Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMiOŚ. 271.12.2020.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych Andrzej Sawicki 2020-11-30 15:18:58
GKMiOŚ. 271.12.2020.AW Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych Andrzej Sawicki 2020-11-30 15:16:39
IiR.271.1.2020 - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-11-30 14:00:54
IiR.271.1.2020 - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-11-30 14:00:48
GKMiOŚ.271.6.3.2020.AW Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie Tomasz Zadróżny 2020-11-30 13:57:25
GKMiOŚ.271.6.3.2020.AW Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie Tomasz Zadróżny 2020-11-30 13:57:07
GKMiOŚ.271.6.3.2020.AW Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Słajsinie Tomasz Zadróżny 2020-11-30 13:56:54
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków linii elektroenergetycznych SN 15 kV napowietrznej oraz kablowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz rozbiórce odcinka linii napowietrznej SN 15 kV na terenie działki o nr geodezyjnym 182 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-11-30 12:10:29
Obwieszczenie dot.wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków doziemnych linii elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz budowie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami SN 15 kV i nn 0,4 kV, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 274, 202/12, 202/13, 202/20, 202/36, 202/38, 202/6, 203/9, 205/1 w obrębie Kulice, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-11-30 12:09:55
Zawiadomienie Burmistrza Nowogardu o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczna, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 61; 88; 85 w obrębie geodezyjnym Karsk, Gmina Nowogard?. Tomasz Zadróżny 2020-11-30 12:09:11
GNGR.271.10.2020/IK Zakup traktorka do koszenia trawy na potrzeby sołectwa Czermnica Tomasz Zadróżny 2020-11-27 15:08:11
GNGR.271.11.2020/IK Usługa wykonania utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w Orzechowie - położenie polbruku Tomasz Zadróżny 2020-11-27 15:01:45
IILO.27.8.2020.MM Zapytanie ofertowe na sprzedaż projektorów dla II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2020-11-27 15:00:10
Obwieszczenie Burmistrza Nowogardu o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa fermy drobiu w Maszkowie, działka nr 31, obręb Maszkowo, gmina Nowogard". Tomasz Zadróżny 2020-11-27 08:17:46
Wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej Skarbu Państwa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, położonej na dz nr 97/8 w miejscowości Świerczewo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-11-26 15:54:49
Wykonanie projektu na przebudowę drogi wewnętrznej Skarbu Państwa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, położonej na dz nr 97/8 w miejscowości Świerczewo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2020-11-26 15:54:35
IiR.271.1.2020 - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-11-25 15:55:32
IiR.271.1.2020 - Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy ul. Leśnej na os. Gen. Bema w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-11-25 15:55:05
GNGR.271.03.2020/IK Zakup wraz z montażem ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Błotno Tomasz Zadróżny 2020-11-25 15:39:55
PiZP.240.336.2020 AK "Wymiana stolarki okiennej w dwóch lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie" Tomasz Zadróżny 2020-11-25 15:35:08
GKMiOŚ.271.2.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Tomasz Zadróżny 2020-11-25 13:31:46
GKMiOŚ.271.2.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Tomasz Zadróżny 2020-11-25 13:30:09
GKMiOŚ.271.2.2020.AA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Tomasz Zadróżny 2020-11-25 13:29:16
Obwieszczenie burmistrza Nowogardu o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 19 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 19 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego na działce ewidencyjnej nr 211/4, 522 obręb Długołęka, gm. Nowogard?. Tomasz Zadróżny 2020-11-25 13:16:20
GKMiOŚ.272.1.2020.AB "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Nowogard w 2020 roku. Termin 23.09.2020 godz 12:00 Andrzej Sawicki 2020-11-25 08:44:04
GKMiOŚ.271.2.6.2020.AW Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Andrzej Sawicki 2020-11-24 15:31:18
Wykonanie balustrady ochronnej zewnętrznej wraz z montażem na skarpie między ulicami: 3Maja i Osiedlowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-11-24 15:27:31
GKMiOŚ.271.12.2020.WSz - Wykonanie projektu na remont odcinka drogi wewnętrznej gminy w miejscowości Sąpolnica gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-11-24 12:19:56
OPS 331/6/2020 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - termin do 4.12.2020 Tomasz Zadróżny 2020-11-24 09:03:04
Zarządzenie Nr 131/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-11-24 09:00:44
Zarządzenie Nr 130/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 13 listopad 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2020-11-24 09:00:25
GNGR.271.07.2020/IK - Zakup altany ogrodowej na boisko w Sołectwie Grabin Tomasz Zadróżny 2020-11-23 15:14:58
GNGR.271.04.2020/IK Zakup ławki, donic i koszy betonowych dla Sołectwa Ostrzyca Tomasz Zadróżny 2020-11-23 15:06:22
GNGR.271.09.2020/IK Zakup materiałów na remont - sala wiejska w Dąbrowie Nowogardzkiej Tomasz Zadróżny 2020-11-23 14:55:34
GNGR.271.05.2020/IK Wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Glicko Tomasz Zadróżny 2020-11-23 14:51:39
GNGR.271.03.2020/IK Zakup wraz z montażem ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Błotno Tomasz Zadróżny 2020-11-23 14:25:45
Wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Glicko - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2020-11-23 14:25:27
GNGR.271.05.2020/IK Wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Glicko Tomasz Zadróżny 2020-11-23 14:11:21
Wykonanie projektu siłowni na świeżym powietrzu w miejscowości Glicko - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2020-11-23 13:20:34
IiR.271.2.2020_Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap V - ,,Etap Leśny" Tomasz Zadróżny 2020-11-23 10:37:44