Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 32/2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej ?Nowogard I? o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 3/1 w obrębie Krasnołęka, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-10 15:17:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 33/2020 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o nr geodezyjnym 63 w obrębie Brzozowo, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-10 15:16:49
PiZP.240.77.2020 AK Inwentaryzacja budynku biurowo-handlowego położonego w Nowogardzie przy ulicy 3 Maja 40 Andrzej Sawicki 2020-03-10 13:41:39
IiR.7015.30.2020.PG "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie : Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wierzbięcinie" Pamela Springer 2020-03-10 13:41:22
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymywania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2020-03-06 13:08:03
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymywania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2020-03-06 08:53:14
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymywania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2020-03-05 15:15:09
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymywania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2020-03-05 15:14:56
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymywania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2020-03-05 15:14:49
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymywania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2020-03-05 15:14:41
Oferta konkursowa na trenera środowiskowego Animator Moje Boisko Orlik 2012 Stażysta 2020-03-05 13:45:53
Oferta konkursowa na trenera środowiskowego Animator Moje Boisko Orlik 2012 Stażysta 2020-03-05 13:43:21
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXVI Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza, który wpłynął w dniu 28 lutego 2020 roku. Początek obrad: 10 marca 2020 roku (wtorek) o godzinie 8:30 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2020-03-05 13:40:20
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXVI Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza, który wpłynął w dniu 28 lutego 2020 roku. Początek obrad: 10 marca 2020 roku (wtorek) o godzinie 8:30 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Stażysta 2020-03-05 13:25:12
Uchwała nr XXV/165/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na 2020 rok Stażysta 2020-03-04 14:37:51
Uchwała nr XXV/164/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stażysta 2020-03-04 14:37:20
Uchwała nr XXV/165/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na 2020 rok - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2020-03-04 14:36:52
Uchwała nr XXV/165/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na 2020 rok - dokument usunięty Stażysta 2020-03-04 14:15:42
Uchwała nr XXV/164/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stażysta 2020-03-04 14:14:43
Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2020. Stażysta 2020-03-04 14:03:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 7/2020 w dniu 28.02.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrycznej (zalicznikowej) zasilającej stację bazową telefonii komórkowej P4 ?PLAY? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 7 i 260 w obrębie Błotno, gm. Nowogard. Stażysta 2020-03-04 12:07:17
GKMiOŚ.271.1.2020.MB: Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Stażysta 2020-03-04 08:45:36
zawiadomienie Starosty Goleniowskiego Stażysta 2020-03-03 14:22:49
zawiadomienie Starosty Goleniowskiego Stażysta 2020-03-03 14:20:09
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2020 w dniu 20.02.2020 r. o umorzeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu na rowie melioracyjnym, na terenie działek o nr geodezyjnych: 46, 49 i 57 w obrębie Orzesze, gm. Nowogard. Stażysta 2020-03-03 12:06:06
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu na rowie melioracyjnym, na terenie działek o nr geodezyjnych: 46, 49 i 57 w obrębie Orzesze, gm. Nowogard. Stażysta 2020-03-03 08:56:11
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Stażysta 2020-03-02 15:04:38
INFORMACJA O ZGROMADZENIU - 2020-03-01 ul. Kościelna Tomasz Zadróżny 2020-02-28 15:44:34
Oferta pracy dla pracownika obsługi Szkoła Podstawowa nr.1 Stażysta 2020-02-28 15:37:07
sprzataczka - dokument usunięty Stażysta 2020-02-28 15:33:54
Zarządzenie nr 11/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie udzielania kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2020. Stażysta 2020-02-28 15:28:17
Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Stażysta 2020-02-28 15:27:27
Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Stażysta 2020-02-28 15:26:24
Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Stażysta 2020-02-28 15:25:35
Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020 Stażysta 2020-02-28 15:24:39
Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 28.02.2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Stażysta 2020-02-28 15:23:59
Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 26.02.2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020 Stażysta 2020-02-28 15:23:14
Zarządzenie nr 14/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Stażysta 2020-02-28 15:21:50
Zarządzenie nr 13/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Stażysta 2020-02-28 15:21:04
SSiO.211.1.2020.BZ Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Stażysta 2020-02-28 15:08:16