Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie zatrudni pracownika na stanowisko sekretarki w wymiarze 1 etatu od 27.07.2020r. Tomasz Zadróżny 2020-06-09 14:23:53
Uchwała nr XXVI/166/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-06-09 12:16:50
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tomasz Zadróżny 2020-06-09 10:41:25
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tomasz Zadróżny 2020-06-09 10:40:58
ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tomasz Zadróżny 2020-06-09 10:38:21
WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Tomasz Zadróżny 2020-06-09 10:37:57
Uchwała nr XXVII/169/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) Andrzej Sawicki 2020-06-09 08:37:11
Uchwała nr XXVII/169/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) Andrzej Sawicki 2020-06-08 15:22:20
PiZP.240.132.2020 AK Przebudowa istniejącego zbiornika bezodpływowego betonowego w miejscowości Wyszomierz 9 Andrzej Sawicki 2020-06-08 14:24:42
GKMiOŚ.271.4.1.2020.AW "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard" Andrzej Sawicki 2020-06-08 13:37:44
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku ze zgłaszanymi wątpliwościami, wyjaśnia, co następuje. Tomasz Zadróżny 2020-06-08 09:00:38
Kałmuk Eliza - 26.05.2020 Tomasz Zadróżny 2020-06-05 17:37:08
Marchewka Marcin - Skarbnik Gminy 29.04.2020 Tomasz Zadróżny 2020-06-05 17:35:02
Marchewka Marcin - Skarbnik Gminy - Oświadczenia za 2014 r. Tomasz Zadróżny 2020-06-05 17:34:34
Wasilewicz Grzegorz - 29.05.2020 Tomasz Zadróżny 2020-06-05 17:34:12
Krzysztof Kolibski - 29.05.2020 Tomasz Zadróżny 2020-06-05 17:33:22
Czapla Robert - Burmistrz - Oświadczenie z 2020.05.18 Tomasz Zadróżny 2020-06-05 17:31:07
informacja Dyrektora ZZ Gryfice Tomasz Zadróżny 2020-06-05 17:29:56
SSiO.211.21.2020.EB Ogłoszenie o zatrudnieniu referenta w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2020-06-05 17:29:18
PiZP.240.145.2020 AK Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporządzanie kosztorysów i przedmiarów dla ZBK na rok 2020 Tomasz Zadróżny 2020-06-05 13:34:03
SSiO.211.26.2020.EB Referent w wydziale Gospodarki Nieruchomości, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2020-06-05 08:10:28
SSiO.211.15.2020.EB Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalista do spraw kadr w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2020-06-05 08:07:48
SSiO.211.7.2020.EB Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2020-06-05 08:07:11
SSiO.211.13.2020.EB Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko specjalisty w wydziale Kancelarii-dziennikarz Tomasz Zadróżny 2020-06-05 08:03:50
SSiO.211.17.2020 EB Referent w wydziale Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2020-06-05 08:02:54
SSiO.211.24.2020.EB Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2020-06-05 07:52:23
SSiO.211.24.2020.EB Kierownik Wydziału Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2020-06-05 07:52:08
SSiO.211.23.2020.EB Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2020-06-05 07:40:10
Renowacja sceny w sali widowiskowej NDK Andrzej Sawicki 2020-06-05 07:36:32
GKMiOŚ.7031.15.2020.AA Dostawa zamiatarki chodnikowej wraz z urządzeniem do dezynfekcji i mycia wraz z stojakiem montażowym termin 10.06.2020 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2020-06-04 14:06:01
Zarządzenie nr 46/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-06-04 13:46:57
GKMiOŚ.7031.15.2020.AA Dostawa zamiatarki chodnikowej wraz z urządzeniem do dezynfekcji i mycia wraz z stojakiem montażowym termin 10.06.2020 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2020-06-04 13:42:51
SSiO.211.22.2020.EB Specjalista do spraw Kadr Andrzej Sawicki 2020-06-03 15:11:30
Obwieszczenie Burmistrza Płotów Andrzej Sawicki 2020-06-03 15:10:22
Obwieszczenie Burmistrza Płotów Andrzej Sawicki 2020-06-03 15:09:51
Interpelacje i zapytania z XXVII sesji w dniu 26 maja 2020 roku Andrzej Sawicki 2020-06-03 15:08:33
Uchwała nr XXVII/170/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maj 2020 roku w sprawie zwolnień od opłaty targowej Andrzej Sawicki 2020-06-03 15:07:32
Uchwała nr XXVII/169/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) Andrzej Sawicki 2020-06-03 15:07:16
Uchwała nr XXVI/168/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 Andrzej Sawicki 2020-06-03 15:05:07
Uchwała nr XXVI/167/20 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 26 maj 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie przeznaczonej na wykonanie remontu drzwi zewnętrznych oraz remont stropu kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława Kostki w Maszkowie Andrzej Sawicki 2020-06-03 15:04:51