Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
508130-N-2019 DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO Andrzej Sawicki 2019-04-04 13:06:12
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/3, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego Tomasz Zadróżny 2019-04-03 20:59:35
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/4, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego Tomasz Zadróżny 2019-04-03 20:59:07
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/5, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego. Tomasz Zadróżny 2019-04-03 20:58:27
Sprzedaż działki niezabudowanej nr 160/20, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tomasz Zadróżny 2019-04-03 20:57:33
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/5, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego. Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:43:21
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/4, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:35:36
Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego działek niezabudowanych 565/3, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Gen.Władysława Sikorskiego Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:26:00
Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:23:45
OFERTA PRACY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA PAWŁA II W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:17:16
Dotyczy: usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-04-03 15:02:32
Zapytanie ofertowe - koordynator projektu Andrzej Sawicki 2019-04-03 14:54:03
Uchwała Nr V/39/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-04-03 11:19:47
IiR.7015.27.2019.MK Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę drogi polegającej na rozbudowie oświetlenia drogowego solarnego w miejscowości Szczytniki II postepowanie Pamela Springer 2019-04-03 09:17:43
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Pracownika Biura Rady w wydziale Kancelarii Tomasz Zadróżny 2019-04-02 20:01:02
GKMiOŚ.271.1.2019.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 15:16:59
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 8/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wraz z infrastrukturą drogową na terenie działek o nr geodezyjnych: 88, 87, 82, 81, 2, 74 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 15:15:03
Zarządzenie nr 29/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2019-04-02 15:14:01
Zarządzenie nr 28/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian budzetu gminy Nowogard na rok 2019 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2019-04-02 15:13:07
Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-04-02 15:11:59
Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-04-02 15:11:28
Zarządzenie nr 26/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-04-02 15:10:53
Obwieszczenie RDOŚ Szczecin WONS-OŚ.420.19.2019.MB.2 Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:39:38
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolumbarium w postaci ściany urnowej na terenie cmentarza komunalnego w Nowogardzie, na działce o nr geodezyjnym 178 w obrębie 5 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:38:34
Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogard na rok 2019. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:37:38
Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:36:54
Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:36:44
Uchwała Nr V/55/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowogard na rok 2019. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:34:13
Uchwała Nr V/54/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Nowogardzie na I półrocze 2019 roku. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:33:58
Uchwała Nr V/53/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy miastami Nowogard i Bałtijsk Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:33:30
Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:33:19
Uchwała Nr V/52/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru członków stałych Komisji Rady Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:33:07
Uchwała Nr V/51/19 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Nowogard stanowiących pomoc de minimis. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:32:56
Uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:32:51
Uchwała Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:32:47
Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:32:42
Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżece gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:32:37
Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2019 Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:32:32
Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:32:20
Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Nowogard na lata 2019-2023. Tomasz Zadróżny 2019-04-02 14:32:03