herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Wyszomierzu (dz. 139) Tomasz Zadróżny 2017-06-22 15:46:05
Zarządzenie 328/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie Andrzej Sawicki 2017-06-21 15:37:53
Zarządzenie 327/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce Andrzej Sawicki 2017-06-21 15:37:39
Zarządzenie nr 326/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2017-06-21 15:37:28
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard. Andrzej Sawicki 2017-06-21 15:04:17
Zarządzenie 325/2017 burmistrza Nowogardu z dnia 20.06.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-06-21 13:19:03
Zarządzenie 325/2017 burmistrza Nowogardu z dnia 20.06.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-06-21 13:15:19
Zarządzenie nr 324/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Andrzej Sawicki 2017-06-21 13:14:38
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę podręczników i materiałów ćwiczeniowych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-06-21 08:21:32
Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu i elewacji przy ul.700-Lecia 14 Tomasz Zadróżny 2017-06-20 15:28:10
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. Andrzej Sawicki 2017-06-20 09:51:12
Zaproszenie do składania ofert na remont pokrycia dachu w budynku SP Orzechowo Andrzej Sawicki 2017-06-20 09:43:51
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVI sesję Rady Miejskiej w  Nowogardzie. Początek obrad: 21 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 9:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2017-06-19 15:17:30
Oferty pracy - Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-19 13:45:56
Obwieszzenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOŚ.II.7322.3.17.3.2017.MU Tomasz Zadróżny 2017-06-19 13:37:59
Obwieszzenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOŚ.II.7322.3.17.3.2017.MU Tomasz Zadróżny 2017-06-19 13:37:47
Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-19 13:35:17
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 543/12 o pow. 1226 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Macieja Rataja Andrzej Sawicki 2017-06-16 09:59:36
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-06-16 09:38:38
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-06-16 09:38:31
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-06-16 09:38:22
GKMiOŚ.271.8.2017.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego" Andrzej Sawicki 2017-06-16 09:37:07
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w miejscowości Boguszyce Rita Mazurczak 2017-06-14 15:08:34
K-BI.271.2.2017 Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową usługę Hot-Spot czyli wykonanie, utrzymywanie i zarządzanie (administrowanie) siecią Hot-Spot w miejscach użyteczności publicznej w gminie Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-06-14 14:36:32
Zakup i dostawa kosiarki bijakowej, tylno-bocznej Andrzej Sawicki 2017-06-14 12:12:04
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - WOŚ.II.7322.2.17.2.2017.WI Tomasz Zadróżny 2017-06-13 15:25:36
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - WOŚ.II.7322.07-4.2017.PM Tomasz Zadróżny 2017-06-13 15:24:33
Zarządzenie nr 323/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2016/2017 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji Andrzej Sawicki 2017-06-13 13:22:22
Zarządzenie nr 318/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.05.2017 r w sprawie powołania komisji Andrzej Sawicki 2017-06-13 13:02:59
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie ul. Generała Bema 41a , 72-200 Nowogard zaprasza do złożenia oferty na dostawę podręczników dla klasy trzeciej, ćwiczeń dla klasy drugiej i ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum . Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:54:43
Uchwała Nr XLV/299/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia zadania publicznego należącego do gminy Nowogard przez gminę Golczewo dla zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:40:50
Uchwała Nr XLV/301/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:40:27
Uchwała Nr XLV/300/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu ?Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów? dofinansowanego w ramach kontraktów samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:39:51
Uchwała Nr XLV/299/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia zadania publicznego należącego do gminy Nowogard przez gminę Golczewo dla zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:39:12
Uchwała Nr XLV/298/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn i Miętno do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu. Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:37:11
Uchwała Nr XLV/298/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn i Miętno do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:36:32
Uchwała Nr XLV/297/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:30:21
Uchwała Nr XLV/295/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:29:50
Uchwała Nr XLV/296/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:29:10
Uchwała Nr XLV/295/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:28:33