herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-04-16 13:04:50
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-04-16 13:04:44
Profilaktyka próchnicy zębów Andrzej Sawicki 2018-04-16 12:25:45
Profilaktyczne lakowanie zębów Andrzej Sawicki 2018-04-16 12:24:47
GKMiOŚ.271.3-2.2018.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Sawicki 2018-04-16 12:22:58
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 34, 732/3, 162, 164 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-04-13 14:47:49
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2018-04-13 12:53:59
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Zadróżny 2018-04-13 12:51:09
Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 12 kwietnia 2018r Tomasz Zadróżny 2018-04-12 15:26:13
SSiO.2600.2.2018.EL ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2018-2019 Tomasz Zadróżny 2018-04-12 15:24:52
IiR.7015.20.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w ulicy Sikorskiego w Nowogardzie - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-04-12 15:04:42
IiR.7015.13.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicy Sikorskiego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-04-12 15:02:42
IiR.7015.11.2018.RM Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Rita Mazurczak 2018-04-12 14:05:48
IiR.7015.21.2018.RM Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu (II postępowanie) Rita Mazurczak 2018-04-12 13:38:25
IiR.7015.21.2018.RM Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu (II postępowanie) Rita Mazurczak 2018-04-12 13:36:55
GKMiOŚ.7031.12.2018.AA Zabezpieczenie techniczne imprezy Majówka 2018 Tomasz Zadróżny 2018-04-12 08:42:32
Zarządzenie nr 434/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.04.2018 roku w sprawie powołania Komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalające cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas "Majówka 2018" Andrzej Sawicki 2018-04-11 14:33:07
Zarządzenie nr 433/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 03 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalające cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas " Majówka 2018" Andrzej Sawicki 2018-04-11 14:32:34
Zarządzenie nr 431/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.04.2018 w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalające cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas " Majówka 2018" Andrzej Sawicki 2018-04-11 14:31:03
Zarządzenie nr 431/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.04.2018 w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalające cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas " Majówka 2018" Andrzej Sawicki 2018-04-11 14:30:22
Zarządzenie nr 431/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.04.2018 w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalające cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas " Majówka 2018" Andrzej Sawicki 2018-04-11 14:28:03
Zarządzenie nr 432/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-04-11 14:25:04
Zarządzenie nr 431/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.04.2018 w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalające cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas " Majówka 2018" Tomasz Zadróżny 2018-04-11 12:49:53
Wykaz nr 4 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz z dnia 11.04.2018r Andrzej Sawicki 2018-04-11 11:22:31
GKMiOŚ.7031.12.2018.AA Zabezpieczenie techniczne imprezy Majówka 2018 Andrzej Sawicki 2018-04-11 11:21:02
PiZP.240.23.2018.AK Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Budynków Komunalnych Andrzej Sawicki 2018-04-11 09:01:54
GKMiOŚ.271.3-1.2018.AA Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników Andrzej Sawicki 2018-04-10 15:17:57
GKMiOŚ.271.3-1.2018.AA Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników Andrzej Sawicki 2018-04-10 15:17:49
IiR.7015.15.2018.RM Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-04-10 13:54:47
IiR.7015.18.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie" Rita Mazurczak 2018-04-10 10:07:25
IiR.7015.18.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie" Rita Mazurczak 2018-04-10 10:01:12
Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Nowogard -2018 Andrzej Sawicki 2018-04-09 10:46:05
Oferta pracy SP 4 Nowogard Andrzej Sawicki 2018-04-06 15:38:17
Oferta pracy SP 4 Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-04-06 14:42:45
RLFKiS.271.50.2018.SP Organizacja zawodów sportowo-widowiskowych Tomasz Zadróżny 2018-04-06 14:36:43
RLFKiS.271.57.2018.SP Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-04-06 14:35:32
RLFKiS.271.57.2018.SP Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-04-06 14:35:20
GKMiOŚ.271.3.2.2018.AL Transport ziemi do wyrównania terenów zieleni w Nowogardzie-III postepowanie Tomasz Zadróżny 2018-04-06 14:34:34
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-04-06 12:44:27
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-04-06 12:44:19