herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dawid Jurczyk - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:18:19
Bogumił Gała - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:17:54
Bogusław Dziura - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:17:33
Mirosława Cwajda - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:17:15
Arkadiusz Ciechanowski - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:16:50
Lidia Bogus - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:16:27
Michał Bociarski - 2018r Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:15:51
Jolanta Bednarek - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:15:13
IiR.7015.65.2018.MK Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osiedla Bema do fabryki Autoneum - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-10-25 13:46:11
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-25 12:47:22
IiR.7015.65.2018.MK Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osiedla Bema do fabryki Autoneum - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-10-25 08:55:41
IiR.7015.65.2018.MK Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osiedla Bema do fabryki Autoneum - II postępowanie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-10-25 08:54:53
IiR.7015.65.2018.MK Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osiedla Bema do fabryki Autoneum - II postępowanie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-10-25 08:42:03
Wykaz nr 10 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24.10.2018r. - kontynuacja dotychczasowych dzierżaw Tomasz Zadróżny 2018-10-24 14:26:15
Wykaz nr 10 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24.10.2018r. - kontynuacja dotychczasowych dzierżaw Tomasz Zadróżny 2018-10-24 12:08:52
Wykaz nr 10 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24.10.2018r. - kontynuacja dotychczasowych dzierżaw Tomasz Zadróżny 2018-10-24 12:08:30
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2018-10-23 14:48:13
Protokół w wyborów do Rady Miejskiej w Nowogardzie sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2018-10-23 14:48:00
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Tomasz Zadróżny 2018-10-23 14:33:40
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 15/2018 z dnia 15.10.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn63 SDR11 w ulicach Henryka Sienkiewicza i Młynarskiej w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych 350 i 351 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-10-23 14:29:21
IiR.7015.62.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-10-23 12:44:46
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-19 17:21:01
PiZP.240.77.2018.AK dotyczy: Przemurowania 4 kominów wraz z pracami towarzyszącymi, na budynkach mieszkalnych zarzadzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-10-19 16:08:41
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż dwóch monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-10-19 15:48:19
GKMiOŚ.7031.46.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Bieniczki na działce nr 22/2 obręb Osowo - dokumentacja" Andrzej Sawicki 2018-10-18 15:14:42
IiR.271.15.2018 Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-18 13:15:17
IiR.271.15.2018 Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-18 13:15:01
Zapytanie ofertowe na sprzedaż węgla opałowego dla SP w Długołęce Andrzej Sawicki 2018-10-18 12:28:51
GKMiOŚ.271.8.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Andrzej Sawicki 2018-10-18 11:34:39
GKMiOŚ.271.5.3.2018.AL Modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo Andrzej Sawicki 2018-10-18 10:31:04
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Tomasz Zadróżny 2018-10-17 09:43:42
GKMiOŚ.7031.2.2018.MB Wymiana istniejącego ogrodzenia obiektu dydaktyczno-rekreacyjnego ,,Zielona Klasa" położonego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Sarni Las Tomasz Zadróżny 2018-10-16 17:06:56
Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie Termin składania ofert 11.10.2018r godz. 12:00 Andrzej Sawicki 2018-10-16 15:14:42
IiR.271.11.2018.PS Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-16 12:17:12
IiR.271.11.2018.PS Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-16 12:14:58
IiR.7015.64.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu III postępowanie Rita Mazurczak 2018-10-16 11:03:44
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:46:28
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:46:16
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:45:55
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:45:45