herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 411 o pow. 2135 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-10-11 14:30:25
Zarządzenie nr 363/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Burmistrza Nowogardu z okazji Dnia Edukacji Narodowej Andrzej Sawicki 2017-10-11 11:01:06
Zarządzenie nr 362 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 października 2017 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-10-11 11:00:54
Zarządzenie nr 361/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-10-11 11:00:47
Zarządzenie nr 360/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-10-11 11:00:41
Zarządzenie nr 359/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-11 11:00:35
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 18/2017 z dnia 3 października 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn63 SDR11 w ulicy Monte Cassino w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 62 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-10-10 12:59:53
Zarządzenie nr 358/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 września 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. prawidłowego przeprowadzania procesu stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Nowogard na lata 2017-2025 Andrzej Sawicki 2017-10-10 12:33:09
Zarządzenie nr 357/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.09.2017 r w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-10-10 12:32:58
IiR.271.3.2017.RM Modernizacja dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie (od bloku 19 do 21) Rita Mazurczak 2017-10-10 12:12:19
IiR.271.3.2017.RM Modernizacja dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie (od bloku 19 do 21) Rita Mazurczak 2017-10-10 12:12:07
W związku z wnioskiem Zastępcy Burmistrza Nowogardu pana Krzysztofa Kolibskiego z dnia 06 października 2017 roku, działającego z upoważnienia Burmistrza Nowogardu pana Roberta Czapli (w załączeniu opinia prawnika gminy Nowogard o legalności i skuteczności takiej dyspozycji), Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVIII.N sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 11 października 2017 roku (środa) o godzinie 900 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-10-10 08:17:16
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie zatrudni nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć. Tomasz Zadróżny 2017-10-09 15:50:43
Remont nawierzchniulicy Zielonej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-10-09 13:22:43
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-10-09 13:22:02
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 35 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2017-10-09 13:20:52
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-10-09 13:20:14
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Andrzej Sawicki 2017-10-06 15:44:07
Konkurs młodszy referent Referat Edukacji Andrzej Sawicki 2017-10-06 15:38:33
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 17/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów Andrzej Sawicki 2017-10-06 14:54:28
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-10-06 14:50:48
7015.35.2017.RM Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-10-06 13:28:40
7015.35.2017.RM Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-10-06 13:28:16
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Biurze Rady wydziału Kancelarii UM w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-10-05 12:47:00
IiR.7015.36.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki mIejskiej na potrzebuy utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (czwarte postępowanie) Rita Mazurczak 2017-10-05 12:13:06
IiR.7015.36.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki mIejskiej na potrzebuy utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (czwarte postępowanie) Rita Mazurczak 2017-10-05 12:02:47
Uchwała nr XLVII/334/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:47:51
Uchwała nr XLVII/333/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:47:28
uchwała nr 321 przebudowy drogi z wykonaniem miejsc postojowych na osiedlu Gryfitów, miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:46:12
uchwała nr 320 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:45:44
uchwała nr 320 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:45:09
uchwała nr 319 udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia) kościoła Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:44:40
uchwała nr 318 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:44:10
uchwała nr 317 udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Wołowcu na wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych obejmujących remont dachu kościoła Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:43:43
uchwała nr 316 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:43:12
uchwała nr 315 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:42:48
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-10-04 14:51:52
Uchwała Nr XLVII/332/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żabowie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:06:34
Uchwała Nr XLVII/331/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:06:07
Uchwała Nr XLVII/330/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Strzelewie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:05:48