herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 304/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:08:29
Zarządzenie nr 303/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:08:21
Zarządzenie nr 302/17 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:08:14
301 Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:08:05
300 Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:07:57
299 Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:07:51
298 Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:07:44
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIII.N sesję Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Nowogardu z dnia 6 kwietnia 2017 roku. Początek obrad: 12 kwietnia 2017 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:13:30
Uchwała Nr XLII/270/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Uchwała Nr XLII / 270 / 17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:12:18
Uchwała Nr XLII/270/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Uchwała Nr XLII / 270 / 17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:12:07
Uchwała Nr XLII/264/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:11:45
Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:11:22
Uchwała Nr XLII/262/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:10:50
Przebudowa oświetlenia przy ul. Osiedlowej 1,2,3 - projekt i wykonawstwo Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:09:16
wykaz nr 4 nieruchomości gminnej o nr 268 obręb Wyszomierz, pow. 0,0905 ha przeznaczonej do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego . Andrzej Sawicki 2017-04-07 16:08:28
Remont oświetlenia ulicznego na ulicy Zamkowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-04-07 11:28:25
Remont dachu - Wierzbięcin 50 Andrzej Sawicki 2017-04-07 11:21:27
Uchwała Nr XLII/269/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności o charakterze cywilnoprawnym przysługujących gminie Nowogard od Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych sp. z o.o. w Nowogardzie z tytułu bezumownego korzystania z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:55:14
Uchwała Nr XLII/268/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:54:41
Uchwała Nr XLII/267/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej  w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, której organem prowadzącym jest gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:54:12
Uchwała Nr XLII/266/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:51:14
Uchwała Nr XLII/265/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:49:42
Uchwała Nr XLII/264/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:47:25
Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Uchwała Nr XLII/263/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:47:18
Uchwała Nr XLII/262/17 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-04-07 10:47:12
Wykonanie remontu pomieszczeń łazienki i toalety w Nowogardzkim Domu Kultury Tomasz Zadróżny 2017-04-06 15:33:01
Protokół Nr XXXIX/2017 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 1 marca 2017 roku Tomasz Zadróżny 2017-04-06 14:42:22
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Orzechowie Tomasz Zadróżny 2017-04-06 13:24:06
Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży drogowej i ogólnobudowlanej Andrzej Sawicki 2017-04-04 15:20:03
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 458/3 o pow. 312 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul. Kosynierów Andrzej Sawicki 2017-04-04 14:53:04
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-04-04 14:03:14
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 3/2017 z dnia 31.03.2017r., znak: PP.6733.3.2017 przez Wójta Gminy Osina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie trzech odcinków dróg, budowie oświetleniowej sieci energetycznej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi oraz budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi na działkach nr 284/11, 284/15, 284/18, 284/20, 240, 283 obręb nr 5 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-03 15:37:34
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-03 15:34:44
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego Andrzej Sawicki 2017-04-03 15:33:35
Zaproszenie do złożenia oferty Andrzej Sawicki 2017-04-03 15:27:32
Informacja o wyborze oferty na remont lokalu mieszkalnego Zamkowa 7a/2 Andrzej Sawicki 2017-04-03 15:24:58
Organizacja dwuetapowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci z szkół podstawowych z gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-03 12:34:35
Konkurs - wsparcie przedsiębiorczości Andrzej Sawicki 2017-04-03 12:32:04
Konkurs - ochrona środowiska Andrzej Sawicki 2017-04-03 12:30:47
UCHWAŁA NR XXXVIII/246/17 RADY MIEJSKIEJ W Nowogardzie z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2017 Tomasz Zadróżny 2017-03-31 15:05:22