Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lembas Kazimierz - 2015 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 15:00:14
Korkosz Józef - 2015 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:59:57
Korkosz Józef - 2020 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:59:37
Kazuba Piotr - 2020 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:58:34
Kazuba Piotr - 2015 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:57:51
Kaźmierowska Lilla - 2020 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:57:31
Fusik Renata - 2015 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:56:20
Becela Leszek - 2015 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:56:08
Bielska Jolanta - 2015 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:56:00
Bielska Jolanta - 2020 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:55:41
Fusik Renata - 2020 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:54:35
Becela Leszek - 2020 r. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:53:29
Uchwała nr XLV/240/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:51:27
Uchwała nr XLV/239/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:51:09
Uchwała nr XLV/238/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:50:52
Uchwała nr XLV/237/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2) Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:50:41
Uchwała nr XLV/236/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:44:02
Uchwała nr XLV/235/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Różańcowej w Żabowie z przeznaczeniem na wykonanie remontu stropu kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława Kostki w Maszkowie. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:43:38
Uchwała nr XLV/234/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie przeznaczonej na wykonanie remontu i konserwacji ścian południowej i wschodniej kościoła filialnego p.w. Św. Barbary w Karsku. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:43:20
Uchwała nr XLV/233/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Nowogard na rok 2021. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:43:03
Uchwała nr XLIV/232/21 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:42:17
Zapytanie ofertowe na elektroniczne znakowanie psów z terenu gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-04-28 14:40:00
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 07:49:45
GKMiOŚ.271.1.2021.WSz Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-04-28 07:49:02
Obwieszczenie w sprawie wydania przez Burmistrza Nowogardu decyzji nr 5/2021 z dnia 22.04.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 572/12 i 591 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-04-27 14:46:05
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Nowogard za rok 2020 Tomasz Zadróżny 2021-04-27 12:05:31
Kieronik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-04-27 10:22:34
GKMiOŚ.271.2.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce Tomasz Zadróżny 2021-04-26 13:43:56
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 152, 57, 156 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz 293/1 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-04-26 12:03:58
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo ? pomiarowymi, na terenie działek o nr geodezyjnych: 202/6, 202/14, 202/13, 202/12 i 274 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2021-04-26 12:03:21
GKMiOŚ.271.2.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce Tomasz Zadróżny 2021-04-26 12:02:44
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Andrzej Sawicki 2021-04-23 15:29:29
Protokół z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 24 lutego 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-04-23 13:25:56
Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.03.2021 roku w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2021-04-23 12:22:14
Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 11 lutego 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-04-23 11:44:29
Protokół z XLI sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie w dniu 04 lutego 2021 roku Andrzej Sawicki 2021-04-23 11:43:20
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-04-22 17:08:36
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-04-22 17:08:33
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-04-22 17:08:07
Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych Pomnika Kombatantów RP na Placu Wolności w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-04-22 14:45:30