Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przeprowadzenie zajęć wyrównujących braki i dysproporcje z zakresu matematyki i przyrody dla uczniów kl. IV - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 2: Przyroda i matematyka - skuteczne uczenie) Rita Mazurczak 2010-08-13 10:02:53
Przeprowadzenie zajęć świetlicowych - wyrównawczych i socjoterapeutycznych dla uczniów kl. III - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 3: Zajęcia świetlicowe - wyrównawcze i socjoterapeutyczne) Rita Mazurczak 2010-08-13 10:02:05
Przeprowadzenie zajęć świetlicowych - wyrównawczych i socjoterapeutycznych dla uczniów kl. III - VI w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 3: Zajęcia świetlicowe - wyrównawcze i socjoterapeutyczne) Rita Mazurczak 2010-08-13 10:01:26
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLII sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad 18 sierpnia 2010 roku (środa) o godzinie 12:00. Andrzej Sawicki 2010-08-12 08:25:42
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - sekretarka szkoły w wymiarze 1 etat Andrzej Sawicki 2010-08-10 14:19:40
Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - sekretarka szkoły w wymiarze 1 etat Andrzej Sawicki 2010-08-10 14:19:05
Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie ogłasza II przetarg nieograniczony na dzierżawę lokali użytkowych /biura/ zlokalizowanych na terenie ZBK Nowogard przy ul .700-Lecia 14 Andrzej Sawicki 2010-08-10 14:15:26
Przetarg ograniczony na sprzedaż działki budowlanej nr 545/3, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-10 09:29:02
Informacja o wyniku ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 545/3 o pow.105 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-10 09:28:36
Sprzedaż - I ustny przetarg ogranicznony - nieruchomość w udziale 10/100 zabudowana budynkiem gospodarczym, położona w obrębie nr 3 m.Nowogard przy ul. A.Krajowej 33 Andrzej Sawicki 2010-08-10 09:27:27
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 wraz z udziałem 10/100 w częściach wspólnych budynków i urządzeniach oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 317 o pow. 913 m2 w udziale 10/100, położonej w obrębie nr 3 m. Nowogard przy ul.A.Krajowej 33 Andrzej Sawicki 2010-08-10 09:27:00
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 45 o pow.515 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul. A.Mickiewicza 16a Andrzej Sawicki 2010-08-10 09:25:44
Przetarg nieograniczony na dzierżawę na lat dziesięć cz.dz. Nr 40 położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Leśnej z przeznaczeniem na budowę garażu murowanego Nr 8 o pow. 20 m2 Andrzej Sawicki 2010-08-10 09:24:05
Przetarg nieograniczony a dzierżawę na lat dziesięć cz.dz. Nr 40 położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Leśnej z przeznaczeniem na budowę garażu murowanego Nr 7 o pow. 20 m2 Andrzej Sawicki 2010-08-10 09:22:45
Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 550 o pow.4709 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-10 09:20:56
Wykaz - H. Sienkiewicza 4 lokal mieszkalny 1 Andrzej Sawicki 2010-08-10 09:18:09
Wykonanie placu zabaw w miejscowosci Strzelewo gmina Nowogard Joanna Miklas 2010-08-09 15:00:36
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Żabowo gmina Nowogard Joanna Miklas 2010-08-09 14:56:11
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Boguszyce gmina Nowogard Joanna Miklas 2010-08-09 14:53:12
Wykonanie placu zabaw w miejscowości Boguszyce gmina Nowogard Joanna Miklas 2010-08-09 14:51:22
Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach przeprowadzonych Otwartych Konkursów Ofert w zakresie ochrony środowiska i edukacja ekologicznej na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-08-06 11:59:53
Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach przeprowadzonych Otwartych Konkursów Ofert w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-08-06 11:59:32
Lista organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach przeprowadzonych Otwartych Konkursów Ofert w zakresie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-08-06 11:59:07
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-08-05 13:56:01
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-08-05 13:55:09
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie wykonywania robót - Budowa ściany urnowej na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-08-05 13:05:49
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie wykonywania robót - Budowa dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-08-05 13:04:55
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w czasie wykonywania robót - Budowa dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-08-05 13:03:29
Przetarg na budowę dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap I Tomasz Zadróżny 2010-08-04 12:12:50
Sprzedaż - przetarg ograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 235/1, położonej w obrębie Wierzbięcin gm.Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-08-04 12:11:54
Sprzedaż - przetarg ograniczony na sprzedaż działki rolnej nr 235/1, położonej w obrębie Wierzbięcin gm.Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-08-04 10:26:29
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Joanna Miklas 2010-08-02 11:36:04
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Joanna Miklas 2010-08-02 11:34:37
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Joanna Miklas 2010-08-02 11:33:58
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Joanna Miklas 2010-08-02 11:33:31
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie doziemnej linii kablowej nn 0,4 kV, węzłów kablowych oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 457, 456/14, 459, 455/2 i 456/1 w obrębie 5 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-07-30 14:57:17
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złącza kablowo- pomiarowego w dz. nr 47 i 96 w m. Krasnołęka gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-07-30 14:56:46
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośniezmiany decyzji nr 57/CP/2009 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.01.r.. dot. budowy linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo- pomiarowych w m. Warnkowo gm. Nowogard, w działkach nr 66/2 i 69/24 w obrębie Warnkowo w zakresie zmiany przebiegu trasy linii kablowej doziemnej oraz złączy kablowo- pomiarowych. Tomasz Zadróżny 2010-07-30 14:56:01
Miejska Biblioteka Publiczna Tomasz Zadróżny 2010-07-30 13:09:20
w okresie od 10 marca 2010 roku do 21 kwietnia 2010 roku Tomasz Zadróżny 2010-07-30 10:55:03