herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.31.2017.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni (slipu) do wodowania wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-09-06 12:44:24
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 327/11 o pow. 479 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-09-06 10:14:33
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-09-06 10:13:06
GKMiOŚ.271.2.2017.MK Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przebudowy przejścia dla pieszych Tomasz Zadróżny 2017-09-06 10:12:11
GKMiOŚ.271.2.2017.MK Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przebudowy przejścia dla pieszych Andrzej Sawicki 2017-09-05 15:38:23
GKMiOŚ.271.2.2017.MK Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji przebudowy przejścia dla pieszych Andrzej Sawicki 2017-09-05 15:37:25
Zamówienie na zakup i dostawę artykułów spożywczych Andrzej Sawicki 2017-09-05 15:33:47
Konkurs młodszy referent Referat Edukacji Andrzej Sawicki 2017-09-05 15:20:50
Ogłoszenie o naborze na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-09-04 11:38:46
GKMiOŚ.271.11.2017.AW BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Tomasz Zadróżny 2017-09-04 11:04:26
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-09-04 11:02:24
Zarządzenie nr 354/2017 Burmistrz Nowogardu z dnia 1 września 2017 r w sprawie odwołania pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Burmistrza Nowogardu Pani Teresie Skibskiej- Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-09-01 15:18:36
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu statutu sołectwa Bieniczki Andrzej Sawicki 2017-09-01 09:07:18
Zarządzenie nr 353/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki Andrzej Sawicki 2017-09-01 08:00:11
Komunikat Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki Andrzej Sawicki 2017-09-01 07:58:59
Protokół otwarcia i wyboru ofert - Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-08-30 10:01:11
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-DŚII.4200.8.2017.aj.3 Tomasz Zadróżny 2017-08-29 16:20:25
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego i elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów Andrzej Sawicki 2017-08-29 10:57:05
Remont nawierzchniulicy Zielonej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-08-28 15:27:35
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-08-28 13:27:32
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-08-28 13:27:25
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-08-28 13:26:59
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-08-28 13:26:54
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-08-28 13:25:19
Zarządzenie nr 353/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki * Zarządzenie nr 353A/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego * Zarządzenie nr 353B/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:57:16
Zarządzenie nr 352/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:57:02
Zarządzenie nr 351/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:56
Zarządzenie nr 350/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:49
Zarządzenie nr 349/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:44
Zarządzenie nr 348/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:35
Zarządzenie nr 347/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:28
Zarządzenie nr 346/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:21
Zarządzenie nr 345 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:14
Informacja o wyniku przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości, działka nr 563,2 ob. 5 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:47:52
Remont pokrycia dachowego na budynku warsztatowym przy ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-25 15:34:21
Remont pokrycia dachowego na budynku warsztatowym przy ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-25 15:33:57
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-25 11:51:27
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-25 11:51:18
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-25 11:50:43
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-24 12:47:58