Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na "Przeprowadzanie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu Gminy Nowogard". Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:23:46
GKMiOŚ.271.6.2021.AS - Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-02-15 13:39:31
GKMiOŚ.271.2.2021.AS - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-02-15 13:32:31
IiR.7015.5.2021.KT Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-15 11:24:22
Zarządzenie Nr 12/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-02-15 11:23:25
Zarządzenie Nr 11/21 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-02-15 11:22:54
PiPZ.240.21.2021.MW Zakup samochodu służbowego Furgon Brygadowy Andrzej Sawicki 2021-02-15 11:20:53
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ( S-IN-201) na działkach o nr 77/6, 77/7 w obrębie Dąbrowa Nowogardzka, gmina Nowogard?. Tomasz Zadróżny 2021-02-15 08:55:46
Dokumentacja projektowa ,,Budowa chodnika w miejscowości Karsk" termin do 01-03-2021 Tomasz Zadróżny 2021-02-12 22:14:54
Uchwała nr XLI/223/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (WIRUSA SARS-COV-2) Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:22:45
Uchwała nr XLI/228/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021. Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:22:25
Uchwała nr XLI/227/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:22:10
Uchwała nr XLI/226/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:21:57
Uchwała nr XLI/225/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021. Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:21:45
Uchwała nr XLI/224/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:18:00
Uchwała nr XLI/223/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 04 lutego 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (WIRUSA SARS-COV-2) Andrzej Sawicki 2021-02-12 15:17:45
Staż w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-12 09:05:28
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego Andrzej Sawicki 2021-02-12 08:59:11
PiPZ.240.21.2021.MW Zakup samochodu służbowego Furgon Brygadowy Andrzej Sawicki 2021-02-09 15:01:12
Zarządzenie nr 16/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyboru Komisji Skrutacyjnej Wyborów Sołtysa Sołectwa Olchowo w dniu 10 lutego 2021 roku. Andrzej Sawicki 2021-02-09 15:00:35
PiZP.240.22.1.2021 AK Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonowego w miejscowości Wyszomierz 9 - II POSTĘPOWANIE Andrzej Sawicki 2021-02-09 15:00:00
Zapytanie ofertowe na trenera środowiskowego Andrzej Sawicki 2021-02-09 14:58:39
IiR.7015.3.2021.KU Budowa chodnika przy ul. Lesnej na oś. Gen. Bema w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-02-08 16:48:32
IiR.7015.3.2021.KU Budowa chodnika przy ul. Lesnej na oś. Gen. Bema w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-08 15:40:09
Obwieszczenie Burmistrza Płotów Andrzej Sawicki 2021-02-08 15:38:25
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Klubu Radnych Lewicy i Radnego Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 4 lutego 2021 roku. Początek obrad: 11 lutego 2021 roku (czwartek) o godzinie 16:00 Andrzej Sawicki 2021-02-08 15:33:52
PiPZ.240.22.2021.AK Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonowego w miejscowości Wyszomierz 9 Andrzej Sawicki 2021-02-08 15:31:08
IiR.7015.1.2021 Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie - Termin składania ofert : 22.02.2021r godz. 9.00 Tomasz Zadróżny 2021-02-06 23:03:13
IiR.7015.1.2021 Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie - Termin składania ofert : 22.02.2021r godz. 9.00 Tomasz Zadróżny 2021-02-06 23:01:51
IiR.7015.1.2021 Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie - Termin składania ofert : 22.02.2021r godz. 9.00 Tomasz Zadróżny 2021-02-06 23:00:38
Trzeci nieograniczony ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości Andrzej Sawicki 2021-02-05 15:19:19
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-02-05 11:42:37
Bezgotówkowy zakup paliw płynnych, olei, materiałów i płynów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu paliwowego będącego na stanie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz sołectw z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-02-05 09:43:01
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Luty 2021 Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:22:52
Burmistrz Nowogardu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Luty 2021 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:22:26
Burmistrz Nowogardu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Luty 2021 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:22:13
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Olchowo Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:20:36
Zarządzenie nr 14/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa wsi Olchowo Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:20:27
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji ds.stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:19:54
Zarządzenie nr 13/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie powołania komisji ds.stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym Andrzej Sawicki 2021-02-04 15:19:45