herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr geodezyjnym 22/2 w obrębie Osowo, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-01-31 12:15:34
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-01-31 12:10:51
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko w pozyskiwaniu środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów miękkich. Tomasz Zadróżny 2019-01-31 12:10:14
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2019-01-31 12:09:19
Konkurs - zajęcia dla dzieci i młodzieży Tomasz Zadróżny 2019-01-31 12:08:17
Konkurs - rozwój wsi Tomasz Zadróżny 2019-01-31 12:07:21
Konkurs - ochrona zdrowia Tomasz Zadróżny 2019-01-31 12:06:42
Konkurs - opieka społeczna Tomasz Zadróżny 2019-01-31 12:06:04
Konkurs - ochrona środowiska Tomasz Zadróżny 2019-01-31 12:05:22
Konkurs - wsparcie emerytów i rencistów Tomasz Zadróżny 2019-01-31 12:04:42
Konkurs - wsparcie emerytów i rencistów Tomasz Zadróżny 2019-01-31 12:03:32
Konkurs - wspieranie inicjatyw społecznych Tomasz Zadróżny 2019-01-30 15:43:15
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2019-01-30 15:08:34
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko: Kierownika wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2019-01-30 14:52:49
Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2019-01-30 09:47:00
Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2019-01-30 09:46:51
Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2019-01-30 09:46:17
Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2019-01-30 09:46:09
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2019-01-30 09:46:01
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2019-01-30 09:45:52
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2019-01-30 09:45:44
508130-N-2019 DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO Tomasz Zadróżny 2019-01-29 15:48:41
508315-N-2019 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD W OKRESIE 01.03.2019 R. DO 28.02.2020 r. Tomasz Zadróżny 2019-01-29 15:47:54
508315-N-2019 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD W OKRESIE 01.03.2019 R. DO 28.02.2020 r. Tomasz Zadróżny 2019-01-29 15:47:41
508315-N-2019 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD W OKRESIE 01.03.2019 R. DO 28.02.2020 r. Tomasz Zadróżny 2019-01-29 15:47:35
508315-N-2019 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD W OKRESIE 01.03.2019 R. DO 28.02.2020 r. Tomasz Zadróżny 2019-01-29 15:47:29
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcie polegającego na montażu czterech zbiorników na gaz płynny oraz na zmianie sposobu ogrzewania kurnikóww ze zmianą rodzaju stosowanego paliwa na terenie Fermy Drobiu S.C. Adrian, Elżbieta, Monika Marach w miejscowości Wołowiec 2B, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-01-29 15:45:50
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji orzekającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw na działce nr 71 obręb 5 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-01-29 15:44:56
GKMiOŚ.7031.1.2019.AA Montaż koszy ulicznych, ławek parkowych oraz stojaków na rowery na terenie gminy Nowogard termin składania ofert do 19.02.2019 godz 12:00 Tomasz Zadróżny 2019-01-29 14:02:40
508130-N-2019 DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO Tomasz Zadróżny 2019-01-29 13:58:33
508130-N-2019 DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO Tomasz Zadróżny 2019-01-29 13:58:28
508130-N-2019 DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO Tomasz Zadróżny 2019-01-29 13:58:22
508130-N-2019 DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO Tomasz Zadróżny 2019-01-29 13:58:17
508130-N-2019 DOSTAWA (sprzedaż) PALIWA GAZOWEGO Tomasz Zadróżny 2019-01-29 13:58:00
WRLFKiS.271.1.2019 udzielenie zamówienia na: skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe oraz innych materiałów poligraficznych. Tomasz Zadróżny 2019-01-29 13:50:22
WRLFKiS.271.1.2019 udzielenie zamówienia na: skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe oraz innych materiałów poligraficznych. Tomasz Zadróżny 2019-01-29 13:36:31
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zatrudni nauczyciela stażystę lub mianowanego z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej. Tomasz Zadróżny 2019-01-29 13:32:32
GKRPA.814.1.2019.EC Sporządzanie opinii psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Tomasz Zadróżny 2019-01-29 13:24:53
OFERTA PRACY DLA PRACOWNIKA OBSŁUGI SZKOŁY SP 2 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2019-01-28 16:08:49
GKRPA.814.2.2019.EC Prowadzenie psychoterapii w zakresie przemocy w rodzinie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2019-01-28 16:07:32