herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.36.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki mIejskiej na potrzebuy utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (czwarte postępowanie) Rita Mazurczak 2017-10-05 12:13:06
IiR.7015.36.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki mIejskiej na potrzebuy utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej (czwarte postępowanie) Rita Mazurczak 2017-10-05 12:02:47
Uchwała nr XLVII/334/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:47:51
Uchwała nr XLVII/333/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:47:28
uchwała nr 321 przebudowy drogi z wykonaniem miejsc postojowych na osiedlu Gryfitów, miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:46:12
uchwała nr 320 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:45:44
uchwała nr 320 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:45:09
uchwała nr 319 udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia) kościoła Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:44:40
uchwała nr 318 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:44:10
uchwała nr 317 udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Wołowcu na wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych obejmujących remont dachu kościoła Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:43:43
uchwała nr 316 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:43:12
uchwała nr 315 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-05 07:42:48
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-10-04 14:51:52
Uchwała Nr XLVII/332/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Żabowie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:06:34
Uchwała Nr XLVII/331/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:06:07
Uchwała Nr XLVII/330/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Strzelewie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:05:48
Uchwała Nr XLVII/329/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Orzechowie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:05:23
Uchwała Nr XLVII/328/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Długołęce Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:05:04
Uchwała Nr XLVII/327/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:04:45
Uchwała Nr XLVII/326/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:04:25
Uchwała Nr XLVII/325/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:03:54
Uchwała Nr XLVII/324/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:03:30
Uchwała Nr XLVII/323/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:03:10
Uchwała Nr XLVII/322/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej ? sołectwu Bieniczki Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:02:49
uchwała nr 321 przebudowy drogi z wykonaniem miejsc postojowych na osiedlu Gryfitów, miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:02:29
uchwała nr 320 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:02:24
uchwała nr 319 udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji prezbiterium (ściana wschodnia) kościoła Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:02:18
uchwała nr 318 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:02:13
uchwała nr 317 udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla w Sikorkach przeznaczonej na rzecz kościoła filialnego pw. Św. Marcina w Wołowcu na wykonanie prac konserwatorsko-budowlanych obejmujących remont dachu kościoła Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:02:02
uchwała nr 316 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:01:55
uchwała nr 315 zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:01:49
Uchwała Nr XLVII/314/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zaliczenia drogi gminnej, dojazdowej położonej na działkach nr 24/2 i 294 obręb geodezyjny Olchowo, gmina Nowogard do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu. Andrzej Sawicki 2017-10-04 14:00:36
Uchwała Nr XLVII/313/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Andrzej Sawicki 2017-10-04 13:58:27
Uchwała Nr XLVII/312/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2017-10-04 13:58:03
Uchwała Nr XLVII/311/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Nowogardu. Andrzej Sawicki 2017-10-04 13:57:41
Uchwała Nr XLVII/310/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 września 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2017-10-04 13:57:15
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2017-10-04 13:49:13
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 190/2 o pow. 0,0159 ha, położonej w obrębie Olchowo gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2017-10-04 13:36:37
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-10-02 15:24:22
Placówki Oświatowe Tomasz Zadróżny 2017-09-28 08:10:26