Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.25.2019.MK Opracowanie dokuemntacji projektowo- kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica, gmina Nowogard Pamela Springer 2019-03-25 12:39:41
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 216/2 o pow. 4523 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-25 09:01:40
Placówki Oświatowe Tomasz Zadróżny 2019-03-22 16:40:41
Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-03-22 15:47:43
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-03-22 15:46:31
Zarządzenie nr 25/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadznia audytu nieodebranych dowodów osobistych Tomasz Zadróżny 2019-03-22 15:45:26
Zarządzenie nr 24/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-03-22 15:44:37
Zarządzenie nr 23/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej Tomasz Zadróżny 2019-03-22 15:44:34
Zarządzenie nr 22/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie udzielenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-03-22 15:44:30
Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika Tomasz Zadróżny 2019-03-22 15:44:08
Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców jednostek budżetowych i zakładu budżetowego. Tomasz Zadróżny 2019-03-22 15:42:46
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 22 marca 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10, obręb ewidencyjny Wierzbięcin, gmina Nowogard, woj. zachodniopomorskie? Tomasz Zadróżny 2019-03-22 14:04:06
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-03-21 15:17:41
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 16/2019 o warunkach zabudowy z dnia 18 lutego 2019r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej fermy norek amerykańskich do 990 DJP o 12 pawilonów hodowlanych wraz z drogami wewnętrznymi oraz urządzeniami budowlanymi na terenie działek o nr geodezyjnych: 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74 i 75 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-21 14:10:16
IiR.7015.11.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard Pamela Springer 2019-03-21 13:54:59
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22.01.2019 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczy osób bezdomnych Tomasz Zadróżny 2019-03-21 13:29:10
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej Tomasz Zadróżny 2019-03-21 12:22:47
Zarządzenie nr 3/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja i najładniesze otoczenie budynków wielorodzinnych wykonane w roku 2018" Tomasz Zadróżny 2019-03-21 12:21:55
Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie utraty mocy zarządzenia w sprawie planu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie oraz jednastkach organizacyjnych gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-21 12:20:33
Zarządzenie nr 14/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej Tomasz Zadróżny 2019-03-21 12:19:10
Zarządzenie nr 19/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 liutego 2019r w sprawie powołania dyrekora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-03-21 12:17:53
Zarządzenie nr 5/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 22.01.2019 w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora ogólnopolskiego badania liczy osób bezdomnych Tomasz Zadróżny 2019-03-21 12:16:30
Zarządzenie nr 2/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 9.01.2019r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Tomasz Zadróżny 2019-03-21 12:14:43
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje V sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 27 marca 2019 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-03-21 11:47:29
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje V sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 27 marca 2019 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2019-03-21 11:46:03
IiR.7015.22.2019.PS Remont schodów terenowych w pasie zieleni przy ul. Zielonej w Nowogardzie Pamela Springer 2019-03-21 09:18:05
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-03-21 08:55:41
IiR.7015.17.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w Miejscowości Żabówko - II postępowanie Rita Mazurczak 2019-03-21 08:45:20
IiR.7015.16.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Świerczewo Rita Mazurczak 2019-03-21 08:45:00
Uchwała Nr III/25/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Gminy Nowogard w prawo własności tych gruntów Tomasz Zadróżny 2019-03-20 15:08:39
Uchwała Nr III/24/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie zamiaru udzielenia ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 rok Tomasz Zadróżny 2019-03-20 15:07:38
Uchwała Nr II/23/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Związku Miast Polskich Tomasz Zadróżny 2019-03-20 15:05:15
Uchwała Nr IV/38/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-03-20 14:55:45
Protokół Komisji Konkursowej z 11 marca 2019 Andrzej Sawicki 2019-03-20 08:02:29
Protokół Komisji Konkursowej z 7 marca 2019 Andrzej Sawicki 2019-03-20 08:02:12
Protokół Komisji Konkursowej z 5 marca 2019 Andrzej Sawicki 2019-03-20 08:01:57
Sprawozdania komisji konkursowej Andrzej Sawicki 2019-03-20 08:01:32
Zarządzenie nr 20 2019 Burmistrza Nowogardu z 19 marca 2019 r Andrzej Sawicki 2019-03-20 08:00:27
DZIERŻAWA OŚRODKA REKREACYJNEGO W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2019-03-19 16:01:20
GKMiOŚ.271.1.3.2019.AW - Świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w mieście Nowogard w okresie 01.05.2019 r. do 30.04.2020 r. Tomasz Zadróżny 2019-03-19 16:00:18