Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z IX sesji w dniu 29 maja 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-06-24 08:49:23
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-06-24 08:48:25
IiR.7015.46.2019 PG Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowoścki Konarzewo, II postępowanie Pamela Springer 2019-06-24 08:23:21
Oferta pracy dla nauczyciela w Szkole Podstawowej w Strzelewie Tomasz Zadróżny 2019-06-24 07:51:46
Oferta pracy dla nauczyciela w Szkole Podstawowej w Strzelewie Tomasz Zadróżny 2019-06-24 07:50:54
Oferta pracy dla nauczyciela w Szkole Podstawowej w Strzelewie Tomasz Zadróżny 2019-06-24 07:49:27
IiR.271.3.2019.PS Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz Pamela Springer 2019-06-19 15:29:29
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej informacji wiadomości o wydaniu w dniu 19.06.2019 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów inne niż niebezpieczne na terenie Zakładu Autoneum Sp. z o.o. w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-06-19 15:05:17
Wykaz nr 12 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 166 o pow. 739 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.Cmentarnej 11a Tomasz Zadróżny 2019-06-19 15:04:46
Wykaz nr 11 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 165 o pow. 799 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.Cmentarnej 11b Tomasz Zadróżny 2019-06-19 15:04:17
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV oraz nN 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa elektroenergetycznego SN oraz złączy kablowych nN, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 6 i 52 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-06-18 15:39:29
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie obiektu liniowego w postaci sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 572/15, 573/1, 581/2, 582, 733/4, 804 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-06-18 13:29:45
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych 77, 182 i 199 w obrębie Sąpolnica, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-06-18 13:28:57
PiZP.240.25.2019 AK Obsługa ratownicza miejsca wykorzystywanego do kąpieli zlokalizowanego w Nowogardzie przy ul.Promenada 2 w sezonie letnim 2019 Andrzej Sawicki 2019-06-17 15:18:20
IiR.7015.46.2019 PG Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowoścki Konarzewo, II postępowanie Pamela Springer 2019-06-17 15:08:04
IiR.7015.36.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki III postepowanie Pamela Springer 2019-06-17 14:04:55
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko - młodszy bibliotekarz w Dziale dla Dzieci i Młodzieży w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-06-17 12:11:59
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie zatrudni Andrzej Sawicki 2019-06-14 15:02:55
OFERTA PRACY PALACZA C.O./WOŹNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁOTNIE Andrzej Sawicki 2019-06-14 14:46:51
OFERTA PRACY PALACZA C.O./WOŹNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BŁOTNIE Andrzej Sawicki 2019-06-14 14:46:38
Remont 9 pomieszczeń biurowych, korytarza i 2 pomieszczeń piwnicznych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-06-14 08:33:45
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje X sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 19 czerwca 2019 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-06-13 15:26:31
Oferta pracy dla nauczyciela surdopedagoga i socjoterapeuty SP Długołeka Tomasz Zadróżny 2019-06-13 14:44:58
Oferta pracy dla nauczyciela surdopedagoga i socjoterapeuty SP Długołeka Tomasz Zadróżny 2019-06-13 14:43:30
PiZP.240.37.2019 AK Wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych Tomasz Zadróżny 2019-06-13 14:42:37
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 666/3 o pow. 69 m2 zabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-06-13 12:22:04
Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:28:34
Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie, ul.Kościuszki 3 72-200 Nowogard Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:28:06
Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.Jana Pawła II w Nowogardzie, ul.Gen.J.Bema 72-200 Nowogard Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:27:40
Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie, ul.Żeromskiego 5 72-200 Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:26:32
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:25:31
79 Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:24:10
78 Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:24:05
77 Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:24:00
IiR.7015.42.2019.MK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Pamela Springer 2019-06-13 09:03:21
Informacja Burmistrza Nowogardu o przystąpieniu do wyborów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 Tomasz Zadróżny 2019-06-13 08:31:00
IiR.7015.35.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica (II postępowanie) Pamela Springer 2019-06-13 08:27:03
IiR.7015.35.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica (II postępowanie) Pamela Springer 2019-06-13 08:21:41
IiR.271.4.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Pamela Springer 2019-06-12 14:25:09
IiR.271.4.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Pamela Springer 2019-06-12 14:24:53