herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-11-16 15:31:06
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017 z 7 marca 2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-11-16 15:29:22
Obwieszczenie UGiM Goleniów Andrzej Sawicki 2017-11-16 15:29:00
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmiany decyzji nr 4/2017 z 7 marca 2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-11-16 15:28:20
OPS.331.12.2017 - Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w 2018 r. Andrzej Sawicki 2017-11-16 15:25:40
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 565/5 o pow. 1337 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-11-15 15:08:57
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 565/4 o pow. 797 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-11-15 15:08:28
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 565/3 o pow. 813 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-11-15 15:08:06
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Tomasz Zadróżny 2017-11-15 15:07:18
SSiO.8010.7.2017.EL profilaktyka próchnicy zębów Tomasz Zadróżny 2017-11-15 15:06:22
K-BI.271.4.2017 TV Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę telewizorów wraz z uchwytami ściennymi na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-11-15 08:28:56
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 20/2017 z dnia 8 listopada 2017r., którą odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-14 15:51:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 21/2017 z dnia 8 listopada 2017r., którą odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie działki o nr geodezyjnym 35 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-14 15:50:36
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 19/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pól spacerowych wraz z ogrodzeniem i wieżą strażniczą oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Zamkowej 7 w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-14 15:49:46
Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-11-14 09:47:04
BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:21:52
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:20:35
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:20:27
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:20:20
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:20:13
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:20:06
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:19:59
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:19:49
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:19:42
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:19:31
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:19:23
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:19:08
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:18:46
Zarządzenie nr 374 /2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 09.11.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:16:33
Zarządzenie nr 369/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:15:26
Zarządzenie nr 375/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:14:36
Zarządzenie nr 374 /2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 09.11.2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:14:23
Zarządzenie nr 373/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:14:14
Zarządzenie nr 372/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:13:56
Zarządzenie nr 371/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:13:40
Zarządzenie 370/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zmian zasad rachunkowości Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:13:22
Zarządzenie nr 369/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 października 2017 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Rejonowego Szpitala w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-11-13 16:13:16
Oferta pracy z j. angielskiego w SP Strzelewo Andrzej Sawicki 2017-11-11 10:15:38
wykaz nr 15 nieruchomości gminnej o nr 271,1 oraz 273,1 obręb Lestkowo, pow. 0,29 ha przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego Andrzej Sawicki 2017-11-11 10:14:18
Montaż i demontaż elementów dekoracji świetlnej, na czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018 Andrzej Sawicki 2017-11-11 10:04:08