Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 16/2019 z dnia 06.05.2019r. o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:05:07
Informacja o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 10 lat ośrodka rekreacyjnego położonego w obrębie nr 3 m Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:03:42
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Nowogaredzie z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:02:37
wykaz nr 8 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 453/1 o pow. 215 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Macieja Rataja Tomasz Zadróżny 2019-05-13 17:09:09
GKMiOŚ.271.4.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Andrzej Sawicki 2019-05-13 15:28:41
IiR.7015.31.2019.MK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn "Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie Etap I" Pamela Springer 2019-05-13 14:30:43
IiR.7015.39.2019.PS opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontu budynku diagnostycznego SPSR w Nowogardzie Pamela Springer 2019-05-13 14:17:52
Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-05-13 14:05:30
IiR.271.4.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Pamela Springer 2019-05-13 13:37:10
obwieszczenie w sprawie umorzenia opłaty za usuniecie drzew z terenu dz. nr 253/10 obręb 5 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-05-13 13:07:17
IiR.7015.38.2019.PS Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy Nowogardzkiego Domu Kultury Pamela Springer 2019-05-13 13:06:01
IiR.7015.38.2019.PS Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy Nowogardzkiego Domu Kultury Pamela Springer 2019-05-13 13:04:48
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownika w wydziale Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2019-05-13 12:03:07
wykaz nr 10 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 553/9 o pow. 245 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2019-05-13 11:56:06
wykaz nr 9 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 543/9 o pow. 37 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Macieja Rataja Andrzej Sawicki 2019-05-13 11:55:24
IiR.7015.18.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu II postępowanie Pamela Springer 2019-05-13 10:46:25
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont 9 pomieszczeń biurowych, korytarza i 2 pomieszczeń piwnicznych w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2019-05-11 11:53:29
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont 9 pomieszczeń biurowych, korytarza i 2 pomieszczeń piwnicznych w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2019-05-11 11:51:11
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-05-10 14:44:25
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-05-10 14:43:38
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont 9 pomieszczeń biurowych, korytarza i 2 pomieszczeń piwnicznych w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-05-10 12:29:49
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż TOPAZ PHD 12' z baterią - przenośny powiększalnik dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-05-10 10:31:30
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż TOPAZ PHD 12' z baterią - przenośny powiększalnik dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-05-10 10:30:56
IiR.7015.35.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica (II postępowanie) Pamela Springer 2019-05-10 09:16:43
IiR.7015.35.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica (II postępowanie) Pamela Springer 2019-05-10 09:15:50
IiR.7015.37.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno socjalnego (II postępowanie) Pamela Springer 2019-05-10 08:08:26
IiR.7015.37.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno socjalnego (II postępowanie) Pamela Springer 2019-05-10 08:08:04
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik do spraw związanych z naliczaniem podatków lokalnych Tomasz Zadróżny 2019-05-09 15:18:36
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-05-09 15:00:51
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:42:10
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:42:00
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:41:44
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:40:31
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko - Pracownika Biura Rady w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:38:02
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:28:21
IiR.7015.28.2019.PS - wymiana wykładzin podłogowych Pamela Springer 2019-05-09 14:27:40
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Andrzej Sawicki 2019-05-09 09:30:20
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Andrzej Sawicki 2019-05-09 09:30:10
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Andrzej Sawicki 2019-05-09 09:29:43
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-05-08 15:44:18