herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XXXVIII/245/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dna 20 lutego 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-03-31 15:05:06
UCHWAŁA NR XXXVIII/247/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dna 20 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2017-2023 Tomasz Zadróżny 2017-03-31 15:03:15
WOŚ.III.7440.2.2017.PW Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego - Zawiadomienie o wszczęściu postępowania Tomasz Zadróżny 2017-03-31 14:59:09
Ogłoszenie o unieważnieniu otwartego konkursu ofert Tomasz Zadróżny 2017-03-31 14:57:57
Protokół Nr XXXVIII/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 20 lutego 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-03-31 14:55:17
wykaz nr 4 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działki o numerach ewidencyjnych: 565/3 o pow. 813 m2, 565/4 o pow. 797 m2, 565/5 o pow. 1337 m2, położone w obrębie nr 2 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-03-31 14:53:40
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV oraz stacji transformatorowej, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na terenie działek o nr geodezyjnych: 216/38, 216/39, 216/42 w obrębie Łozienica, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-03-31 14:52:22
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce Rita Mazurczak 2017-03-31 10:41:46
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce Rita Mazurczak 2017-03-30 13:14:10
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Jarchlinie - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-03-30 12:46:48
Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań : Działalność w zakresie organizacji wsparcia dla emerytów i rencistów na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard, Działalność w zakresie rozwoju wsi oraz organizacji i upowszechniania dóbr kultury w społeczności wiejskiej na terenie Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-03-28 15:28:25
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w wydziale Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2017-03-28 15:26:57
Dostawa frezu asfaltowego oraz kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm Andrzej Sawicki 2017-03-28 15:20:09
Przebudowa oświetlenia przy ul. Osiedlowej 1,2,3 - projekt i wykonawstwo Andrzej Sawicki 2017-03-28 13:24:53
Obwieszczenie o postanowieniu sprostowania omyłki Andrzej Sawicki 2017-03-28 13:22:22
Dostawa frezu asfaltowego i kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard-II postępowanie Tomasz Zadróżny 2017-03-28 07:43:17
młodszy referent w wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. Tomasz Zadróżny 2017-03-24 15:26:09
Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-03-24 15:25:05
Zaproszenie do złożenia oferty remont lokalu mieszkalnego Andrzej Sawicki 2017-03-24 11:04:13
Prace utrzymaniowe i porządkowe na cmentarzach wiejskich w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-03-24 11:02:16
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-03-24 07:57:14
Obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Andrzej Sawicki 2017-03-23 15:12:24
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLII sesję Rady Miejskiej w  Nowogardzie. Początek obrad: 29 marca 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-03-23 15:10:43
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLII sesję Rady Miejskiej w  Nowogardzie. Początek obrad: 29 marca 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-03-23 15:10:25
Oferta pracy na stanowisko pracownik obsługi - sprzątaczka w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2017-03-22 15:16:47
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Sawicki 2017-03-22 15:15:26
Informacja o wynikach naboru - młodszy referent w wydziale IiR Andrzej Sawicki 2017-03-22 15:02:40
Usunięcie kolizji na ulicy M.Rataja w Nowogardzie polegającej na przeniesieniu dwóch lamp oświetlenia ulicznego Andrzej Sawicki 2017-03-22 11:07:47
Informacja o wyborze oferty na wycinkę drzew w SP w Długołęce Andrzej Sawicki 2017-03-22 10:41:34
SPB.271.4.2017 Zapytanie ofertowe - Szkoła Podstawowa w Błotnie Andrzej Sawicki 2017-03-22 08:59:54
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 166 o pow. 739 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.Cmentarnej 11a Andrzej Sawicki 2017-03-22 08:38:43
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki niezabudowanej o numerze ewidencyjnym 165 o pow. 799 m2, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.Cmentarnej 11b Andrzej Sawicki 2017-03-22 07:46:31
Prace utrzymaniowe i porządkowe na cmentarzach wiejskich w gminie Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-03-22 07:40:23
Zarządzenie nr 296/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:24:54
Zarządzenie nr 295/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w gminie Nowogard o wartości powyżej 30.00 euro Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:24:27
Zarządzenie nr 294/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 marca 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie samochodu osobowego Opel Astra Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:24:10
Zarządzenie nr 293/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:23:00
Zarządzenie nr 292/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:22:45
Zarządzenie nr 291/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 marca 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:22:20
Zarządzenie 287/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2017-03-21 15:18:50