herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ewa Szukalska - 2004r Tomasz Zadróżny 2006-03-21 09:36:26
Ewa Wróbel - 2004r Tomasz Zadróżny 2006-03-21 09:35:48
Lidia Wiznerowicz-Gliwna - 2004r Tomasz Zadróżny 2006-03-21 09:34:28
Magdalena Zarębska-Kulesza - 2004r Tomasz Zadróżny 2006-03-21 09:19:30
Danuta Ziółkowska - 2004r Tomasz Zadróżny 2006-03-21 09:18:57
Tomasz Żelazowski - 2004r Tomasz Zadróżny 2006-03-21 09:18:02
Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2006-03-21 09:06:51
Urząd Miejski - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2006-03-21 08:54:43
Agnieszka Biegańska-Sawicka - Sekretarz Gminy - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2006-03-21 08:32:12
sprzedaż działki nr 21/13 obręb Osowo Tomasz Zadróżny 2006-03-16 11:45:36
wykaz gruntów do dzierżaw - ogródki m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2006-03-16 11:43:10
wykaz działki nr 786/1 obręb nr 2 ul. Promenada Tomasz Zadróżny 2006-03-16 11:38:28
wykaz działki nr 445 obręb nr 2 ul. M.Rataja Tomasz Zadróżny 2006-03-16 11:36:24
nr 262 - wymagania jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakrasie odbierania odpadów komunalnych. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2006-03-03 08:32:09
Budowa oświetlenia ulicznego na os. domków jednorodzinnych przy ul. Poniatowskiego i ul. Ogrodowej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2006-03-03 08:28:37
sprzedaż działki nr 540/5 obręb nr 5 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2006-03-03 08:26:46
sprzedaż działki nr 540/4 obręb nr 5 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2006-03-03 08:25:33
Dot. zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze na referenta w Wydziale EZKTiS w UM Nowogard. Tomasz Zadróżny 2006-02-23 09:15:16
sprzedaż nieruchomości obręb Błotno Tomasz Zadróżny 2006-02-17 15:20:51
sprzedaż działki nr 545/9 zabudowana, obręb nr 2 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2006-02-16 11:29:31
sprzedaż działki nr 160/15 obręb nr 6 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2006-02-16 11:25:56
sprzedaż działki nr 547/2 obręb nr 2 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2006-02-16 11:23:28
sprzedaż działki nr 284/17 obręb nr 5 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2006-02-16 11:10:26
sprzedaż działki nr 151/2 obręb Ostrzyca Tomasz Zadróżny 2006-02-09 10:51:30
Modernizacja nawierzchni boiska przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2006-02-09 10:49:09
sprzedaż działki nr 76/1 obręb nr 4 m.Nowogard Tomasz Zadróżny 2006-02-07 09:02:10
Budowa sieci deszczowej wraz z przył±czem do działki nr 411/11 obreb Mietno Tomasz Zadróżny 2006-02-07 08:56:17
nr 255/06 Regulamin cmentarza komunalnego w Nowogardzie - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2006-02-07 08:54:43
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej PLUS GSM w Grabinie Tomasz Zadróżny 2006-01-31 12:46:02
Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze na referenta w Wydziale EZKTiS w UM Nowogard. Tomasz Zadróżny 2006-01-20 08:09:34
Dot. zatrudnienia na stanowisko urzędnicze na Zastępcę Kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego w UM Nowogard. Tomasz Zadróżny 2006-01-19 15:23:24
wykaz działki nr 151/2 obręb Ostrzyca Tomasz Zadróżny 2006-01-18 07:53:43
konkurs ofert - Wzór oferty - OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ* REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Tomasz Zadróżny 2006-01-17 09:26:11
konkurs ofert - dotyczy realizacji zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tomasz Zadróżny 2006-01-17 09:19:57
konkurs ofert - dotyczy prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nowogard. Tomasz Zadróżny 2006-01-17 09:18:35
konkurs ofert - dotyczy prowadzenia działalności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Tomasz Zadróżny 2006-01-17 09:17:07
konkurs ofert - dotyczy prowadzenia działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Tomasz Zadróżny 2006-01-17 09:16:09
konkurs ofert - dotyczy organizacji zawodów motocrossowych p.n. "Mistrzostwa Polski w klasie 80 i 125 cm3" w dniu 2 lipca 2006 roku. Tomasz Zadróżny 2006-01-17 09:14:42
konkurs ofert - dotyczącego organizacji imprez z zakresu sportu i rekreacji na terenie wiejskim. Tomasz Zadróżny 2006-01-17 09:13:36
konkurs ofert - dotyczy organizacji imprez z zakresu sportu i rekreacji. Tomasz Zadróżny 2006-01-17 09:11:44