herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
oferta pracy dla nauczyciela wychowania fizycznego w SP 4 Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-01-16 12:24:39
Wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 666/3 o pow. 69 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-01-16 12:21:04
Wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 103/8 o pow. 565 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 1 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-01-16 12:20:59
Wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 666/3 o pow. 69 m2 zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-01-16 12:20:34
Wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 103/8 o pow. 565 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 1 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-01-16 12:19:31
Zarządzenie nr 4/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 14.01.2019 r w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-01-14 15:32:58
3 Andrzej Sawicki 2019-01-14 15:31:31
2 Andrzej Sawicki 2019-01-14 15:31:27
1 Andrzej Sawicki 2019-01-14 15:31:21
SP.271.1.2019 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2019-01-14 15:30:11
SP.271.1.2018 Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2019-01-14 15:28:19
Oferta pracy dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Orzechowie Andrzej Sawicki 2019-01-14 15:24:10
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 133/3 w Ostrzycy, gmina Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2019-01-11 12:34:04
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 133/3 w Ostrzycy, gmina Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-01-11 11:21:59
Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi z I sesji IV części w dniu 18 grudnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2019-01-11 11:21:20
Wykaz 2 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Tomasz Zadróżny 2019-01-11 11:19:27
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Wyszomierzu, na działkach nr 76/2 i 78 obręb Wyszomierz, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-01-11 10:56:48
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu w Maszkowie, gmina Nowogard na działce nr 31, obręb Maszkowo. Tomasz Zadróżny 2019-01-11 10:56:03
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2019-01-11 10:55:36
IiR.271.17.2018.MK. Przebudowa drogi przy ul. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2019-01-11 10:53:22
Obwieszczenia RDOŚ w Szczecinie WONS-OŚ.420.71.2018.KS Tomasz Zadróżny 2019-01-11 09:54:29
Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-11 08:09:09
Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-11 08:08:19
Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-11 08:05:06
Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-11 08:04:59
Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-11 08:04:50
Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-11 08:04:43
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-11 08:04:36
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-11 08:04:28
GKMiOŚ.271.10.2018.AW opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ?Przebudowę drogi wewnętrznej gminy Długołęka ? Sąpolnica na odcinku Długołęka ? Starogoszcz? Tomasz Zadróżny 2019-01-10 15:59:28
Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi z I sesji III części w dniu 12 grudnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2019-01-10 15:55:04
Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi z I sesji IV części w dniu 18 grudnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2019-01-10 15:54:40
Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi z I sesji IV części w dniu 18 grudnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2019-01-10 15:52:29
Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi z I sesji IV części w dniu 18 grudnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2019-01-10 15:52:09
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie zatrudni nauczyciela na stanowisko psychologa szkolnego Andrzej Sawicki 2019-01-09 14:26:15
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 21/2018 z dnia 31.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego niskiego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 w ul. Jana Kochanowskiego w Nowogardzie, w działce o nr geodezyjnym 152 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-01-09 13:28:08
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Sekretarki Burmistrza Andrzej Sawicki 2019-01-09 13:26:50
Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-08 13:11:23
Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-08 13:10:42
Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-08 13:10:30