Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:19:15
Sprawozdanie o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:18:54
Koordynator ds. dostępności (zakładka menu) Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:17:09
GKMiOŚ.271.2.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce Andrzej Sawicki 2021-04-09 15:26:32
PiZP.240.117.2021 AK Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym w miejscowości Żabowo 5/4 Andrzej Sawicki 2021-04-09 14:59:38
Zapytanie ofertowe na elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-04-09 12:16:24
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLV sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 15 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godzinie 10.00 Andrzej Sawicki 2021-04-09 12:14:16
Protokół Nr XXI.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku Andrzej Sawicki 2021-04-09 12:12:25
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZEDAŻ MOBILNEGO ZESTAWU NAGŁOŚNIENIOWEGO AKTYWNEGO Z WYPOSAŻENIEM DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2021-04-08 14:21:11
Protokół XXVI.N Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 10 marca 2020 roku Tomasz Zadróżny 2021-04-08 13:17:46
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie Raportu o stanie Gminy Nowogard za rok 2020 Tomasz Zadróżny 2021-04-08 08:38:08
PiZP.240.115.2021.AK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: "Dostawa wraz z montażem dwóch nowych urządzeń skateparku w Nowogardzie oraz demontaż dwóch starych urządzeń" Tomasz Zadróżny 2021-04-07 15:11:35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej kwiecień 2021 rok Tomasz Zadróżny 2021-04-07 13:49:35
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 100 MW włącznie ( z uwzględnieniem etapowania) , wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 164 obręb Świerczewo, gmina Nowogard?. Tomasz Zadróżny 2021-04-07 13:47:52
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:?Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 59/1 obręb Żabowo, gmina Nowogard?. Tomasz Zadróżny 2021-04-07 13:47:12
Zarządzenie nr 38/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-04-07 13:46:12
Zapytanie ofertowe na urządzenie wielofunkcyjne A3 poleasingowe do II LO Tomasz Zadróżny 2021-04-07 13:45:14
GNGR.27.2021/IK Zakup traktorka kosiarki na potrzeby Sołectwa Kulice Tomasz Zadróżny 2021-04-06 16:00:25
GNGR.27.2.2021/IK Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby Sołectwa Sikorki Tomasz Zadróżny 2021-04-06 15:58:50
Wykaz nieruchomości przeznaczanej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego Tomasz Zadróżny 2021-04-06 15:57:59
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Tomasz Zadróżny 2021-04-06 15:51:22
Dzierżawa cz. działki nr. 121 obr.3 m. Nowogard przy ulicy Promenada 2 (plaża miejska) z przeznaczeniem na cele gastronomiczne Andrzej Sawicki 2021-04-06 12:59:01
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-01 16:08:26
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-01 15:55:25
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-01 15:55:18
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-01 15:54:57
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-01 15:54:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej marzec 2021 Tomasz Zadróżny 2021-04-01 15:50:18
Obwieszczenie o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 572/12 i 591 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-04-01 14:04:40
Zakup 6 kompletów ubrań specjalnych US-07dla OSP Osowo Andrzej Sawicki 2021-04-01 12:07:20
Zapytanie ofertowe na urządzenie wielofunkcyjne A3 poleasingowe do II LO Andrzej Sawicki 2021-03-31 12:35:56
Zapytanie ofertowe na urządzenie wielofunkcyjne A3 poleasingowe do II LO Andrzej Sawicki 2021-03-31 12:34:51
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-03-31 08:10:32
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-03-31 08:10:19
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-03-31 08:10:03
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-03-31 08:09:33
Pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-03-30 15:39:54
Pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-03-30 15:38:54
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa zakładu produkcji pianki pet na dz. nr 40/5, 40/6, jedn. Ewid.320404_5 gmina Nowogard, obręb ewid. Wojcieszyn". Andrzej Sawicki 2021-03-30 14:42:33
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej oraz wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 38/3, 97/8, 45, 97/22 w obrębie Świerczewo, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-03-30 14:40:45