Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 151/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:19:12
Zarządzenie nr 152/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds.Społecznych Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:19:03
Zarządzenie nr 152/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika ds.Społecznych Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:18:49
Zarządzenie nr 151/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:14:45
Zarządzenie nr 15/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3.02.2021 roku w sprawie Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2021/2022 Andrzej Sawicki 2021-02-04 14:16:37
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Olchowo Andrzej Sawicki 2021-02-04 14:15:31
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji ds.stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Andrzej Sawicki 2021-02-04 14:15:24
Zarządzenie Nr 12/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-02-04 14:15:14
Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-02-04 14:15:08
Zapytanie ofertowe na konserwacje nawierzchni boisk w kompleksie Orlik 2012 przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-04 07:44:45
Obwieszczenie zawiadamiającego strony o wydaniu SM "Gardno" w Nowogardzie decyzji zezwalającej na usunięcie jednego żywotnika zachodniego z terenu działki nr 175/4 obręb 3 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-02-03 15:11:04
Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW włącznie ( z uwzględnieniem etapowania) , wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Świerczewo, gmina Nowogard? Andrzej Sawicki 2021-02-03 15:10:06
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2021-02-03 15:02:18
List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce - Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE Tomasz Zadróżny 2021-02-03 10:39:05
PiPZ.240.21.2021.MW Zakup samochodu służbowego Furgon Brygadowy Tomasz Zadróżny 2021-02-02 15:36:35
Zapytanie ofertowe na trenera środowiskowego Tomasz Zadróżny 2021-02-02 15:35:14
Zapytanie ofertowe na konserwacje nawierzchni boisk w kompleksie Orlik 2012 przy II Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-02-02 15:13:09
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLI.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 28 stycznia 2021 roku. Początek obrad: 04 lutego 2021 roku (czwartek) o godzinie 8:30 Andrzej Sawicki 2021-02-02 13:21:54
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XL.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 22 stycznia 2021 roku. Początek obrad: 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 15:00 Andrzej Sawicki 2021-02-02 13:21:11
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2021-02-02 13:16:54
List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce - Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE Andrzej Sawicki 2021-02-02 13:14:42
List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce - Alarm! STOP zabójczemu GMO-STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE Andrzej Sawicki 2021-02-02 13:13:59
Usługi polegające na udostepnieniu Zamawiającemu zatrudnionych przez siebie kierowców wraz z autem na potrzeby UM w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-02-02 08:43:53
GKMiOŚ.271.3.2020.AA Oświetlenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego - zaprojektuj i wybuduj. Tomasz Zadróżny 2021-02-02 08:41:30
Wykonanie magnesów promocyjnych Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-02-01 15:10:17
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-02-01 15:07:19
GKMiOŚ.271.2-1.2020.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW termin składania ofert do dnia 29.12.2020 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2021-02-01 15:03:57
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 127/1, 132/17, 134/3, 160,i działce drogowej nr 133/1 w obrębie Strzelewo, gmina Nowogard?. Andrzej Sawicki 2021-02-01 15:03:02
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XL.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 22 stycznia 2021 roku. Początek obrad:29 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 15:00 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-01-29 14:44:45
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XL.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 22 stycznia 2021 roku. Początek obrad:29 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 15:00 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-01-29 14:44:28
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XL.N sesję Rady Miejskiej na wniosek grupy radnych z dnia 22 stycznia 2021 roku. Początek obrad: 29 stycznia 2021 roku (piątek) o godzinie 15:00 Tomasz Zadróżny 2021-01-29 14:12:14
Zarządzenie nr 146/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 16.12.2020 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-01-29 14:10:50
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania inicjatyw społecznych i koordynowania pracy organizacji pozarządowych na terenie Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:53:01
Zarządzenie o powołaniu Komisji Konkursowej Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:52:30
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 31/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z podejściami do działek i budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i podejściami do działek oraz budowie instalacji elektrycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 274, 202/12, 202/13, 202/14, 414, 510 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:51:46
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Styczeń 2021 07 do 13 Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:51:15
Zarządzenie nr 10 /2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 29 stycznia 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:50:17
Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2021 Andrzej Sawicki 2021-01-28 15:49:57
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Powiększalnika Exigo firmy Miracle dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-01-27 15:23:33
Zarządzenie nr 1/2021 Burmistrz Nowogardu z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania pierwszego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-01-27 15:15:30