herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.15.2018.RM Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-03-26 14:33:55
Wykaz nr 3 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz z dnia 23.03.2018r - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-03-23 15:18:08
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LVI sesję Rady Miejskiej w  Nowogardzie. Początek obrad: 28 marca 2018 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Andrzej Sawicki 2018-03-23 15:16:44
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 172/4 o pow. 0,1256 ha niezabudowanej, położonej w obrębie Szczytniki gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-23 15:10:19
GKMiOŚ.271.3-1.2018.AA Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników Andrzej Sawicki 2018-03-23 15:07:52
GKMiOŚ.271.3-1.2018.AA Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-03-23 15:07:06
GKMiOŚ.271.3-1.2018.AA Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-03-23 15:06:18
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 18/2015 z dnia 6 października 2015 r. znak: ABPP.6733.25.2015,dotyczącej inwestycji polegającej na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV, na terenie działek o nr geodezyjnych: 312/12, 312/9, 5, 7/1, 202, 40, 86, 111 i 112 w obrębie Grabin gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-03-23 07:37:58
Zarządzenie nr 428/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy albo rezygnacji z budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku , aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa. Tomasz Zadróżny 2018-03-21 10:09:54
Zarządzenie nr 428/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 marca 2018 roku. Tomasz Zadróżny 2018-03-21 10:09:05
Komunikat Burmistrza Nowogardu z dnia 20 marca 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-03-21 10:08:23
Ankieta Tomasz Zadróżny 2018-03-21 10:07:57
W sprawie budowy albo rezygnacji z budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa. Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:56:44
Konsultacje społeczne w sprawie projektowanego zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:54:21
W sprawie projektowanego zakazu hodowli i chowu zwierząt futerkowych Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:53:57
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu statutu sołectwa Bieniczki Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:53:03
Zarządzenie nr 353/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:52:50
Komunikat Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:52:41
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:52:08
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społęcznych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karsk. Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:51:30
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:51:15
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:50:50
Lokalizacja pawilonu handlowego na terenie osiedla nr 3 (osiedle Bema) w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:47:11
W sprawie lokalizacji pawilonu handlowego na terenie osiedla nr 3 (osiedle Bema) w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:46:45
Lokalizacja pawilonu handlowego na terenie osiedla nr 3 (osiedle Bema) w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:46:17
Lokalizacja pawilonu handlowego na terenie osiedla nr 3 (osiedle Bema) w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:45:31
Lokalizacja pawilonu handlowego na terenie osiedla nr 3 (osiedle Bema) w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-03-21 09:44:12
GKMiOŚ.271.3.2018.AA Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nowogard oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników Andrzej Sawicki 2018-03-20 13:31:42
Informacja o wznowieniu 55 sesji RM Andrzej Sawicki 2018-03-20 10:36:26
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w dziale świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-03-20 10:30:11
Obwieszczenie plan Miętno Andrzej Sawicki 2018-03-20 10:23:46
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Tomasz Zadróżny 2018-03-19 13:37:04
Oświadczenia Tomasz Zadróżny 2018-03-19 13:36:36
Oświadczenia i kwestionariusze Tomasz Zadróżny 2018-03-19 13:36:09
Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka zatrudni pracownika na stanowisko intendenta. Tomasz Zadróżny 2018-03-19 09:04:38
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w miejscowości Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-19 08:06:00
Zarządzenie nr 427/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie przyznawania honorowego wyróżnienia " Laur Cisowy" Andrzej Sawicki 2018-03-16 18:23:49
Zarządzenie nr 426/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-16 18:23:29
425 Andrzej Sawicki 2018-03-16 18:23:16
Zarządzenie nr 424/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-03-16 18:23:05