Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.2.2021.KT Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw w miejscowości Wojcieszyn Andrzej Sawicki 2021-02-23 14:09:55
IiR.7015.1.2021 Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie - Termin składania ofert : 22.02.2021r godz. 9.00 Andrzej Sawicki 2021-02-23 14:09:17
Urząd Miejski w Nowogardzie zatrudni pracowników z umiejętnościami ogólnobudowlanymi. Andrzej Sawicki 2021-02-23 14:08:12
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 2 w obrębie 1 miasta Nowogard; 591, 572/3, 569, 565/7, 557/15, 557/16, 573/2, 559/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-02-22 15:08:58
GKMiOŚ.7031.4.2021.AA "Opracowanie dokumentacji projektowej z branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowniczej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie" termin 26.02.2021 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2021-02-22 14:08:21
GKMiOŚ.7031.4.2021.AA "Opracowanie dokumentacji projektowej z branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowniczej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie" termin 26.02.2021 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2021-02-22 14:07:54
GKMiOŚ.7031.4.2021.AA "Opracowanie dokumentacji projektowej z branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowniczej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie" termin 26.02.2021 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2021-02-19 18:07:52
GKMiOŚ.7031.4.2021.AA "Opracowanie dokumentacji projektowej z branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i gazowniczej celem usunięcia kolizji z planowaną budową tablicy wyświetlającej informację na temat Covid - 19 w działce nr 240 i 241/4 przy ul.15 Lutego w Nowogardzie" termin 26.02.2021 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2021-02-19 18:07:18
Urząd Miejski zaprasza do składania ofert na :"Prace pielęgnacyjno - porządkowe na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Nowogard" Andrzej Sawicki 2021-02-19 15:28:03
GKMiOŚ.271.3.2020.AA Oświetlenie ścieżki rowerowej wokół jeziora Nowogardzkiego - zaprojektuj i wybuduj. Andrzej Sawicki 2021-02-19 15:26:35
IiR.7015.6.2021.AM_Zapytanie ofertowe_Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach:Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2021-02-19 15:20:26
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 167/2 pow 9,4 ha Dąbrowa Nowogardzka Tomasz Zadróżny 2021-02-18 15:32:11
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 311/3 pow 9,4 ha Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-02-18 15:31:35
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 311/3 pow 9,4 ha Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-02-18 15:31:08
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 24 lutego 2021 roku (środa) o godzinie 9.00 Tomasz Zadróżny 2021-02-18 14:48:11
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 167/2 pow 9,4 ha Dąbrowa Nowogardzka Tomasz Zadróżny 2021-02-18 14:38:40
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 311/3 pow 9,4 ha Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-02-18 14:37:48
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości o numerze ewid 311/3 pow 9,4 ha Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-02-18 14:30:44
IiR.7015.2.2021.KT Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw w miejscowości Wojcieszyn Tomasz Zadróżny 2021-02-17 15:27:00
IiR.7015.2.2021.KT Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw w miejscowości Wojcieszyn Tomasz Zadróżny 2021-02-17 15:21:50
PiZP.240.22.1.2021 AK Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonowego w miejscowości Wyszomierz 9 - II POSTĘPOWANIE Tomasz Zadróżny 2021-02-17 14:15:46
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16 lutego 2021 r. znak: GKMiOŚ.6131.64.2020.AB dla Spółdzielni Mieszkaniowej ?GARDNO? ul. Osiedlowa 6, 72-200 Nowogard zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 253/8 obręb 5, położonej przy ul. Zacisznej 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-17 13:02:25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 16 lutego 2021 r. znak: GKMiOŚ.6131.64.2020.AB dla Spółdzielni Mieszkaniowej ?GARDNO? ul. Osiedlowa 6, 72-200 Nowogard zezwalającej na usunięcie jednego drzewa gat. lipa drobnolistna z terenu działki nr 253/8 obręb 5, położonej przy ul. Zacisznej 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-17 13:01:43
WRLFKiS.02.2021 Wykonanie winderów reklamowych Gminy Nowogard - 10 szt. Tomasz Zadróżny 2021-02-17 09:54:38
Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 Tomasz Zadróżny 2021-02-17 08:33:51
18 Tomasz Zadróżny 2021-02-17 08:33:35
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Powiększalnika Exigo firmy Miracle dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-02-16 17:11:06
IiR.271.3.2020 Budowa oświetlenia solarnego w miejscowościach Karsk, Wołowiec, Szczytniki Andrzej Sawicki 2021-02-16 14:48:41
IiR.7015.1.2021 Budowa oświetlenia w ul. Sikorskiego w Nowogardzie - Termin składania ofert : 22.02.2021r godz. 9.00 Andrzej Sawicki 2021-02-16 14:47:07
K.271.2.2021 Udzielenie zamówienia na Skład,łamanie,opracowanie graficzne,druk i dostawę biuletynu Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe Tomasz Zadróżny 2021-02-16 09:11:15
WRLFKiS.02.2021 Wykonanie winderów reklamowych Gminy Nowogard - 10 szt. Tomasz Zadróżny 2021-02-16 07:50:14
WRLFKiS.02.2021 Wykonanie winderów reklamowych Gminy Nowogard - 10 szt. Tomasz Zadróżny 2021-02-16 07:49:42
IiR.7015.4.2021.KU Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa chodnika przy ulicy Leśnej Tomasz Zadróżny 2021-02-16 07:46:02
Zarządzenie nr 17/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 09 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania drugiego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard w dniu 29 stycznia 2021 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-02-16 07:42:06
Zapytanie ofertowe na "Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie Gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:45:55
Zapytanie ofertowe na " Elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:45:00
GKMiOŚ.271.1.2020-2021.WSz Wykonanie projektu na remont odcinka drogi wewnętrznej gminy w miejscowości Sąpolnica gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:42:36
IiR.7015.4.2021.KU Pełnienie obowiązku inspektora nadzoru na zadaniu pn.: Budowa chodnika przy ulicy Leśnej Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:41:54
Obwieszczenie o wydaniu wydaniu decyzji nr 21/2021 o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 82/1, 97/1 i 82/2 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:40:14
GKMiOŚ.271.1.2021.AW - Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów Andrzej Sawicki 2021-02-15 14:39:41