herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XLVII/333/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-10-17 14:15:15
Uchwała nr XLVII/334/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-10-17 14:14:28
Uchwała Nr XLVIII/335/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie" Tomasz Zadróżny 2017-10-17 14:12:42
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-10-17 14:05:50
Ogłoszenie o konsultacjach dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Nowogard na 2018 rok Tomasz Zadróżny 2017-10-17 14:01:49
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla SP w Błotnie Tomasz Zadróżny 2017-10-17 13:59:06
IiR.271.3.2017.RM Modernizacja dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie (od bloku 19 do 21) Rita Mazurczak 2017-10-17 11:46:23
IiR.271.3.2017.RM Modernizacja dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie (od bloku 19 do 21) Rita Mazurczak 2017-10-17 11:46:16
Zarządzenie nr 364 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.10.2017 r w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-10-16 16:01:27
IiR.7015.36.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki mIejskiej na potrzebuy utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (czwarte postępowanie) Rita Mazurczak 2017-10-13 11:45:44
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki odpadami na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-10-13 09:15:26
Zarządzenie nr 361/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-10-12 14:39:40
Zarządzenie nr 360/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-10-12 14:39:22
Zarządzenie nr 359/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-12 14:39:08
Zarządzenie nr 359/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-12 14:38:56
IiR.7015.38.2017 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzbięcin - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-10-12 13:02:52
7015.35.2017.RM Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-10-12 13:02:23
OPS 331/7/2017 Zapytanie ofertowe na remont korytarza, łazienki oraz pomieszczenia w siedziibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 6 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-10-12 08:53:56
IiR.7015.34.2017.PS - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wierzbięcin Rita Mazurczak 2017-10-12 08:14:41
OPS 331/7/2017 Zapytanie ofertowe na remont korytarza, łazienki oraz pomieszczenia w siedziibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 6 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-10-11 15:49:02
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszy referent w Referacie Edukacji UM w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-10-11 15:46:28
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 411 o pow. 2135 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-10-11 14:30:25
Zarządzenie nr 363/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 października 2017 roku w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o nagrodę Burmistrza Nowogardu z okazji Dnia Edukacji Narodowej Andrzej Sawicki 2017-10-11 11:01:06
Zarządzenie nr 362 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 października 2017 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-10-11 11:00:54
Zarządzenie nr 361/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-10-11 11:00:47
Zarządzenie nr 360/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-10-11 11:00:41
Zarządzenie nr 359/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-11 11:00:35
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 18/2017 z dnia 3 października 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn63 SDR11 w ulicy Monte Cassino w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 62 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-10-10 12:59:53
Zarządzenie nr 358/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 września 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. prawidłowego przeprowadzania procesu stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Nowogard na lata 2017-2025 Andrzej Sawicki 2017-10-10 12:33:09
Zarządzenie nr 357/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.09.2017 r w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-10-10 12:32:58
IiR.271.3.2017.RM Modernizacja dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie (od bloku 19 do 21) Rita Mazurczak 2017-10-10 12:12:19
IiR.271.3.2017.RM Modernizacja dróg i chodników na os. Waryńskiego w Nowogardzie (od bloku 19 do 21) Rita Mazurczak 2017-10-10 12:12:07
W związku z wnioskiem Zastępcy Burmistrza Nowogardu pana Krzysztofa Kolibskiego z dnia 06 października 2017 roku, działającego z upoważnienia Burmistrza Nowogardu pana Roberta Czapli (w załączeniu opinia prawnika gminy Nowogard o legalności i skuteczności takiej dyspozycji), Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVIII.N sesję Rady Miejskiej. Początek obrad: 11 października 2017 roku (środa) o godzinie 900 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-10-10 08:17:16
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie zatrudni nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć. Tomasz Zadróżny 2017-10-09 15:50:43
Remont nawierzchniulicy Zielonej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-10-09 13:22:43
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-10-09 13:22:02
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 35 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2017-10-09 13:20:52
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-10-09 13:20:14
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Andrzej Sawicki 2017-10-06 15:44:07
Konkurs młodszy referent Referat Edukacji Andrzej Sawicki 2017-10-06 15:38:33