herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykaz nr 6 nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego - działka 563,2 ob.5 z dnia 28.04.2017 Andrzej Sawicki 2017-05-02 07:53:37
Oferta pracy w SP-2 - pracownik obsługi Andrzej Sawicki 2017-04-28 15:22:43
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wodociągu relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:51:20
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:51:04
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:50:28
Zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę wodociągu relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:31:14
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:30:02
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:29:09
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:29:01
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:28:29
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:28:20
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:28:13
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-28 14:27:57
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIV sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, plac Wolności 1 Tomasz Zadróżny 2017-04-28 14:20:36
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-04-28 10:48:36
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIV sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 26 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, plac Wolności 1 Tomasz Zadróżny 2017-04-27 15:16:40
Protokół Nr XLII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-04-27 15:14:10
Protokół Nr XLI/N/2017 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 marca 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-04-27 15:13:23
Protokół Nr XL/N/2017 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 8 i 10 marca 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-04-27 15:12:49
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniem pod nazwą "Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard - SEPARATOR S23" Andrzej Sawicki 2017-04-27 12:43:15
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku Andrzej Sawicki 2017-04-27 11:13:14
Oferta pracy dla pracownika obsługi Andrzej Sawicki 2017-04-27 10:19:53
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Miętno w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-27 10:18:29
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Miętno w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-27 10:18:17
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn Andrzej Sawicki 2017-04-27 10:17:22
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn Andrzej Sawicki 2017-04-27 10:17:10
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie placu rekreacyjnego, w tym: ciągów komunikacyjnych, wykonaniu oraz posadowieniu obiektów rekreacyjno - sportowych wraz z obiektami małej architektury (placu gier oraz zabaw, siłowni zewnętrznej, itp.), oświetlenia terenu, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki o nr geodezyjnym 144/27 w obrębie Mosty, gm. Goleniów. Andrzej Sawicki 2017-04-26 16:26:10
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Miętno w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-26 16:25:21
Opracowanie zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-26 16:24:46
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w wydziale GKMiOŚ. Tomasz Zadróżny 2017-04-26 13:01:43
Remont posadzki w budynku OSP w Orzechowie Rita Mazurczak 2017-04-25 15:17:56
Stawki dotacji - 04.2017 r. Tomasz Zadróżny 2017-04-25 15:01:11
Stawki dotacji - 04.2017 r. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2017-04-25 14:58:46
Stawki dotacji - 04.2017 r. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2017-04-25 14:56:27
Stawki dotacji - 01.2017 r. Tomasz Zadróżny 2017-04-25 14:56:18
Stawki dotacji - 02.2017 r. Tomasz Zadróżny 2017-04-25 14:56:08
Stawki dotacji - 04.2017 r. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2017-04-25 14:55:18
Stawki dotacji - 01.2017 r. Tomasz Zadróżny 2017-04-25 14:53:50
Stawki dotacji - 01.2017 r. Tomasz Zadróżny 2017-04-25 14:53:35
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie zatrudni pracownika obsługi na stanowisku sprzątaczka w wymiarze 1/2 etatu Tomasz Zadróżny 2017-04-25 11:00:25