Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 550 o pow.4709 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-09-21 15:14:31
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi na terenie działek nr 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170/1 oraz 732/1 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu przyłączenia działek budowlanych przy ulicy T. Roosevelta i Armii Krajowej w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2010-09-21 15:11:10
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki rolnej nr 27 o pow.2000 m2, położonej w obrębie Słajsino gm.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-09-21 15:07:58
Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w szkołach postawowych z terenu gminy Nowogard oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Promyk" w Nowogardzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. Andrzej Sawicki 2010-09-21 08:23:52
Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w szkołach postawowych z terenu gminy Nowogard oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Promyk" w Nowogardzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. Andrzej Sawicki 2010-09-20 15:43:50
Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w szkołach postawowych z terenu gminy Nowogard oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Promyk" w Nowogardzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. Andrzej Sawicki 2010-09-20 15:34:21
Sprzedaż - Wierzbięcin, działka 235/1 Tomasz Zadróżny 2010-09-20 15:01:49
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 45 o pow.515 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul. A.Mickiewicza 16a Tomasz Zadróżny 2010-09-20 15:00:56
Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 550 o pow.4709 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2010-09-20 15:00:10
Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w szkołach postawowych z terenu gminy Nowogard oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Promyk" w Nowogardzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. Andrzej Sawicki 2010-09-20 14:54:40
Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej pod budowę garażu cz.dz. Nr 40 o pow. 20 m2 z obrębu Nr 2 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-09-20 11:40:27
Dotyczy wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrzyca Tomasz Zadróżny 2010-09-20 11:29:14
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Andrzej Sawicki 2010-09-20 08:51:18
Moernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowogardzie - etap I (II postępowanie) Andrzej Sawicki 2010-09-20 08:48:28
Przetarg nieograniczony - ul.Boh.Warszawy 56a, działka nr 102/3 o pow.636 m2 Andrzej Sawicki 2010-09-17 11:38:20
Budowa zasilania energetycznego i oświetlenia zewnętrznego placu zabaw w Krasnołęce, działka nr 43/6 obręb Krasnołęka gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-17 11:27:20
Przebudowy drogi gminnej, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Błotnym Młynie działki nr 168 i nr 198 obręb BŁotno gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-17 11:19:32
Przebudowy drogi gminnej, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Karsku, działki nr 87, 114,116 obręb Karsk gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-17 11:08:40
Przebudowa drogi gminnej, działka nr 105/2 obręb nr 2, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Gen. Józefa Wybickiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-09-17 10:57:18
Wykaz - obręb 3 m. Nowogard dz. 227,10 i 227,11 Tomasz Zadróżny 2010-09-16 09:37:59
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) - II postępowanie Rita Mazurczak 2010-09-15 13:15:51
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) - II postępowanie Rita Mazurczak 2010-09-15 13:15:01
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie przebudowy linii napowietrznej 15 kV, obejmującej działki nr 140/1, 139, 140/2, 137, 125 w obrębie 6 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-14 08:30:17
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 152 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w dz. nr 59 oraz 118 w obrębie 5 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-14 08:29:07
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Trzechlu gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-09-10 13:34:39
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Trzechlu gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-09-10 13:22:48
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Trzechlu gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-09-10 13:22:24
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Trzechlu gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-09-10 13:21:56
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Trzechlu gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-09-10 13:17:46
Budowa placu zabaw w Trzechlu gmina Nowogard Joanna Miklas 2010-09-10 10:01:53
Budowa placu zabaw w Trzechlu gmina Nowogard Joanna Miklas 2010-09-10 09:58:54
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie zmiany decyzji nr 13/CP/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 18.05.2010r. dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia de 180/40 PE wraz z czteroma przyłączami gazowymi średniego ciśnienia de25PE oraz punktami redukcyjnymi o przepustowości Q=40 m3/h na działkach o nr 459, 456/14, 241/6 w obrębie 5 miasta Nowogard celem uzbrojenia budynku mieszkalno- usługowego na dział. nr 456/14 przy ul. Boh. Warszawy w Nowogardzie w zakresie zmiany przebiegu trasy sieci gazowej średniego ciśnienia, przyłączy oraz punktów redukcyjnych. Tomasz Zadróżny 2010-09-09 14:20:49
Przetarg nieograniczony - ul. T. Kościuszki, działki niezabudowane nr 104,105,103/8 o łącznej pow. 1570 m2 Tomasz Zadróżny 2010-09-09 08:49:42
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki Rita Mazurczak 2010-09-08 17:55:30
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki Rita Mazurczak 2010-09-08 17:55:20
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki Rita Mazurczak 2010-09-08 17:55:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-09-08 17:53:47
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-09-08 17:53:43
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-09-08 17:53:33
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki - dokument usunięty Rita Mazurczak 2010-09-08 17:52:58