Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-10-15 15:11:09
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-10-15 15:11:01
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-10-15 14:52:57
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 3 Maja w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-10-15 14:51:54
Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-10-15 12:21:07
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 195 zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul. Dworcowej Andrzej Sawicki 2010-10-15 12:20:13
Ogłoszenie o unieważnienie przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-10-15 12:19:55
Struktura Organizacyjna Urzędu Miejskiego w Nowogardzie i schemat nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi po zmianie zarządzeniem nr 231/09 Andrzej Sawicki 2010-10-14 13:58:22
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-10-13 14:24:28
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-10-13 14:23:29
Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr 92/12, położonej w obrębie nr 1 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-10-13 12:25:43
Krzywania Marek - 2010r Andrzej Sawicki 2010-10-13 11:55:53
Krzywania Marek - 2010r Andrzej Sawicki 2010-10-13 11:53:22
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki Rita Mazurczak 2010-10-12 12:33:02
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki Rita Mazurczak 2010-10-12 12:32:20
Uchwała Nr XLIII/363/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:47:19
Uchwała Nr XLIII/362/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:46:37
Uchwała Nr XLIII/361/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:42:50
Uchwała Nr XLIII/360/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:37:44
Uchwała Nr XLIII/359/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie użytku ekologicznego "Szuwary Nowogardzkie" Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:35:37
Uchwała Nr XLIII/358/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:34:56
Uchwała Nr XLIII/357/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Nowogardu Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:34:25
Uchwała Nr XLIII/356/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci i młodzieży w ramach programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w latach 2010 - 2013 Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:33:55
Uchwała Nr XLIII/355/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:33:01
Uchwała Nr XLIII/354/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:32:16
Uchwała Nr XLIII/353/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2011 - 2013 przeznaczonych na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie wraz z urządzeniami budowlanymi" Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:31:11
Uchwała Nr XLIII/353/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych w latach 2011 - 2013 przeznaczonych na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego pn.: "Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie wraz z urządzeniami budowlanymi" Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:30:35
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje XLIV sesję Rady Miejskiej w Nowogardzie. Początek obrad: 20 października 2010 roku (środa) o godzinie 12.00 Andrzej Sawicki 2010-10-11 10:00:21
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo-pomiarowych w dz. nr 179, 80, 255/1, 263 oraz 251 w miejscowości Czermnica, obręb Czermnica Andrzej Sawicki 2010-10-07 08:48:07
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złącza kablowo - pomiarowego w dz. nr 325/3 ora 371/2 w obrębie Kulice Andrzej Sawicki 2010-10-07 08:46:58
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złącza kablowo - pomiarowego w dz. nr 325/3 ora 371/2 w obrębie Kulice Andrzej Sawicki 2010-10-07 08:46:46
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Trzechlu gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2010-10-06 13:14:33
Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek nr 361 i 362/7 o łącznej pow.390 m2, położonych w obrębie nr 2 m.Nowogard przy ul.Wiejskiej 22a, Świerkowej. Tomasz Zadróżny 2010-10-04 13:11:39
Rokowania - sprzedaż nieruchomości w udziale 3/12 części, położonej w obrębie Orzechowo nr 13 gm.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-10-04 13:09:22
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 100/21 o pow. 2035 m2, niezabudowanej, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2010-10-04 13:05:03
Dotyczy wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrzyca Tomasz Zadróżny 2010-10-04 12:52:41
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-10-04 11:28:21
Budowa ścieżki rowerowej z Nowogardu do Olchowa Joanna Miklas 2010-10-04 11:27:52
Drugi przetarg ograniczony na budynek gospodarczy przy ul. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie cz.dz. 545/20 obr. nr 2 Tomasz Zadróżny 2010-10-03 19:17:31
Drugi przetarg ograniczony na budynek gospodarczy przy ul. Tadeusza Kościuszki w Nowogardzie cz.dz. 545/20 obr. nr 2 Tomasz Zadróżny 2010-10-03 19:16:57