herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.68.2018.RM Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Osowo Rita Mazurczak 2018-10-31 12:58:44
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 16/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa elektroenergetycznego SN, złączy kablowych nN, szafy kablowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 438 i 441/4 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-10-31 12:53:33
Zapytanie ofertowe na sprzedaż węgla opałowego dla SP w Długołęce Andrzej Sawicki 2018-10-30 14:08:40
PiZP.240.77.2018.AK dotyczy: Przemurowania 4 kominów wraz z pracami towarzyszącymi, na budynkach mieszkalnych zarzadzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-10-30 14:07:49
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-30 10:15:46
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-10-29 13:16:23
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-10-29 13:15:13
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-10-29 13:08:25
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-10-29 13:07:19
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-10-29 13:07:09
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-10-29 13:07:02
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-10-29 13:06:56
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-10-29 13:06:49
Dostawa i zakup paliwa gazowego do punktów poboru gazu dla Gminy Nowogard, jej jednostek organizacyjnych, Nowogardzkiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowogardzie (usługa kompleksowa) Andrzej Sawicki 2018-10-29 13:06:41
Obwieszczenie dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach Andrzej Sawicki 2018-10-29 12:05:55
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin Andrzej Sawicki 2018-10-29 12:05:02
IiR.7015.66.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na os. Radosław (III postępowanie) Rita Mazurczak 2018-10-26 09:51:14
Piotr Słomski - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:40:15
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2018.09.15 Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:37:52
Zaproszenie do składnia ofert cenowych na zakup brykietu węglowego dla celów opałowych w Szkole Podstawowej w Żabowie Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:29:50
Marcin Wolny - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:23:25
Anna Wiąz - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:23:10
Michał Wiatr - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:22:52
Stanisław Saniuk - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:21:39
Renata Piwowarczyk - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:21:17
Jowita Pawlak - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:20:57
Rafał Paśko - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:20:33
Marcin Nieradka - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:20:10
Roman Kwiatkowski - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:19:49
Michał Krata - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:19:26
Dariusz Kielan - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:18:59
Andrzej Kania - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:18:41
Dawid Jurczyk - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:18:19
Bogumił Gała - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:17:54
Bogusław Dziura - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:17:33
Mirosława Cwajda - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:17:15
Arkadiusz Ciechanowski - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:16:50
Lidia Bogus - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:16:27
Michał Bociarski - 2018r Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:15:51
Jolanta Bednarek - 2018 r. Andrzej Sawicki 2018-10-25 15:15:13