Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
wykaz - działka nr 445/3 ul.Boh.Warszawy 1f Tomasz Zadróżny 2010-06-30 15:07:46
Przetarg na budowę ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-06-30 15:07:26
Sprzedaż - działka nr 100/21, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-06-30 15:06:22
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ulicy Światowida w m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-06-30 11:52:15
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-06-29 14:24:33
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-06-29 14:24:19
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 57/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.r.. dot. budowy linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w m. Warnkowo gm. Nowogard, w działkach nr 66/2 i 69/24 w obrębie Warnkowo w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej doziemnej oraz złączy kablowo - pomiarowych Andrzej Sawicki 2010-06-29 10:48:05
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie zmiany decyzji nr 13/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.05.r. dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia de 180/40 PE wraz z czteroma przyłączami gazowymi średniego ciśnienia de25PE oraz punktami redukcyjnymi o przepustowości Q=40 m3/h na działkach o nr 459, 456/14, 241/6 w obrębie 5 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalno- usługowego na dział. nr 456/14 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci gazowej średniego ciśnienia, przyłączy oraz punktów redukcyjnych Andrzej Sawicki 2010-06-29 10:23:27
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:45:40
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:45:34
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:44:56
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:44:04
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:43:07
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:42:53
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:42:26
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:42:18
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:42:06
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:41:45
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Andrzej Sawicki 2010-06-29 08:40:47
wykaz placówek handlowych prowadzących zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z godposadrstw domowych Tomasz Zadróżny 2010-06-28 10:57:07
Przetarg nieograniczony na dzierżawę lokali użytkowych /biura/ zlokalizowanych na terenie ZBK Nowogard przy ul .700-Lecia 14 Andrzej Sawicki 2010-06-25 11:14:30
Przebudowa drogi powiatowej ulicy Dąbrowszczaków w m. Nowogard odcinek A-B-C etap I Andrzej Sawicki 2010-06-25 10:45:15
Przetarg na dzierżawę dz nr 53/2 o łącznej pow. 0.5064 ha położoną w obrębie Strzelewo gm. Nowogard z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze na okres dzierżawy 5 lat Andrzej Sawicki 2010-06-25 10:44:13
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę działki nr 53/2 o pow. 0.5064 ha2 z obrębu Strzelewo gm. Nowogard przeznaczonych pod uprawy rolnicze Andrzej Sawicki 2010-06-25 10:43:17
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Dworcowej - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-06-25 10:40:31
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Dworcowej - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-06-25 10:26:03
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oświetlenia iluminacyjnego Ratusza Miejskiego w Nowogardzie z usytuowaniem słupa pod naświetlacz, opraw montowanych w ziemi oraz naświetlaczy na istniejących słupach oświetleniowych na terenie działki nr 145 oraz 246 w obrębie 3 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-06-25 09:46:07
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV oraz oświetlenia zewnetrznej elewacji kościoła w miejscowości Karsk na działkach nr 148, 149 i 150 w obrębie Karsk Andrzej Sawicki 2010-06-25 09:42:19
Wykaz - nr działki cz.186/26 Nowogard obręb 3 Andrzej Sawicki 2010-06-25 09:37:40
Wykaz - działka nr 205/26 Nowogard obręb Nr 3 i 545/20 Nowogard obręb Nr 2 Andrzej Sawicki 2010-06-25 09:33:44
Przetarg na dzierżawę dz nr 53/2 o łącznej pow. 0.5064 ha położoną w obrębie Strzelewo gm. Nowogard z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze na okres dzierżawy 5 lat Tomasz Zadróżny 2010-06-24 14:27:10
Sprzedaż - I ustny przetarg ogranicznony - nieruchomość w udziale 10/100 zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w obrębie nr 3 m.Nowogard przy ul. A.Krajowej 33 Tomasz Zadróżny 2010-06-24 14:25:57
298/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej Tomasz Zadróżny 2010-06-24 14:08:44
298/2010 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie odwołania i powołania członka obwodowej komisji wyborczej Tomasz Zadróżny 2010-06-24 14:08:29
297/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wytycznych w zakresie stosowania opłat za korzystanie z pomieszczeń wynajmowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-06-24 14:07:59
297/2010 z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wytycznych w zakresie stosowania opłat za korzystanie z pomieszczeń wynajmowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-06-24 14:07:50
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-06-23 10:06:33
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Rita Mazurczak 2010-06-23 10:05:56
Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Dworcowej Andrzej Sawicki 2010-06-21 14:24:22
Przetarg ograniczony na dzierżawę na lat 10 nieruchomości rolnej położonej w obrębie Orzechowo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-06-21 13:02:19