Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 września 2021r. do 30 czerwca 2022r. Andrzej Sawicki 2021-07-19 11:31:19
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 września 2021r. do 30 czerwca 2022r. Andrzej Sawicki 2021-07-19 11:31:04
OFERTA PRACY PRACOWNIKA OBSŁUGI - sprzątaczka w SZKOLE PODSTAWOWEJ w STRZELEWIE Andrzej Sawicki 2021-07-19 09:53:00
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki 40/1 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard w udziale 1/8 pod budowę garażu Andrzej Sawicki 2021-07-19 09:47:12
GKMiOŚ.271.6.2021.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego w miejscowości Konarzewo Andrzej Sawicki 2021-07-19 08:15:00
IiR.7015.12.2021.AM_Remont pomieszczeń budynku Ratusza- wymiana stolarki drzwiowej Andrzej Sawicki 2021-07-16 19:57:50
IiR.7015.9.2021.KT_Budowa placu zabaw w miejscowości Żabowo Andrzej Sawicki 2021-07-16 19:57:23
IiR.7015.9-1.2021.KT Budowa placu zabaw w miejscowości Żabowo Andrzej Sawicki 2021-07-16 19:56:34
Zarządzenie nr 84/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 14.07.2021 r. w sprawie skócenia czasu pracy z powodu utrzymującego się upału w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-07-15 15:40:54
83 Tomasz Zadróżny 2021-07-15 15:40:09
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr. Ewid. 419, 420, 423/2, 423/3 ,w obrębie Długołęka w gminie Nowogard" Tomasz Zadróżny 2021-07-15 12:34:11
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Tomasz Zadróżny 2021-07-15 12:33:21
PiZP.240.242.2021 AK Remont warsztatu tapicerskiego oraz korytarza piwnicznego w budynku usługowym przy ulicy Woj.Polskiego 3 w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-07-13 14:57:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, (realizowaną w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej), na terenie działki o nr geodezyjnym 160/1 w obrębie Krasnołęka, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-07-13 14:56:22
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 15/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, (realizowaną w ramach przebudowy sieci elektroenergetycznej), na terenie działki o nr geodezyjnym 160/1 w obrębie Krasnołęka, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-07-13 14:56:07
GKMiOŚ.7031.14.1.2021.AA Wykonanie podświetlanej tablicy informacyjnej STREFA PRZEMYSŁOWA Tomasz Zadróżny 2021-07-13 13:41:55
GKMiOŚ.7031.14.2.2021.AA Wykonanie podświetlanej tablicy informacyjnej STREFA PRZEMYSŁOWA termin składania ofert 07.07.2021 godz12:00 Tomasz Zadróżny 2021-07-13 13:41:24
Informacja o przetargu na dzierżawę nieruchomości o numerze ewidencyjnym 38 3 obręb Kulice Tomasz Zadróżny 2021-07-13 13:37:07
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - 3/07/2021 i 4/07/2021 Tomasz Zadróżny 2021-07-13 13:36:17
Pierwszy ustny przetarg nieograniczone na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze 56/20, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Monte Cassino. Tomasz Zadróżny 2021-07-13 13:31:32
Pierwszy ustny przetarg nieograniczone na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze 56/20, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Monte Cassino. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2021-07-13 13:29:20
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 265/1 o pow. 70 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 3 m.Nowogard przy ul. Sądowej. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2021-07-13 13:29:03
Pierwszy ustny przetarg nieograniczone na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze 56/20, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Monte Cassino. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2021-07-13 13:28:50
Pierwszy ustny przetarg nieograniczone na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze 56/20, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Monte Cassino. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2021-07-13 13:28:15
Pierwszy ustny przetarg nieograniczone na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze 56/20, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Monte Cassino. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2021-07-13 13:22:44
Pierwszy ustny przetarg nieograniczone na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze 56/20, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard przy ul. Monte Cassino. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2021-07-13 13:16:49
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 14/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 114/4, 112/12, 112/13 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-07-12 15:18:24
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup węgla kamiennego (kostka) Tomasz Zadróżny 2021-07-12 15:17:34
Zarządzenie nr 21A/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Bawcie się kolorami" Tomasz Zadróżny 2021-07-12 09:22:23
SSiO.2600.5.2021.ESZ Zakup i wymianę węży ciśnieniowych w zestawie sprzętu hydraulicznego Lukas dla OSP Osowo Tomasz Zadróżny 2021-07-12 07:55:43
SP3.271.5.2021 Oprawa Rastrowa Natynkowa LED Tomasz Zadróżny 2021-07-09 15:16:45
SP3.271.5.2021 Oprawa Rastrowa Natynkowa LED Tomasz Zadróżny 2021-07-09 15:16:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGARDU o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961 ze zm.). Tomasz Zadróżny 2021-07-09 14:42:11
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 września 2021r. do 30 czerwca 2022r. Tomasz Zadróżny 2021-07-08 15:03:17
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie od 01 września 2021r. do 30 czerwca 2022r. Tomasz Zadróżny 2021-07-08 15:02:02
Zarządzenie nr 82/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6.07.2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia audytu nieodebranych dowodów osobistych. Tomasz Zadróżny 2021-07-07 15:29:08
Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: księgowa ds czynszów i windykacji w Zarządzie Budynków Komunalnych Andrzej Sawicki 2021-07-07 15:12:22
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie zatrudni nauczyciela chemii w wymiarze 4 godzin tygodniowo, oraz nauczyciela fizyki w wymiarze 4 godzin tygodniowo Andrzej Sawicki 2021-07-07 13:27:19
PiZP.240.210.2021 AK Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru na zadania: "Remont lokalu mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 53/2 oraz remont kominów w lokalu mieszkalnym w miejscowości Czermnica 56" wraz z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Andrzej Sawicki 2021-07-07 10:47:13
Oferty pracy nauczyciela rok szkolny 2021/2022 Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-07-07 10:26:45