herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
415 Andrzej Sawicki 2018-02-15 11:39:17
Zarządzenie nr 414/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw działania w zakresie budowy nowych mieszkań na terenie Gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-02-15 11:39:10
Zarządzenie nr 413/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-02-15 11:39:01
412 Andrzej Sawicki 2018-02-15 11:38:55
Zarządzenie 370/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian zasad rachunkowości Andrzej Sawicki 2018-02-15 11:38:10
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta w Biurze Obsługi Interesanta wydziału Kancelari UM w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-14 15:36:59
IiR.7015.5.2018.PS - Remont świetlicy w Lestkowie - wymiana podłóg Rita Mazurczak 2018-02-14 14:52:15
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-14 11:38:58
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-14 11:38:45
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-14 11:36:34
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?Wojcieszyn? uchwalonego Uchwałą nr XLV/382/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Tomasz Zadróżny 2018-02-14 11:35:03
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej Andrzej Sawicki 2018-02-13 13:24:55
Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-13 13:13:02
Uchwała Nr LIII/362/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-13 13:10:22
Uchwała Nr LIII/363/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-02-13 12:24:08
Uchwała Nr LIII/362/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-02-13 12:23:43
Uchwała Nr LIII/361/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-02-13 12:23:16
Uchwała Nr LIII/360/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego p.w. św. Kazimierza w Boguszycach na wykonanie prac konserwatorsko ? budowlanych obejmujących wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich Andrzej Sawicki 2018-02-13 12:22:52
Uchwała Nr LIII/359/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-02-13 12:22:14
Zarządzenie 411/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-02-12 11:52:24
Zarządzenie nr 410/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-02-12 11:52:03
Zarządzenie nr 404/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 lutego 2018 roku w sprawie udzielania kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-02-12 11:37:53
K-BI.271.1.2018 komputery poleasingowe Tomasz Zadróżny 2018-02-09 09:36:13
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 26, 44/6, 44/7 w obrębie Warnkowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-02-08 15:39:38
GKMiOŚ.271.2.1.2018.AL-Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Tomasz Zadróżny 2018-02-08 15:38:55
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek nr nr 795/6 i 795/2 o łącznej pow. 567 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul.Woj.Polskiego. Tomasz Zadróżny 2018-02-08 14:10:35
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-02-08 13:17:50
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-02-08 13:16:58
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-02-08 13:16:46
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-02-08 13:16:22
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-02-08 13:16:12
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-02-08 13:15:29
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-08 11:26:33
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-08 11:26:22
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-08 11:25:42
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-08 11:23:17
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-08 11:22:35
Uchwała Nr LI/351/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2018 rok Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:39:04
Uchwała Nr LI/351/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2018 rok Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:38:38
Uchwała Nr LI/351/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2018 rok Tomasz Zadróżny 2018-02-07 13:37:30