herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości o nr 271,1 oraz 273,1 obręb Lestkowo o łączej pow. 0,29 ha Andrzej Sawicki 2017-12-07 10:33:10
Zarządzenie nr 387/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektowanego zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych Andrzej Sawicki 2017-12-06 12:37:50
386 Andrzej Sawicki 2017-12-06 12:37:13
Zarządzenie nr 385/2017 Burmistrza Nowogardu w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę Andrzej Sawicki 2017-12-06 12:37:06
Zarządzenie nr 384/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-12-06 12:35:57
Zarządzenie nr 383/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-12-06 12:35:01
Zarządzenie nr 382/2017 Burmistrz Nowogardu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-12-06 12:34:56
Zarządzenie nr 381/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-12-06 12:34:47
Program współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok Andrzej Sawicki 2017-12-05 16:12:53
Ogłoszenia konkursów 2018 Andrzej Sawicki 2017-12-05 16:12:20
Ogłoszenia konkursów 2018 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-12-05 16:12:14
Ogłoszenia konkursów 2018 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-12-05 16:09:36
IiR.271.4.2017.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap VII (odcinek J-K km 0+700,00 do 0+400,00) Rita Mazurczak 2017-12-05 14:31:37
IiR.271.4.2017.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap VII (odcinek J-K km 0+700,00 do 0+400,00) Rita Mazurczak 2017-12-05 14:31:02
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2017-12-05 11:26:33
IiR.7015.45.2017.PS Zagospodarowanie terenów gminnych pod place rekreacyjno-zabawowe: zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na plaży miejskiej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-12-04 13:21:16
Zarządzenie nr 379/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Sawicki 2017-12-04 12:56:32
Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-12-04 10:18:10
Konsultacje społeczne w sprawie projektowanego zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych Andrzej Sawicki 2017-12-04 09:47:36
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2017/2018 Andrzej Sawicki 2017-12-01 15:54:40
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2017/2018 Andrzej Sawicki 2017-12-01 15:54:13
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2017/2018 Andrzej Sawicki 2017-12-01 15:54:08
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2017/2018 Andrzej Sawicki 2017-12-01 15:54:02
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2017/2018 Andrzej Sawicki 2017-12-01 15:53:55
Zarządzenie nr 380/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektowanego zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych. Andrzej Sawicki 2017-12-01 09:08:26
Zarządzenie nr 379/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Sawicki 2017-12-01 09:07:41
Zarządzenie nr 376/2017 Burmistrza Nowogardu a dnia 16.11.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-12-01 09:07:21
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-01 08:38:01
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-01 08:37:49
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-01 08:37:32
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-01 08:37:26
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-01 08:37:17
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-01 08:37:11
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-01 08:37:03
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-01 08:36:38
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2017-12-01 08:36:11
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 327/11 o pow. 479 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-12-01 08:14:28
Zakup węgla opałowego dla SP w Żabowie Andrzej Sawicki 2017-11-30 15:52:48
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do SP Orzechowo Andrzej Sawicki 2017-11-30 15:52:18
Wykaz nr 16 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz dnia 30.11.17r. Andrzej Sawicki 2017-11-30 15:51:23