Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
SSiO.211.10.2020.EB Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2020-03-18 15:57:05
GKMiOŚ.271.3.2020.AW Przegląd eksploatacyjny, opróżnianie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. Tomasz Zadróżny 2020-03-17 15:43:28
GKMiOŚ.271.1.2020 Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-03-17 15:40:11
GKMiOŚ271.2.2020.AW Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków" Tomasz Zadróżny 2020-03-17 15:35:41
SSiO.211.9.2020.EB specjalista do spraw kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2020-03-17 15:20:59
SSiO.211.9.2020.EB specjalista do spraw kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2020-03-17 15:20:56
SSiO.211.7.2020.EB Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2020-03-17 15:12:21
SSiO.211.7.2020.EB Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2020-03-17 15:11:31
SSiO.211.8.2020 EB Nabór na stanowisko Rzecznika prasowego Tomasz Zadróżny 2020-03-17 14:59:09
SSiO.211.7.2020.EB Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2020-03-17 14:58:34
SSiO.211.9.2020.EB specjalista do spraw kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2020-03-17 14:58:27
Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice Tomasz Zadróżny 2020-03-17 13:10:00
PiZP.240.77.2020 AK Inwentaryzacja budynku biurowo-handlowego położonego w Nowogardzie przy ulicy 3 Maja 40 Tomasz Zadróżny 2020-03-17 13:07:23
SSiO.211.9.2020.EB specjalista do spraw kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2020-03-16 15:36:22
SSiO.211.6.2020.EB Specjalista w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2020-03-16 15:24:20
SSiO.211.7.2020.EB Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2020-03-16 15:17:21
SSiO.211.6.2020.EB Specjalista w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2020-03-16 15:01:47
GNGR.6848.2.2020.IK Świadczenie usług geodezycjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2020. Tomasz Zadróżny 2020-03-16 14:45:47
Wykonanie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2020. Tomasz Zadróżny 2020-03-16 14:42:36
W związku z rozprzestrzeniającym się zagrożeniem zarażenia koronawirusem Urząd Miejski w Nowogardzie od 16 marca br. zostaje zamknięty do odwołania Andrzej Sawicki 2020-03-13 14:31:26
PiZP.240.82.2020 AK Wykonanie instalacji gazowej w lokalu komunalnym przy ulicy 5 Marca 5/1 w Nowogardzie wraz z dokumentacją projektową i uzyskaniem pozwoleń Tomasz Zadróżny 2020-03-13 11:52:39
RE.271.01.2020 Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 kwietnia 2020r. do 26 czerwca 2020r. , oraz od 01 września 2020r. do 23 grudnia 2020r Tomasz Zadróżny 2020-03-13 11:39:20
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-03-13 11:09:48
GKMiOŚ.7031.7.2020.AA "Wykonanie koncepcji oświetlenia drogowego na osiedlu "Radosław" Termin składania ofert do 04.03.2020 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2020-03-13 09:21:59
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-03-12 14:06:30
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-03-12 14:06:17
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-03-12 14:05:23
GKMiOŚ.271.2.2020.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-03-12 14:05:04
OPS 331/6/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na ternie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-03-12 12:03:17
SPŻ/0/KJC/1/03/2020 zapraszamy do składnia ofert cenowych na wymianę 1 krokwi dachowej i wzmocnienie 4 krokwi w Szkole Podstawowej w Żabowie (budynek Żabowo 17). Tomasz Zadróżny 2020-03-12 11:09:35
Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publiczneo prowadzonego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 mara 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi. Tomasz Zadróżny 2020-03-12 11:06:38
Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publiczneo prowadzonego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 mara 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi. Tomasz Zadróżny 2020-03-12 10:45:03
OPS 331/6/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na ternie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-03-12 08:53:30
SSiO.211.5.2020.EB Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2020-03-11 14:35:34
Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 02 marca 2020 roku W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowogard, na rok szkolny 2020/21 Tomasz Zadróżny 2020-03-11 12:50:07
Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie powołania składu Kapituły honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" Tomasz Zadróżny 2020-03-11 12:49:50
Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie przyznawania honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" Tomasz Zadróżny 2020-03-11 12:49:44
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami oraz rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w działkach o nr geodezyjnych: 274, 205/1, 205/23, 205/24, 205/25, 205/26, 205/29, 205/30, 205/33, 205/34, 205/37, 205/5, 205/6, 205/7, 205/8, 205/9, 205/10, 205/11, 205/12 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-10 15:18:11
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia na linię kablową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 565/5, 565/6, 565/7, 565/8, 569 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-10 15:17:50
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych 591, 569, 565/7 i 565/8 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-03-10 15:17:30