herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIX/249/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Andrzej Sawicki 2017-03-09 08:07:05
Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-03-08 14:48:14
Zaproszenie do złożenia oferty na wycinkę drzew w Szkole Podstawowej w Długołęce. Tomasz Zadróżny 2017-03-08 14:47:12
Zakup węgla opałowego dla SP w Żabowie Tomasz Zadróżny 2017-03-08 09:04:42
Udzielenie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego oraz podłączenie i konfigurację w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-03-08 09:03:08
Wymianan stolarki okiennej w świetlicy w miejscowości Jarchlino na stolarkę p.poż. - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-03-07 14:14:40
Wymianan stolarki okiennej w świetlicy w miejscowości Jarchlino na stolarkę p.poż. Rita Mazurczak 2017-03-07 14:02:32
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg dojazdowych do garaży przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-03-07 13:12:18
Andrzej Sawicki 2017-03-06 16:44:20
Przeprowadzenie badań ortopedycznych uczniów szkół podstawowych w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-03-06 11:01:30
Protokół Nr XXXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 stycznia 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-03-06 10:59:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie odcinków dróg, budowie sieci oświetlenia i kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą techniczną i niezbędnym zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych: 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-03-03 16:47:03
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XL.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 3 marca 2017 roku. Początek obrad: 8 marca 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-03-03 16:40:31
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XL.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 3 marca 2017 roku. Początek obrad: 8 marca 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-03-03 16:40:18
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w wydziale Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2017-03-02 16:56:19
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-03-02 09:39:14
oferta pracy dla nauczyciela w ZSO w Nowogardzie - stanowisko - nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Zadróżny 2017-03-02 08:03:53
Przetarg nieograniczony na tonery oraz tusze do drukarek Andrzej Sawicki 2017-03-01 16:29:35
Przetarg nieograniczony na artykuły biurowe Andrzej Sawicki 2017-03-01 16:20:20
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Sawicki 2017-03-01 16:17:45
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 193/2 o pow. 1071 m2, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2017-03-01 11:10:40
Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku pomocy Społecznej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-03-01 11:06:52
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w wydziale Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2017-02-28 16:56:08
oferta pracy dla nauczyciela w ZSO w Nowogardzie - stanowisko - nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Zadróżny 2017-02-28 14:46:26
Zapytanie ofertowe na konserwację nawierzchni boisk 2017 Tomasz Zadróżny 2017-02-28 14:44:17
Udzielenie zamówienia na zakup sprzętu komputerowego oraz podłączenie i konfigurację w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-02-28 14:41:56
Oferta pracy na stanowisko pracownika obsługi - sprzataczki w ZSO Tomasz Zadróżny 2017-02-28 14:41:06
Zapytanie ofertowe na sprzedaż węgla opałowego dla Szkoły Podstawowej w Błotnie Tomasz Zadróżny 2017-02-28 14:40:25
Zapytanie ofertowe - SSiO.271.1.2017 urządzenie wielofunkcyjne Andrzej Sawicki 2017-02-27 16:07:29
Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-02-27 14:48:41
Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego na potrzeby uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-02-27 14:47:52
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 6/2017 z dnia 16.02.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego budynku dworca kolejowo ? autobusowego i siedziby straży miejskiej, części tunelu pieszo ? rowerowego, zadaszeń nad peronami autobusowymi i wyjściami z tunelu oraz wiat, ciągów i układów komunikacyjnych wraz z parkingami, obiektów małej architektury, wieży radiowej, a także zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek garażowo ? magazynowy oraz przebudowie i budowie odcinków sieci i instalacji wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 365, 366 w obrębie Goleniów 5; 96, 97/1, 97/2, 559, 560 w obrębie Goleniów 8; 1/5, 1/8, 1/10, 1/19, 1/21, 1/22, 1/25, 1/26, 1/28, 1/29, 63/1 w obrębie Goleniów 9; 1/9, 1/14 w obrębie Goleniów 10; realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo ? autobusowym w Goleniowie?. Andrzej Sawicki 2017-02-27 11:13:03
Uchwała Nr XXXVIII/248/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych komisji Rady Andrzej Sawicki 2017-02-24 16:26:31
UCHWAŁA NR XXXVIII/247/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dna 20 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2017-2023 Andrzej Sawicki 2017-02-24 16:25:55
UCHWAŁA NR XXXVIII/246/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-02-24 16:24:47
UCHWAŁA NR XXXVIII/245/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dna 20 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2017-02-24 16:23:39
UCHWAŁA NR XXXVIII/244/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dnia 20 lutego 2017 roku. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2017-02-24 16:23:05
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Sawicki 2017-02-24 16:20:50
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul.Kosynierów Andrzej Sawicki 2017-02-24 16:09:59
Wykaz nr 2 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 24.02.2017 Andrzej Sawicki 2017-02-24 16:07:56