herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXVI.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 lipca 2018 roku (w załączeniu). Początek obrad: 31 lipca 2018 roku (wtorek) o godzinie 11.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-07-30 14:48:33
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-07-30 14:43:52
GKMiOŚ.271.8.2.2018.AL opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Budowę parkingów przy ul. 700 lecia 2 Tomasz Zadróżny 2018-07-30 14:37:21
Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2018-07-30 14:28:12
IiR.7015.33.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowościach Miętno i Lestkowo (III) Rita Mazurczak 2018-07-30 13:12:39
IiR.271.8.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VI, VII odcinek 1, VII odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-07-30 08:00:01
IiR.271.8.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VI, VII odcinek 1, VII odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-07-30 07:59:50
IiR.7015.33.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowościach Miętno i Lestkowo (III) Rita Mazurczak 2018-07-29 13:27:34
IiR.7015.27.2018.PS Budowa placu zabaw w Wierzbięcinie Rita Mazurczak 2018-07-27 10:37:36
KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2018-07-26 15:07:21
RLFKiS.271.79.2018.SP - ZAPYTANIE ofertowe na pomiar czasu i obsługę techniczną V MTB dookoła jeziora nowogardzkiego Andrzej Sawicki 2018-07-26 15:06:10
GKMiOŚ.271.7.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Andrzej Sawicki 2018-07-26 15:04:36
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową budynku administracyjnego w Zakładzie Karnym w Nowogardzie na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-07-26 15:03:47
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2018-07-25 15:28:05
GKMiOŚ.7031.28.2018.AA Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów Andrzej Sawicki 2018-07-25 14:34:44
GKMiOŚ.7031.28-1.2018.AA Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów Andrzej Sawicki 2018-07-25 14:33:39
RLFKiS.271.77.2018.SP - Zapytanie ofertowe na pomiar czasu i obsługę techniczną V NBU Andrzej Sawicki 2018-07-25 14:32:49
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXV.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 roku (w załączeniu). Początek obrad: 24 lipca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2018-07-24 12:33:57
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXV.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 roku (w załączeniu). Początek obrad: 24 lipca 2018 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2018-07-24 12:33:31
GKMiOŚ.7031.29.2018.AA Zabezpieczenie energetyczne imprezy Dożynki 2018r. Andrzej Sawicki 2018-07-24 11:17:42
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w wydziale Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2018-07-23 17:41:40
GKMiOŚ.7031.29.2018.AA Zabezpieczenie energetyczne imprezy Dożynki 2018r. Andrzej Sawicki 2018-07-23 15:17:50
IiR.7015.36.2018.PS Remont schodów terenowych przy ul. Zielonej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-07-23 15:01:28
GKMiOŚ.7031.39.2018.AA Remont nawierzchni przy pomniku Pamięci Sybiraków - Rodacy na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-07-23 13:59:55
IiR.271.8.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VI, VII odcinek 1, VII odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-07-23 13:46:29
IiR.271.8.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VI, VII odcinek 1, VII odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-07-23 13:46:19
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 414/12 o pow. 32 m2 zabudowana fragmentem budynku garażowego, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.K.J.Poniatowskiego Andrzej Sawicki 2018-07-23 10:19:44
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-07-20 15:05:09
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXIV.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 20 lipca 2018 roku. Początek obrad: 24 lipca 2018 roku (wtorek) o godzinie 1100 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2018-07-20 15:03:48
IiR.7015.42.2018.PS - przebudowa pomieszczeń biblioteki miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej - wykonanie posadzki z płytek gresowych Rita Mazurczak 2018-07-20 14:25:18
IiR.7015.42.2018.PS - przebudowa pomieszczeń biblioteki miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej - wykonanie posadzki z płytek gresowych - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-07-20 14:22:44
IiR.7015.42.2018.PS - przebudowa pomieszczeń biblioteki miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej - wykonanie posadzki z płytek gresowych - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-07-20 14:17:37
IiR.271.9.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap V Rita Mazurczak 2018-07-20 12:31:11
IiR.271.9.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap V Rita Mazurczak 2018-07-20 12:31:02
Zarządzanie nr 467/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie , Żabowo 17, 72-200 Nowogard Andrzej Sawicki 2018-07-20 09:51:39
Zarządzanie nr 467/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie , Żabowo 17, 72-200 Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-07-20 09:51:20
Zarządzanie nr 467/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie , Żabowo 17, 72-200 Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-07-20 09:50:49
Zarządzenie nr 466/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie , ul. Wojska Polskiego 6, 72-200 Nowogard Andrzej Sawicki 2018-07-20 09:49:00
Zarządzenie nr 464/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 lipca 2018 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-07-20 08:44:28
Zarządzenie nr 465/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 18.07.2018 r w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-07-20 08:43:44