Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik do spraw związanych z naliczaniem podatków lokalnych Tomasz Zadróżny 2019-11-06 16:11:11
Zastępca Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Tomasz Zadróżny 2019-11-06 16:11:08
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2019-11-06 15:46:56
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2019-11-06 15:46:24
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2019-11-06 15:45:48
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - VI kadencja Tomasz Zadróżny 2019-11-06 15:38:05
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie - V kadencja Tomasz Zadróżny 2019-11-06 15:37:52
Porządek obrad sesji i posiedzeń komisji - VI kadencja Tomasz Zadróżny 2019-11-06 15:37:26
Porządek obrad - V kadencja 2006 - 2010 Tomasz Zadróżny 2019-11-06 15:37:21
Porządek obrad - V kadencja 2006 - 2010 Tomasz Zadróżny 2019-11-06 15:36:44
VI Kadencja od 2010r do 2014r Tomasz Zadróżny 2019-11-06 15:34:21
V Kadencja od 2006r do 2010r Tomasz Zadróżny 2019-11-06 15:34:15
INFORMACJA O ZGROMADZENIU - 2019-11-11 Andrzej Sawicki 2019-11-06 13:01:50
IiR.7015.64.2019.BR Wykonanie remontu zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy świetlicy wiejskiej w Ostrzycy w ramach zadania " Modernizacja świetlicy w Ostrzycy" Pamela Springer 2019-11-06 09:43:53
GKMiOŚ.7031.40.2019.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020 Andrzej Sawicki 2019-11-06 09:42:28
GKMiOŚ.7031.40.2019.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020 Andrzej Sawicki 2019-11-06 09:42:17
GKMiOŚ.7031.41.2019.AA Remont iluminacji świątecznej ratusza" termin 13.11.2019 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2019-11-06 07:52:27
GKMiOŚ.7031.41.2019.AA Remont iluminacji świątecznej ratusza" termin 13.11.2019 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2019-11-06 07:52:08
GKMiOŚ.7031.40.2019.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem" w sezonie zimowym 2019/2020 Tomasz Zadróżny 2019-11-05 15:57:46
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Kancelarii Andrzej Sawicki 2019-11-05 15:54:54
GKMiOŚ.7031.41.2019.AA Remont iluminacji świątecznej ratusza" termin 13.11.2019 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2019-11-05 15:54:52
GKMiOŚ.7031.41.2019.AA Remont iluminacji świątecznej ratusza" termin 13.11.2019 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2019-11-05 15:53:54
Protokół Nr XIV.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 7 sierpnia 2019 roku Tomasz Zadróżny 2019-11-05 15:52:25
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko: Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Nowogardzie Nazwa i adres jednostki: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nowogardzie ul. 3 Maja 6, 72-200 Nowogard Andrzej Sawicki 2019-11-05 15:51:36
IiR.271.7.2019 Przebudowa ulicy Topolowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Nowogardzie Pamela Springer 2019-11-05 13:46:02
Zaproszenie do złożenia oferty na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-11-05 12:57:07
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 32/2019 z dnia 01.10.2019r. dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej z przyłączem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 15, 179 i 49/7 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-11-05 12:56:18
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 82 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-11-05 12:55:05
Uchwała nr XVIII/127/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:19:10
Uchwała nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:19:00
Uchwała nr XVIII/125/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:18:42
Uchwała nr XVIII/124/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:18:25
Uchwała nr XVIII/123/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:18:13
Uchwała nr XVIII/122/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Petycji Skarg i Wniosków Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:17:21
Uchwała nr XVIII/121/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Petycji Skarg i Wniosków Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:16:08
Uchwała nr XVIII/120/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:15:54
Uchwała nr XVIII/119/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:15:41
Uchwała nr XVIII/118/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:15:27
Uchwała nr XVIII/117/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku uchwała intencyjna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goleniów jako właścicielowi budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:15:07
Uchwała nr XVIII/116/2019 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-11-05 11:14:46