Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-09-07 14:59:03
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-09-07 14:58:36
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-09-07 14:11:49
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-09-07 13:58:18
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-09-07 13:57:45
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-09-07 13:56:31
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-09-07 13:55:57
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-09-07 13:54:30
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-09-07 13:53:37
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-09-07 13:53:00
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-09-07 13:52:19
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia de 125 PE, na działce nr 118 w obrębie 5 miasta Nowogard celem przyłączenia budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kochanowskiego w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2010-09-07 12:01:38
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 180 PE, na terenie działek nr 33/17, 33/3, 197, 198, 199, 209, 32 w obrębie 5 miasta Nowogard, celem zasilenia instalacji gazowych dla potrzeb zakładu produkcyjnego REM S.A. przy ul. 3- go Maja. Tomasz Zadróżny 2010-09-07 12:01:02
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowogard na lata 2010 - 2015" Tomasz Zadróżny 2010-09-07 11:56:29
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowogard na lata 2010 - 2015" Tomasz Zadróżny 2010-09-07 11:50:46
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Nowogard na lata 2010 - 2015" Andrzej Sawicki 2010-09-07 09:18:38
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy odcinka ulicy Ks. Racibora w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-09-07 09:15:33
Przetarg nieograniczony - ul. T. Kościuszki, działki niezabudowane nr 104,105,103/8 o łącznej pow. 1570 m2 Andrzej Sawicki 2010-09-07 09:12:45
Przetarg nieograniczony - ul. T. Kościuszki, działki niezabudowane nr 104,105,103/8 o łącznej pow. 1570 m2 Andrzej Sawicki 2010-09-07 08:48:41
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowo wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków Andrzej Sawicki 2010-09-07 08:39:59
305/2010 z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-09-02 11:46:34
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) - II postępowanie Rita Mazurczak 2010-09-02 11:00:55
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) - II postępowanie Rita Mazurczak 2010-09-02 10:59:00
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) - II postępowanie Rita Mazurczak 2010-09-02 10:57:06
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) - II postępowanie Rita Mazurczak 2010-09-02 10:55:19
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) - II postępowanie Rita Mazurczak 2010-09-02 10:54:58
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-09-01 14:56:37
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-09-01 14:56:03
Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarka w Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Zjednoczonej Europy w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-09-01 11:58:13
Przeprowadzenie zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów kl. III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 6. Edukacja matematyczno-przyrodnicza dla klas III) Rita Mazurczak 2010-08-31 18:55:10
Przeprowadzenie zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów kl. III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 6. Edukacja matematyczno-przyrodnicza dla klas III) Rita Mazurczak 2010-08-31 18:54:44
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej przesyłowej Błotno - Łęgno wraz z siecią rozdzielczą w miejscowości Łęgno Andrzej Sawicki 2010-08-31 14:32:23
obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu "Programu ochrony środowiska gminy Nowogard na lata 2009 - 1012 z perspektywą do roku 2016" w raz z prognozą jego oddziaływania na środowisko. Tomasz Zadróżny 2010-08-31 09:54:48
Budowa drogi gminnej w obrębie wsi Karsk gmina Nowogard - II etap Andrzej Sawicki 2010-08-27 12:12:15
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Joanna Miklas 2010-08-27 08:51:59
Remont pomieszczenia Forum w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Boh. Warszawy 78 w Nowogardzie - (II postępowanie) Joanna Miklas 2010-08-27 08:51:08
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-08-26 08:41:01
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-08-25 15:12:17
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-08-25 15:11:34
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-08-25 15:09:24