herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Samodzielny Publiczny Rejonowy Szpital w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-09-28 08:04:58
Zarząd Budynków Komunalnych Tomasz Zadróżny 2017-09-28 08:04:27
Ośrodek Pomocy Społecznej Tomasz Zadróżny 2017-09-28 08:04:05
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 16/2017 z dnia 19.09.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej oraz odcinków sieci i linii: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych 68/3 i 50/6 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów Andrzej Sawicki 2017-09-27 12:23:44
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie Wierzbięcin 19c gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-27 12:11:51
IiR.7015.32.2017.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (III postępowanie) Rita Mazurczak 2017-09-27 10:22:06
Protokół Nr XLVI/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 czerwca 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-09-26 16:01:49
Protokół Nr XLV/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 maja 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-09-26 16:01:22
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-09-26 11:24:29
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-09-26 11:23:19
IiR.7015.31.2017.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni (slipu) do wodowania wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-09-26 09:47:29
K.271.8.2017.IT Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych Tomasz Zadróżny 2017-09-25 15:42:42
IiR.7015.34.2017.PS - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Wierzbięcin Rita Mazurczak 2017-09-25 13:19:48
obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2017-09-21 15:57:26
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odmownej z dnia 08.09.2017r. w sprawie uchylenia decyzji Nr 10/2013 z dnia 25.09.2013r. wydanej przez Burmistrza Nowogardu dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali basenowej z zapleczem w miejscu istniejącej obecnie przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej nr 21 na terenie działki 81/3 obręb Pogodno 86-3262011.2086, miasta Szczecin Andrzej Sawicki 2017-09-21 15:56:52
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego Andrzej Sawicki 2017-09-21 13:14:26
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego Andrzej Sawicki 2017-09-21 13:14:15
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie - II etap Andrzej Sawicki 2017-09-21 13:13:16
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 112/1 o pow. 159 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.J.Bema Andrzej Sawicki 2017-09-21 13:05:36
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 565/5 o pow. 1337 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-09-20 15:02:43
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 565/4 o pow. 797 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-09-20 15:00:51
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 565/3 o pow. 813 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-09-20 14:54:43
Wykaz nr 13 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 19.09.17 Andrzej Sawicki 2017-09-19 14:18:44
Zarządzenie 356/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 15 września 2017 roku w sprawie powołania Komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalające cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną oraz atrakcje dla dzieci podczas " IV Nowogardzkiego Biegu Ulicznego Toyota Kozłowski 2017" w dniu 01.10.2017r Andrzej Sawicki 2017-09-19 11:12:11
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:46:54
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:46:50
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:46:44
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:46:36
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:46:28
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:46:22
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:46:15
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:46:08
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:46:02
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:45:53
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:45:46
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:45:29
Zarządzenie nr 353/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki * Zarządzenie nr 353A/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego * Zarządzenie nr 353B/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:25:56
Zarządzenie nr 353/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki * Zarządzenie nr 353A/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego * Zarządzenie nr 353B/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-09-18 15:25:25
BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ Andrzej Sawicki 2017-09-15 14:24:01
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego GN-2.7570.220.2.2017.WM Tomasz Zadróżny 2017-09-15 12:47:05