herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
PiZP.240.58.2017.KB Dotyczy: udzielenia zamówienia na: Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej tylno - bocznej Andrzej Sawicki 2017-07-12 13:43:14
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych: 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. Andrzej Sawicki 2017-07-11 15:34:33
wykaz nr 9 - nieruchomość wyznaczona do sprzedaży o numerze ewidencyjnym 267/1 o pow. 2554 m2 zabudowana, położona w obrębie Żabowo nr 18 gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2017-07-11 15:33:44
PiZP 240.56.2017.GG Zapytanie ofertowe na wykonanie podłogi Andrzej Sawicki 2017-07-11 15:27:31
IiR.7015.22.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim Rita Mazurczak 2017-07-11 09:44:37
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-07-10 14:43:28
Rozbiórka zbiornika na masy bitumiczne oraz zagospodarowanie terenu ? V postępowanie Andrzej Sawicki 2017-07-10 14:42:47
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 98/5 o pow. 965 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie Maszkowo gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2017-07-10 14:29:17
PiZP 240.56.2017.GG Zapytanie ofertowe na wykonanie podłogi Andrzej Sawicki 2017-07-07 15:33:05
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-07-07 10:51:35
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-07 10:49:31
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-07 10:48:30
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie zatrudni asystenta nauczyciela Tomasz Zadróżny 2017-07-07 09:38:46
WRLFKiS.271.8.2017.SP wykonanie medali na potrzeby organizacji IV Maratonu MTB Tomasz Zadróżny 2017-07-06 15:27:45
WRLFKiS.271.8.2017.SP wykonanie medali na potrzeby organizacji IV Maratonu MTB Tomasz Zadróżny 2017-07-06 15:27:03
WRLFKiS.271.5.2017 Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogard na lata 2017-2025 Tomasz Zadróżny 2017-07-06 15:25:37
Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogard na lata 2017-2023, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Wdrażającej. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2017-07-06 12:26:41
K.271.6.2017.IT udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:20:15
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:17:31
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:15:46
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:15:26
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:12:14
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:09:39
Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogard na lata 2017-2023, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Wdrażającej. - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:07:39
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:03:03
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie zatrudni asystenta nauczyciela Andrzej Sawicki 2017-07-06 11:59:08
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2017-07-05 13:47:11
PiZP 240.55.2017.GG Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej Tomasz Zadróżny 2017-07-05 13:45:05
OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELA LOGOPEDY Andrzej Sawicki 2017-07-05 07:41:58
Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę podręczników, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla klasy drugiej i trzeciej Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 16:09:05
Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę podręczników, ćwiczeń oraz materiałów edukacyjnych dla klasy drugiej i trzeciej Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 16:08:26
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:57:32
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:57:19
Uchwała Nr XLVI/309/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:54:47
Uchwała Nr XLVI/308/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2017 roku. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:53:40
Uchwała Nr XLVI/308/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na II półrocze 2017 roku. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:53:30
Uchwała Nr XLVI/307/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie podziału sołectwa Osowo. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:52:20
Uchwała Nr XLVI/306/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:51:21
Uchwała Nr XLVI/305/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:50:55
Uchwała Nr XLVI/304/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-07-04 08:50:20