herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Komunikat Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-04-19 15:25:55
Komunikat Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-04-19 15:25:45
Zarządzenie nr 438/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pomnika " Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej" znajdującego się przy Placu Wolności w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-04-19 15:24:40
Zarządzenie nr 438/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pomnika " Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej" znajdującego się przy Placu Wolności w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-04-19 15:24:37
Konkurs na stanowisko inspektora ds zamówień publicznych w Zarządzie Budynków Komunalnych w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-04-19 15:05:18
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 73, położonej w obrębie nr 6 Nowogard przy ul. Jana Pawła II. Andrzej Sawicki 2018-04-19 14:57:11
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 72, położonej w obrębie nr 6 Nowogard przy ul. Jana Pawła II. Andrzej Sawicki 2018-04-19 14:53:06
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 72, położonej w obrębie nr 6 Nowogard przy ul. Jana Pawła II. Andrzej Sawicki 2018-04-19 14:52:22
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki w udziale 1/36 z przeznaczeniem pod budowę garażu nr 71, położonej w obrębie nr 6 Nowogard przy ul. Jana Pawła II. Andrzej Sawicki 2018-04-19 14:38:52
Zarządzenie nr 438/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pomnika " Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej" znajdującego się przy Placu Wolności w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-04-19 14:29:33
Komunikat Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-04-19 12:26:30
RLFKiS.271.50.2018.SP Organizacja zawodów sportowo-widowiskowych Andrzej Sawicki 2018-04-18 16:09:37
RLFKiS.271.57.2018.SP Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2018-04-18 16:09:03
Komunikat Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2018 roku Tomasz Zadróżny 2018-04-18 15:58:16
W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pozostawienia Pomnika "Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej" znajdującego się przy Placu Wolności w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-04-18 15:57:15
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pozostawienia Pomnika "Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej" znajdującego się przy Placu Wolności w Nowogardzie - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-04-18 15:57:09
W sprawie budowy albo rezygnacji z budowy kanalizacji sanitarnej w Karsku, aby za te pieniądze mógł być wybudowany wodociąg między innymi do Ptaszkowa. Tomasz Zadróżny 2018-04-18 15:56:55
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pozostawienia Pomnika "Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej" znajdującego się przy Placu Wolności w Nowogardzie - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2018-04-18 15:56:40
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie zatrudni nauczyciela oddziału zerowego stażystę /mianowanego  w okresie od dnia 07.05.2018r. na czas nieobecności w/w nauczyciela . Andrzej Sawicki 2018-04-18 15:50:38
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LVII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 17 kwietnia 2018 roku. Początek obrad: 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2018-04-18 14:52:08
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LVII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 17 kwietnia 2018 roku. Początek obrad: 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2018-04-18 14:51:49
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LVII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 17 kwietnia 2018 roku. Początek obrad: 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2018-04-18 14:51:47
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LVII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 17 kwietnia 2018 roku. Początek obrad: 23 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2018-04-18 14:51:39
Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wyszomierz nr 33 gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2018-04-18 14:34:59
Zarządzenie nr 438/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących pomnika " Kombatantom Rzeczypospolitej Polskiej" znajdującego się przy Placu Wolności w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-04-18 14:21:05
Zarządzenie nr 437/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-04-18 14:20:39
Zarządzenie nr 436 /2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 12.04.2018 r w sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert w trybie zapytania ofertowego na " Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Nowogard w 2018 roku" Andrzej Sawicki 2018-04-18 14:19:49
Zarządzenie nr 435/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-04-18 14:19:22
Zarządzenie nr 432/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-04-18 13:38:49
Zarządzenie nr 432/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-04-18 13:38:40
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Dziale Diagnostycznym Andrzej Sawicki 2018-04-17 15:31:53
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Topolowej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 34, 732/3, 162, 164, 202 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2018-04-17 15:30:47
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-04-16 13:04:50
IiR.271.1.2018 Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie Rita Mazurczak 2018-04-16 13:04:44
Profilaktyka próchnicy zębów Andrzej Sawicki 2018-04-16 12:25:45
Profilaktyczne lakowanie zębów Andrzej Sawicki 2018-04-16 12:24:47
GKMiOŚ.271.3-2.2018.AA UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Sawicki 2018-04-16 12:22:58
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego 0,4 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 34, 732/3, 162, 164 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-04-13 14:47:49
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2018-04-13 12:53:59
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Tomasz Zadróżny 2018-04-13 12:51:09