herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
397 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:12:37
Uchwała Nr LVIII/396/18 Rady Miejskiej w Nowogardziez dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:11:12
Uchwała Nr LVIII/395/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:10:18
Uchwała Nr LVIII/395/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:07:05
394 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:06:54
393 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:06:46
392 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:06:39
391 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:06:33
390 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:06:27
390 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:06:27
389 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:06:21
388 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:06:15
UCHWAŁA NR LVI/387/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:06:09
Uchwała Nr LVI/386/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:03:52
UCHWAŁA NR LVI/385/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:03:17
Uchwała Nr LVI/384/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia poprawionego Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowogard na lata 2017-2025. Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:02:52
UCHWAŁA NR LVI/383/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia uchwały w sprawie opłaty od posiadania psa Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:02:26
UCHWAŁA NR LVI/382/2018 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Tomasz Zadróżny 2018-06-25 13:01:58
IiR.271.7.2018.RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie (II postepowanie) Rita Mazurczak 2018-06-25 11:04:25
IiR.271.7.2018.RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie (II postepowanie) Rita Mazurczak 2018-06-25 11:04:13
GKMiOŚ.271.4.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącego wodociągu w ul. Kilińskiego w miejscowości Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-06-25 07:44:02
RLFKiS.271.81.2018.SP - ogłoszenie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych Tomasz Zadróżny 2018-06-22 15:02:27
GKMiOŚ.7031.30.2018.AA - Zabezpieczenie energetyczne imprezy Sobótkowe Cuda Wianki oraz Lato z Muzami 2018r. Tomasz Zadróżny 2018-06-22 15:01:50
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Tomasz Zadróżny 2018-06-22 15:01:07
Zapytanie ofertowe na remont schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Orzechowie Tomasz Zadróżny 2018-06-22 12:49:44
Zarządzenie nr 448/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-22 12:46:19
Zarządzenie nr 448/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-22 12:45:59
Zarządzenie nr 452/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2018-06-22 12:43:54
Zarządzenie nr 451/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonaweczego. Tomasz Zadróżny 2018-06-22 12:43:01
Zarządzenie nr 450/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2018-06-22 12:42:08
Zarządzenie nr 449/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2018-06-22 12:12:48
Zarządzenie nr 448/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-22 12:12:10
GKMiOŚ.7031.24.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Warnkowo na działkach nr 69/24 i 71 obręb Warnkowo - dokumentacja Tomasz Zadróżny 2018-06-21 15:38:48
GKMiOŚ.7031.3.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-06-21 15:38:28
Zapytanie ofertowe na podręczniki na rok szkolny 2018/2019 - SP 1 Tomasz Zadróżny 2018-06-21 12:39:51
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2018-06-20 12:43:39
PiZP.240.43.2018.AK Obsługa ratownicza miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Tomasz Zadróżny 2018-06-20 12:41:46
IiR.7016.29.2018.PS - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sali gimnastyczno korekcyjnej Szkoły Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-06-20 08:02:05
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2018-06-19 15:39:51
IiR.7015.33.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowościach Miętno i Lestkowo (III) Rita Mazurczak 2018-06-19 11:26:24