herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro w 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-03-13 10:50:37
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.000 euro w 2018 roku Tomasz Zadróżny 2019-03-13 10:49:54
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie punktu czerpania wody z sześcioma podziemnymi zbiornikami do magazynowania wody wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 124/2, 159/1, 481/2 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-12 16:08:28
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2019-03-11 15:59:19
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-11 14:51:11
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonywanie prac geodezyjnych na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-11 14:47:34
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 56/20 o pow. 1009 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-11 14:46:25
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 56/20 o pow. 1009 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-11 14:45:55
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 56/19 o pow. 1595 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-11 14:45:29
Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Tomasz Zadróżny 2019-03-08 23:14:34
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-08 23:05:23
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-08 23:01:16
IiR.7015.15.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Błotno Rita Mazurczak 2019-03-08 12:43:23
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2019-03-08 12:10:06
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Tomasz Zadróżny 2019-03-08 10:15:14
IiR.271.1.2019.MK Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2019-03-07 15:22:42
GKMiOŚ.7031. 5.2019.AA "Budowa ściany urnowej - projekt" Tomasz Zadróżny 2019-03-07 15:05:58
GKMiOŚ.7031. 4.2019.AA "Rozbudowa oświetlenia ulicy Górnej w Nowogardzie - projekt" Tomasz Zadróżny 2019-03-07 15:04:56
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Tomasz Zadróżny 2019-03-07 14:57:05
Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-06 14:41:49
Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych Tomasz Zadróżny 2019-03-06 14:40:14
Oferta pracy dla psychologa szkolnego - Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-03-06 14:24:01
Oferta pracy dla psychologa szkolnego - Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-03-06 14:23:19
Dane teleadresowe Tomasz Zadróżny 2019-03-06 14:05:54
IiR.7015.7.2019.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa świetlicy w Lestkowie - zbiornik bezodpływowy". Rita Mazurczak 2019-03-06 08:58:12
IiR.7015.21.2019.RM Demontaż naczynia wzbiorczego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie (II) Rita Mazurczak 2019-03-05 15:48:07
IiR.7015.8.2019.RM Demontaż naczynia wzbiorczego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2019-03-05 15:39:14
IiR.7015.20.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego w miejscowości Wierzchy, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-03-05 14:44:33
IiR.7015.19.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki, gmina Nowogard Rita Mazurczak 2019-03-05 14:42:40
IiR.7015.18.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu II postępowanie Rita Mazurczak 2019-03-05 14:37:58
Interpelacje i zapytania z III.N sesji Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-03-05 08:56:30
Uchwała Nr I / 20 / 19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia. 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2019 rok Tomasz Zadróżny 2019-03-04 14:43:06
zapytanie ofertowe na konserwację nawierzchni kompleksu boisk Orlik Tomasz Zadróżny 2019-03-04 14:31:17
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z infrastrukturą drogową na terenie działek o nr geodezyjnych: 88, 87, 82, 81, 2, 74 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-04 14:29:39
GKMiOŚ.271.3.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę dróg i chodników ulicy Żeromskiego" w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 16:20:40
GKMiOŚ.271.3.2019.AW - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę dróg i chodników ulicy Żeromskiego" w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-03-01 15:30:23
zapytanie ofertowe na konserwację nawierzchni kompleksu boisk Orlik Tomasz Zadróżny 2019-03-01 14:15:34
GKMiOŚ.7031. 5.2019.AA "Budowa ściany urnowej - projekt" Tomasz Zadróżny 2019-03-01 14:14:29
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik do spraw związanych z naliczaniem podatków lokalnych Tomasz Zadróżny 2019-03-01 14:13:34
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2019-03-01 11:32:32