herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
nabór na koordynator promocji w Nowogardzkim Domu Kultury Tomasz Zadróżny 2018-11-15 22:48:50
postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 10:00 Tomasz Zadróżny 2018-11-15 11:59:08
Zarządzenie nr 514/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie określania planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-11-14 14:57:38
Zarządzenie nr 514/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie określania planu i zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-11-14 14:57:06
postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie w z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych i burmistrza na dzień 21 listopada 2018 r. o godz. 10:00 Tomasz Zadróżny 2018-11-14 14:30:18
Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji - VIII kadencja Tomasz Zadróżny 2018-11-14 14:28:00
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 17/2018 z dnia 05.11.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 180/26, 350, 368/3 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-11-14 14:25:41
IiR.271.16.2018 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-11-14 11:04:03
IiR.271.16.2018 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-11-14 11:03:45
Zarządzenie nr 513/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i ukladu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:23:08
Zarządzenie nr 512/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:22:44
Zarządzenie nr 511/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:22:23
Zarządzenie nr 494/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian zasad rachunkowości Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:22:04
Zarządzenie nr 511/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 października 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:21:32
Zarządzenie 510/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 października 2018 roku w sprawy zmiany zarządzenia Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:21:24
Zarządzenie 510/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 października 2018 roku w sprawy zmiany zarządzenia Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:21:07
509 Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:20:56
Zarządzenie nr 508/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 23.10.2018 r w sprawie " Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy Nowogard na rok 2018" Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:20:48
Zarządzenie nr 507/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 16.10.2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:20:42
Zarządzenie nr 506/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 października 2018 r w sprawie ' Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej z Gminy Nowogard na rok 2018" Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:20:34
Zarządzenie nr 412/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Nowogardzie oraz dla Budżetu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:20:12
Zarządzenie nr 425/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian zasad rachunkowosci Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:19:40
PiZP.240.2.77.2018AK Przemurowanie 4 kominów na budynkach mieszkalnych zarządzanych przez ZBK w Nowogardzie - II postępowanie Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:17:28
Oferta pracy dla nauczyciela oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:16:02
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zatrudni pracownika na stanowisku - sprzątaczka w wymiarze 1/2 etatu. Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:11:19
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Andrzej Sawicki 2018-11-13 15:10:33
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-11-13 13:34:38
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-11-13 13:34:29
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-11-13 13:03:45
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-11-13 13:03:39
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Adaptacja hal produkcyjno-magazynowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działkach nr 64/10, 64/11, 64/16 i 65 obręb 4 miasta Nowogard" Andrzej Sawicki 2018-11-09 11:37:21
IiR.7015.65.2018.MK Budowa drogi wraz z infrastrukturą drogową z osiedla Bema do fabryki Autoneum - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-11-09 11:23:48
Informacja o zgromadzeniu - 2018.11.11 Andrzej Sawicki 2018-11-09 09:47:52
IiR.7015.68.2018.RM Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Osowo Rita Mazurczak 2018-11-09 09:15:42
7015.69.2018.RM Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzesze Rita Mazurczak 2018-11-09 09:15:20
IiR.271.15.2018 Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-11-08 09:05:03
GKMiOŚ.271.9.1.2018.AW - Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-11-07 16:06:10
GKMiOŚ.271.9.1.2018.AW - Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-11-07 16:05:03
GKMiOŚ.271.9.1.2018.AW - Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-11-07 16:04:49
GKMiOŚ.271.9.1.2018.AW - Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-11-07 16:04:31