herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:12:14
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:09:39
Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogard na lata 2017-2023, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Wdrażającej. - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:07:39
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:03:03
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie zatrudni asystenta nauczyciela Andrzej Sawicki 2017-07-06 11:59:08
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2017-07-05 13:47:11
PiZP 240.55.2017.GG Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej Tomasz Zadróżny 2017-07-05 13:45:05
OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA LOGOPEDY Andrzej Sawicki 2017-07-05 07:41:58
Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę podręczników, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla klasy drugiej i trzeciej Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 16:09:05
Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę podręczników, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla klasy drugiej i trzeciej Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 16:08:26
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:57:32
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:57:19
Uchwała Nr XLVI/309/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:54:47
Uchwała Nr XLVI/308/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2017 roku. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:53:40
Uchwała Nr XLVI/308/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2017 roku. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:53:30
Uchwała Nr XLVI/307/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie podziału sołectwa Osowo. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:52:20
Uchwała Nr XLVI/306/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:51:21
Uchwała Nr XLVI/305/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:50:55
Uchwała Nr XLVI/304/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:50:20
Uchwała Nr XLVI/304/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:50:05
Uchwała Nr XLVI/303/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:49:11
Uchwała Nr XLVI/302/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2016. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:48:36
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa DLI.1.6621.21.2017.SG.6 Tomasz Zadróżny 2017-07-03 15:51:04
SP2.270.7.2017 Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do szkoły podstawowej nr 2 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-03 15:47:47
GKMiOŚ.271.9.2017.AL Dostawa materiałów budowlanych, narzędzi i ubrań roboczych z przeznaczeniem do prac gospodarczych. Tomasz Zadróżny 2017-07-03 15:45:58
GKMiOŚ.271.9.2017.AL Dostawa materiałów budowlanych, narzędzi i ubrań roboczych z przeznaczeniem do prac gospodarczych. Tomasz Zadróżny 2017-07-03 15:45:31
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-03 15:40:48
Wykaz nr 9 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz dnia 03.07.2017 Tomasz Zadróżny 2017-07-03 08:23:39
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie (budowie nowego układu drogowego), przebudowie oraz budowie odcinków sieci i przyłączy wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/16, 39, 55/3, 56, 58, 65/1, 84, 85/4, 86/4, 87, 102, 103 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-06-30 16:11:39
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-30 14:50:34
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-30 14:50:02
K.271.6.2017.IT udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych Tomasz Zadróżny 2017-06-30 14:48:24
GKMiOŚ.271.8.2017.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego" Tomasz Zadróżny 2017-06-30 14:46:11
GKMiOŚ.271.10.2017.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudoiwę ul. Jana Kilińskiego Tomasz Zadróżny 2017-06-30 14:45:40
GKMiOŚ.271.10.2017.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudoiwę ul. Jana Kilińskiego Tomasz Zadróżny 2017-06-30 14:45:09
K-BI.271.2.2017 Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową usługę Hot-Spot czyli wykonanie, utrzymywanie i zarządzanie (administrowanie) siecią Hot-Spot w miejscach użyteczności publicznej w gminie Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-06-30 14:41:08
IiR.7015.15.2017 Wymiana stlarki okiennej w Szole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie - sala gimnastyczna Rita Mazurczak 2017-06-30 11:12:38
IiR.7015.15.2017 Wymiana stlarki okiennej w Szole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie - sala gimnastyczna Rita Mazurczak 2017-06-30 11:09:44
IiR.7015.19.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej Rita Mazurczak 2017-06-30 11:05:25
Zapytanie ofertowe - dostawa podręczników i materiałów ćwiczeniowych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-29 15:19:55