Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-06-26 14:01:55
Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-06-26 14:01:35
Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-06-26 14:01:20
Uchwała Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-06-26 14:01:07
Uchwała Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-06-26 14:00:53
Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Nowogard za rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-06-26 14:00:40
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-06-26 13:43:29
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-06-26 13:42:59
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-06-26 13:30:57
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-06-26 13:30:55
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-06-26 13:27:45
Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-06-26 13:26:34
Zarządzenie nr 88/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana PawłaII w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-06-26 13:25:55
Zarządzenie nr 87/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-06-26 13:25:25
Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-06-26 13:25:06
Zarządzenie Nr 85/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-06-26 13:25:01
obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2019-06-25 14:29:29
Protokół Nr IX/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku Andrzej Sawicki 2019-06-25 14:28:43
Uchwała Nr IX/76/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-06-25 14:27:33
Uchwała Nr IX/75/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-06-25 14:27:18
Uchwała Nr IX/74/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-06-25 14:27:06
Uchwała Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego" Andrzej Sawicki 2019-06-25 14:21:59
Uchwała Nr IX/73/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Andrzej Sawicki 2019-06-25 14:20:24
Uchwała Nr IX/72/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego" Andrzej Sawicki 2019-06-25 14:20:07
Uchwała Nr IX/71/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu fundamentów kościoła filialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Olchowie. Andrzej Sawicki 2019-06-25 14:19:57
Uchwała Nr IX/69/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu ścian kościoła filialnego pw. Św. Barbary. Andrzej Sawicki 2019-06-25 14:19:43
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowogardzie, ul. Gen. J. Bema 41 ogłasza nabór na stanowisko pracy - Referent szkolny Tomasz Zadróżny 2019-06-25 13:13:10
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Nowogardzie, ul. Gen. J. Bema 41 ogłasza nabór na stanowisko pracy - Referent szkolny Tomasz Zadróżny 2019-06-25 13:12:50
Uchwała Nr IX/70/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Tomasz Zadróżny 2019-06-25 13:10:50
Uchwała Nr IX/69/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej remontu ścian kościoła filialnego pw. Św. Barbary. Tomasz Zadróżny 2019-06-25 13:10:24
Uchwała Nr IX/68/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Tomasz Zadróżny 2019-06-25 13:10:12
Uchwała Nr VII/62/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-06-25 13:09:01
Uchwała Nr VII/61/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-06-25 13:08:47
Uchwała Nr VIII/67/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-06-25 13:07:59
Uchwała Nr VIII/66/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 10 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-06-25 13:07:48
ZSO.27.33.2019.LB Zapytanie ofertowe na remont kominów wentylacyjnych budynku ZSO Tomasz Zadróżny 2019-06-25 13:05:50
Protokoły z konsultacji dotyczących zamiany statusu sołectwa gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-06-25 13:03:17
PiZP.240.48.2019 AK Wykonanie prac zduńskich w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-06-25 12:55:52
GKMiOŚ.271.5.2019.MK Elektroniczne znakowanie psów z terenu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-06-25 11:05:31
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XI.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 24 czerwca 2019 roku. Początek obrad: 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-06-25 07:48:36