herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKRPA.814.1.2019.EC Sporządzanie opinii psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Tomasz Zadróżny 2019-01-28 16:05:40
GKRPA.814.3.2019.EC Pełnienie obowiązków gospodarza Klubu Abstynenta "Hania" mieszczącego się przy ul. Zamkowej 13 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-01-28 16:03:57
Program współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Tomasz Zadróżny 2019-01-28 16:02:24
Ogłoszenia konkursów 2019 Tomasz Zadróżny 2019-01-28 16:01:43
GKRPA.814.4.2019.EC Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego Tomasz Zadróżny 2019-01-28 15:59:17
GKRPA.814.4.2019.EC Sporządzanie opinii psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego Tomasz Zadróżny 2019-01-28 15:58:50
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard do 5 lutego 2019r. Tomasz Zadróżny 2019-01-25 11:36:26
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard do 5 lutego 2019r. Tomasz Zadróżny 2019-01-25 10:14:08
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard do 5 lutego 2019r. Tomasz Zadróżny 2019-01-25 10:13:36
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard do 5 lutego 2019r. Tomasz Zadróżny 2019-01-25 10:13:13
Zaproszenie 271.1.2019 do składania ofert na zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Orzechowie Tomasz Zadróżny 2019-01-24 15:03:51
Stawki dotacji - 01.2019 r. Tomasz Zadróżny 2019-01-24 15:02:54
Stawki dotacji - 01.2019 r. Tomasz Zadróżny 2019-01-24 15:02:26
Stawki dotacji - 01.2019 r. Tomasz Zadróżny 2019-01-24 15:02:18
GKMiOŚ.271.2.2019.AL Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard - termin składania ofert do 6.02.2019 do godz. 9:00 Tomasz Zadróżny 2019-01-24 11:08:23
GKMiOŚ.271.2.2019.AL Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard - termin składania ofert do 6.02.2019 do godz. 9:00 Tomasz Zadróżny 2019-01-24 11:06:25
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy dwóch budynków usługowo-handlowych (marketów budowlanych - MRÓWKA) na terenie miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-01-23 15:31:18
5 Tomasz Zadróżny 2019-01-23 15:24:29
GKMiOŚ.271.2.2019.AL Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard - termin składania ofert do 6.02.2019 do godz. 9:00 Tomasz Zadróżny 2019-01-22 16:32:59
GKMiOŚ.271.2.2019.AL Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard - termin składania ofert do 6.02.2019 do godz. 9:00 Tomasz Zadróżny 2019-01-22 16:32:27
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 357, 362/3 i 362/11 o łącznej pow. 1192 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Lipowej Tomasz Zadróżny 2019-01-21 16:00:24
GKMiOŚ.7031.50.2.2018.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2018/2019 Tomasz Zadróżny 2019-01-21 15:59:21
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard do 5 lutego 2019r. Tomasz Zadróżny 2019-01-21 13:24:38
Sprzedaż atrakcyjnej działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard przy ul.Monte Cassino z możliwością zabudowy jednorodzinnej - Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 56/20 o pow. 0,1009 ha Tomasz Zadróżny 2019-01-21 11:04:26
Sprzedaż atrakcyjnej działki niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard przy ul.Monte Cassino z możliwością zabudowy jednorodzinnej - Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana o nr ewidencyjnym 56/19 o pow. 0,1595 ha Tomasz Zadróżny 2019-01-21 10:07:08
Zapytanie ofertowe na demontaż po sezonie i uruchomienie sezonowego lodowiska "Biały Orlik" w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-01-21 10:01:27
Oferta konkursowa na trenera środowiskowego 2019 kompleksu boisk "Orlik 2012" przy ZSO w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-01-21 09:59:03
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 stycznia 2019 roku o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-01-17 16:36:01
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu na działkach nr 141, 142, 143, 144 ob. ew. Glicko, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-01-17 15:12:57
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 133/3 w Ostrzycy, gmina Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2019-01-17 15:12:41
Zaproszenie 271.1.2019 do składania ofert na zakup oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Orzechowie Andrzej Sawicki 2019-01-17 15:08:08
GKMiOŚ.271.10.2018.AL Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-01-17 15:04:18
GKMiOŚ.271.10.2018.AL Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-01-17 15:01:52
GKMiOŚ.271.10.2018.AL Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-01-17 15:01:20
GKMiOŚ.271.10.2018.AL Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2019-01-17 15:00:58
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami): Wykaz od 1 do 8 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz z dnia 16.01.2019r. Andrzej Sawicki 2019-01-17 07:41:34
Najładniejsza elewacja i najładniejsze otoczenie budynków wielorodzinnych wykonane w roku 2018 Andrzej Sawicki 2019-01-17 07:29:53
Wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 103/8 o pow. 565 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 1 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-01-16 12:41:19
Wykaz nr 3 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki niezabudowane o numerach ewidencyjnych 565/3 o pow. 813 m2, 565/4 o pow. 797 m2, 565/5 o pow. 1337 m2, położone w obrębie nr 2 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-01-16 12:28:12
Wykaz nr 3 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki niezabudowane o numerach ewidencyjnych 565/3 o pow. 813 m2, 565/4 o pow. 797 m2, 565/5 o pow. 1337 m2, położone w obrębie nr 2 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-01-16 12:27:09