Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SSiO.211.8.2019.BZ - Referent w wydziale Kancelarii Andrzej Sawicki 2019-11-05 15:54:54
GKMiOŚ.7031.41.2019.AA Remont iluminacji świątecznej ratusza" termin 13.11.2019 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2019-11-05 15:54:52
GKMiOŚ.7031.41.2019.AA Remont iluminacji świątecznej ratusza" termin 13.11.2019 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2019-11-05 15:53:54
Protokół Nr XIV.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 sierpnia 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-11-05 15:52:25
Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-11-05 15:51:36
IiR.271.7.2019 Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowogardzie Pamela Springer 2019-11-05 13:46:02
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-11-05 12:57:07
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 32/2019 z dnia 01.10.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 15, 179 i 49/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-11-05 12:56:18
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-11-05 12:55:05
Uchwała nr XVIII/127/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:19:10
Uchwała nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:19:00
Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:18:42
Uchwała nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:18:25
Uchwała nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:18:13
Uchwała nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Petycji Skarg i Wniosków Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:17:21
Uchwała nr XVIII/121/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Petycji Skarg i Wniosków Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:16:08
Uchwała nr XVIII/120/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:15:54
Uchwała nr XVIII/119/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:15:41
Uchwała nr XVIII/118/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:15:27
Uchwała nr XVIII/117/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goleniów jako właścicielowi budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:15:07
Uchwała nr XVIII/116/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:14:46
Uchwała nr XVIII/115/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:14:30
Uchwała nr XVIII/114/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rezygnacji z funkcji wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:14:17
Uchwała nr XVIII/113/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie rezygnacji z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:14:05
Protokół Nr XVI.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 września 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:12:18
Protokół Nr XV/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 września 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:11:33
Protokół Nr XIV.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 sierpnia 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:10:51
IiR.7015.62.2019.BR Opracowanie koncepcji na budowę ścieżki rowerowej do Sieciechowa w Nowogardzie Pamela Springer 2019-11-04 12:12:28
Interpelacje i zapytania z sesji XVIII w dniu 30 października z 2019r. Andrzej Sawicki 2019-11-04 12:06:51
Dane teleadresowe Andrzej Sawicki 2019-11-04 12:06:10
IiR.7015.62.2019.BR Opracowanie koncepcji na budowę ścieżki rowerowej do Sieciechowa w Nowogardzie Pamela Springer 2019-11-04 12:03:24
Interpelacje i zapytania z sesji XVIII w dniu 30 października z 2019r. Andrzej Sawicki 2019-11-04 11:53:55
GKMiOŚ.7031.40.2019.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020 Andrzej Sawicki 2019-11-04 11:49:25
IiR.271.6.2019 Budowa boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni na Stadionie Miejskim w Nowogardzie Pamela Springer 2019-11-04 10:21:50
IiR.7015.63.2019.PS - penienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. "Budowa boiska sportowego na Stadionie Miejskim w Nowogardzie" Pamela Springer 2019-10-31 13:46:19
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-10-30 13:38:18
Zarządzenie nr 138/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 października 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-10-30 12:11:46
Zarządzenie nr 137/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-10-30 12:11:33
Zarządzenie nr 136/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-10-30 12:11:00
Zarządzenie nr 136/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-10-30 11:56:39