herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w wydziale Kancelarii. Tomasz Zadróżny 2017-08-11 10:44:47
GKMiOŚ.271.11.2017.AW BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Tomasz Zadróżny 2017-08-11 10:42:48
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-08-11 10:41:07
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie - II etap Tomasz Zadróżny 2017-08-11 10:40:55
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie - II etap Tomasz Zadróżny 2017-08-11 10:40:51
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie - II etap Tomasz Zadróżny 2017-08-11 10:40:22
Remont nawierzchniulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-10 15:35:44
Remont nawierzchniulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-10 15:35:35
Remont nawierzchniulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-10 15:35:18
Remont nawierzchniulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-10 15:34:37
Remont nawierzchniulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-10 15:34:27
Remont nawierzchniulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-10 15:34:15
Remont nawierzchniulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-10 15:34:08
Remont nawierzchniulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-10 15:34:01
Remont nawierzchniulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-10 15:33:32
Zapytanie ofertowe GKRPA Tomasz Zadróżny 2017-08-10 15:29:39
Zapytanie ofertowe GKRPA Andrzej Sawicki 2017-08-10 11:42:33
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-10 10:40:33
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-10 10:40:25
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-10 10:33:10
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-10 10:32:58
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Andrzej Sawicki 2017-08-10 09:51:21
Zarzadzenie nr 344/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.08.2017 r w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-08-09 12:57:46
Zarządzenie nr 343/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-08-09 12:57:32
Zarządzenie nr 342/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-08-09 12:57:24
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-08-09 12:54:53
Remont oświetlenia ulicznego na ulicy Norwida i Staszica w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-08 15:12:27
Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-08 15:12:13
Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-08 15:11:45
PiZP.240.62.2017 Zapytania ofertowego na Roboty zduńskie w lokalach komunalnych zarządzanych przez ZBK Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-08-08 15:08:34
Dotyczy: Wykonanie i montaż dwóch podjazdów dla ucznia niepełnosprawnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-08-08 13:16:37
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Przebudowę przejścia dla pieszych z azylem na ul. Ks. Józefa Poniatowskiego" w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-08-08 11:57:55
Wzór sprawozdania za 2017 rok Tomasz Zadróżny 2017-08-08 11:52:56
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-08-08 11:52:06
Obwieszczenie WOŚ.II.7322.2.17.15.2017.WI Tomasz Zadróżny 2017-08-08 11:51:16
Dotyczy: Wykonanie i montaż dwóch podjazdów dla ucznia niepełnosprawnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-08-07 21:59:03
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-04 14:37:41
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-04 14:37:29
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-04 14:37:10
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-04 14:04:00