herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.7045.1.2018.MB prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gm. Nowogard w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo, Orzechowo, Ostrzyca, Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo Tomasz Zadróżny 2018-06-01 14:29:53
GKMiOŚ.7031.3.2018.AA Przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na wykonaniu chodnika wzdłuż ul. Ogrodowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-06-01 14:29:02
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 6/2018 z dnia 24.05.2018r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Topolowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 34, 732/3, 162, 164, 202 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-06-01 14:27:51
GKMiOŚ.7031.24.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Warnkowo na działkach nr 69/24 i 71 obręb Warnkowo - dokumentacja Tomasz Zadróżny 2018-06-01 14:27:05
Obwieszczenie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek amerykańskich do 990 DJP - budowa pawilonów wraz z drogami wewnętrznymi oraz urządzeniami budowlanymi na działkach nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 obręb Maszkowo i 185/12 obręb Żabówko, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2018-05-30 14:49:42
Konkurs na stanowisko inspektora ds zamówień publicznych w Zarządzie Budynków Komunalnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-05-29 15:42:09
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 73, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II. Tomasz Zadróżny 2018-05-29 12:27:38
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 72, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II. Tomasz Zadróżny 2018-05-29 12:27:00
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 71, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II. Tomasz Zadróżny 2018-05-29 12:26:29
GKMiOŚ.271.1.2018.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-05-29 12:25:34
GKMiOŚ.271.1.2018.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-05-29 12:25:16
GKMiOŚ.271.1.2018.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-05-29 12:24:30
GKMiOŚ.271.1.2018.DD Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Nowogard i jej jednostek organizacyjnych - usługa kompleksowa Tomasz Zadróżny 2018-05-29 12:23:52
Zapytanie ofertowe na remont schodów i drzwi zewnętrznych w SP w Błotnie Andrzej Sawicki 2018-05-29 07:37:36
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-05-28 15:28:26
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarz gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-05-28 11:55:56
RLFKiS.271.81.2018.SP - ogłoszenie ofertowe na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych Andrzej Sawicki 2018-05-28 11:49:06
Oferta pracy dla nauczyciela wych. fizycznego SP Długołęka Andrzej Sawicki 2018-05-28 11:31:13
Oferta pracy dla nauczyciela surdopedagoga SP Długołeka Andrzej Sawicki 2018-05-28 11:31:00
Oferta pracy dla nauczyciela języka polskiego w SP w Długołęce Andrzej Sawicki 2018-05-28 11:30:50
Oferta pracy dla nauczyciela bibliotekarza Andrzej Sawicki 2018-05-28 11:30:39
Oferta pracy dla nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa w SP w Długołęce Andrzej Sawicki 2018-05-28 11:30:31
Oferta pracy dla nauczyciela doradcy zawodowego w SP w Długołęce Andrzej Sawicki 2018-05-28 11:30:14
IiR.7015.30.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowościach Miętno i Lestkowo Rita Mazurczak 2018-05-25 14:32:31
IiR.271.2.2018.PS Wymiana kotłowni i instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-05-25 11:47:19
IiR.271.3.2018.AC Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-05-24 14:21:30
IiR.271.3.2018.AC Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-05-24 14:21:16
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-05-24 13:39:13
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-05-24 13:37:59
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-05-24 13:37:41
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-05-24 13:37:09
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-05-24 13:36:52
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-05-24 13:36:39
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-05-24 13:36:29
IiR.271.6.2018 Rozbudowa ściezki wokół Jeziora Nowogardzkiego - etap I,II,II Rita Mazurczak 2018-05-24 13:36:09
IiR.7015.28.2018.RM Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego Rita Mazurczak 2018-05-24 12:44:00
IiR.7015.32.2018.RM Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego (II) Rita Mazurczak 2018-05-24 12:23:15
IiR.7015.32.2018.RM Świetlica gminna w Sikorkach - zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na pomieszczenia sanitarne oraz budowa zbiornika bezodpływowego i pomieszczenia sanitarnego (II) Rita Mazurczak 2018-05-24 12:18:32
Remont oświetlenia ulicznego i parkowego w ulicy Zielonej i murach obronnych w Nowogardzie - projekt i wykonawstwo Andrzej Sawicki 2018-05-24 09:36:45
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXI sesję Rady Miejskiej w  Nowogardzie. Początek obrad: 30 maja 2018 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2018-05-24 09:35:34