Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXV/194/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego Andrzej Sawicki 2008-12-17 12:48:09
Uchwała Nr XXV/194/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego Andrzej Sawicki 2008-12-17 12:47:53
Uchwała Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie programu uroczystych obchodów 700-lecia lokacji miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2008-12-17 12:44:32
Uchwała Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie programu uroczystych obchodów 700-lecia lokacji miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2008-12-17 12:42:06
Uchwała Nr XXV/191/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Andrzej Sawicki 2008-12-17 12:35:51
Uchwała Nr XXV/192/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2008-12-17 12:35:16
Uchwała Nr XXV/191/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Andrzej Sawicki 2008-12-17 12:32:34
Uchwała Nr XXIV/185/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nowogard do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego Andrzej Sawicki 2008-12-17 12:23:41
Uchwała NR XXIV/184/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowogard na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2008-12-17 12:22:11
Uchwały podjęte na Zgromadzeniu CZG R-XXI w dniu 10 grudnia 2008 r. - dokument usunięty Rita Mazurczak 2008-12-17 12:13:13
Uchwała NR XXIV/184/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nowogard na prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2008-12-17 11:01:14
Uchwała Nr XXIV/183/ 08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 Andrzej Sawicki 2008-12-17 10:54:18
Uchwała Nr XXIV/183/ 08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 Andrzej Sawicki 2008-12-17 10:52:16
Uchwala Nr XXIV/183/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2008-12-17 10:37:15
Uchwala Nr XXIV/183/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2008-12-17 10:35:55
Uchwala Nr XXIV/183/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku od środków transportowych - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2008-12-17 10:35:19
Uchwała Nr XXIV/182/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku leśnego Andrzej Sawicki 2008-12-17 10:24:15
Uchwała Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku rolnego Andrzej Sawicki 2008-12-17 10:21:08
Uchwała Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku rolnego Andrzej Sawicki 2008-12-17 10:19:55
Uchwała Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku rolnego Andrzej Sawicki 2008-12-17 10:19:38
Uchwała Nr XXIV/181/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie podatku rolnego Andrzej Sawicki 2008-12-17 10:17:46
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - tj. podinspektora do spraw planowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-12-17 09:50:39
164/08 z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zastępcy burmistrza Andrzej Sawicki 2008-12-17 09:48:50
162/08 z dnia 30 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2008-12-17 09:46:31
161/08 z dnia 30 listopada 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2008 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2008-12-17 09:45:20
160/08 z dnia 30 listopada 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 Andrzej Sawicki 2008-12-17 09:44:26
159/08 z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2008-12-17 09:43:43
158/08 z dnia 31 października 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2008 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2008-12-17 09:43:00
157/08 z dnia 31 października 2008 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2008 Andrzej Sawicki 2008-12-17 09:41:47
Wykaz - Obręb nr 6 m. Nowogard ul.Jana Pawła II, dz. nr 145/3, o pow. 351. m2 Andrzej Sawicki 2008-12-17 09:15:26
Wykaz - Obręb nr 6 m. Nowogard, ul. Jana Pawła II, dz. nr 145/1 o pow. 389 m2 Andrzej Sawicki 2008-12-17 09:08:35
Uchwały podjęte na Zgromadzeniu CZG R-XXI w dniu 10 grudnia 2008 r. - dokument usunięty Rita Mazurczak 2008-12-15 11:23:11
REJESTR WNIOSKÓW B Tomasz Zadróżny 2008-12-12 08:58:02
REJESTR WNIOSKÓW E Tomasz Zadróżny 2008-12-12 08:56:54
REJESTR WNIOSKÓW B Tomasz Zadróżny 2008-12-12 08:55:30
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2008-12-12 08:53:26
Wykaz - Nowogard ul. 700-Lecia 27, nr. dz. 248/14 o pow. 487 m2 Andrzej Sawicki 2008-12-10 10:20:21
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Ks. J. Poniatowskiego Andrzej Sawicki 2008-12-10 10:17:40
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowogard oraz usługi odśnieżania ulic Andrzej Sawicki 2008-12-10 10:13:41
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nowogard oraz usługi odśnieżania ulic Andrzej Sawicki 2008-12-10 10:10:48