Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XIV/89/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 Tomasz Zadróżny 2008-01-29 14:25:46
Uchwała Nr XIV/88/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2007 Tomasz Zadróżny 2008-01-29 13:24:07
Uchwała Nr XIV/87/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2007 Tomasz Zadróżny 2008-01-29 13:20:15
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:29:19
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:26:39
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:25:15
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:24:10
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:21:30
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:19:41
Ogłoszenie o zamówieniu na budowę oświetlenia zewnętrznego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-01-24 13:18:26
wykaz - Nowogard, działka nr 284/1, 15 lutego Tomasz Zadróżny 2008-01-23 15:23:10
wykaz - Nowogard, działka nr 284/1, 15 lutego Tomasz Zadróżny 2008-01-23 15:22:05
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:33:32
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:30:36
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:29:45
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:29:05
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:28:40
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:28:02
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:27:23
Remont drogi gminnej w miejscowości Wojcieszyn w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni- odcinek II od km 0+500 do km 1+094,54 Rita Mazurczak 2008-01-22 11:26:45
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Słajsino w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2008-01-18 09:53:14
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Słajsino w Gminie Nowogard Tomasz Zadróżny 2008-01-18 09:52:23
Sprzedaż - Nowogard, ul. Wiejska 22a, Świerkowa Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:53:30
wykaz - Nowogard, działka nr 543/10 ul.M.Rataja Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:52:31
wykaz - Nowogard, działka nr 543/7 ul. M. Rataja Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:52:09
wykaz - Nowogard, działka nr 543/7 ul. M. Rataja Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:51:44
wykaz - Nowogard, działka nr 543/7 ul. M. Rataja Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:51:12
wykaz - Nowogard, działka nr 543/10 ul.M.Rataja Tomasz Zadróżny 2008-01-17 11:50:06
nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Tomasz Zadróżny 2008-01-09 14:41:15
nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Tomasz Zadróżny 2008-01-09 14:39:57
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw technicznych w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2008-01-09 14:37:35
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw technicznych w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2008-01-09 14:35:38
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw technicznych w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2008-01-09 14:34:44
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw technicznych w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2008-01-09 14:33:50
nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Lokalnego i Funduszy Tomasz Zadróżny 2008-01-09 14:33:07
Uchwała Nr XIII/86/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego Tomasz Zadróżny 2008-01-09 09:42:43
Uchwała Nr XIII/85/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/180/04 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 maja 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu przez świadczeniobiorcę za usługi opiekuńcze Tomasz Zadróżny 2008-01-09 09:42:01
Uchwała Nr XIII/84/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych Tomasz Zadróżny 2008-01-09 09:40:20
Uchwała Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Tomasz Zadróżny 2008-01-09 09:39:37
Uchwała Nr XIII/82/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2008-01-09 09:39:17