herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 456/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:15:55
Zarządzenie nr 455/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:14:10
Zarządzenie nr 454/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:12:53
Zarządzenie nr 453/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2017/2018 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji. Tomasz Zadróżny 2018-07-12 16:12:15
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2018-07-12 12:17:40
Oferta pracy dla nauczyciela języka niemieckkiego w SP w Długołęce Tomasz Zadróżny 2018-07-11 15:37:59
GKMiOŚ.7045.2.2018.MB - remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Trzechlu, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-07-11 15:27:34
GKMiOŚ.7045.3.2018.MB - remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Strzelewie, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-07-11 15:26:30
GKMiOŚ.7045.2.2018.MB - remont ogrodzenia cmentarza komunalnego w Trzechlu, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-07-11 15:25:32
Informacja i obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.155.5.2018.EL Tomasz Zadróżny 2018-07-11 15:23:22
Informacja i obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.154.5.2018.EL Tomasz Zadróżny 2018-07-11 15:21:12
Informacja i obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.154.5.2018.EL Tomasz Zadróżny 2018-07-11 15:19:16
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do klas I-VIII SP zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach. Tomasz Zadróżny 2018-07-10 16:33:20
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2018-07-10 08:58:57
GKMiOŚ.271.1.2018.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-07-09 15:07:56
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Tomasz Zadróżny 2018-07-09 12:12:59
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) Tomasz Zadróżny 2018-07-09 12:10:39
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Tomasz Zadróżny 2018-07-09 12:10:20
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Tomasz Zadróżny 2018-07-09 12:06:50
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) Tomasz Zadróżny 2018-07-09 12:01:10
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska) Tomasz Zadróżny 2018-07-09 12:00:58
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-07-09 12:00:10
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-07-09 11:58:28
Zapytanie ofertowe na podręczniki - Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-07-09 10:10:09
Konkurs - opieka społeczna Tomasz Zadróżny 2018-07-06 14:39:09
GKMiOŚ.271.1.2018.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-07-06 14:36:21
GKMiOś.271.1.2017.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-07-06 14:31:26
IiR.7015.41.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno-socjalnego Rita Mazurczak 2018-07-06 14:10:29
IiR.7015.41.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno-socjalnego Rita Mazurczak 2018-07-06 14:10:03
IiR.7015.38.2018.RM Wymiana stolarki okiennej i ślusarki aluminiowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-07-06 13:56:42
GKMiOŚ.271.1.2018.MK Elektroniczne Znakowanie psów z terenu gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-07-05 15:23:40
GKMiOŚ.271.1.2018.MK Elektroniczne Znakowanie psów z terenu gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-07-05 15:21:20
GKMiOŚ.7031.33.2018.AA "Wymiana skorodowanych lamp oświetlenia ulicznego grożących wywrotem zlokalizowanych w miejscowości Kulice przy budynku nr 7 oraz na placu Szarych Szeregów w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-07-05 13:47:39
GKMiOŚ.7031.24.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Warnkowo na działkach nr 69/24 i 71 obręb Warnkowo - dokumentacja Tomasz Zadróżny 2018-07-05 12:48:16
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Tomasz Zadróżny 2018-07-05 12:45:52
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXIII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 4 lipca 2018 roku. Początek obrad: 11 lipca 2018 roku (środa) o godzinie 900 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-07-05 12:44:40
IiR.271.9.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap V Rita Mazurczak 2018-07-05 08:25:55
IiR.271.9.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap V Rita Mazurczak 2018-07-05 08:25:37
IiR.271.9.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap V Rita Mazurczak 2018-07-05 08:23:54
IiR.271.9.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap V Rita Mazurczak 2018-07-05 08:22:52