herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:45:46
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:45:29
Zarządzenie nr 353/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki * Zarządzenie nr 353A/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego * Zarządzenie nr 353B/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:25:56
Zarządzenie nr 353/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki * Zarządzenie nr 353A/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego * Zarządzenie nr 353B/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:25:25
BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Andrzej Sawicki 2017-09-15 14:24:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.220.2.2017.WM Tomasz Zadróżny 2017-09-15 12:47:05
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 15/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych: 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-09-15 12:46:08
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pól spacerowych wraz z ogrodzeniem i wieżą strażniczą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Zamkowej 7 w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-09-15 12:45:28
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 20 września 2017 roku (środa) o godzinie 900 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2017-09-15 12:43:29
IiR.271.3.2017.RM Modernizacja dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie (od bloku 19 do 21) Rita Mazurczak 2017-09-15 11:14:16
IiR.271.3.2017.RM Modernizacja dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie (od bloku 19 do 21) Rita Mazurczak 2017-09-15 11:13:59
IiR.271.3.2017.RM Modernizacja dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie (od bloku 19 do 21) Rita Mazurczak 2017-09-15 11:13:44
IiR.271.3.2017.RM Modernizacja dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie (od bloku 19 do 21) Rita Mazurczak 2017-09-15 11:13:00
Zarządzenie nr 353/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki * Zarządzenie nr 353A/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego * Zarządzenie nr 353B/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-09-15 10:46:24
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie poszukuje kandydatów na stanowisko - sprzątaczka w wymiarze pełnego etatu Andrzej Sawicki 2017-09-15 10:11:47
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie poszukuje kandydatów na stanowisko - sprzątaczka w wymiarze pełnego etatu Andrzej Sawicki 2017-09-15 10:11:32
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.220.2.2017.WM Andrzej Sawicki 2017-09-14 14:48:05
Remont nawierzchniulicy Zacisznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-14 14:46:57
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-09-14 14:38:47
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-09-14 14:38:29
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-13 15:12:23
Zamówienie na zakup i dostawę artykułów spożywczych Andrzej Sawicki 2017-09-13 15:11:42
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn63 SDR11 w ulicy Monte Cassino w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 62 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-13 15:09:15
Zarządzenie nr 355/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 11 września 2017 roku w sprawie przyjmowania pism, wniosków składanych w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-13 14:34:17
Zarządzenie nr 314/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:46:05
Zarządzenie nr 313/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:45:53
Zarządzenie nr 312/2017 Burmistrza Nowogard z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:45:42
Zarządzenie nr 311/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:45:25
Zarządzenie nr 310/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:45:12
Zarządzenie 315/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej * Zarządzenie nr 315 A/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:44:28
Zarządzenie nr 322/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie określenia planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:43:58
Zarządzenie nr 339/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:42:18
Zarządzenie nr 348/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:41:22
Zarządzenie nr 347/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:41:10
Zarządzenie nr 346/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:41:00
Zarządzenie nr 345 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:40:50
Zarządzenie nr 352/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:40:02
Zarządzenie nr 351/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:39:51
Zarządzenie nr 350/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:39:38
Zarządzenie nr 349/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-09-13 12:39:25