herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LI/351/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2018 rok Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:37:30
Wyniki otwartych konkursów ofert: Działalność w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:31:29
GKMiOŚ.271.2.2018.AL Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:30:44
Obwieszczenie - GKMiOŚ.6131.90.2017.AB Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:29:50
GKMiOŚ.271.4.2018.AL- dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-06 13:43:17
GKMiOŚ.271.4.2018.AL- dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-06 13:42:38
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LIII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2018 roku. Początek obrad: 7 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 900 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-02-06 13:41:29
IiR.7015.4.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Topolowej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-02-06 12:19:27
Zarządzenie nr 413/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 lutego 2018 w sprawie udzielania kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2018 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-02-05 15:48:58
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:32:17
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:32:04
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:31:59
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:31:40
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:31:37
Test - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-02-05 14:24:20
Test - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-02-05 14:23:56
Test - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-02-05 14:22:59
Oferta pracy dla nauczyciela logopedy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:50:18
Zarządzenie nr 407/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro. Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:22:34
Zarządzenie nr 406/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:22:22
Zarządzenie nr 405/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 189/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie planu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:22:09
Zarządzenie nr 409/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:47
Zarządzenie nr 408/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:34
Zarządzenie nr 407/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro. Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:17
Zarządzenie nr 406/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:06
Zarządzenie nr 405/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 189/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie planu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:29:54
GKMiOŚ.7031.2.2018.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę Tomasz Zadróżny 2018-02-02 14:28:06
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:56:13
GNGR.6848.1.2018.EJ Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:56:01
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:55:41
GNGR.6848.1.2018.EJ Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:55:32
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:54:49
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:38:48
Wykaz nr 1 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 2.02.2018r Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:28:25
Wykaz nr 1 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 2.02.2018r Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:28:06
IiR.7015.01.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosława w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-01-31 14:05:29
Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska "Biały Orlik" Tomasz Zadróżny 2018-01-31 13:49:54
Konserwacja nawierzchni boisk Orlik Tomasz Zadróżny 2018-01-31 13:48:11
GKMiOŚ.271.1.2018.AA konserwacja oświetlenia Tomasz Zadróżny 2018-01-31 13:46:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina Tomasz Zadróżny 2018-01-31 13:45:31