herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na sprzedaż węgla opałowego dla SP w Długołęce Andrzej Sawicki 2018-10-18 12:28:51
GKMiOŚ.271.8.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Andrzej Sawicki 2018-10-18 11:34:39
GKMiOŚ.271.5.3.2018.AL Modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo Andrzej Sawicki 2018-10-18 10:31:04
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Tomasz Zadróżny 2018-10-17 09:43:42
GKMiOŚ.7031.2.2018.MB Wymiana istniejącego ogrodzenia obiektu dydaktyczno-rekreacyjnego ,,Zielona Klasa" położonego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Sarni Las Tomasz Zadróżny 2018-10-16 17:06:56
Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie Termin składania ofert 11.10.2018r godz. 12:00 Andrzej Sawicki 2018-10-16 15:14:42
IiR.271.11.2018.PS Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-16 12:17:12
IiR.271.11.2018.PS Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-16 12:14:58
IiR.7015.64.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu III postępowanie Rita Mazurczak 2018-10-16 11:03:44
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:46:28
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:46:16
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:45:55
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:45:45
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:45:28
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:44:48
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:44:23
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:44:05
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-10-15 13:03:19
Zarządzenie nr 502/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-10-15 11:16:02
Zarządzenie nr 501/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-10-15 11:14:45
Zarządzenie nr 503/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-10-15 11:13:02
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali magazynowo ? produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 230 w obrębie 3 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2018-10-15 11:11:49
IiR.7015.54.2018.PS Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Karsk Rita Mazurczak 2018-10-15 08:12:47
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:10:14
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:09:40
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:09:34
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:09:21
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:09:15
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:09:11
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:08:59
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:08:47
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:05:52
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:05:45
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:05:34
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:05:28
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:05:22
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:04:56
GKMiOŚ.271.4.1.2018.WSz Przebudowę drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard termin składania ofert do 14.09.2018 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2018-10-11 14:41:00
IiR.271.13.2018.RM Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - etap I (odcinek A-D) Rita Mazurczak 2018-10-11 13:00:06
IiR.271.13.2018.RM Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - etap I (odcinek A-D) Rita Mazurczak 2018-10-11 12:56:38