herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marcin Wolny - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:23:25
Anna Wiąz - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:23:10
Michał Wiatr - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:22:52
Stanisław Saniuk - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:21:39
Renata Piwowarczyk - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:21:17
Jowita Pawlak - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:20:57
Rafał Paśko - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:20:33
Marcin Nieradka - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:20:10
Roman Kwiatkowski - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:19:49
Michał Krata - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:19:26
Dariusz Kielan - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:18:59
Andrzej Kania - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:18:41
Dawid Jurczyk - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:18:19
Bogumił Gała - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:17:54
Bogusław Dziura - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:17:33
Mirosława Cwajda - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:17:15
Arkadiusz Ciechanowski - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:16:50
Lidia Bogus - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:16:27
Michał Bociarski - 2018r Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:15:51
Jolanta Bednarek - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:15:13
IiR.7015.65.2018.MK Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osiedla Bema do fabryki Autoneum - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-10-25 13:46:11
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-25 12:47:22
IiR.7015.65.2018.MK Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osiedla Bema do fabryki Autoneum - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-10-25 08:55:41
IiR.7015.65.2018.MK Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osiedla Bema do fabryki Autoneum - II postępowanie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-10-25 08:54:53
IiR.7015.65.2018.MK Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osiedla Bema do fabryki Autoneum - II postępowanie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-10-25 08:42:03
Wykaz nr 10 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24.10.2018r. - kontynuacja dotychczasowych dzierżaw Tomasz Zadróżny 2018-10-24 14:26:15
Wykaz nr 10 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24.10.2018r. - kontynuacja dotychczasowych dzierżaw Tomasz Zadróżny 2018-10-24 12:08:52
Wykaz nr 10 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24.10.2018r. - kontynuacja dotychczasowych dzierżaw Tomasz Zadróżny 2018-10-24 12:08:30
PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW BURMISTRZA GMINY NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2018-10-23 14:48:13
Protokół w wyborów do Rady Miejskiej w Nowogardzie sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2018-10-23 14:48:00
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Tomasz Zadróżny 2018-10-23 14:33:40
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 15/2018 z dnia 15.10.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn63 SDR11 w ulicach Henryka Sienkiewicza i Młynarskiej w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych 350 i 351 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-10-23 14:29:21
IiR.7015.62.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-10-23 12:44:46
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-19 17:21:01
PiZP.240.77.2018.AK dotyczy: Przemurowania 4 kominów wraz z pracami towarzyszącymi, na budynkach mieszkalnych zarzadzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-10-19 16:08:41
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż dwóch monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-10-19 15:48:19
GKMiOŚ.7031.46.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Bieniczki na działce nr 22/2 obręb Osowo - dokumentacja" Andrzej Sawicki 2018-10-18 15:14:42
IiR.271.15.2018 Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-18 13:15:17
IiR.271.15.2018 Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-18 13:15:01
Zapytanie ofertowe na sprzedaż węgla opałowego dla SP w Długołęce Andrzej Sawicki 2018-10-18 12:28:51