herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Oferta pracy dla pracownika obsługi przedszkola w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-09-03 14:55:44
Wolne stanowiska w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Andrzej Sawicki 2018-09-03 11:48:17
Oferta pracy dla pracownika obsługi przedszkola w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-09-03 11:47:45
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu dot. wydania decyzji nr 14/2018 z dnia 30.08.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na remoncie wraz z przebudową budynku administracyjnego w Zakładzie Karnym w Nowogardzie na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-08-31 15:20:47
obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.08.2018 r. dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy norek amerykańskich do 990 DJP ? budowa pawilonów wraz z drogami wewnętrznymi oraz urządzeniami budowlanymi, działki nr 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 obręb Maszkowo, 185/12 obręb Żabówko, gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2018-08-31 15:20:17
Przebudowa drogi i miejsc postojowych przy ulicy Gryfitów, miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2018-08-31 14:28:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa. Andrzej Sawicki 2018-08-31 14:26:37
Oferty wykonania prac remontowych elewacji budynku nr 55 Szkoły Podstawowej w Strzelewie Andrzej Sawicki 2018-08-31 08:35:55
IiR.7015.51.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-08-30 15:13:16
Ogłoszenie o pierwszym pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-29 15:06:33
GKMiOŚ.271.8.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Tomasz Zadróżny 2018-08-29 15:05:28
Zarządzenie nr 491/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-08-29 14:58:25
Zarządzenie nr 490/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu i powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2018-08-29 14:44:10
GKMiOŚ.7031.40.2018.AA Dostawa 30 sztuk betonowych koszy ulicznych z pokrywą, termin 20.08.2018 godz 12:00 Andrzej Sawicki 2018-08-29 14:03:17
GKMiOŚ.7031.34.2018.AA Zakup dwóch grilli typu żuraw, termin 17.08.2018 12:00 Andrzej Sawicki 2018-08-29 14:02:41
GKMiOŚ.7031.29.2018.AA Zabezpieczenie energetyczne imprezy Dożynki 2018r. Andrzej Sawicki 2018-08-29 14:02:03
wykaz nr 13 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki o nr ewidencyjnych 89/6 i 103/2 o łącznej pow. 502 m2 niezabudowane, położone w obrębie Warnkowo gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2018-08-29 14:01:25
wykaz nr 12- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 723/18 o pow. 22 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-08-29 14:00:54
wykaz nr 11- nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - działki o nr ewidencyjnych 357,362/3, 362/11 o łącznej pow. 1192 m2 niezabudowane, położone w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Lipowej Andrzej Sawicki 2018-08-29 14:00:23
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 316 o pow. 887 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 3 m.Nowogard przy ul.Armii Krajowej 42 Andrzej Sawicki 2018-08-29 13:59:48
GKMiOŚ.6220.3.2018.MB - obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn. ,,Adaptacja hal produkcyjno-magazynowych na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na działkach nr 64/10, 64/11, 64/16 i 65 obręb 4 miasta Nowogard" Andrzej Sawicki 2018-08-28 15:23:31
GKMiOŚ.271.6.2018.AW Przegląd eksploatacyjny, opróżnienie i czyszczenie separatorów ropopochodnych na terenie gminy Nowogard wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. Andrzej Sawicki 2018-08-27 15:27:14
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego Andrzej Sawicki 2018-08-27 15:26:30
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 27 sierpnia 2018r. Andrzej Sawicki 2018-08-27 15:25:34
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018r. Andrzej Sawicki 2018-08-27 15:25:07
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu z dnia 24 sierpnia 2018r. Andrzej Sawicki 2018-08-27 15:24:29
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-08-27 14:01:07
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-08-27 14:01:01
GKMiOŚ.271.2.2018.DD Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-08-27 12:06:46
IiR.271.12.2018. RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-08-24 16:41:44
IiR.271.12.2018. RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-08-24 16:37:19
IiR.271.12.2018. RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-08-24 16:36:59
IiR.271.12.2018. RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-08-24 16:36:41
IiR.271.7.2018.RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie (II postepowanie) Rita Mazurczak 2018-08-24 15:37:08
IiR.271.7.2018.RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie (II postepowanie) Rita Mazurczak 2018-08-24 15:36:53
IiR.271.7.2018.RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie (II postepowanie) Rita Mazurczak 2018-08-24 14:51:11
IiR.271.7.2018.RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie (II postepowanie) Rita Mazurczak 2018-08-24 14:51:02
GKMiOŚ.271.5.2018.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA PARKINGACH PRZY DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA NOWOGARD Andrzej Sawicki 2018-08-24 14:42:33
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Andrzej Sawicki 2018-08-24 14:41:00
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Andrzej Sawicki 2018-08-24 14:37:51