herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Miętno w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:29:39
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:21:49
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:20:26
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:20:18
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:20:12
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:20:05
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:19:52
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:19:43
Prace utrzymaniowe i porządkowe na cmentarzach wiejskich w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:18:11
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Orzechowie Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:11:54
Zabezpieczenie energetyczne imprez organizowanych przez gminę Nowogard w 2017r. Andrzej Sawicki 2017-04-11 13:42:42
Przebudowa oświetlenia przy ul. Osiedlowej 1,2,3 - projekt i wykonawstwo Andrzej Sawicki 2017-04-11 13:38:00
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce Rita Mazurczak 2017-04-11 12:25:56
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Jarchlinie - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-04-11 11:17:19
Informcja o wyborze oferty Andrzej Sawicki 2017-04-11 10:06:38
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompleksowy zakup fantoma Andrzej Sawicki 2017-04-10 16:30:01
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Sawicki 2017-04-10 16:28:39
Remont posadzki w budynku OSP w Orzechowie Rita Mazurczak 2017-04-10 14:52:04
Remont posadzki w budynku OSP w Orzechowie Rita Mazurczak 2017-04-10 13:48:08
Zarządzenie nr 307/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 klas pierwszych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Nowogard a także dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym. Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:10:31
Zarządzenie 306/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 kwietnia 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:10:00
Zarządzenie 305/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 04.04.2017 r w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalające cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas "Majówki 2017" Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:08:57
Zarządzenie nr 304/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:08:29
Zarządzenie nr 303/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:08:21
Zarządzenie nr 302/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:08:14
301 Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:08:05
300 Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:07:57
299 Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:07:51
298 Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:07:44
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 6 kwietnia 2017 roku. Początek obrad: 12 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:13:30
Uchwała Nr XLII/270/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Uchwała Nr XLII / 270 / 17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:12:18
Uchwała Nr XLII/270/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Uchwała Nr XLII / 270 / 17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:12:07
Uchwała Nr XLII/264/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:11:45
Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:11:22
Uchwała Nr XLII/262/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:10:50
Przebudowa oświetlenia przy ul. Osiedlowej 1,2,3 - projekt i wykonawstwo Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:09:16
wykaz nr 4 nieruchomości gminnej o nr 268 obręb Wyszomierz, pow. 0,0905 ha przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego . Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:08:28
Remont oświetlenia ulicznego na ulicy Zamkowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-04-07 11:28:25
Remont dachu - Wierzbięcin 50 Andrzej Sawicki 2017-04-07 11:21:27
Uchwała Nr XLII/269/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących gminie Nowogard od Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o. w Nowogardzie z tytułu bezumownego korzystania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:55:14