herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr 13/2017 z dnia 18 lipca 2017r., którą odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego z elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie 8, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-07-18 15:09:30
Wykaz nr 11 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 327/11 o pow. 479 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 3 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-07-18 15:08:27
Wykaz nr 10 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - przedmiotem sprzedaży jest niewyodrębniony lokal użytkowy nr 3 w budynku mieszkalnym 19c wraz z udziałem 20/100 części wspólnych budynku mieszkalnego, budynkach gospodarczych i działce nr 233/3, położony w obrębie Wierzbięcin gm.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-07-18 15:07:46
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE Tomasz Zadróżny 2017-07-18 15:06:56
PiZP 240.56.2017.GG Zapytanie ofertowe na wykonanie podłogi Tomasz Zadróżny 2017-07-18 07:47:11
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Tomasz Zadróżny 2017-07-18 07:45:58
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Tomasz Zadróżny 2017-07-18 07:45:23
PiZP 240.55.2017.GG Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej Tomasz Zadróżny 2017-07-18 07:43:33
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2017-07-17 09:07:37
ZARZĄDZANIE I UTRZYMANIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2017-07-17 09:06:23
Wykaz nr 10 nieruchomości gminnej przeznaczonej do najmu w drodze przetargu nieograniczonego z dnia 14.07.2017r . Andrzej Sawicki 2017-07-14 16:36:09
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-14 16:35:25
WRLFKiS.271.8.2017.SP wykonanie medali na potrzeby organizacji IV Maratonu MTB Andrzej Sawicki 2017-07-14 16:34:32
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-13 14:53:39
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-13 14:53:23
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-13 14:53:13
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-13 14:52:59
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-13 14:52:52
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-13 14:51:54
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-13 14:51:48
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-13 14:51:37
ogłoszenie o drugim ustnym przetargu ograniczonym na dzierżawę nieruchomości o nr 5632 obręb 5 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-07-13 14:50:32
PiZP.240.58.2017.KB Dotyczy: udzielenia zamówienia na: Zakup wraz z dostawą kosiarki bijakowej tylno - bocznej Andrzej Sawicki 2017-07-12 13:43:14
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinków sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Lubczyna, na terenie działek o nr geodezyjnych: 434/9 i 291 w obrębie Lubczyna, gm. Goleniów. Andrzej Sawicki 2017-07-11 15:34:33
wykaz nr 9 - nieruchomość wyznaczona do sprzedaży o numerze ewidencyjnym 267/1 o pow. 2554 m2 zabudowana, położona w obrębie Żabowo nr 18 gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2017-07-11 15:33:44
PiZP 240.56.2017.GG Zapytanie ofertowe na wykonanie podłogi Andrzej Sawicki 2017-07-11 15:27:31
IiR.7015.22.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim Rita Mazurczak 2017-07-11 09:44:37
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-07-10 14:43:28
Rozbiórka zbiornika na masy bitumiczne oraz zagospodarowanie terenu ? V postępowanie Andrzej Sawicki 2017-07-10 14:42:47
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 98/5 o pow. 965 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie Maszkowo gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2017-07-10 14:29:17
PiZP 240.56.2017.GG Zapytanie ofertowe na wykonanie podłogi Andrzej Sawicki 2017-07-07 15:33:05
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-07-07 10:51:35
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-07 10:49:31
Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 38/1 w miejscowości Świerczewo Andrzej Sawicki 2017-07-07 10:48:30
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie zatrudni asystenta nauczyciela Tomasz Zadróżny 2017-07-07 09:38:46
WRLFKiS.271.8.2017.SP wykonanie medali na potrzeby organizacji IV Maratonu MTB Tomasz Zadróżny 2017-07-06 15:27:45
WRLFKiS.271.8.2017.SP wykonanie medali na potrzeby organizacji IV Maratonu MTB Tomasz Zadróżny 2017-07-06 15:27:03
WRLFKiS.271.5.2017 Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogard na lata 2017-2025 Tomasz Zadróżny 2017-07-06 15:25:37
Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowogard na lata 2017-2023, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Wdrażającej. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2017-07-06 12:26:41
K.271.6.2017.IT udzielenie zamówienia na zakup i dostawę artykułów spożywczych Andrzej Sawicki 2017-07-06 12:20:15