herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 420/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie określania maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek budżetowych i zakładu budżetowego Andrzej Sawicki 2018-02-26 15:03:44
Zarządzenie nr 419/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-02-26 15:03:01
GKMiOŚ.271.4.2018.AL- dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-02-26 12:57:39
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 115/14, 62, 55, 56/1, 56/3, 56/13 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-02-26 12:56:41
Obwieszczenie RDOŚ w Szczecinie Tomasz Zadróżny 2018-02-26 12:55:58
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 stycznia 2018 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-02-26 11:24:35
GNGR.6848.1.2018.EJ Wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-02-26 11:16:31
GNGR.6848.2.2018.EJ Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2018 Andrzej Sawicki 2018-02-26 11:14:28
Wyłonienie doradców edukacyjno-zawodowych do realizacji projektu p.n. "Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów" Tomasz Zadróżny 2018-02-23 15:29:42
Wyłonienie doradców edukacyjno-zawodowych do realizacji projektu p.n. "Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-23 15:28:52
Wyłonienie doradców edukacyjno-zawodowych do realizacji projektu p.n. "Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-23 15:28:06
Wyłonienie doradców edukacyjno-zawodowych do realizacji projektu p.n. ?Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-23 15:27:27
GKMiOŚ.271.3.1.2018.AL Transport ziemi do wyrówania terenów zieleni w Nowogardzie-II postępowanie Tomasz Zadróżny 2018-02-23 15:23:16
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. ochrony środowiska w wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2018-02-23 15:00:37
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2018-02-23 14:59:54
GKMiOŚ.7031.6.2018.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę Tomasz Zadróżny 2018-02-23 14:58:31
GKMiOŚ.7031.6.2018.AA Obsługa techniczna fontanny miejskiej oraz urządzenia napowietrzającego wodę Tomasz Zadróżny 2018-02-23 14:58:12
Wyłonienie doradców edukacyjno-zawodowych do realizacji projektu p.n. ?Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-23 14:56:50
Wyłonienie doradców edukacyjno-zawodowych do realizacji projektu p.n. ?Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-23 14:56:29
Wyłonienie doradców edukacyjno-zawodowych do realizacji projektu p.n. ?Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-23 14:56:22
Wyłonienie doradców edukacyjno-zawodowych do realizacji projektu p.n. ?Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-02-23 14:56:12
IiR.7015.46.2017.RM Budowa placu zabaw w miejscowości Konarzewo Rita Mazurczak 2018-02-22 11:30:27
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-02-22 11:27:28
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-02-22 11:25:43
Zarządzenie nr 413/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-02-21 16:19:39
Zarządzenie nr 418/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2018-02-21 16:19:05
GKMiOŚ.271.1.2017.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-02-21 16:16:15
GKMiOŚ.271.3.2018.AL Transport ziemi do wyrównania terenów zieleni w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-02-21 09:25:52
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju Tomasz Zadróżny 2018-02-20 14:09:25
Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.00 euro Andrzej Sawicki 2018-02-19 15:09:10
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.00 euro Andrzej Sawicki 2018-02-19 15:09:03
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wyszomierz nr 33 gm.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-02-19 12:40:22
GKMiOŚ.271.2.2018.AA przetarg odśnieżanie Tomasz Zadróżny 2018-02-16 14:15:20
GKMiOŚ.271.1.2018.AA konserwacja oświetlenia Tomasz Zadróżny 2018-02-16 14:14:58
GKMiOŚ.271.1.2018.AA konserwacja oświetlenia Tomasz Zadróżny 2018-02-16 14:14:23
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LIV sesję Rady Miejskiej w  Nowogardzie. Początek obrad: 21 lutego 2018 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2018-02-15 13:43:27
Konserwacja nawierzchni boisk Orlik Andrzej Sawicki 2018-02-15 13:41:29
Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska "Biały Orlik" Andrzej Sawicki 2018-02-15 13:41:19
Zarządzenie 417/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-02-15 11:39:40
Zarządzenie 416/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-02-15 11:39:29