herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na Remont dachu na budynku Przedszkola nr 4 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-09-25 12:27:04
IiR.7015.60.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Osowo Rita Mazurczak 2018-09-24 15:36:44
IiR.7015.59.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzesze Rita Mazurczak 2018-09-24 15:35:05
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2018-09-24 14:28:51
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa Tomasz Zadróżny 2018-09-24 14:27:23
IiR.7015.58.2018.PS Remont komina w budynku świetlicy wiejskiej w Żabówku (II postępowanie) Rita Mazurczak 2018-09-24 11:53:14
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż monitorów interaktywnych. Tomasz Zadróżny 2018-09-21 14:30:51
IiR.271.11.2018.PS Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-09-21 10:12:10
IiR.271.11.2018.PS Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Rita Mazurczak 2018-09-21 10:11:31
Dowóz dzieci z różnymi formami niepełnosprawności do ośrodka w Radowie Wielkim, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:25:53
Dowóz dzieci z różnymi formami niepełnosprawności do ośrodka w Radowie Wielkim, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:25:50
Dowóz dzieci z różnymi formami niepełnosprawności do ośrodka w Radowie Wielkim, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:25:44
Dowóz dzieci z różnymi formami niepełnosprawności do ośrodka w Radowie Wielkim, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:25:39
Dowóz dzieci z różnymi formami niepełnosprawności do ośrodka w Radowie Wielkim, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:25:33
Dowóz dzieci z różnymi formami niepełnosprawności do ośrodka w Radowie Wielkim, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:25:27
Dowóz dzieci z różnymi formami niepełnosprawności do ośrodka w Radowie Wielkim, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:25:22
Dowóz dzieci z różnymi formami niepełnosprawności do ośrodka w Radowie Wielkim, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:25:16
Dowóz dzieci z różnymi formami niepełnosprawności do ośrodka w Radowie Wielkim, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Siedlicach oraz do placówek oświatowych na terenie gminy Goleniów Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:25:10
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:19:40
Zarządzenie nr 498/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:15:51
Zarządzenie nr 498/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:15:28
498 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:15:21
498 - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:15:18
Zarządzenie nr 497/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.09.2018 roku w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:15:15
Zarządzenie nr 496/2018 Burmistrz Nowogardu z dnia 20.09.2018 roku w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-09-20 15:15:09
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2018-09-19 15:59:20
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2018-09-19 15:57:18
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap IV Tomasz Zadróżny 2018-09-19 11:58:54
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap IV Tomasz Zadróżny 2018-09-19 11:56:57
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap IV Tomasz Zadróżny 2018-09-19 11:56:30
Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej - etap IV Tomasz Zadróżny 2018-09-19 11:56:08
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zielonej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu POLBURK na odcinku stanowiącym dojazd do przedszkola zgodnie z załacznikiem graficznym Tomasz Zadróżny 2018-09-18 15:18:42
Proj. chodnika do Karska_II postępowanie Tomasz Zadróżny 2018-09-18 15:17:41
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia PE100 dn63 SDR11 w ulicach Henryka Sienkiewicza i Młynarskiej w Nowogardzie, w działkach o nr geodezyjnych 350 i 351 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-09-18 15:16:54
IiR.7015.57.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:"Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie" Rita Mazurczak 2018-09-18 15:07:21
IiR.7015.52.2018.PS - remont komina w budynku świetlicy wiejskiej w Żabówku Rita Mazurczak 2018-09-18 13:17:27
IiR.271.12.2018. RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-09-18 11:47:27
IiR.271.12.2018. RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-09-18 11:47:19
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla Szkoły Podstawowej w Błotnie Tomasz Zadróżny 2018-09-17 14:39:51
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie zatrudni pracownika obsługi na stanowisku KONSERWATOR ? PALACZ w pełnym wymiarze czasu pracy. Tomasz Zadróżny 2018-09-17 14:38:42