Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wykaz nr 9 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 543/9 o pow. 37 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Macieja Rataja Andrzej Sawicki 2019-05-13 11:55:24
IiR.7015.18.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu II postępowanie Pamela Springer 2019-05-13 10:46:25
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont 9 pomieszczeń biurowych, korytarza i 2 pomieszczeń piwnicznych w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2019-05-11 11:53:29
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont 9 pomieszczeń biurowych, korytarza i 2 pomieszczeń piwnicznych w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2019-05-11 11:51:11
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-05-10 14:44:25
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-05-10 14:43:38
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont 9 pomieszczeń biurowych, korytarza i 2 pomieszczeń piwnicznych w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-05-10 12:29:49
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż TOPAZ PHD 12' z baterią - przenośny powiększalnik dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-05-10 10:31:30
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż TOPAZ PHD 12' z baterią - przenośny powiększalnik dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-05-10 10:30:56
IiR.7015.35.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica (II postępowanie) Pamela Springer 2019-05-10 09:16:43
IiR.7015.35.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica (II postępowanie) Pamela Springer 2019-05-10 09:15:50
IiR.7015.37.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno socjalnego (II postępowanie) Pamela Springer 2019-05-10 08:08:26
IiR.7015.37.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku komunalnego mieszkalno socjalnego (II postępowanie) Pamela Springer 2019-05-10 08:08:04
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik do spraw związanych z naliczaniem podatków lokalnych Tomasz Zadróżny 2019-05-09 15:18:36
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-05-09 15:00:51
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:42:10
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:42:00
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:41:44
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:40:31
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko - Pracownika Biura Rady w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:38:02
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Tomasz Zadróżny 2019-05-09 14:28:21
IiR.7015.28.2019.PS - wymiana wykładzin podłogowych Pamela Springer 2019-05-09 14:27:40
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Andrzej Sawicki 2019-05-09 09:30:20
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Andrzej Sawicki 2019-05-09 09:30:10
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok Andrzej Sawicki 2019-05-09 09:29:43
Zarządzenie nr 10/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 lutego 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-05-08 15:44:18
Projekt Budżetu Gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-05-08 15:42:38
GKMiOŚ.271.4.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Andrzej Sawicki 2019-05-08 13:39:46
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2019-05-08 13:30:58
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje VIII.N sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 10 maja 2019 roku (piątek) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-05-07 15:39:59
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 13/2019 z dnia 25.04.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 248/38 i 241/5 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-05-07 15:38:34
Stawki dotacji - 04.2019 r. Tomasz Zadróżny 2019-05-07 15:37:31
Stawki dotacji - 04.2019 r. Tomasz Zadróżny 2019-05-07 15:37:04
GKMiOŚ.7045.2.2019.MB - prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo Tomasz Zadróżny 2019-05-07 15:34:48
IiR.271.3.2019.PS Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz Pamela Springer 2019-05-07 14:35:37
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-05-07 12:03:12
Uchwała Nr LVI/390/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2019-05-07 11:57:15
Uchwała Nr LVI/389/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dni9a 28 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2019-05-07 11:57:00
Uchwała Nr LVI/390/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-05-07 11:56:24
Uchwała Nr LVI/390/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2019-05-07 11:56:06