herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-07-27 12:56:59
Oferta pracy dla pracownika obsługi w Szkole Podstawowej w Orzechowie Andrzej Sawicki 2017-07-27 12:54:21
IiR.7015.22.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim Rita Mazurczak 2017-07-27 10:53:00
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania w sprawie budowy fermy norek w m. Wierzbięcin dla obsady 850 DJP zlokalizowanej na działkach nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10 obręb Wierzbięcin gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2017-07-26 15:10:26
PiZP.240.60.2017.GG Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu i wykonanie elewacji - Zamkowa 7a w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-07-26 15:08:04
Przetarg na dostawę artykułów biurowych Andrzej Sawicki 2017-07-26 14:40:12
Budowa zatoki autobusowej Andrzej Sawicki 2017-07-25 15:53:05
PiZP.240.62.2017 Zapytania ofertowego na Roboty zduńskie w lokalach komunalnych zarządzanych przez ZBK Nowogard Andrzej Sawicki 2017-07-25 15:47:24
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miętno" uchwalonego Uchwałą nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. oraz sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. Tomasz Zadróżny 2017-07-25 07:59:02
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miętno" uchwalonego Uchwałą nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. oraz sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. Tomasz Zadróżny 2017-07-25 07:58:22
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w wydziale Kancelarii. Tomasz Zadróżny 2017-07-24 14:50:54
Zarządzenie nr 324/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:32:22
Zarządzenie nr 332/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29.06.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:30:23
Zarządzenie nr 333/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:30:00
Zarządzenie nr 334/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:29:42
Zarządzenie nr 335/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:29:00
Zarządzenie 338/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:28:07
Zarządzenie 337/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:27:41
Zarządzanie 336A/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 10.07.2017 roku w sprawie powołania komisji Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:27:17
Zarządzenie 336/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 lipca w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:27:03
Zarządzenie nr 335/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:26:43
Zarządzenie nr 334/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia30 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:26:36
Zarządzenie nr 333/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:26:25
Zarządzenie nr 332/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29.06.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:26:20
Zarządzenie nr 308/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 kwietnia 2017 roku zmieniające zarządzenie nr 181/2012 z dnia 18 października Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:25:26
Zarządzenie nr 300/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.03.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:24:48
Zarządzenie nr 299/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia24 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje na obsługę gastronomiczną podczas " Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowogardzie" na Stadionie Miejskim w Nowogardzie w dniu 24 czerwca 2017 roku. ogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:23:36
Zarządzenie nr 299/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia24 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje na obsługę gastronomiczną podczas " Powiatowych Zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych w Nowogardzie" na Stadionie Miejskim w Nowogardzie w dniu 24 czerwca 2017 roku. ogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:22:41
Zarządzenie 298/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie udzielania kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:22:19
Zarządzenie nr 331/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 23.06.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:21:03
330 Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:20:50
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-21 12:43:50
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-21 12:43:32
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-21 12:43:24
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-21 12:43:12
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-21 12:43:03
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-21 12:42:55
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-21 12:41:30
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie - II etap Tomasz Zadróżny 2017-07-21 12:40:05
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie - II etap Tomasz Zadróżny 2017-07-21 12:40:01