herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:41:13
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:41:03
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:40:34
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:40:12
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:39:42
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:39:22
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:39:02
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:38:46
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:38:30
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:38:11
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:37:42
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-06-07 15:37:05
IiR.271.4.2018 Modernizacja Szkoły Podstasowej Nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-06-07 14:11:46
IiR.271.4.2018 Modernizacja Szkoły Podstasowej Nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-06-07 14:11:36
IiR.271.4.2018 Modernizacja Szkoły Podstasowej Nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-06-07 14:07:30
PiZP.240.39.2018.AG Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-06-07 11:08:09
Oferta pracy dla nauczyciela MATEMATYKI w Szkole Podstawowej w Orzechowie Tomasz Zadróżny 2018-06-07 11:04:28
IiR.7015.31.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Remont budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym w Długołęce" Rita Mazurczak 2018-06-07 09:26:14
IiR.7015.24.2018.RM Wymiana wykładzny podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie (II) Rita Mazurczak 2018-06-06 15:17:10
IiR.7015.30.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowościach Miętno i Lestkowo Rita Mazurczak 2018-06-06 15:00:10
PiZP.240.43.2018.AK Obsługa ratownicza miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli Andrzej Sawicki 2018-06-06 14:10:21
GKMiOŚ.271.7.1.2018.AL opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu w drodze wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard - wykonanie przejścia dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" Andrzej Sawicki 2018-06-05 15:20:07
IiR.271.4.2018 Modernizacja Szkoły Podstasowej Nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-06-04 15:30:44
IiR.271.4.2018 Modernizacja Szkoły Podstasowej Nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-06-04 15:30:36
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok Tomasz Zadróżny 2018-06-04 15:25:54
Remont oświetlenia ulicznego i parkowego w ulicy Zielonej i murach obronnych w Nowogardzie - projekt i wykonawstwo Tomasz Zadróżny 2018-06-04 15:24:58
GKMiOŚ.7031.25.2018.AA Zmiana lokalizacji lampy hybrydowej Tomasz Zadróżny 2018-06-04 08:03:20
GKMiOŚ.271.3-3.2018.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Tomasz Zadróżny 2018-06-01 14:31:45
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 5/2018 z dnia 24.05.2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 34, 732/3, 162, 164 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-01 14:31:04
GKMiOŚ.7045.1.2018.MB prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo Tomasz Zadróżny 2018-06-01 14:30:35
GKMiOŚ.7045.1.2018.MB prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo Tomasz Zadróżny 2018-06-01 14:29:53
GKMiOŚ.7031.3.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-06-01 14:29:02
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 6/2018 z dnia 24.05.2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Topolowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 34, 732/3, 162, 164, 202 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-01 14:27:51
GKMiOŚ.7031.24.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Warnkowo na działkach nr 69/24 i 71 obręb Warnkowo - dokumentacja Tomasz Zadróżny 2018-06-01 14:27:05
Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek amerykańskich do 990 DJP - budowa pawilonów wraz z drogami wewnętrznymi oraz urządzeniami budowlanymi na działkach nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 obręb Maszkowo i 185/12 obręb Żabówko, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2018-05-30 14:49:42
Konkurs na stanowisko inspektora ds zamówień publicznych w Zarządzie Budynków Komunalnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-05-29 15:42:09
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 73, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II. Tomasz Zadróżny 2018-05-29 12:27:38
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 72, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II. Tomasz Zadróżny 2018-05-29 12:27:00
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 71, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II. Tomasz Zadróżny 2018-05-29 12:26:29
GKMiOŚ.271.1.2018.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-05-29 12:25:34