herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.62.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-10-23 12:44:46
OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-19 17:21:01
PiZP.240.77.2018.AK dotyczy: Przemurowania 4 kominów wraz z pracami towarzyszącymi, na budynkach mieszkalnych zarzadzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-10-19 16:08:41
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż dwóch monitorów interaktywnych dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-10-19 15:48:19
GKMiOŚ.7031.46.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Bieniczki na działce nr 22/2 obręb Osowo - dokumentacja" Andrzej Sawicki 2018-10-18 15:14:42
IiR.271.15.2018 Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-18 13:15:17
IiR.271.15.2018 Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-18 13:15:01
Zapytanie ofertowe na sprzedaż węgla opałowego dla SP w Długołęce Andrzej Sawicki 2018-10-18 12:28:51
GKMiOŚ.271.8.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Andrzej Sawicki 2018-10-18 11:34:39
GKMiOŚ.271.5.3.2018.AL Modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo Andrzej Sawicki 2018-10-18 10:31:04
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Tomasz Zadróżny 2018-10-17 09:43:42
GKMiOŚ.7031.2.2018.MB Wymiana istniejącego ogrodzenia obiektu dydaktyczno-rekreacyjnego ,,Zielona Klasa" położonego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Sarni Las Tomasz Zadróżny 2018-10-16 17:06:56
Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę ośrodka rekreacyjnego w Nowogardzie Termin składania ofert 11.10.2018r godz. 12:00 Andrzej Sawicki 2018-10-16 15:14:42
IiR.271.11.2018.PS Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-16 12:17:12
IiR.271.11.2018.PS Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-10-16 12:14:58
IiR.7015.64.2018.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu III postępowanie Rita Mazurczak 2018-10-16 11:03:44
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:46:28
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:46:16
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:45:55
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:45:45
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:45:28
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:44:48
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:44:23
GKMiOŚ.271.9.2018.AW Przebudowa drogi na działce nr 44 i 63 w Czermnicy Andrzej Sawicki 2018-10-15 15:44:05
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-10-15 13:03:19
Zarządzenie nr 502/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-10-15 11:16:02
Zarządzenie nr 501/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-10-15 11:14:45
Zarządzenie nr 503/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-10-15 11:13:02
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie hali magazynowo ? produkcyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 230 w obrębie 3 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2018-10-15 11:11:49
IiR.7015.54.2018.PS Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Karsk Rita Mazurczak 2018-10-15 08:12:47
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:10:14
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:09:40
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:09:34
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:09:21
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:09:15
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:09:11
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:08:59
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:08:47
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:05:52
IiR.271.14.2018 Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - Etap I Rita Mazurczak 2018-10-12 14:05:45