herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.7015.17.2018.PS Remont budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym w Długołęce Rita Mazurczak 2018-04-05 12:23:11
IiR.7015.15.2018.RM Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-04-05 10:31:02
Protokół Nr LIV/2018 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 lutego 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-04-04 15:06:35
Uchwała Nr LVI/380/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Nowogard oraz planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Andrzej Sawicki 2018-04-04 15:05:20
Uchwała Nr LVI/380/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Nowogard oraz planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Andrzej Sawicki 2018-04-04 15:04:52
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-04-04 14:28:02
GKMiOŚ.7031.9.2018.AA "Zabezpieczenie energetyczne imprezy Majówka 2018 Andrzej Sawicki 2018-04-04 12:10:19
GKMiOŚ.7031.4-1.2018.AA Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie 500 sztuk desek do ławek parkowych Andrzej Sawicki 2018-04-04 12:07:21
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Tomasz Zadróżny 2018-04-03 15:36:47
Zarządzenie nr 431/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 03.04.2018 w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalające cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas " Majówka 2018" Tomasz Zadróżny 2018-04-03 15:35:35
Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka zatrudni pracownika na stanowisko intendenta. Tomasz Zadróżny 2018-04-03 15:29:56
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo Rita Mazurczak 2018-04-03 11:04:54
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo Rita Mazurczak 2018-04-03 11:04:10
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-04-03 11:02:08
IiR.7015.10.2018.PS Przebudowa świetlicy w Wołowcu - wymiana pokrycia dachowego Rita Mazurczak 2018-04-03 10:39:26
GKMiOŚ.271.4.2018.AA Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego (etap - oświetlenie) Tomasz Zadróżny 2018-04-03 10:33:46
GKMiOŚ.271.4.2018.AA Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego (etap - oświetlenie) Tomasz Zadróżny 2018-04-03 10:33:33
GKMiOŚ.271.4.2018.AA Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego (etap - oświetlenie) Tomasz Zadróżny 2018-04-03 10:33:25
GKMiOŚ.271.4.2018.AA Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego (etap - oświetlenie) Tomasz Zadróżny 2018-04-03 10:32:11
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-04-03 10:08:54
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-04-03 10:03:30
IiR.7015.9.2018.PS Doposażenie placu zabaw i zmiana lokalizacji w Ostrzycy Rita Mazurczak 2018-04-03 08:19:44
IiR.7015.12.2018.RM Budowa placów zabaw w miejscowości Miętno i miejscowości Lestkowo - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-03-30 11:29:41
IiR.7015.11.2018.RM Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Rita Mazurczak 2018-03-30 11:22:46
UCHWAŁA NR NR LVI/381/18 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGARDZIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Nowogard na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Tomasz Zadróżny 2018-03-30 10:13:05
Uchwała Nr LVI/380/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Nowogard oraz planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Tomasz Zadróżny 2018-03-30 10:12:28
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 257 o pow. 0,1304 ha zabudowanej budynkiem, położonej w obrębie Wyszomierz nr 33 gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-30 08:23:16
PiZP.240.23.2018.AK Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Budynków Komunalnych Andrzej Sawicki 2018-03-30 08:21:21
Zarządzenie nr 430/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 26.03.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:34:30
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Biurze Rady Miejskiej wydziału Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:26:36
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. ochrony środowiska w wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:21:56
GKMiOŚ.271.7.2018.AL Opracowanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard -przejście dla pieszych przy "Czereśniowym Sadzie" Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:20:32
GKMiOŚ.271.6.2018.AL Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej nr 144 w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:19:06
GKMiOŚ.271.1.2.2018.AL Obsługa i konserwacja pojemników do gromadzenia psich nieczystości Andrzej Sawicki 2018-03-29 14:17:47
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rady wydziału kancelarii UM w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-03-28 15:11:08
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 3/2018 z dnia 19.03.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 115/14, 62, 55, 56/1, 56/3, 56/13 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-03-28 15:08:51
Ogłoszenie o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 1 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-03-28 15:07:18
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Diagnostycznym Tomasz Zadróżny 2018-03-28 12:37:04
Uchwała Nr LV/379/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice". Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:32:06
Uchwała Nr LV/379/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Goleniowskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4305Z w miejscowości Kulice". Andrzej Sawicki 2018-03-27 14:31:47