Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.271.3.2019.PS Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz Pamela Springer 2019-05-17 10:54:20
IiR.7015.28.2019.PS - wymiana wykładzin podłogowych Pamela Springer 2019-05-17 08:16:09
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Referenta w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2019-05-16 15:30:34
Zarządzenie nr 43/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 09,05,2019 w sprawie powołania Komisji przetargowej. Tomasz Zadróżny 2019-05-16 15:29:13
Zarządzenie Nr 42/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-05-16 15:28:57
Zarządzenie Nr 41/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-05-16 15:28:41
Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-05-16 15:28:20
39 Tomasz Zadróżny 2019-05-16 15:28:09
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 17/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci wodociągowej wraz przyłączami i hydrantami p.poż oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-05-16 15:27:22
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 17/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci wodociągowej wraz przyłączami i hydrantami p.poż oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami, w działkach o nr geodezyjnych: 274, 202/11, 202/3, 202/4, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 202/9, 202/10 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-05-16 15:27:13
IiR.7015.29.2019.MK Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Długołęce Pamela Springer 2019-05-16 14:44:16
IiR.271.2.2019.MK Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Pamela Springer 2019-05-16 14:42:49
Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu 7 pomieszczeń biurowych i 1 pomieszczenia technicznego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-05-16 09:26:05
Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie ul. Gen. J. Bema 41, 72-200 Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-16 09:24:38
Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie ul. Żeromskiego 5, 72-200 Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-16 09:24:23
Burmstrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie ul. Kościuszki 3, 72-200 Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-16 09:24:02
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Andrzej Sawicki 2019-05-16 09:22:41
IiR.7015.39.2019.PS opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontu budynku diagnostycznego SPSR w Nowogardzie Pamela Springer 2019-05-16 08:42:04
Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Okręgowego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych z siedzibą w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-05-15 14:01:09
Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie ul. Gen. J. Bema 41, 72-200 Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-15 13:44:31
Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie ul. Żeromskiego 5, 72-200 Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-15 13:43:42
Burmstrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie ul. Kościuszki 3, 72-200 Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-15 13:42:57
GKMiOŚ.271.7.2019.AL Dostawa frezu asfaltowego na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-15 13:01:52
GKMiOŚ.271.7.2019.AL Dostawa frezu asfaltowego na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-15 13:01:50
GKMiOŚ.271.7.2019.AL Dostawa frezu asfaltowego na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-15 12:51:27
GOK.271.2.2019.AG dostawa saszetki (walizki) kasjerskiej do ochrony wartości pieniężnych dla referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy ulicy 700 Lecia 14, Tomasz Zadróżny 2019-05-15 12:49:23
GOK.271.1.2019.AG dostawa sejfu antywłamaniowego do referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy ulicy 700 Lecia 14, Tomasz Zadróżny 2019-05-15 12:49:10
IiR.7015.33.2019.PG modernizacja szkoły ZSO (stoalarka wewnętrzna - drzwi) - II postępowanie Pamela Springer 2019-05-15 10:40:52
Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:31:20
Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:31:01
Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:30:45
Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącvej braku odpowiedzi na pismo Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:30:34
Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:30:19
Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:30:15
Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:29:25
Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:28:16
Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:27:46
Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:27:04
Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:25:54
Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:25:35