Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała nr XXVI/166/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 Andrzej Sawicki 2020-06-03 15:04:33
Uchwała nr XXVI/166/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 Andrzej Sawicki 2020-06-03 15:04:06
Informacja Dyrektora ZZ Gryfice Tomasz Zadróżny 2020-06-02 16:19:20
GKMiOŚ.271.2.3.2020.AW Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Tomasz Zadróżny 2020-06-02 16:18:05
SSiO.211.17.2020 EB Referent w wydziale Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2020-06-01 15:11:32
SSiO.211.21.2020.EB Ogłoszenie o zatrudnieniu referenta w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2020-06-01 15:10:56
SSiO.211.19.2020.EB Rzecznik Prasowy Tomasz Zadróżny 2020-06-01 14:30:00
SSiO.211.18.2020 EB Kierownik wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2020-06-01 14:11:30
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty na dostawę podręczników dla klas pierwszych, czwartych, szóstych oraz siódmych szkoły podstawowej i materiałów ćwiczeniowych dla klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, szóstych, siódmych oraz ósmych szkoły podstawowej. Andrzej Sawicki 2020-06-01 10:57:17
Obwieszczenie Burmistrza Płotów Andrzej Sawicki 2020-05-29 15:09:07
Obwieszczenie Burmistrza Płotów Andrzej Sawicki 2020-05-29 15:08:11
Zarządzenie nr 46/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2020-05-29 09:57:55
Zarządzenie nr 47/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budzecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2020-05-29 08:09:35
Zarządzenie nr 46/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Andrzej Sawicki 2020-05-29 08:08:58
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Nowa kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną kwaterę w Słajsinie) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" Andrzej Sawicki 2020-05-28 15:39:58
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Nowa kwatera składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (rozbudowa o następną kwaterę w Słajsinie) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach rozbudowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard" Andrzej Sawicki 2020-05-28 15:34:22
SSiO.211.15.2020.EB Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2020-05-28 14:43:36
SSiO.211.13.2020.EB Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko specjalisty w wydziale Kancelarii-dziennikarz Andrzej Sawicki 2020-05-28 14:42:37
SSiO.211.11.2020.EB Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Referent w Wydziale Finansowo-Budżetowym Andrzej Sawicki 2020-05-28 14:40:59
Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonawstwo robót geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w 2020 r. Tomasz Zadróżny 2020-05-28 12:57:26
wolne stanowiska pracy SP nr 4 - nauczyciel wspomagający, surdopedagog Andrzej Sawicki 2020-05-28 12:23:23
zawiadomienie Starosty Goleniowskiego Andrzej Sawicki 2020-05-28 12:21:54
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 i dn 40 PE SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 291/12 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2020-05-28 12:20:36
PiZP.240.132.2020 AK Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonowego w miejscowości Wyszomierz 9 Andrzej Sawicki 2020-05-27 12:38:23
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.7840.1.69-3.2020.MKB Tomasz Zadróżny 2020-05-27 09:17:09
PiZP.240.131.2020 AK Obsługa ratownicza plaży miejskiej zlokalizowanej w Nowogardzie przy ul.Promenada 2 w sezonie letnim 2020" Andrzej Sawicki 2020-05-26 15:30:41
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa-kasjer w Zarządzie Budynków Komunalnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-05-26 11:32:23
Transmisje Rady Miejskiej (zakładka menu) Andrzej Sawicki 2020-05-26 11:19:16
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 384/1 i 173/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2020-05-25 13:01:34
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 82, 84/10 i 88 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2020-05-25 13:00:46
GKMiOŚ.271.4.1.2020.AW "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard" Tomasz Zadróżny 2020-05-22 12:18:09
GKMiOŚ.271.4.1.2020.AW "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard" Tomasz Zadróżny 2020-05-22 12:16:05
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - księgowa-kasjer w Zarządzie Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-05-21 14:23:31
GKMiOŚ.7045.3.2020.MB Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycinkę drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Ostrzycy i Żabowie. Tomasz Zadróżny 2020-05-21 13:01:17
GKMiOŚ.7045.3.2020.MB Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycinkę drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Ostrzycy i Żabowie. Tomasz Zadróżny 2020-05-21 13:01:00
GKMiOŚ.7045.3.2020.MB Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycinkę drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Ostrzycy i Żabowie. Tomasz Zadróżny 2020-05-21 11:16:43
GKMiOŚ.7045.3.2020.MB Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycinkę drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Ostrzycy i Żabowie. Tomasz Zadróżny 2020-05-21 10:59:08
GKMiOŚ.7045.3.2020.MB Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycinkę drzew na terenie cmentarzy komunalnych w Ostrzycy i Żabowie. Tomasz Zadróżny 2020-05-21 10:24:02
GKMiOŚ.271.4.3.2019-2020.WSz. Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego. Tomasz Zadróżny 2020-05-20 14:25:41
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 26 maja 2020 roku (wtorek) o godzinie 16.00 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 6 Andrzej Sawicki 2020-05-20 11:36:37