Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmstrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie ul. Kościuszki 3, 72-200 Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-15 13:42:57
GKMiOŚ.271.7.2019.AL Dostawa frezu asfaltowego na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-15 13:01:52
GKMiOŚ.271.7.2019.AL Dostawa frezu asfaltowego na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-15 13:01:50
GKMiOŚ.271.7.2019.AL Dostawa frezu asfaltowego na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-15 12:51:27
GOK.271.2.2019.AG dostawa saszetki (walizki) kasjerskiej do ochrony wartości pieniężnych dla referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy ulicy 700 Lecia 14, Tomasz Zadróżny 2019-05-15 12:49:23
GOK.271.1.2019.AG dostawa sejfu antywłamaniowego do referatu gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miejskiego w Nowogardzie, przy ulicy 700 Lecia 14, Tomasz Zadróżny 2019-05-15 12:49:10
IiR.7015.33.2019.PG modernizacja szkoły ZSO (stoalarka wewnętrzna - drzwi) - II postępowanie Pamela Springer 2019-05-15 10:40:52
Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:31:20
Uchwała Nr VII/65/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:31:01
Uchwała Nr VII/64/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:30:45
Uchwała Nr VII/63/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącvej braku odpowiedzi na pismo Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:30:34
62 Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:30:19
61 Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:30:15
Uchwała Nr VII/60/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ulgi w podatku rolnym za I kwartał 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:29:25
Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:28:16
Uchwała Nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:27:46
Uchwała Nr VII/58/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:27:04
Uchwała Nr VII/57/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie terminu, czestotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:25:54
Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 kwietnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:25:35
Uchwała Nr V/51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard stanowiących pomoc de minimis. Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:07:29
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 15/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ciągów komunikacyjnych pieszo ? jezdnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Zakładzie Karnym w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 229 w obrębie 3 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:06:02
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 14/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolumbarium w postaci ściany urnowej na terenie cmentarza komunalnego w Nowogardzie, na działce nr geodezyjnym 178 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:05:27
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 16/2019 z dnia 06.05.2019r. o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:05:07
Informacja o wyniku pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 10 lat ośrodka rekreacyjnego położonego w obrębie nr 3 m Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:03:42
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Nowogaredzie z dnia 4 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-05-14 15:02:37
wykaz nr 8 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 453/1 o pow. 215 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Macieja Rataja Tomasz Zadróżny 2019-05-13 17:09:09
GKMiOŚ.271.4.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Andrzej Sawicki 2019-05-13 15:28:41
IiR.7015.31.2019.MK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn "Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie Etap I" Pamela Springer 2019-05-13 14:30:43
IiR.7015.39.2019.PS opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie remontu budynku diagnostycznego SPSR w Nowogardzie Pamela Springer 2019-05-13 14:17:52
Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-05-13 14:05:30
IiR.271.4.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Pamela Springer 2019-05-13 13:37:10
obwieszczenie w sprawie umorzenia opłaty za usuniecie drzew z terenu dz. nr 253/10 obręb 5 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-05-13 13:07:17
IiR.7015.38.2019.PS Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy Nowogardzkiego Domu Kultury Pamela Springer 2019-05-13 13:06:01
IiR.7015.38.2019.PS Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy Nowogardzkiego Domu Kultury Pamela Springer 2019-05-13 13:04:48
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownika w wydziale Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2019-05-13 12:03:07
wykaz nr 10 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 553/9 o pow. 245 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2019-05-13 11:56:06
wykaz nr 9 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 543/9 o pow. 37 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Macieja Rataja Andrzej Sawicki 2019-05-13 11:55:24
IiR.7015.18.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu II postępowanie Pamela Springer 2019-05-13 10:46:25
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont 9 pomieszczeń biurowych, korytarza i 2 pomieszczeń piwnicznych w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2019-05-11 11:53:29
Zapytanie ofertowe na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej na remont 9 pomieszczeń biurowych, korytarza i 2 pomieszczeń piwnicznych w Siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2019-05-11 11:51:11