herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Tomasz Zadróżny 2017-10-25 16:25:43
Informacja z otwarcia ofert konkursowych na wolne stanowisko urzędnicze : referent ds.gospodarki odpadami na terenie gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-10-25 13:45:57
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Tomasz Zadróżny 2017-10-25 12:21:16
K-BI.271.3.2017 Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 35 beneficjentów przez okres 33 miesięcy od 1.12.2017r. do 31.08.2020r. Tomasz Zadróżny 2017-10-25 09:50:38
W OKRESIE OD 21 CZEWRCA 2017 ROKU DO 25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU Tomasz Zadróżny 2017-10-25 09:16:03
W OKRESIE OD 21 CZEWRCA 2017 ROKU DO 25 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU Tomasz Zadróżny 2017-10-25 09:15:49
OPS 331/10/2017 Zaproszenie do składania ofert na remont korytarza, łazienki oraz pomieszczenia w OPS Tomasz Zadróżny 2017-10-24 16:15:02
K-BI.271.3.2017 Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 35 beneficjentów przez okres 33 miesięcy od 1.12.2017r. do 31.08.2020r. Tomasz Zadróżny 2017-10-24 16:14:11
Zarządzenie nr 365/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. prawidłowej realizacji projektu pt. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno" Andrzej Sawicki 2017-10-24 14:05:23
Zarządzenie nr 362 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 października 2017 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-10-24 14:04:25
Zarządzenie nr 366/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 października 2017 r w sprawie zmiany zarządzenia Andrzej Sawicki 2017-10-24 14:03:57
K-BI.271.3.2017 Podłączenie, instalacja i dostarczanie Internetu dla 35 beneficjentów przez okres 33 miesięcy od 1.12.2017r. do 31.08.2020r. Tomasz Zadróżny 2017-10-24 11:45:26
Zarządzenie nr 367/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę Andrzej Sawicki 2017-10-23 16:32:58
Zarządzenie nr 366/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 października 2017 r w sprawie zmiany zarządzenia Andrzej Sawicki 2017-10-23 16:32:45
Zarządzenie nr 365/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 października 2017 roku w sprawie powołania zespołu ds. prawidłowej realizacji projektu pt. "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn-Miętno" Andrzej Sawicki 2017-10-23 16:32:39
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy norek w miejscowości Wierzbięcin, gmina Nowogard dla 850 DJP zlokalizowanej na działkach nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10 obręb Wierzbięcin Andrzej Sawicki 2017-10-23 16:29:10
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Wyszomierz o mocy wytwórczej do 3 MW na działkach nr 39/2 i 41 obręb Wyszomierz, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-10-23 12:10:56
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Wyszomierz o mocy wytwórczej do 2 MW na działce nr 138 obręb Wyszomierz, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-10-23 12:09:19
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej Wyszomierz o mocy wytwórczej do 2 MW na działce nr 138 obręb Wyszomierz, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-10-23 12:08:25
wykazy nr 12, 13,14,15,16,17 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w obrębie nr 2, 3, 5 m.Nowogard oraz w obrębie Szczytniki i Wyszomierz gm.Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-10-23 12:01:45
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego Andrzej Sawicki 2017-10-19 15:41:20
Informacja o zgromadzeniu - 19 października 2017r. Andrzej Sawicki 2017-10-19 11:22:15
Informacja o zgromadzeniu - 19 października 2017r. Andrzej Sawicki 2017-10-19 11:22:01
K-BI.271.4.2017 TV Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę telewizorów wraz z uchwytami ściennymi na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-10-19 10:13:51
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla SP w Długołęce Tomasz Zadróżny 2017-10-19 08:02:10
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla SP w Strzelewie Tomasz Zadróżny 2017-10-19 08:01:43
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla SP w Strzelewie Tomasz Zadróżny 2017-10-19 08:01:17
OPS 331/10/2017 Zaproszenie do składania ofert na remont korytarza, łazienki oraz pomieszczenia w OPS Tomasz Zadróżny 2017-10-19 08:00:00
Wykaz nr 14 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz dnia 18.10.17 Tomasz Zadróżny 2017-10-18 14:25:42
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIX sesję Rady Miejskiej w  Nowogardzie. Początek obrad 25 października 2017 roku (środa) o godzinie 9:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2017-10-18 14:23:21
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia boiska szkolnego - odcinka linii oświetleniowej nn 0,4 kV z trzema słupami oświetleniowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 137/3 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-10-18 14:20:30
GKMiOŚ.6134.28.2017.AB Zakup drzew stojacych "na pniu" z terenu gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-10-18 14:19:45
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 327/11 o pow. 479 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-10-18 14:14:40
OPS 331/7/2017 Zapytanie ofertowe na remont korytarza, łazienki oraz pomieszczenia w siedziibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 6 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-10-18 14:13:48
7015.35.2017.RM Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-10-18 12:10:48
Ośrodek Pomocy Społecznej Tomasz Zadróżny 2017-10-18 08:09:53
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-10-17 14:34:35
Uchwała nr XLVII/333/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-10-17 14:15:15
Uchwała nr XLVII/334/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-10-17 14:14:28
Uchwała Nr XLVIII/335/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 11 października 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Remont ul. Marszałka J. Piłsudskiego w Nowogardzie" Tomasz Zadróżny 2017-10-17 14:12:42