Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wykaz - Nowogard, działka nr 284/9, Obręb nr 5 m. Nowogard ul. 15-go Lutego 14a Tomasz Zadróżny 2007-02-26 11:35:44
wykaz - Nowogard, działka nr 160/22, Obręb nr 6 m. Nowogard ul. K. Józefa Poniatowskiego Tomasz Zadróżny 2007-02-26 10:38:25
Zakończono nabór na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2007-02-23 15:35:29
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds wypłat kasjer w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2007-02-21 08:29:21
Kazimierz Ziemba - 2006 r. - początek V kadencji Tomasz Zadróżny 2007-02-20 11:04:27
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście Nowogard. Emilian Pisarek 2007-02-19 09:57:52
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Wydziale GKMiOŚ Tomasz Zadróżny 2007-02-19 09:14:19
sprzedaż - Orzechowo działka nr 179 Tomasz Zadróżny 2007-02-19 09:12:20
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-02-06 15:13:56
REJESTR WNIOSKÓW E - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-02-06 15:09:35
REJESTR WNIOSKÓW E Tomasz Zadróżny 2007-02-06 15:08:51
REJESTR WNIOSKÓW E - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-02-06 15:07:29
REJESTR WNIOSKÓW B Tomasz Zadróżny 2007-02-06 15:02:39
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-02-06 14:58:15
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-02-06 14:45:21
wolne stanowisko urzędnicze - referent ds wypłat w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2007-02-05 13:57:36
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:54:47
A – Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:42:02
B – Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:41:04
C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:40:34
D – Polityki, strategie, plany lub programy. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:39:36
E – Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:39:02
E – Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:38:26
F - Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczpospolitej Polski która może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:36:18
G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:30:09
H - Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:29:38
I - Inne dokumenty Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:28:11
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście Nowogard. Emilian Pisarek 2007-02-02 15:36:10
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście Nowogard. Emilian Pisarek 2007-02-02 15:30:04
wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2007-01-29 16:14:18
Uchwała Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie wyznaczenia delegatów na posiedzenie Zgromadzenia KZC GPZ "Pomerania" i upoważnienia ich do podjęcia czynności zmierzających do likwidacji Związku Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:47:49
Uchwała Nr IV/23/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie programu współpracy Gminy Nowogard z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:46:13
Uchwała Nr IV/22/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:45:34
Uchwała Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok" Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:42:29
Uchwała Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok" Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:37:08
sprzedaż - Sąpolnica, działka nr 60/6 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:07:39
sprzedaż - Ostrzyca, działka nr 151/2 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:04:21
wykaz - Orzechowo, działka nr 179 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:03:51
sprzedaż - Ostrzyca, działka nr 151/2 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 14:01:29
sprzedaż - Ostrzyca, działka nr 151/2 Tomasz Zadróżny 2007-01-26 13:58:33