herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:47:59
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:47:45
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:47:38
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:47:32
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:47:27
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:47:21
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:47:14
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:47:07
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:46:58
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:46:49
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:46:41
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:46:32
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:46:26
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:46:19
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:46:13
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:46:06
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:45:47
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 12:45:15
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.4260.17.2017.MS.6 Tomasz Zadróżny 2017-07-31 10:05:38
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2017-07-28 15:31:01
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2017-07-28 15:17:48
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej z odcinkiem rozsączającym z rur drenarskich i studni rozsączających oraz kanału technologicznego, na terenie działek o nr geodezyjnych: 98, 123/19, 123/28, 123/46, 123/39 w obrębie Goleniów 10 oraz 2/12, 29, 64/2, 198, 42, 33/4, 34 w obrębie Goleniów 11, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ulicy Kalinowej w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną". Andrzej Sawicki 2017-07-28 15:10:21
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-07-28 10:33:42
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-27 15:02:46
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-27 15:02:41
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-27 15:02:00
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-07-27 12:57:02
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-07-27 12:56:59
Oferta pracy dla pracownika obsługi w Szkole Podstawowej w Orzechowie Andrzej Sawicki 2017-07-27 12:54:21
IiR.7015.22.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim Rita Mazurczak 2017-07-27 10:53:00
Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do postępowania w sprawie budowy fermy norek w m. Wierzbięcin dla obsady 850 DJP zlokalizowanej na działkach nr 244/5, 244/6, 244/7, 244/8, 244/9, 244/10 obręb Wierzbięcin gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2017-07-26 15:10:26
PiZP.240.60.2017.GG Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu i wykonanie elewacji - Zamkowa 7a w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-07-26 15:08:04
Przetarg na dostawę artykułów biurowych Andrzej Sawicki 2017-07-26 14:40:12
Budowa zatoki autobusowej Andrzej Sawicki 2017-07-25 15:53:05
PiZP.240.62.2017 Zapytania ofertowego na Roboty zduńskie w lokalach komunalnych zarządzanych przez ZBK Nowogard Andrzej Sawicki 2017-07-25 15:47:24
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miętno" uchwalonego Uchwałą nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. oraz sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. Tomasz Zadróżny 2017-07-25 07:59:02
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miętno" uchwalonego Uchwałą nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. oraz sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla potrzeb ww. opracowania. Tomasz Zadróżny 2017-07-25 07:58:22
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent w wydziale Kancelarii. Tomasz Zadróżny 2017-07-24 14:50:54
Zarządzenie nr 324/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:32:22
Zarządzenie nr 332/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 29.06.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-07-24 11:30:23