herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-06-16 09:38:38
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-06-16 09:38:31
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-06-16 09:38:22
GKMiOŚ.271.8.2017.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego" Andrzej Sawicki 2017-06-16 09:37:07
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w miejscowości Boguszyce Rita Mazurczak 2017-06-14 15:08:34
K-BI.271.2.2017 Gmina Nowogard zaprasza do złożenia oferty cenowej na kompleksową usługę Hot-Spot czyli wykonanie, utrzymywanie i zarządzanie (administrowanie) siecią Hot-Spot w miejscach użyteczności publicznej w gminie Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-06-14 14:36:32
Zakup i dostawa kosiarki bijakowej, tylno-bocznej Andrzej Sawicki 2017-06-14 12:12:04
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - WOŚ.II.7322.2.17.2.2017.WI Tomasz Zadróżny 2017-06-13 15:25:36
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - WOŚ.II.7322.07-4.2017.PM Tomasz Zadróżny 2017-06-13 15:24:33
Zarządzenie nr 323/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2016/2017 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji Andrzej Sawicki 2017-06-13 13:22:22
Zarządzenie nr 318/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.05.2017 r w sprawie powołania komisji Andrzej Sawicki 2017-06-13 13:02:59
Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie ul. Generała Bema 41a , 72-200 Nowogard zaprasza do złożenia oferty na dostawę podręczników dla klasy trzeciej, ćwiczeń dla klasy drugiej i ćwiczeń dla klasy trzeciej gimnazjum . Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:54:43
Uchwała Nr XLV/299/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia zadania publicznego należącego do gminy Nowogard przez gminę Golczewo dla zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:40:50
Uchwała Nr XLV/301/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:40:27
Uchwała Nr XLV/300/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu ?Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów? dofinansowanego w ramach kontraktów samorządowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:39:51
Uchwała Nr XLV/299/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia zadania publicznego należącego do gminy Nowogard przez gminę Golczewo dla zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:39:12
Uchwała Nr XLV/298/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn i Miętno do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu. Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:37:11
Uchwała Nr XLV/298/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej, dojazdowej do obszaru inwestycyjnego w obrębach Wojcieszyn i Miętno do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:36:32
Uchwała Nr XLV/297/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:30:21
Uchwała Nr XLV/295/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:29:50
Uchwała Nr XLV/296/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:29:10
Uchwała Nr XLV/295/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:28:33
Uchwała Nr XLV/294/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:27:31
Uchwała Nr XLV/293/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności sieci wodociągowokanalizacyjnej planowanej do wybudowania w obrębie nr.6 miasta Nowogard oraz obrębie Kulice w pasie dróg wewnętrznych gminy Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:23:21
Uchwała Nr XLV/293/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności sieci wodociągowokanalizacyjnej planowanej do wybudowania w obrębie nr.6 miasta Nowogard oraz obrębie Kulice w pasie dróg wewnętrznych gminy Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:23:05
Uchwała Nr XLV/292/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:22:36
Uchwała Nr XLV/291/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:22:02
Uchwała Nr XLV/290/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i brak działań Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:21:26
Uchwała Nr XLV/289/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość i brak działań Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:20:22
Uchwała Nr XLV/288/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2017-06-13 12:19:42
Uchwała Nr XLV/287/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-13 11:26:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Tomasz Zadróżny 2017-06-12 15:58:25
IiR.7015.19.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej Rita Mazurczak 2017-06-12 14:48:46
IiR.7015.19.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej Rita Mazurczak 2017-06-12 14:47:34
Zarządzenie nr 323/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendium za rok szkolny 2016/2017 w formie nagrody "Młody Talent Ziemi Nowogardzkiej" i powołania komisji Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:14:07
322 Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:13:36
Zarządzenie nr 321/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:13:29
Zarządzenie nr 320/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:13:24
Zarządzenie nr 319/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:13:19
Zarządzenie nr 318/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 30.05.2017 r w sprawie powołania komisji Andrzej Sawicki 2017-06-12 12:12:23