Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wasiak Andrzej - 2010r Andrzej Sawicki 2010-10-01 13:30:46
Krystyna Wysoszyńska - 2010r Andrzej Sawicki 2010-10-01 13:30:31
Bielida Antoni - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-10-01 13:29:43
Augustynek Robert - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-10-01 13:29:40
Bielida Antoni - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-10-01 13:29:33
Augustynek Robert - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-10-01 13:29:03
Radni - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-10-01 13:28:31
Oświadczenia za 2010 r. - koniec V kadencji - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-10-01 13:26:51
Oświadczenia za 2010 r. - koniec V kadencji - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-10-01 13:26:10
Budowa zasilania energetycznego i oświetlenia zewnętrznego placu zabaw w Krasnołęce, działka nr 43/6 obręb Krasnołęka gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-30 14:18:02
Przebudowa drogi gminnej, działka nr 105/2 obręb nr 2, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Gen. Józefa Wybickiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-09-30 14:17:49
Przebudowy drogi gminnej, polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Karsku, działki nr 87, 114,116 obręb Karsk gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-30 14:17:34
Przebudowy drogi gminnej, polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Błotnym Młynie działki nr 168 i nr 198 obręb BŁotno gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-30 14:17:03
w okresie od 18 sierpnia 2010 roku do 29 września 2010 roku Tomasz Zadróżny 2010-09-30 11:18:18
Protokół Nr XLII/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku Tomasz Zadróżny 2010-09-30 11:13:18
Dzierżawa miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-09-29 15:14:20
Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej reflektory oświetlające zewnętrzne ściany kościoła w Karsku działka nr 153 obręb Karsk gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-29 11:47:35
Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w szkołach postawowych z terenu gminy Nowogard oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Promyk" w Nowogardzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. Andrzej Sawicki 2010-09-29 11:06:43
Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w szkołach postawowych z terenu gminy Nowogard oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Promyk" w Nowogardzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. Andrzej Sawicki 2010-09-29 10:55:26
Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w szkołach postawowych z terenu gminy Nowogard oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Promyk" w Nowogardzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. Andrzej Sawicki 2010-09-29 10:55:20
Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w szkołach postawowych z terenu gminy Nowogard oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Promyk" w Nowogardzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. Andrzej Sawicki 2010-09-28 15:19:44
Budowa placu zabaw w Trzechlu gmina Nowogard Joanna Miklas 2010-09-28 08:50:24
Informacja o wyniku przetargów na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych jako pomieszczenie gospodarcze nr 13 o pow. 59,00 m2 i pomieszczenie gospodarcze nr 14 o pow. 59.70 m2 położonych w obrębie Orzechowo (po byłej mleczarni) gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-27 15:14:53
Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej reflektory oświetlające zewnętrzne ściany kościoła w Karsku działka nr 153 obręb Karsk gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-27 15:12:12
Dzierżawa miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2010-09-27 12:24:27
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przyłączem wodociągowym i elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz na budowie budynku kontenerowego i rozbiórce istniejącej oczyszczalni w miejscowości Osowo, na terenie działek nr 3, 4, 5/3, 5/4, 6/2, 8, 9/18, 9/19 oraz 9/24 w obrębie Osowo. Tomasz Zadróżny 2010-09-27 12:22:11
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej składającej się z działek nr nr 45/1 i 45/2, położonej w obrębie Boguszyce gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-24 15:16:36
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 195 zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul. Dworcowej Andrzej Sawicki 2010-09-24 15:16:18
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej składającej się z działek nr nr 45/1 i 45/2, położonej w obrębie Boguszyce gm.Nowogard Andrzej Sawicki 2010-09-24 15:10:46
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 195 zabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul. Dworcowej Andrzej Sawicki 2010-09-24 15:09:41
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz rozbiórkę istniejącego budynku na terenie działek nr 3/42, 3/40, 3/36 i 3/19 w obrębie Konarzewo Andrzej Sawicki 2010-09-24 15:08:02
Dane teleadresowe Tomasz Zadróżny 2010-09-24 13:45:52
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz rozbiórkę istniejącego budynku na terenie działek nr 3/42, 3/40, 3/36 i 3/19 w obrębie Konarzewo. Tomasz Zadróżny 2010-09-24 12:56:28
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) - II postępowanie Rita Mazurczak 2010-09-24 12:16:10
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) - II postępowanie Rita Mazurczak 2010-09-24 12:15:40
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) - II postępowanie Rita Mazurczak 2010-09-24 12:15:27
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki Rita Mazurczak 2010-09-24 11:58:29
Dostawa sprzętu i oprogramowania dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki Rita Mazurczak 2010-09-24 11:57:58
Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów radnych Rady Miejskiej w Nowogardzie oraz Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2010-09-24 10:34:08
Wykaz - ul. 3 Maja 38 lokal mieszkalny nr 11 Andrzej Sawicki 2010-09-23 14:37:23