herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-02-08 13:15:29
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-08 11:26:33
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-08 11:26:22
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-08 11:25:42
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-08 11:23:17
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-08 11:22:35
Uchwała Nr LI/351/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2018 rok Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:39:04
Uchwała Nr LI/351/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2018 rok Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:38:38
Uchwała Nr LI/351/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2018 rok Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:37:30
Wyniki otwartych konkursów ofert: Działalność w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie opieki społecznej na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:31:29
GKMiOŚ.271.2.2018.AL Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:30:44
Obwieszczenie - GKMiOŚ.6131.90.2017.AB Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:29:50
GKMiOŚ.271.4.2018.AL- dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-06 13:43:17
GKMiOŚ.271.4.2018.AL- dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-06 13:42:38
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LIII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 15 stycznia 2018 roku. Początek obrad: 7 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 900 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-02-06 13:41:29
IiR.7015.4.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Topolowej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-02-06 12:19:27
Zarządzenie nr 413/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 lutego 2018 w sprawie udzielania kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2018 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-02-05 15:48:58
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:32:17
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:32:04
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:31:59
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:31:40
test - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-05 14:31:37
Test - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-02-05 14:24:20
Test - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-02-05 14:23:56
Test - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-02-05 14:22:59
Oferta pracy dla nauczyciela logopedy w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:50:18
Zarządzenie nr 407/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro. Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:22:34
Zarządzenie nr 406/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:22:22
Zarządzenie nr 405/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 189/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie planu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-02-05 13:22:09
Zarządzenie nr 409/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:47
Zarządzenie nr 408/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:34
Zarządzenie nr 407/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro. Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:17
Zarządzenie nr 406/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:30:06
Zarządzenie nr 405/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 189/16 z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie planu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-02-02 21:29:54
GKMiOŚ.7031.2.2018.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę Tomasz Zadróżny 2018-02-02 14:28:06
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:56:13
GNGR.6848.1.2018.EJ Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:56:01
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:55:41
GNGR.6848.1.2018.EJ Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:55:32
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Tomasz Zadróżny 2018-02-02 11:54:49