herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie za IV kwartał 2016r. Tomasz Zadróżny 2017-04-25 10:52:54
Remont schodów w Przedzkolu Nr 1 Tomasz Zadróżny 2017-04-25 07:42:53
Remont schodów w Przedzkolu Nr 1 Tomasz Zadróżny 2017-04-25 07:41:49
Remont schodów w Przedzkolu Nr 1 Tomasz Zadróżny 2017-04-25 07:41:39
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w wydziale GKMiOŚ. Tomasz Zadróżny 2017-04-25 07:39:00
Arkadiusz Wisniewski - 2015r Tomasz Zadróżny 2017-04-25 07:34:30
Protokół z otwarcia ofert na zakup fantoma Andrzej Sawicki 2017-04-24 10:08:43
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych Andrzej Sawicki 2017-04-21 13:30:41
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIV sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-04-21 13:27:41
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIV sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-04-21 13:27:00
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Jarchlinie - IV postępowanie Rita Mazurczak 2017-04-21 09:22:40
Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 8/2017 z dnia 13.04.2017 r. umarzającej postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg powiatowych i budowie ścieżki pieszo - rowerowej Goleniów - Marszewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych:, 9, 11, 16 w obrębie Goleniów 9; 137/54, 136/40, 139/122, 86/1, 86/2, 116, 117, 136/43, 136/44, 136/39, 136/42 w obrębie Goleniów 4; 309/3, 309/1, 309/2, 312/5, 312/8, 46/16, 48/1, 48/2, 70, 58, 32/3, 309/4, 136/1 w obrębie Marszewo, gm. Goleniów Andrzej Sawicki 2017-04-20 15:25:43
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wytwarzania nawozu organiczno ? mineralnego z osadów ściekowych (w tym m.in.: budowie budynku produkcyjnego, laboratorium, portierni, dwóch wiat, wagi najazdowej) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 189/1 i 189/3 w obrębie 3 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-20 15:12:27
Zabezpieczenie techniczne imprezy Majówka 2017r Andrzej Sawicki 2017-04-20 15:11:06
Wykonanie, zaprojektowanie i dostawa ścianki POP-UP wraz z dodatkowym kompletem paneli z inną grafiką dla Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-20 15:03:48
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ul. Ogrodowej w Nowogardzie - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-04-19 08:59:45
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 193/2 o pow. 1071 m2 zabudowanej budynkiem garażowym, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-18 12:26:45
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 543/12 o pow. 1226 m2, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.M.Rataja Andrzej Sawicki 2017-04-18 12:24:25
Informacja z otwarcia ofert na remont dachu- Wierzbięcin 50 Andrzej Sawicki 2017-04-18 12:20:52
Zarządzenie nr 304/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-04-14 15:24:55
Zarządzenie nr 303/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-04-14 15:24:37
Zarządzenie nr 302/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-04-14 15:22:17
Zarządzenie 306/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 kwietnia 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-04-14 15:08:17
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-04-14 14:04:17
Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze - kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-04-14 11:05:34
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-04-14 11:01:19
Wykaz nr 5 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Andrzej Sawicki 2017-04-14 10:27:30
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-04-14 08:27:32
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pbrębu geodezyjnego Wojcieszyn w gminie Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-04-13 12:01:33
Arkadiusz Wiśniewski Tomasz Zadróżny 2017-04-13 08:17:14
Arkadiusz Wisniewski - 2015r Tomasz Zadróżny 2017-04-13 08:16:50
Wilczańska Marta - 2016 r. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2017-04-13 08:15:35
Marta Wilczańska Tomasz Zadróżny 2017-04-13 08:11:57
Marta Wilczańska - 01.2017 Tomasz Zadróżny 2017-04-13 08:11:26
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-12 15:44:30
Opracowanie zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:39:32
Opracowanie zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:39:16
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pbrębu geodezyjnego Wojcieszyn w gminie Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:32:34
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pbrębu geodezyjnego Wojcieszyn w gminie Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:32:22
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Miętno w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:29:53