Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje z XXVII sesji RM Andrzej Sawicki 2020-06-24 15:05:09
Obwieszczenie Burmistrza Płotów Andrzej Sawicki 2020-06-24 15:02:34
Obwieszczenie Burmistrza Płotów Andrzej Sawicki 2020-06-24 09:39:58
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych Tomasz Zadróżny 2020-06-24 09:13:44
Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych Tomasz Zadróżny 2020-06-24 08:13:27
SSiO.211.27.2020.EB rzecznik prasowy Andrzej Sawicki 2020-06-23 15:28:47
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko Asystentka/Sekretarka Burmistrza Andrzej Sawicki 2020-06-23 15:22:44
PiZP.240.39.2018.AG Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2020-06-23 12:06:41
Konkurs Ofert na wyłonienie realizatorów programu polityki zdrowotnej Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022 Tomasz Zadróżny 2020-06-23 12:03:04
Konkurs Ofert na wyłonienie realizatorów programu polityki zdrowotnej Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Gminy Nowogard w latach 2020-2022 Tomasz Zadróżny 2020-06-23 12:02:48
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XXVIII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 29 czerwca 2020 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowogardzie, ul. Wojska Polskiego 6 Tomasz Zadróżny 2020-06-22 14:18:46
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE 100 SDR 17,6 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działce o nr geodezyjnym 15 w obrębie 4 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2020-06-22 11:28:04
GKMiOŚ.271.2.3.2020.AW Dostawa i obsługa pojemników do zbiórki przeterminowanych leków Tomasz Zadróżny 2020-06-22 11:27:19
PiZP.240.145.1.2020 AK Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporządzanie kosztorysów i przedmiarów dla ZBK na rok 2020-II POSTĘPOWANIE Tomasz Zadróżny 2020-06-19 15:24:47
OPS 331/6/2020 Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na ternie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-06-19 14:04:36
Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Tomasz Zadróżny 2020-06-19 10:44:05
Zagospodarowanie terenu zielonego położonego przy ul. 3 Maja i ul. Bankowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-06-18 15:38:43
Zagospodarowanie terenu zielonego położonego przy ul. 3 Maja i ul. Bankowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-06-18 15:10:15
Zarządzenie Nr 52/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-06-18 14:07:09
Zarządzenie Nr 52/20 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2020-06-18 14:06:53
PiZP.240.145.2020 AK Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sporządzanie kosztorysów i przedmiarów dla ZBK na rok 2020 Andrzej Sawicki 2020-06-18 14:05:26
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 17/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu zasilającego średniego ciśnienia dn 90 PE 100 SDR 17,6 i dn 40 PE SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych: 156 w obrębie 4 miasta Nowogard i 291/12 w obrębie Długołęka, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2020-06-18 14:03:38
GKMiOŚ.271.4.1.2020.AW "Bieżące utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w mieście Nowogard" Andrzej Sawicki 2020-06-18 14:01:35
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż Powiększalnika Exigo firmy Miracle dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2020-06-18 08:57:35
W dniu 18 czerwca 2020r. w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie odbędą się zebrania obwodowych komisji wyborczych w sprawie ukonstytuowania sie komisji oraz przygotowania pakietów wyborczych do glosowania korespondencyjnego. Tomasz Zadróżny 2020-06-17 14:55:36
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 14/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowogard, Radowo Małe, Dobra i Resko. Andrzej Sawicki 2020-06-17 13:52:20
Wykaz skrzynek nadawczych wraz z adresami w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-06-17 13:40:44
GKMiOŚ.271.5.2020.AW - Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych w miejscowości Konarzewo i Osowo Tomasz Zadróżny 2020-06-17 09:30:49
Postanowienie NR 67/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-06-17 08:40:01
Postanowienie NR 67/2020 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2020-06-17 08:38:25
Zarządzenie Nr 53/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2020. Tomasz Zadróżny 2020-06-17 08:18:20
Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-06-17 08:17:52
Państwowa Komisja Wyborcza ZPOW-711-105/20 - wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izloacji lub izolacji w warunkach domowych. Tomasz Zadróżny 2020-06-17 08:16:56
Zarządzenie Nr 56/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 czerwca 2020 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2020-06-17 08:13:00
Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2020 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2020-06-17 08:12:31
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Andrzej Sawicki 2020-06-16 15:19:13
Burmistrz Nowogardu Robert Czapla ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Andrzej Sawicki 2020-06-16 15:14:47
Żylak Ewa - 2019r Andrzej Sawicki 2020-06-16 12:40:42
Ziółkowska Danuta - 2019 r. Andrzej Sawicki 2020-06-16 12:40:07
Żelazowski Tomasz - 2019 r. Andrzej Sawicki 2020-06-16 12:38:58