Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 40 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 156 i 128/1 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 15:40:37
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XVII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza, który wpłynął w dniu 23 września 2019 roku. Początek obrad: 24 września 2019 roku (wtorek) o godzinie 8.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 15:39:08
IiR.7015.58.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie Pamela Springer 2019-09-23 14:58:34
IiR.7015.58.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku gospodarczego w Konarzewie Pamela Springer 2019-09-23 14:58:09
GKMiOŚ.271.3.2019.MB: Remont pomostu drewnianego i murka oporowego przy linii brzegowej Jeziora Nowogardzkiego Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:35:16
GKMiOŚ.271.6.2019.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:32:34
P.4.271.9/2019 Zakup, dostawa i montaż sprzętu na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:30:07
GKMiOŚ.271.9.2019.AW -Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:28:36
GKMiOŚ.271.9.2019.AW -Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:28:25
SSiO.2600.3.2019.EC przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 11:27:01
IiR.7015.56.2019.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie 'Przebudowa świetlicy w Wołowcu" Pamela Springer 2019-09-23 10:24:04
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 15, 179 i 49/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 07:44:40
SSiO.2600.3.2019.EC przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-09-23 07:43:41
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-09-21 11:00:44
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-09-21 10:59:55
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-09-20 18:50:20
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 15, 179 i 49/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-09-20 15:24:37
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-09-20 15:18:42
SSiO.2600.3.2019.EC przeprowadzenie audytu oceniającego działalność Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-09-20 13:37:32
OPS 331.46.2019 Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie opieki wytchnieniowej Tomasz Zadróżny 2019-09-20 13:25:18
GOK.271.4.2019.AG Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie analizy gospodarki odpadami Tomasz Zadróżny 2019-09-20 13:23:39
IiR.271.6.2019 Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Nowogardzie Pamela Springer 2019-09-20 13:06:51
IiR.271.6.2019 Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Nowogardzie Pamela Springer 2019-09-20 13:04:40
IiR.7015.45.2019.PS opracowanie koncepcji projektowej budowy sali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Pamela Springer 2019-09-20 09:33:17
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 120/2019 z dnia 27.08.2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie fermy drobiu umożliwiającej jednoczesną maksymalną obsadę do 4960 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10 oraz części działki 244/5 w obrębie Wierzbięcin, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-09-19 14:43:34
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 122/2019 z dnia 30.08.2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie części działek o nr geodezyjnych 39/2 i 41 w obrębie Wyszomierz gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-09-19 14:43:04
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 126/2019 z dnia 09.09.2019r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie części działki o nr geodezyjnym 138 w obrębie Wyszomierz gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-09-19 14:42:30
GKMiOŚ.271.9.2019.AW -Przebudowa i remont dróg wewnętrznych, miejsc postojowych na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-09-19 12:55:25
GKMiOŚ.271.6.2019.MB: Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-09-19 12:25:53
Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Stargardzie Andrzej Sawicki 2019-09-18 15:18:22
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 33/2019 o ustaleniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.09.2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard, Andrzej Sawicki 2019-09-18 15:17:49
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 33/2019 o ustaleniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 17.09.2019r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "PLAY" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard, Andrzej Sawicki 2019-09-18 15:17:24
Zarządzenie nr 123/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania audytu nieodebranych dowodów osobistych. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:10:56
Zarządzenie nr 122a/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.09.2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie składania oświadczeń woli. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:10:28
Zarządzenie nr 122/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 03 września 2019 roku w sprawie wytycznych w zakresie stosowania opłat za korzystanie z pomieszczeń wynajmowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:09:59
Zarządzenie nr 121/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:09:42
Zarządzenie nr 120/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:09:25
Zarządzenie nr 119/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:09:07
Zarządzenie nr 118/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-09-18 10:08:43
IiR.7015.53.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie- III postępowanie Pamela Springer 2019-09-18 09:06:50