herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr LXIV/421/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie podziału gminy Nowogard na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:47:27
420 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:46:57
419 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:46:50
GKMiOŚ.271.5.3.2018.AL Modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:46:03
GKMiOŚ.271.5.2.2018.AL Modernizacja drogi oraz odwodnienia i wykonanie nowej nawierzchni w m. Żabowo, przy kościele Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:45:03
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:42:51
GKMiOŚ.7031.46.2018.AA Rozbudowa oświetlenia w miejscowości Bieniczki na działce nr 22/2 obręb Osowo - dokumentacja" Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:41:45
Wykaz nr 8 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz z dnia 01.10.2018r - kontynuacja dotychczasowych dzierżaw Tomasz Zadróżny 2018-10-01 14:35:57
Wykaz nr 8 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz z dnia 01.10.2018r - kontynuacja dotychczasowych dzierżaw. Tomasz Zadróżny 2018-10-01 14:35:55
Postanowienie komisarza wyborczego w Szczecinie l z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 20l8 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-01 08:40:56
Postanowienie komisarza wyborczego w Szczecinie l z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 20l8 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-01 08:40:46
Postanowienie komisarza wyborczego w Szczecinie ll z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 20l8 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-01 08:39:26
Postanowienie komisarza wyborczego w Szczecinie l z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 20l8 r. Tomasz Zadróżny 2018-10-01 08:37:38
IiR.7015.60.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Osowo Rita Mazurczak 2018-09-28 15:28:18
IiR.7015.59.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzesze Rita Mazurczak 2018-09-28 15:27:51
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXVIII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2018 roku (w załączeniu). Początek obrad: 3 października 2018 roku (środa) o godzinie 9:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-09-28 14:36:10
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LXVIII.N. sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2018 roku (w załączeniu). Początek obrad: 3 października 2018 roku (środa) o godzinie 9:00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1. Tomasz Zadróżny 2018-09-28 14:35:47
IiR.7015.61.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie" Rita Mazurczak 2018-09-28 14:04:36
IiR.7015.57.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.:"Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie" Rita Mazurczak 2018-09-28 13:58:21
IiR.7015.57.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: " Modernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Nowogardzie" - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-09-28 13:57:31
IiR.7015.57.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: " Modernizacja budynku Szkoły podstawowej nr 2 w Nowogardzie" - dokument usunięty Rita Mazurczak 2018-09-28 13:57:17
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2018-09-28 09:51:27
Wykaz nr 8 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawyz z dnia 01.10.2018r - kontynuacja dotychczasowych dzierżaw Andrzej Sawicki 2018-09-28 09:50:34
IiR.271.13.2018.RM Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - etap I (odcinek A-D) Rita Mazurczak 2018-09-27 15:44:21
IiR.271.13.2018.RM Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - etap I (odcinek A-D) Rita Mazurczak 2018-09-27 15:44:16
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? tłocznej z przyłączami, komunalnymi przepompowaniami ścieków, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 448/5, 448/4, 448/8, 448/6, 153/1, 146/2, 442/3, 442/4, 153/3, 438, 404, 403/7, 405, 441/1, 441/2, 441/3, 441/4, 441/5, 440/2, 37/1, 147/3, 147/2, 147/1, 150/3, 151/2, 151/1, 122/2, 152/1, 152/3, 152/4, 150/2, 150/1, 149/2, 149/1, 148, 153/4, 371/4, 171/2, 181/1, 180/14, 173, 175/7, 175/6, 159/1, 162, 163/4, 153/5, 168/1, 117/1, 117/2, 171/1, 172, 153/6, 116, 33/3, 74, 67/1, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 87, 59, 114/4, 140/1, 140/2, 114/3, 114/1, 142/3, 142/1, 142/4, 143/1, 144, 143/2, 145, 350, 371/15, 371/13, 180/25, 180/26, 181/3, 182/2, 180/7, 211, 184, 317, 352/8, 283, 183/9, 183/8, 183/5, 183/6, 183/7 w obrębie Karsk, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2018-09-27 14:23:24
IiR.271.11.2018.PS Budowa świetlicy w miejscowości Wyszomierz Tomasz Zadróżny 2018-09-27 08:24:23
obwieszczenie RDOŚ Szczecin Andrzej Sawicki 2018-09-27 07:38:04
obwieszczenie Starostwa Goleniów Andrzej Sawicki 2018-09-27 07:37:24
Zakup oleju opałowego do SP Orzechowo Andrzej Sawicki 2018-09-27 07:36:27
IiR.7015.51.2018.PS budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosław w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-09-26 14:53:57
IiR.7015.56.2018.PS remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Ostrzycy Rita Mazurczak 2018-09-26 14:40:05
IiR.7015.59.2018.RM Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy siłowni zewnętrznej w miejscowości Orzesze Rita Mazurczak 2018-09-26 10:08:02
IiR.271.12.2018. RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-09-25 14:58:19
IiR.271.12.2018. RM Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-09-25 14:58:14
Zarządzenie nr 492/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-09-25 14:18:48
Zarządzenie nr 493/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-09-25 14:16:52
Zarządzenie nr 497/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 20.09.2018 roku w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-09-25 14:13:44
Zarządzenie nr 496/2018 Burmistrz Nowogardu z dnia 20.09.2018 roku w sprawie składu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-09-25 14:13:28
IiR.7015.54.2018.PS Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Karsk Rita Mazurczak 2018-09-25 13:50:56