Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej" w okresie od 01 maja 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku Rita Mazurczak 2009-02-20 15:26:54
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie Rita Mazurczak 2009-02-20 14:53:36
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie Rita Mazurczak 2009-02-20 14:52:20
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Stawy rybne zlokalizowane na działkach nr 9/2 i 11/10 obręb geodezyjny Bochlin, gm. Nowogard" Andrzej Sawicki 2009-02-19 08:26:34
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Ks. J. Poniatowskiego (droga wojewódzka nr 106) w Nowogardzie Rita Mazurczak 2009-02-18 13:51:56
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z chodnikami przy ul. Ks. J. Poniatowskiego (droga wojewódzka nr 106) w Nowogardzie Rita Mazurczak 2009-02-18 13:50:25
Rokowania na sprzedaż działki rolnej zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie Trzechel gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2009-02-18 10:38:55
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2009-02-18 10:36:22
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2009-02-18 10:35:41
Wykaz - działka nr 81/2 o pow. 1753 m2, obręb nr 4 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2009-02-17 12:09:26
Drugi przetarg ograniczony na sprzedaż działki, położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Kosynierów Andrzej Sawicki 2009-02-17 12:06:07
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie Rita Mazurczak 2009-02-17 09:56:13
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie Rita Mazurczak 2009-02-17 09:53:32
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie Rita Mazurczak 2009-02-17 08:48:27
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2009-02-16 10:52:10
Uchwała Nr XXVII/214/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2009-02-13 14:12:31
Uchwała Nr XXVII/213/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogard - dz. nr 867/5 i 80/79 obręb 2 Andrzej Sawicki 2009-02-13 14:11:50
Uchwała Nr XXVII/212/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika procentowego określającego maksymalną wysokość dodatku mieszkaniowego Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:47:29
Uchwała Nr XXVII/211/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:46:05
Uchwała Nr XXVII/210/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:43:53
Uchwała Nr XXVII/209/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2010 - 2012 przeznaczonych na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:42:20
Uchwała Nr XXVII/209/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2010 - 2012 przeznaczonych na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:35:20
Uchwała Nr XXVII/209/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2010 - 2012 przeznaczonych na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego pn.: "Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Nowogardzkim w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:34:34
Uchwała Nr XXVII/208/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:33:34
Uchwała Nr XXVII/207/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2009 rok Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:32:33
Uchwała Nr XXVII/207/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2009 rok Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:31:50
Uchwała Nr XXVII/206/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:30:34
Uchwała Nr XXVII/207/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2009 rok Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:24:54
Uchwała Nr XXVII/206/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:22:40
173/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego na znak graficzny (logo) z okazji jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:07:59
172/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Nowogardu na projekt graficzny - logo z okazji jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:07:11
172/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Nowogardu na projekt graficzny - logo z okazji jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:07:02
172/09 z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Nowogardu na projekt graficzny - logo z okazji jubileuszu 700-lecia nadania praw miejskich Andrzej Sawicki 2009-02-13 13:06:37
Uchwała Nr XXVII/205/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2009 rok" Andrzej Sawicki 2009-02-13 12:35:42
Uchwała Nr XXVII/204/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok" Andrzej Sawicki 2009-02-13 12:35:04
Uchwała Nr XXVII/204/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok" - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2009-02-13 12:34:36
Uchwała Nr XXVII/204/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok" - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2009-02-13 12:34:25
Uchwała Nr XXVII/203/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie wstąpienia w mandat radnego Andrzej Sawicki 2009-02-13 12:33:55
Uchwała Nr XXVI/202/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Andrzej Sawicki 2009-02-13 12:33:19
Uchwała Nr XXVI/201/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Andrzej Sawicki 2009-02-13 12:32:42