Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
odpowiedzi na zapytania i interpelacje z XLIII sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 24 lutego 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-04-21 15:25:15
wykaz nieruchomości wyznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu Wojcieszyn Andrzej Sawicki 2021-04-21 15:24:08
Wykaz nieruchomości wyznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu Ostrzyca Andrzej Sawicki 2021-04-21 15:23:44
Wykaz nieruchomości wyznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej kwiecień garaże Andrzej Sawicki 2021-04-21 15:23:12
Zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-04-20 15:26:21
Zarządzenie nr 39/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2021-04-20 15:25:38
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 2 w obrębie 1 miasta Nowogard; 591, 572/3, 569, 565/7, 557/15, 557/16, 573/2, 559/1 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-04-20 15:14:10
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie części działek o nr geodezyjnych: 61, 85 i 88 w obrębie Karsk, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-04-19 12:55:25
GKMiOŚ.271.1.2021.PK Wykonanie gier wraz z montażem z prefabrykowanej masy termoplastycznej na nawierzchni asfaltowej. Andrzej Sawicki 2021-04-16 14:26:26
PiZP.240.116.2021 AK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę pokrycia dachowego na budynku handlowo-usługowym przy ulicy 3 Maja 40 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-04-16 14:25:16
PiZP.240.116.2021 AK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę pokrycia dachowego na budynku handlowo-usługowym przy ulicy 3 Maja 40 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-04-16 14:23:44
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 59/1 w miejscowości Żabowo , gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2021-04-16 14:21:38
Zakup 6 kompletów ubrań specjalnych US-07dla OSP Osowo Andrzej Sawicki 2021-04-16 09:18:08
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-15 14:53:57
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Tomasz Zadróżny 2021-04-15 14:53:12
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Andrzej Sawicki 2021-04-15 14:10:07
GKMiOŚ.271.1.2021.PK Wykonanie gier wraz z montażem z prefabrykowanej masy termoplastycznej na nawierzchni asfaltowej. Andrzej Sawicki 2021-04-15 13:04:55
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na sprzedaż YAMAHA STAGEPAS 1K ? ZESTAW NAGŁOŚNIENIOWY (2 ZESTAWY) Andrzej Sawicki 2021-04-15 12:46:58
GKMiOŚ.271.1.2021.PK Wykonanie gier wraz z montażem z prefabrykowanej masy termoplastycznej na nawierzchni asfaltowej. Tomasz Zadróżny 2021-04-15 11:28:16
GKMiOŚ.602.1.2021.AS Opracowanie ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027? wraz z prognozą oddziaływania na środowiska oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). Tomasz Zadróżny 2021-04-15 11:24:43
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-04-15 10:14:04
GKMiOŚ.271.1.2021.PK Wykonanie gier wraz z montażem z prefabrykowanej masy termoplastycznej na nawierzchni asfaltowej. Tomasz Zadróżny 2021-04-14 16:06:09
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - informacja Dyrektora ZZ Gryfice Tomasz Zadróżny 2021-04-14 15:43:44
GKMiOŚ.271.2.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce Tomasz Zadróżny 2021-04-14 10:37:52
GKMiOŚ.602.1.2021.AS Opracowanie ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogard na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2027? wraz z prognozą oddziaływania na środowiska oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane). Andrzej Sawicki 2021-04-14 08:42:30
Wykaz nr 8 dotyczący nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży o nr 160/18 165/2 oraz 166/1 Andrzej Sawicki 2021-04-14 08:41:17
Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego Andrzej Sawicki 2021-04-14 08:40:38
Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" Andrzej Sawicki 2021-04-14 08:32:20
Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" Andrzej Sawicki 2021-04-14 08:31:53
Regulamin organizacyjny wraz z strukturą Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - ujednolicony tekst. Andrzej Sawicki 2021-04-13 13:29:53
Regulamin organizacyjny wraz z strukturą Urzędu Miejskiego w Nowogardzie - ujednolicony tekst. Andrzej Sawicki 2021-04-13 13:28:46
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Nowogardzie i schemat nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Andrzej Sawicki 2021-04-13 13:27:45
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości czesc 3 Andrzej Sawicki 2021-04-13 10:26:50
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości 2 Andrzej Sawicki 2021-04-13 10:26:01
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości 1 Andrzej Sawicki 2021-04-13 08:55:34
Ogłoszenie o drugim nieograniczonym przetargu na sprzedaż 1/8 udziału w nieruchomości Andrzej Sawicki 2021-04-13 08:54:51
GKMiOŚ.7031.6.2021.AA"Wymiana kabli zasilających oświetlenia ulicznego na terenie - termin 8.04.2021r. godz 12:00 Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:23:49
Ogłoszenie o pracę - SP w Żabowie Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:22:37
Sprawozdanie o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:21:26
Koordynator Andrzej Sawicki 2021-04-12 15:19:57