Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
190/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie szkół podstawowych niepublicznych na terenie Gminy Nowogard na rok 2009 Andrzej Sawicki 2009-05-27 14:53:55
Wykaz - Nowogard, działka nr 145/1 - J.Pawła Tomasz Zadróżny 2009-05-22 15:26:40
Wykaz - Nowogard, działka nr 145/1 - J.Pawła Tomasz Zadróżny 2009-05-22 15:26:18
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) Andrzej Sawicki 2009-05-22 12:34:20
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie - Etap I Rita Mazurczak 2009-05-21 12:09:01
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie - Etap I Rita Mazurczak 2009-05-21 12:06:16
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie - Etap I Rita Mazurczak 2009-05-21 12:05:06
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie - Etap I Rita Mazurczak 2009-05-21 12:04:52
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie - Etap I Rita Mazurczak 2009-05-21 12:04:30
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami do działek przy ul. Dąbrowszczaków w Nowogardzie Rita Mazurczak 2009-05-21 11:51:28
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej wraz z przyłączami do działek przy ul. Dąbrowszczaków w Nowogardzie Rita Mazurczak 2009-05-21 11:49:11
194a/09 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie ustalenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard w zakresie "Działalnośc na rzecz opieki społecznej" i Działalność w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu" Tomasz Zadróżny 2009-05-19 14:11:58
194a/09 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie ustalenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard w zakresie "Działalnośc na rzecz opieki społecznej" i Działalność w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu" Andrzej Sawicki 2009-05-19 14:04:41
194a/09 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie ustalenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard w zakresie "Działalnośc na rzecz opieki społecznej" i Działalność w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu" Tomasz Zadróżny 2009-05-19 08:54:17
194a/09 z dnia 12 maja 2009 roku w sprawie ustalenia kwot dotacji w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard w zakresie "Działalnośc na rzecz opieki społecznej" i Działalność w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu" Tomasz Zadróżny 2009-05-19 08:51:25
193/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2009 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2009-05-19 08:50:57
192/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2009-05-19 08:50:11
191/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 Tomasz Zadróżny 2009-05-19 08:49:33
191/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 Tomasz Zadróżny 2009-05-19 08:49:24
191/09 z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2009 Tomasz Zadróżny 2009-05-19 08:48:55
190/09 z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji na prowadzenie szkół podstawowych niepublicznych na terenie Gminy Nowogard na rok 2009 Tomasz Zadróżny 2009-05-19 08:48:18
Zarządzenie Nr 197/2009 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2009-05-19 08:43:56
Wyniki konkursów przeprowadzonych w 2009 roku w ramach Otwartych Konkursów Ofert Andrzej Sawicki 2009-05-18 11:18:23
Zarządzenie Nr 197/2009 Burmistrza Nowogardu z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2009-05-15 15:22:12
Uchwała Nr XXIX/232/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2009-05-14 09:57:39
Uchwała Nr XXIX/231/09 Rady Miejskiej w Nowogard z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu pracy Kapituły Tomasz Zadróżny 2009-05-14 09:56:46
Uchwała Nr XXIX/230/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia projektu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nowogardzie ( Gimnazjum Nr 2 i II Liceum Ogólnokształcącego ) do projektu pn. ?Umiem ? Wiem ? Wybieram", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Tomasz Zadróżny 2009-05-14 09:56:19
Uchwała Nr XXIX/229/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 Tomasz Zadróżny 2009-05-14 09:53:19
Uchwała Nr XXIX/228/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 Tomasz Zadróżny 2009-05-14 09:52:42
Uchwała Nr XXIX/227/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2009 roku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Nowogardu Tomasz Zadróżny 2009-05-14 09:47:24
Przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy chodników: w ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowogardzie w km 0+000 ?0+332,36; w ulicy Wojska Polskiego w Nowogardzie w km 0+000 ? 0+519,74. Andrzej Sawicki 2009-05-13 14:55:33
Szafran Tomasz - 2008r Andrzej Sawicki 2009-05-11 11:33:18
Kucal Sławomir - 2008r Andrzej Sawicki 2009-05-11 11:33:03
Kazuba Stanisław - 2008r Andrzej Sawicki 2009-05-11 11:32:48
Szpilkowski Rafał - 2008r Andrzej Sawicki 2009-05-11 11:32:33
Paśko Rafał - 2008r Andrzej Sawicki 2009-05-11 11:31:52
Czapla Robert - 2008r Andrzej Sawicki 2009-05-11 11:31:37
Augustynek Robert - 2008r Andrzej Sawicki 2009-05-11 11:31:22
Laskowski Mieczysław - 2008r Andrzej Sawicki 2009-05-11 11:30:35
Krzywania Marek - 2008r Andrzej Sawicki 2009-05-11 11:30:17