herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.7031.44.2018.AA "Remont oświetlenia drogowego w ulicy Warszawskiej i 700 Lecia w Nowogardzie polegający na wymianie 39 opraw oświetleniowych" 14.09.2018 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2018-09-17 14:30:55
Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie Termin składania ofert 11.10.2018r godz. 12:00 Tomasz Zadróżny 2018-09-17 14:28:25
PiZP.240.61.2018 AK - Remont dachu i kominów_Sikorki 34 Tomasz Zadróżny 2018-09-17 14:25:51
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXVII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 19 września 2018 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-09-17 09:50:55
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2018-09-17 09:49:27
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2018-09-17 09:48:41
GKMiOŚ.271.5-1.2018.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PARKINGACH PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWOGARD temin 25.09.2018 godz 9:00 Tomasz Zadróżny 2018-09-17 09:07:26
GKMiOŚ.271.5-1.2018.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PARKINGACH PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWOGARD temin 25.09.2018 godz 9:00 Tomasz Zadróżny 2018-09-17 09:06:01
IiR.271.13.2018.RM Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - etap I (odcinek A-D) Rita Mazurczak 2018-09-14 14:30:31
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Tomasz Zadróżny 2018-09-13 14:56:46
GKMiOŚ.7031.28-2.2018.AA Remont i podwyższenie murków z siedziskami na Placu Szarych Szeregów 21.09.2018 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2018-09-13 14:55:40
GKMiOŚ.7031.3-4.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie 24.09.2018 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2018-09-13 14:55:05
Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 12 wrześnie 2018 roku w sprawie ustalenia planu dyżurów związanych z przyjmowaniem do zarejestreowania list kandydatów na radnych i burmistrza Tomasz Zadróżny 2018-09-13 12:45:14
Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 12 wrześnie 2018 roku w sprawie ustalenia planu dyżurów związanych z przyjmowaniem do zarejestreowania list kandydatów na radnych i burmistrza Tomasz Zadróżny 2018-09-13 12:45:05
Uchwała nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie z dnia 12 wrześnie 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-09-13 12:43:46
IiR.7015.48.2018.PS Rozbiórka składu węgla i zagospodarowanie terenu przy ul. Kowalskiej 1 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-09-13 10:04:20
IiR.7015.53.2018.PS Remont schodów terenowych w pasie zieleni przy ul. Zielonej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-09-13 09:56:57
IiR.7015.55.2018.PS pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Rozbiórka składu węgla i zagospodarowanie terenu przy ul. Kowalskiej 1 w Nowogardzie" Rita Mazurczak 2018-09-13 09:42:41
IiR.7015.55.2018.PS pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Rozbiórka składu węgla i zagospodarowanie terenu przy ul. Kowalskiej 1 w Nowogardzie" Rita Mazurczak 2018-09-13 09:36:43
GKMiOŚ.7031.3-3.2018.AA "Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie" termin do 22.08.2018 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2018-09-12 13:08:20
GKMiOŚ.7031.44.2018.AA "Remont oświetlenia drogowego w ulicy Warszawskiej i 700 Lecia w Nowogardzie polegający na wymianie 39 opraw oświetleniowych" 14.09.2018 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2018-09-12 11:46:20
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowogard z dnia 4 września 2018 roku. Tomasz Zadróżny 2018-09-12 11:45:10
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Nowogard z dnia 4 września 2018 roku. Tomasz Zadróżny 2018-09-12 11:43:40
GKMiOŚ.271.5.2.2018.AL Modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo, przy kościele Tomasz Zadróżny 2018-09-11 13:28:39
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 180/26, 350, 368/3 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-09-11 13:27:27
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa elektroenergetycznego SN, złączy kablowych nN, szafy kablowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 438 i 441/4 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-09-11 13:26:48
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż monitorów interaktywnych. Tomasz Zadróżny 2018-09-11 13:25:22
IiR.271.12.2018. RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-09-11 12:28:47
IiR.271.12.2018. RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-09-11 12:28:31
GKMiOŚ.271.9.1.2018.AL-Wymiana nawierzchni części chodnika w ul. Nadtorowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-09-11 09:37:32
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Tomasz Zadróżny 2018-09-10 15:59:01
IiR.7015.49.2018.PS Budowa placu zabaw w Wierzbięcinie - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-09-10 10:15:24
GKMiOŚ.271.5.2018.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PARKINGACH PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2018-09-10 07:41:09
GKMiOŚ.271.5.2018.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PARKINGACH PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2018-09-10 07:39:14
GKMiOŚ.271.5.2018.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PARKINGACH PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2018-09-10 07:38:26
IiR.271.10.2018.RM Rozbudowa ściezki wokółJeziora Nowogartdzkiego - Etap V odcinek od km 2+300,34 do 2+650,00 Rita Mazurczak 2018-09-07 15:46:29
IiR.271.10.2018.RM Rozbudowa ściezki wokółJeziora Nowogartdzkiego - Etap V odcinek od km 2+300,34 do 2+650,00 Rita Mazurczak 2018-09-07 15:46:25
IiR.271.10.2018.RM Rozbudowa ściezki wokółJeziora Nowogartdzkiego - Etap V odcinek od km 2+300,34 do 2+650,00 Rita Mazurczak 2018-09-07 15:43:20
IiR.271.10.2018.RM Rozbudowa ściezki wokółJeziora Nowogartdzkiego - Etap V odcinek od km 2+300,34 do 2+650,00 Rita Mazurczak 2018-09-07 15:42:57
IiR.271.10.2018.RM Rozbudowa ściezki wokółJeziora Nowogartdzkiego - Etap V odcinek od km 2+300,34 do 2+650,00 Rita Mazurczak 2018-09-07 15:42:43