46:23
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2018.11.22 Andrzej Sawicki 2019-02-27 14:24:11
IiR.271.1.2019.MK Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2019-02-26 15:26:02
IiR.271.1.2019.MK Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2019-02-26 15:25:47
IiR.7015.16.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Świerczewo Rita Mazurczak 2019-02-26 15:05:15
Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:53:46
GKMiOŚ.271.1.2.2019.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. - II POSTEPOWANIE Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:52:40
GKMiOŚ.271.1.2.2019.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. - II POSTEPOWANIE Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:52:30
GKMiOŚ.271.1.2.2019.AW Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. - II POSTEPOWANIE Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:52:25
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2019/2020 Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:50:59
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2019/2020 Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:50:39
Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2019/2020 Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:50:31
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:49:39
GKMiOŚ.271.3.2019.AL Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:16:36
GKMiOŚ.271.3.2019.AL Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-26 14:00:51
IiR.7015.2.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Rita Mazurczak 2019-02-26 10:31:42
GKMiOŚ.7031.1-2.2019.AA Montaż koszy ulicznych, ławek parkowych oraz stojaków na rowery na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-26 10:16:32
IiR.7015.13.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Kulice, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-26 08:31:44
IiR.7015.6.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2019-02-26 08:31:17
IiR.7015.12.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Wołowiec, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-26 08:30:56
IiR.7015.11.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-26 08:28:09
IiR.7015.10.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Sąpolnica, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-26 08:27:17
IiR.7015.9.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Karsk, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-02-26 08:26:08