Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 666/3 o pow. 69 m2 zabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-06-13 12:22:04
Zarządzenie nr 84/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.06.2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:28:34
Zarządzenie nr 83/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowogardzie, ul.Kościuszki 3 72-200 Nowogard Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:28:06
Zarządzenie nr 82/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.Jana Pawła II w Nowogardzie, ul.Gen.J.Bema 72-200 Nowogard Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:27:40
Zarządzenie nr 81/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie, ul.Żeromskiego 5 72-200 Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:26:32
Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:25:31
79 Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:24:10
78 Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:24:05
77 Andrzej Sawicki 2019-06-13 11:24:00
IiR.7015.42.2019.MK Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Pamela Springer 2019-06-13 09:03:21
Informacja Burmistrza Nowogardu o przystąpieniu do wyborów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023 Tomasz Zadróżny 2019-06-13 08:31:00
IiR.7015.35.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica (II postępowanie) Pamela Springer 2019-06-13 08:27:03
IiR.7015.35.2019.PG Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia solarnego przy placu rekreacyjnym w miejscowości Sąpolnica (II postępowanie) Pamela Springer 2019-06-13 08:21:41
IiR.271.4.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Pamela Springer 2019-06-12 14:25:09
IiR.271.4.2019.MK Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu Pamela Springer 2019-06-12 14:24:53
Biuro Rady (BR) przy Kancelarii Tomasz Zadróżny 2019-06-12 12:57:16
Biuro Obsługi Interesanta (BOI) przy Kancelarii Tomasz Zadróżny 2019-06-12 12:56:53
Wydział Inwestycji i Remontów (IiR) Tomasz Zadróżny 2019-06-12 12:56:31
IiR.7015.38.2019.PS Opracowanie koncepcji projektowej przebudowy Nowogardzkiego Domu Kultury Pamela Springer 2019-06-12 12:54:30
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabowie zatrudni: Andrzej Sawicki 2019-06-12 11:33:24
Dane teleadresowe Andrzej Sawicki 2019-06-12 08:15:03
Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu w dniu 11 czerwca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 141, 142, 143, 144, obręb ewidencyjny Glicko, gmina Nowogard, województwo zachodniopomorskie?. Tomasz Zadróżny 2019-06-11 15:35:40
PiZP.240.23.2019 AK Wymiana nawierzchni jezdnej czterech urządzeń SKATEPARKU w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-06-11 15:06:26
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-06-11 15:04:26
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik w wydziale Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu Tomasz Zadróżny 2019-06-11 12:05:05
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na samodzielne stanowisko: Pracownik do spraw związanych z naliczaniem podatków lokalnych Tomasz Zadróżny 2019-06-11 12:03:57
ZBK zmiana godzin urzędowania Andrzej Sawicki 2019-06-11 11:53:51
SPO.271.3.2019 Zapytanie ofertowe - zakup, dostawa i montaż wykładziny podłogowej w SP Orzechowo Tomasz Zadróżny 2019-06-11 09:49:27
WIERNY Jacek - 2018r. Tomasz Zadróżny 2019-06-11 07:42:04
IiR.271.3.2019.PS Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszomierz Pamela Springer 2019-06-10 15:09:46
IiR.7015.40.2019.PS - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Konarzewo Pamela Springer 2019-06-10 14:57:36
IiR7015.41.2019.PG " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie" Pamela Springer 2019-06-10 14:30:22
IiR7015.41.2019.PG " Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Biblioteki Miejskiej w Nowogardzie" Pamela Springer 2019-06-10 14:29:58
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z wykonaniem odwodnienia i instalacji oświetlenia na stadionie miejskim w Nowogardzie, na terenie działki o nr geodezyjnym 838/2 w obrębie Nowogard 2, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-06-10 11:25:29
ZSO.27.33.2019.LB Zapytanie ofertowe na remont kominów wentylacyjnych budynku ZSO Tomasz Zadróżny 2019-06-10 11:24:54
ABPP.271.1/3.2019 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu 6 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-06-10 11:22:30
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 666/3 o pow. 69 m2 zabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-06-10 11:21:36
GKMiOŚ.271.3.2019.WSz - Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi ?Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie? Tomasz Zadróżny 2019-06-07 14:33:11
GKMiOŚ.271.3.2019.WSz - Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi ?Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie? Tomasz Zadróżny 2019-06-07 14:28:34
GKMiOŚ.271.3.2019.WSz - Przebudowa drogi dojazdowej do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi ?Zielone Przedszkole przy ul. Zielona 11 w Nowogardzie? Tomasz Zadróżny 2019-06-07 14:27:43