herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-20 15:37:30
PiZP.240.58.2017.KB Dotyczy: udzielenia zamówienia na: Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej tylno - bocznej Tomasz Zadróżny 2017-07-20 08:53:43
IiR.7015.24.2017.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkej - drugie postępowaniej Rita Mazurczak 2017-07-20 08:15:21
IiR.7015.24.2017.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkej - drugie postępowaniej Rita Mazurczak 2017-07-20 08:15:01
IiR.7015.22.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim Rita Mazurczak 2017-07-20 07:46:14
Remont oświetlenia ulicznego na ulicy Norwida i Staszica w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:07:49
GKMiOŚ.271.10.2017.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudoiwę ul. Jana Kilińskiego Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:06:36
GKMiOŚ.271.9.2017.AL Dostawa materiałów budowlanych, narzędzi i ubrań roboczych z przeznaczeniem do prac gospodarczych. Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:05:51
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:04:37
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:03:30
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:03:13
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:02:20
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:02:13
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:02:05
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:01:54
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:01:45
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 16:01:39
WRLFKiS.271.5.2017 Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogard na lata 2017-2025 Tomasz Zadróżny 2017-07-19 15:59:41
PP3.42.2017 Remont dachu Przedszkole Nr 3 Tomasz Zadróżny 2017-07-19 13:38:16
Wykaz nr 11 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz dnia 19.07.2017 Tomasz Zadróżny 2017-07-19 13:27:42
PiZP.240.60.2017.GG Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu i wykonanie elewacji - Zamkowa 7a w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 13:26:41
PiZP.240.60.2017.GG Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu i wykonanie elewacji - Zamkowa 7a w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 13:26:17
Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 13:24:41
Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 13:24:35
Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 13:24:25
Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 13:24:06
Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 13:24:00
Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 13:23:54
Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-19 13:23:44
Przetarg na dostawę artykułów biurowych Andrzej Sawicki 2017-07-19 09:28:17
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Wojcieszyn w gminie Nowogard. Andrzej Sawicki 2017-07-19 08:30:48
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 13/2017 z dnia 18 lipca 2017r., którą odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie 8, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-07-18 15:09:30
Wykaz nr 11 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 327/11 o pow. 479 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 3 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-18 15:08:27
Wykaz nr 10 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - przedmiotem sprzedaży jest niewyodrębniony lokal użytkowy nr 3 w budynku mieszkalnym 19c wraz z udziałem 20/100 części wspólnych budynku mieszkalnego, budynkach gospodarczych i działce nr 233/3, położony w obrębie Wierzbięcin gm.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-07-18 15:07:46
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2017-07-18 15:06:56
PiZP 240.56.2017.GG Zapytanie ofertowe na wykonanie podłogi Tomasz Zadróżny 2017-07-18 07:47:11
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Tomasz Zadróżny 2017-07-18 07:45:58
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Tomasz Zadróżny 2017-07-18 07:45:23
PiZP 240.55.2017.GG Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej Tomasz Zadróżny 2017-07-18 07:43:33
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2017-07-17 09:07:37