herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-08 15:12:13
Remont nawierzchni ulicy Zielonej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-08 15:11:45
PiZP.240.62.2017 Zapytania ofertowego na Roboty zduńskie w lokalach komunalnych zarządzanych przez ZBK Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-08-08 15:08:34
Dotyczy: Wykonanie i montaż dwóch podjazdów dla ucznia niepełnosprawnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-08-08 13:16:37
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na "Przebudowę przejścia dla pieszych z azylem na ul. Ks. Józefa Poniatowskiego" w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-08-08 11:57:55
Wzór sprawozdania za 2017 rok Tomasz Zadróżny 2017-08-08 11:52:56
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-08-08 11:52:06
Obwieszczenie WOŚ.II.7322.2.17.15.2017.WI Tomasz Zadróżny 2017-08-08 11:51:16
Dotyczy: Wykonanie i montaż dwóch podjazdów dla ucznia niepełnosprawnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-08-07 21:59:03
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-04 14:37:41
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-04 14:37:29
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-04 14:37:10
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-04 14:04:00
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-04 14:03:22
Remont nawierzchni ulicy Zacisznej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-04 10:02:51
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Tomasz Zadróżny 2017-08-04 10:01:50
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Tomasz Zadróżny 2017-08-04 09:58:12
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Tomasz Zadróżny 2017-08-04 09:57:50
IiR.7015.24.2017.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy piwnic Biblioteki Miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkej - drugie postępowaniej Rita Mazurczak 2017-08-04 09:46:59
IiR.7015.26.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-08-04 09:09:36
IiR.7015.26.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-08-04 09:09:02
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-08-03 08:53:13
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-08-03 08:53:00
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-08-03 08:52:52
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-08-03 08:52:46
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-08-03 08:52:04
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-08-03 08:51:57
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-08-03 08:51:49
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-08-03 08:51:39
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej oraz odcinków sieci i linii: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego wraz z niezbędną infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych 68/3 i 50/6 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-08-02 16:11:15
Zarządzenie nr 341/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.07.2017 r w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-08-01 15:30:27
Zarządzenie nr 341/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 27.07.2017 r w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-08-01 13:31:14
340 Andrzej Sawicki 2017-08-01 13:30:47
Zarządzenie nr 339/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2017-08-01 13:30:39
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 543/12 o pow. 1226 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Macieja Rataja Andrzej Sawicki 2017-08-01 13:23:27
PP3.42.2017 Remont dachu Przedszkole Nr 3 Andrzej Sawicki 2017-08-01 13:21:15
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-08-01 13:20:28
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Nowogardzie - II etap Andrzej Sawicki 2017-08-01 13:19:33
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie zatrudni nauczyciela stażystę / mianowanego w okresie od dnia 01.09.2017r-31.08.2018r. Andrzej Sawicki 2017-08-01 12:07:25
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 4 września 2017 do 22 grudnia 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-07-31 15:19:36