Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik do spraw związanych z naliczaniem podatków lokalnych Tomasz Zadróżny 2019-03-27 16:29:13
Atrakcyjna działka na sprzedaż z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub bliźniaczą - Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek niezabudowanych o numerach ewidencyjnych 160/18,165/2,166/1 o łącznej pow. 754 m2 Tomasz Zadróżny 2019-03-27 16:21:56
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 248/38 i 241/5 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-27 16:17:19
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Strzelewie o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 301/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-27 16:15:33
Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 27 marca 2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działce nr 31, obręb Maszkowo, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-27 16:14:50
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 5/2019 z dnia 21.03.2019r. w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 22/2 w obrębie Osowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-27 16:13:34
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 6/2019 z dnia 22.03.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu ? rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu, przez rzekę Dobrą usytuowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 144 w km 6+463 w m. Wierzbięcin, na terenie działek o nr geodezyjnych: 80/2, 80/3, 42/1, 80/1, 241, 83 w obrębie Wierzbięcin, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-03-27 16:12:33
Obwieszczenie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?Play? wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 7 w obrębie Błotno, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-27 16:11:08
Zarządzenie nr 17/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2019r w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2019-03-26 15:28:52
Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 marca 2019r w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układ wykonawczego Tomasz Zadróżny 2019-03-26 15:27:06
IiR.7015.21.2019.RM Demontaż naczynia wzbiorczego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie (II) Pamela Springer 2019-03-26 15:09:13
Informacja Zarządu Zlewni Gryfice Tomasz Zadróżny 2019-03-26 14:21:58
Informacja Zarządu Zlewni w Stargardzie Tomasz Zadróżny 2019-03-26 14:21:25
GKMiOŚ.7031.1-2.2019.AA Montaż koszy ulicznych, ławek parkowych oraz stojaków na rowery na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-26 14:16:45
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik do spraw związanych z naliczaniem podatków lokalnych Tomasz Zadróżny 2019-03-26 14:15:52
IiR.7015.19.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki, gmina Nowogard Pamela Springer 2019-03-26 14:12:50
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2019-03-26 14:09:26
IiR.7015.23.2019 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Świerczewo, gmina Nowogard-II postępowanie Pamela Springer 2019-03-26 13:52:24
IiR.7015.24.2019.PS Modernizacja wewnętrzna szkoły ZSO - stolarka wewnętrzna - drzwi Pamela Springer 2019-03-26 13:18:15
IiR.7015.24.2019.PS Modernizacja wewnętrzna szkoły ZSO - stolarka wewnętrzna - drzwi Pamela Springer 2019-03-26 13:17:38
IiR.7015.24.2019.PS Modernizacja wewnętrzna szkoły ZSO - stolarka wewnętrzna - drzwi Pamela Springer 2019-03-26 13:17:23
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z III.N sesji Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-03-26 12:59:26
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z I sesji IV części w dniu 18 grudnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2019-03-26 12:52:03
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z I sesji III części w dniu 12 grudnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2019-03-26 12:38:32
GKMiOŚ.271.2.1.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych Tomasz Zadróżny 2019-03-26 11:59:12
GKMiOŚ.271.2.1.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych Tomasz Zadróżny 2019-03-26 10:30:44
PiZP.240.13.2019.AK Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-03-26 10:29:11
PiZP.240.13.2019.AK Zaproszenie do złożenia oferty na Wykonanie okresowej, corocznej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach i lokalach administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-03-26 10:27:54
GKMiOŚ.271.2.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych na terenie gminy Nowogard z udziałem zwierząt bezdomnych Tomasz Zadróżny 2019-03-26 10:23:41
GKMiOŚ.271.4.2019.MK Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Tomasz Zadróżny 2019-03-26 10:23:00
GKMiOŚ.271.1.2019.MK Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-26 10:22:15
GKMiOŚ.271.3.2019.MK Świadczenie usług weterynaryjnych polegających na dokonywaniu zabiegów usypiania ślepych miotów zwierząt bezdomnych z terenu gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-03-26 10:21:43
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-03-26 09:25:15
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-03-26 09:24:54
Zapytania ofertowego na Remont instalacji odgromowej na dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie ul. T. Kościuszki 3 Tomasz Zadróżny 2019-03-26 09:17:32
Zapytania ofertowego na Remont instalacji odgromowej na dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie ul. T. Kościuszki 3 Tomasz Zadróżny 2019-03-26 09:17:07
WYKAZ nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Tomasz Zadróżny 2019-03-25 14:41:58
WYKAZ nr 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Tomasz Zadróżny 2019-03-25 14:41:32
Interpelacje, zapytania oraz odpowiedzi z III.N sesji Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-03-25 14:25:09
IiR.7015.20.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego w miejscowości Wierzchy, gmina Nowogard Pamela Springer 2019-03-25 13:24:59