herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.15.2017 Wymiana stlarki okiennej w Szole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie - sala gimnastyczna Rita Mazurczak 2017-06-30 11:09:44
IiR.7015.19.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej Rita Mazurczak 2017-06-30 11:05:25
Zapytanie ofertowe - dostawa podręczników i materiałów ćwiczeniowych do Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-29 15:19:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie WONS-OŚ.4260.17.2017.MS.1 Tomasz Zadróżny 2017-06-29 15:18:33
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2017-06-29 12:30:36
- dokument usunięty Rita Mazurczak 2017-06-29 12:30:31
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Tomasz Zadróżny 2017-06-28 10:07:17
Obwieszczenia Burmistrza z dn. 27.06.2017r Andrzej Sawicki 2017-06-27 11:38:13
Zarządzenie nr 329/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 22.06.2017 w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalając cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną oraz atrakcje dla dzieci podczas IV Rowerowego Maratonu MTB w dniu 26.08.2017r Andrzej Sawicki 2017-06-27 11:32:35
Zarządzenie nr 321/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-06-26 11:10:06
Zarządzenie nr 320/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-06-26 11:09:43
Zarządzenie nr 319/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-06-26 11:09:12
Obwieszczenie Burmistrza Gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2017-06-26 07:55:29
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2017-06-26 07:54:49
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 10/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lapidarium z miejscami do wypoczynku, ciągami komunikacyjnymi i parkingami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 116/2, 100, 217 w obrębie Załom, gm. Goleniów Tomasz Zadróżny 2017-06-23 12:29:56
Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego, w tym: ciągów komunikacyjnych, wykonaniu oraz posadowieniu obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z obiektami małej architektury (placu gier oraz zabaw, siłowni zewnętrznej, itp.), oświetlenia terenu, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 144/27 w obrębie Mosty, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-06-23 12:28:48
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2017-06-23 12:27:55
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 112/1 o pow. 159 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Gen. Józefa Bema Tomasz Zadróżny 2017-06-23 12:26:39
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty na dostawę podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do klas I-VII zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach Andrzej Sawicki 2017-06-23 11:17:54
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie zaprasza do złożenia oferty na dostawę podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych do klas I-VII zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w poszczególnych częściach Andrzej Sawicki 2017-06-22 15:59:24
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-22 15:48:47
GKMiOŚ.271.8.2017.AL Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego" Tomasz Zadróżny 2017-06-22 15:47:43
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Wyszomierzu (dz. 139) Tomasz Zadróżny 2017-06-22 15:46:05
Zarządzenie 328/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie Andrzej Sawicki 2017-06-21 15:37:53
Zarządzenie 327/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długołęce Andrzej Sawicki 2017-06-21 15:37:39
Zarządzenie nr 326/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 21 czerwca w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2017-06-21 15:37:28
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard. Andrzej Sawicki 2017-06-21 15:04:17
Zarządzenie 325/2017 burmistrza Nowogardu z dnia 20.06.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-06-21 13:19:03
Zarządzenie 325/2017 burmistrza Nowogardu z dnia 20.06.2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-06-21 13:15:19
Zarządzenie nr 324/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Andrzej Sawicki 2017-06-21 13:14:38
Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę podręczników i materiałów ćwiczeniowych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-06-21 08:21:32
Zaproszenie do złożenia oferty na remont dachu i elewacji przy ul.700-Lecia 14 Tomasz Zadróżny 2017-06-20 15:28:10
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów. Andrzej Sawicki 2017-06-20 09:51:12
Zaproszenie do składania ofert na remont pokrycia dachu w budynku SP Orzechowo Andrzej Sawicki 2017-06-20 09:43:51
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLVI sesję Rady Miejskiej w  Nowogardzie. Początek obrad: 21 czerwca 2017 roku (środa) o godzinie 9:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2017-06-19 15:17:30
Oferty pracy - Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-19 13:45:56
Obwieszzenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOŚ.II.7322.3.17.3.2017.MU Tomasz Zadróżny 2017-06-19 13:37:59
Obwieszzenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOŚ.II.7322.3.17.3.2017.MU Tomasz Zadróżny 2017-06-19 13:37:47
Oferta pracy dla nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 4 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-06-19 13:35:17
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 543/12 o pow. 1226 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Macieja Rataja Andrzej Sawicki 2017-06-16 09:59:36