herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LV/378/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika na odcinku Warnkowo - Nowogard w ciągu DW 106" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:31:10
Uchwała Nr LV/378/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa chodnika na odcinku Warnkowo - Nowogard w ciągu DW 106" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:31:00
Uchwała Nr LIV/372/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2018-2020. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:29:11
Uchwała Nr LIV/370/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2018 rok" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:29:01
Uchwała Nr LIV/377/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:28:14
Uchwała Nr LIV/376/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia) kościoła Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:27:45
Uchwała Nr LIV/376/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia) kościoła Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:27:31
Uchwała Nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:26:31
Uchwała Nr LIV/375/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:26:16
Uchwała Nr LIV/374/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/316/13 Rady Miejskiej w Nowogardzie w sprawie uchwalenia "Strategii rozwoju gminy Nowogard na lata 2014-2022" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:25:55
Uchwała Nr LIV/373/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:25:29
Uchwała Nr LIV/372/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nowogard na lata 2018-2020. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:25:08
Uchwała Nr LIV/371/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLII/266/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:24:38
Uchwała Nr LIV/370/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2018 rok" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:24:01
Uchwała Nr LIV/370/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nowogard na 2018 rok" Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:23:48
Uchwała Nr LIV/369/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:23:17
Uchwała Nr LIV/368/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:21:54
Uchwała Nr LIV/368/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:21:40
Uchwała Nr LIV/367/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 14/8 o pow.407 m2, położonej w obrębie Osowo gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:20:34
Uchwała Nr LIV/367/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie przeniesienia na rzecz gminy Nowogard własności nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 14/8 o pow.407 m2, położonej w obrębie Osowo gmina Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:20:19
Uchwała Nr LIV/366/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:19:51
Uchwała Nr LIV/365/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:19:32
Uchwała Nr LIV/364/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu. Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:19:10
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Diagnostycznym Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:50:47
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Diagnostycznym Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:50:33
Zarządzenie nr 429/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:37:19
Zarządzenie nr 422/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018r Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:36:30
Zarządzenie nr 423/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:34:16
Zarządzenie nr 424/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:33:57
Zarządzenie nr 423/18 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:33:33
Zarządzenie nr 426/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:32:55
Zarządzenie nr 428/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy albo rezygnacji z budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku , aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa. Andrzej Sawicki 2018-03-27 13:32:06
Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta w Biurze Obsługi Interesanta wydziału Kancelari UM w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-03-26 15:29:29
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Andrzej Sawicki 2018-03-26 15:25:32
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Andrzej Sawicki 2018-03-26 15:22:07
Wykaz nr 3 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz z dnia 23.03.2018r Andrzej Sawicki 2018-03-26 15:20:48
Wykaz nr 3 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz z dnia 23.03.2018r - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-03-26 15:20:12
Wyłonienie doradców edukacyjno-zawodowych do realizacji projektu p.n. "Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów" Andrzej Sawicki 2018-03-26 15:19:33
IiR.7015.7.2018 Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowogardzie (projekt i budowa) Rita Mazurczak 2018-03-26 15:07:37
IiR.7015.13.2018.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicy Sikorskiego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-03-26 14:47:27