herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowóz dzieci do ośrodka w Radowie Wielkim, Szkoły w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2018-08-23 20:59:18
GKMiOŚ.271.4.1.2018.WSz Przebudowę drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard termin składania ofert do 14.09.2018 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2018-08-23 15:02:50
GKMiOŚ.271.4.1.2018.WSz Przebudowę drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard termin składania ofert do 14.09.2018 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2018-08-23 15:02:30
GKMiOŚ.271.4.1.2018.WSz Przebudowę drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard termin składania ofert do 14.09.2018 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2018-08-23 15:01:37
GKMiOŚ.271.4.1.2018.WSz Przebudowę drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard termin składania ofert do 14.09.2018 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2018-08-23 15:01:21
GKMiOŚ.271.4.1.2018.WSz Przebudowę drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard termin składania ofert do 14.09.2018 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2018-08-23 15:01:08
GKMiOŚ.271.4.1.2018.WSz Przebudowę drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard termin składania ofert do 14.09.2018 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2018-08-23 15:00:59
GKMiOŚ.271.4.1.2018.WSz Przebudowę drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard termin składania ofert do 14.09.2018 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2018-08-23 15:00:52
GKMiOŚ.271.4.1.2018.WSz Przebudowę drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard termin składania ofert do 14.09.2018 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2018-08-23 15:00:45
GKMiOŚ.271.4.1.2018.WSz Przebudowę drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard termin składania ofert do 14.09.2018 godz. 09:00 Andrzej Sawicki 2018-08-23 15:00:32
OFERTA PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWOGARDZIE: doradca zawodowy Andrzej Sawicki 2018-08-23 14:49:48
Zarządzenie nr 475/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-08-23 14:37:33
Przebudowa drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2018-08-23 14:35:51
Przebudowa drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2018-08-23 14:35:45
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-08-23 14:34:45
Prace zduńskie 2018_postępowanie II Andrzej Sawicki 2018-08-23 14:31:47
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2018-08-23 14:23:15
Zarządzenie nr 489/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2018-08-23 14:18:58
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2018-08-22 15:27:42
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. wydania decyzji nr 13/2018 z dnia 20.08.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową i rozbudową budynku nr 12 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zakładu Karnego w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2018-08-22 15:26:43
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie zatrudni pracownika obsługi przedszkola - woźną oddziałową od 01.09.2018 r. na czas określony w pełnym wymiarze godzin- 40 godzin tygodniowo Andrzej Sawicki 2018-08-22 14:55:51
Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 3 w Nowogardzie zatrudni pracownika obsługi przedszkola - woźną oddziałową od 01.09.2018 r. na czas określony w pełnym wymiarze godzin- 40 godzin tygodniowo Andrzej Sawicki 2018-08-22 14:55:36
Zarządzenie nr 478/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-08-22 14:49:12
Zarządzenie nr 480/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-08-22 14:48:19
IiR.7015.43.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3" Rita Mazurczak 2018-08-22 14:36:31
Zarządzenie nr 479/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:20:59
Zarządzenie nr 488/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:19:52
Zarządzenie 487/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:19:09
Zarządzenie nr 486/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:18:34
Zarządzenie nr 473/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.08.2018 roku w sprawie powołania komisji. Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:18:03
Zarządzenie nr 474/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 08.08.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:17:29
Zarządzenie nr 476 /2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenie konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:16:53
Zarządzenie nr 477/2018 r Burmistrza Nowogardu z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:16:16
Zarządzenie nr 479/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:15:47
Zarządzenie nr 485/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:15:13
Zarządzenie nr 484/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:14:45
Zarządzenie nr 483/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:14:15
Zarządzenie nr 482/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:13:43
Zarządzenie nr 481/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:13:01
Zarządzenie nr 480/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-08-21 15:12:38