Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ.271.3.2019.WSz - Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi ?Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie? Tomasz Zadróżny 2019-07-16 14:52:17
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:05:07
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:05:03
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:04:50
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:04:42
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:04:32
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:02:51
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:01:59
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:01:37
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:01:27
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:01:14
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:01:03
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 10:00:50
GKMiOŚ.271.4.1.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Andrzej Sawicki 2019-07-16 09:59:55
Oferta pracy dla nauczycieli - SP Orzechowo Andrzej Sawicki 2019-07-16 09:50:54
SPŻ.27.18.2019 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Żabowie Tomasz Zadróżny 2019-07-15 12:11:27
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 21/2019 z dnia 10.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupów elektroenergetycznych SN oraz słupa nN, złącza kablowego 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 71, 74, 75, 87, 117/1, 147/1, 147/2, 147/3, 153/3, 153/4, 153/5, 153/6, 168/1 i 438 w obrębie Karsk, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:19:23
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 20/2019 z dnia 10.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 274 w obrębie Kulice, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:18:52
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 24/2019 z dnia 15.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci elektroenergetycznych linii kablowych SN 15 kV oraz nN 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, słupa elektroenergetycznego SN oraz złączy kablowych nN, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 6 i 52 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:18:23
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 22/2019 z dnia 15.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 50, 49/2, 82, 97, 120 w obrębie Wołowiec, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:17:51
Obwieszczenie dot. wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 21/2019 z dnia 15.07.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lampy oświetleniowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działki o nr geodezyjnym 1/16 w obrębie Wierzchy, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:17:14
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i stacji transformatorowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie dz. o nr geodezyjnym 31 w obrębie Maszkowo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-07-15 11:16:38
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 180 PE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 88 w obrębie 2 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-07-12 10:57:56
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag w postępowaniu dotyczącym przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych (fermentacja sucha, ciągła) w ramach Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w miejscowości Słajsino, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-07-12 10:57:33
GKMiOŚ.271.2.2019.AW Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Warszawska - Zamkowa - Kowalska w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:28:50
GKMiOŚ.271.2.2019.AW Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej terenu sportowo-rekreacyjnego pomiędzy ulicami: Warszawska - Zamkowa - Kowalska w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:28:37
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:27:01
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:26:58
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:26:55
GKMiOŚ.271.4.2019 Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego Tomasz Zadróżny 2019-07-11 14:26:21
IiR.7015.48.2019.PS - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lestkowie - budowa zbiornika bezodpływowego oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej Pamela Springer 2019-07-11 12:51:11
Zarządzenie Nr 72/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:09:37
Zarządzenie Nr 70/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:09:12
Zarządzenie Nr 97/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:07:47
Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Nowogardu nr 75/2011 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:07:34
Zarządzenie Nr 69/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:07:20
Zarządzenie Nr 86/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:06:10
Zarządzenie Nr 85/19 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2019-07-11 10:05:50
GKMiOŚ.6133.33.2019.AB Wykonanie dwóch rabat na terenie zielonym położonym przy jeziorze Nowogardzkim oraz pielęgnacji roślin" Tomasz Zadróżny 2019-07-10 15:14:28
PiZP.240.49.2019 AK Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego skateparku, urządzeń zabawowych oraz siłowni plenerowych. Tomasz Zadróżny 2019-07-10 15:12:09