herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Termin do dnia 12.04.2007 - Zadanie dotyczące działalności w zakresie chrony zdrowia ludzkiego Tomasz Zadróżny 2007-03-13 08:55:42
Termin do dnia 12.04.2007 - Zadanie dotyczące działalności w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Tomasz Zadróżny 2007-03-13 08:54:37
Termin do dnia 12.04.2007 - Zadanie dotyczące działalności w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2007-03-13 08:53:47
Termin do dnia 12.04.2007 - Zadanie dotyczące działalności w zakresie organizacji i upowszechniania kultury fizycznej i sportu Tomasz Zadróżny 2007-03-13 08:50:41
Ogłoszenia konkursów 2007 Tomasz Zadróżny 2007-03-13 08:48:53
REJESTR WNIOSKÓW B Tomasz Zadróżny 2007-03-06 11:10:59
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-03-06 11:02:49
REJESTR WNIOSKÓW E Tomasz Zadróżny 2007-03-06 10:58:09
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-03-06 10:55:05
REJESTR WNIOSKÓW B Tomasz Zadróżny 2007-03-06 10:53:07
REJESTR WNIOSKÓW B Tomasz Zadróżny 2007-03-06 10:22:21
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-03-06 10:19:02
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-03-06 10:13:36
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej Centertel w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2007-03-06 10:05:07
wykaz - Nowogard, działka nr 160/22, Obręb nr 6 m. Nowogard ul. K. Józefa Poniatowskiego Tomasz Zadróżny 2007-02-28 07:31:39
wykaz - Nowogard, działka nr 284/9, Obręb nr 5 m. Nowogard ul. 15-go Lutego 14a Tomasz Zadróżny 2007-02-26 11:35:44
wykaz - Nowogard, działka nr 160/22, Obręb nr 6 m. Nowogard ul. K. Józefa Poniatowskiego Tomasz Zadróżny 2007-02-26 10:38:25
Zakończono nabór na stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Tomasz Zadróżny 2007-02-23 15:35:29
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds wypłat kasjer w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2007-02-21 08:29:21
Kazimierz Ziemba - 2006 r. - początek V kadencji Tomasz Zadróżny 2007-02-20 11:04:27
Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni w mieście Nowogard. Emilian Pisarek 2007-02-19 09:57:52
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko referenta ds. ochrony środowiska w Wydziale GKMiOŚ Tomasz Zadróżny 2007-02-19 09:14:19
sprzedaż - Orzechowo działka nr 179 Tomasz Zadróżny 2007-02-19 09:12:20
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-02-06 15:13:56
REJESTR WNIOSKÓW E - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-02-06 15:09:35
REJESTR WNIOSKÓW E Tomasz Zadróżny 2007-02-06 15:08:51
REJESTR WNIOSKÓW E - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2007-02-06 15:07:29
REJESTR WNIOSKÓW B Tomasz Zadróżny 2007-02-06 15:02:39
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-02-06 14:58:15
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-02-06 14:45:21
wolne stanowisko urzędnicze - referent ds wypłat w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2007-02-05 13:57:36
REJESTR WNIOSKÓW A Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:54:47
A – Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:42:02
B – Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:41:04
C - Projekty polityk, strategii, planów lub programów Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:40:34
D – Polityki, strategie, plany lub programy. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:39:36
E – Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:39:02
E – Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty o bezpieczeństwie, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:38:26
F - Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczpospolitej Polski która może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii. Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:36:18
G - Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska Tomasz Zadróżny 2007-02-05 09:30:09