Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
KUBICKI Jerzy - 2019r. Andrzej Sawicki 2020-06-16 09:05:49
KRATA Michał Ryszard - 2019r. Andrzej Sawicki 2020-06-16 09:04:05
KIELAN Dariusz - 2019r. Andrzej Sawicki 2020-06-16 09:02:13
KANIA Andrzej - 2019r. Andrzej Sawicki 2020-06-16 09:01:47
JANKOWSKI Jacek - 2019r. Andrzej Sawicki 2020-06-16 08:59:00
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 1/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r. znak: ABPP.6733.28.2017, dotyczącej inwestycji polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej z przyłączami i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przyłącza elektroenergetycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 80/102, 80/128, 724 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-06-16 08:58:13
CZERNIKIEWICZ Adam Roman - 2019r. Andrzej Sawicki 2020-06-16 08:57:58
CERANKA Zbigniew Krzysztof - 2019r. Andrzej Sawicki 2020-06-16 08:56:28
BOCIARSKI Michał Jan - 2019 r. Andrzej Sawicki 2020-06-16 08:55:31
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Zadróżny 2020-06-16 08:51:37
Zarządzenie nr 49/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-06-15 15:25:11
Informacja Dyrektora ZZ Gryfice Andrzej Sawicki 2020-06-15 15:24:32
GKMiOŚ.271.5.2020.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Andrzej Sawicki 2020-06-15 15:20:20
GKMiOŚ.271.5.2020.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Andrzej Sawicki 2020-06-15 15:18:52
Nabór na stanowisko kucharz w Przedszkolu Publicznym nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-06-15 15:08:31
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 12 czerwca 2020 r. Tomasz Zadróżny 2020-06-12 15:33:59
Obwieszczenie ABPP.6733.13.05.2020.PK1 Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 16/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci energetycznej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działek o nr geodezyjnych: 384/1 i 173/4 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-06-12 12:15:16
OBWIESZCZENIE GKMiOŚ.6220.1.2020.JW Tomasz Zadróżny 2020-06-12 11:09:44
IiR.7015.9.2020 Budowa placu zabaw w miejscowości Świerczewo, Grabin i miejscowości Bieńczyce Pamela Springer 2020-06-10 13:07:17
Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Niezapominajka w Nowogardzie, ul. Żeromskiego 14 zaprasza do składania ofert na stanowisko woźnej oddziałowej. Praca na zastępstwo. Andrzej Sawicki 2020-06-10 12:59:36
Dyrektor przedszkola zaprasza do składania ofert na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego Andrzej Sawicki 2020-06-10 12:59:14
Zarządzenie nr 50/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 5 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Gminnego Biura Spisowego. Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:54:46
Zarządzenie nr 49/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:54:29
Zarządzenie nr 48/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:54:24
Zarządzenie nr 46/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:54:00
Protokół Nr XXV/2020 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 lutego 2020 roku Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:52:03
Protokół Nr XXIV/2020 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 17 lutego 2020 roku Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:51:44
Protokół Nr XXIII.N/2020 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 05 lutego 2020 roku Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:51:23
Protokół Nr XXII.N/2020 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2020 roku Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:50:56
Protokół Nr XXI.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 grudnia 2019 roku Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:50:32
Protokół Nr XX/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 grudnia 2019 roku i 2 stycznia 2020 roku Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:49:46
Protokół Nr XIX/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 listopada 2019 roku Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:49:15
Protokół Nr XVIII/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 30 października 2019 roku Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:48:17
Protokół Nr XVII.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2019 roku Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:46:37
Protokół Nr XVII.N/2019 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 września 2019 roku Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:45:48
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R. Tomasz Zadróżny 2020-06-10 12:44:49
UCHWAŁA NR 162/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Zadróżny 2020-06-10 08:50:36
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Zadróżny 2020-06-10 08:06:01
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 9 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Zadróżny 2020-06-09 15:24:40
PiZP.240.131.2020 AK Obsługa ratownicza plaży miejskiej zlokalizowanej w Nowogardzie przy ul.Promenada 2 w sezonie letnim 2020" Tomasz Zadróżny 2020-06-09 15:10:37