herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-03-17 15:47:57
Zakup wraz z dostawą materiałów budowlanych - drugi etap termomodernizacji świetlicy w Miętnie Andrzej Sawicki 2017-03-17 15:44:10
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLI.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 17 marca 2017 roku. Początek obrad: 20 marca 2017 roku (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-03-17 15:42:44
Zaproszenie do składania ofert Andrzej Sawicki 2017-03-17 15:41:32
Wykaz nr 3 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz dnia 17.03.2017 Andrzej Sawicki 2017-03-17 15:33:03
OBWIESZCZENIE (uzupełniające) WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 15 marca 2017 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-03-17 15:30:54
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży drogowej i ogólnobudowlanej Andrzej Sawicki 2017-03-16 15:24:03
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-03-15 15:38:21
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Tomasz Zadróżny 2017-03-15 15:16:27
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych i budowie ścieżki pieszo ? rowerowej Goleniów ? Marszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych:, 9, 11, 16 w obrębie Goleniów 9; 137/54, 136/40, 139/122, 86/1, 86/2, 116, 117, 136/43, 136/44, 136/39, 136/42 w obrębie Goleniów 4; 309/3, 309/1, 309/2, 312/5, 312/8, 46/16, 48/1, 48/2, 70, 58, 32/3, 309/4, 136/1 w obrębie Marszewo, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-03-15 15:15:02
SPB.271.4.2017 Zapytanie ofertowe - Szkoła Podstawowa w Błotnie Tomasz Zadróżny 2017-03-15 15:10:51
informacja o wynikach naboru - młodszy referent w wydziale GNGR Tomasz Zadróżny 2017-03-15 14:55:19
K.271.4.2017.IT dotyczy udzielenia zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. Tomasz Zadróżny 2017-03-15 14:53:33
K.271.3.2017.IT dotyczy udzielenia zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych. Tomasz Zadróżny 2017-03-15 14:53:12
Uchwała Nr XXXIX/254/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2017-03-15 08:53:28
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina Tomasz Zadróżny 2017-03-14 14:47:00
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina Tomasz Zadróżny 2017-03-14 14:46:17
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 98/5 o pow. 965 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie Maszkowo gm.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-03-14 14:38:08
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 414/10 o pow. 506 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-03-14 14:36:12
Remont oświetlenia ulicznego na ulicy Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-03-14 14:35:10
Obwieszczenie Wojewoda Zachodniopomorski AP-1.7820.121-16.2016.PM Tomasz Zadróżny 2017-03-14 08:44:16
Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Andrzej Sawicki 2017-03-13 13:22:57
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-03-13 08:32:03
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 56/11 o pow. 692 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-03-13 08:31:37
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego AP-1.747.2-2/2017.PM Tomasz Zadróżny 2017-03-10 17:24:31
Przetarg nieograniczony na tonery oraz tusze do drukarek Tomasz Zadróżny 2017-03-10 12:37:56
Przetarg nieograniczony na artykuły biurowe Tomasz Zadróżny 2017-03-10 12:37:32
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lipowej, Żeglarskiej i Plażowej (w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo - rowerowych oraz zjazdów), budowie sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, placu manewrowego oraz przebudowie sieci wodociągowej, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych: 54, 162, 173/4, 174, 175, 434/10 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-03-09 15:32:20
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Lipowej, Żeglarskiej i Plażowej (w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo - rowerowych oraz zjazdów), budowie sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego, placu manewrowego oraz przebudowie sieci wodociągowej, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych: 54, 162, 173/4, 174, 175, 434/10 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-03-09 15:31:22
Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych dla gminy Nowogard w roku 2017 Tomasz Zadróżny 2017-03-09 15:30:35
Złożenie oferty cenowej na wykonawstwo operatów szacunkowych nieruchomości gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-03-09 15:30:01
Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.00 euro Andrzej Sawicki 2017-03-09 10:10:58
Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard-II postępowanie Andrzej Sawicki 2017-03-09 08:15:38
Uchwała Nr XXXIX/256/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zamiaru dokonania zmiany statutu instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-03-09 08:10:07
Uchwała Nr XXXIX/255/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zmiany statutu Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-03-09 08:09:42
Uchwała Nr XXXIX/254/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2017-03-09 08:09:10
Uchwała Nr XXXIX/253/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-03-09 08:08:44
Uchwała Nr XXXIX/252/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu ich poboru Andrzej Sawicki 2017-03-09 08:08:07
Uchwała Nr XXXIX/251/2017 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Andrzej Sawicki 2017-03-09 08:07:44
Uchwała Nr XXXIX/250/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Andrzej Sawicki 2017-03-09 08:07:29