herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie 306/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 kwietnia 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-04-14 15:08:17
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-04-14 14:04:17
Informacja o wynikach naboru na wolne urzędnicze stanowisko kierownicze - kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-04-14 11:05:34
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - kierownik Zarządu Budynków Komunalnych w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2017-04-14 11:01:19
Wykaz nr 5 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy Andrzej Sawicki 2017-04-14 10:27:30
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-04-14 08:27:32
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pbrębu geodezyjnego Wojcieszyn w gminie Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-04-13 12:01:33
Arkadiusz Wiśniewski Tomasz Zadróżny 2017-04-13 08:17:14
Arkadiusz Wisniewski - 2015r Tomasz Zadróżny 2017-04-13 08:16:50
Wilczańska Marta - 2016 r. - dokument usunięty Tomasz Zadróżny 2017-04-13 08:15:35
Marta Wilczańska Tomasz Zadróżny 2017-04-13 08:11:57
Marta Wilczańska - 01.2017 Tomasz Zadróżny 2017-04-13 08:11:26
Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-12 15:44:30
Opracowanie zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:39:32
Opracowanie zminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Wojcieszyn w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:39:16
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pbrębu geodezyjnego Wojcieszyn w gminie Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:32:34
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pbrębu geodezyjnego Wojcieszyn w gminie Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:32:22
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Miętno w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:29:53
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Miętno w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:29:39
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:21:49
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:20:26
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:20:18
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:20:12
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:20:05
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:19:52
Przebudowa kanalizacji deszczowej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej w ramach lokalnego programu rewitalizacji miasta Nowogard- Separator S23 Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:19:43
Prace utrzymaniowe i porządkowe na cmentarzach wiejskich w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:18:11
Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Orzechowie Andrzej Sawicki 2017-04-11 15:11:54
Zabezpieczenie energetyczne imprez organizowanych przez gminę Nowogard w 2017r. Andrzej Sawicki 2017-04-11 13:42:42
Przebudowa oświetlenia przy ul. Osiedlowej 1,2,3 - projekt i wykonawstwo Andrzej Sawicki 2017-04-11 13:38:00
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Długołęce Rita Mazurczak 2017-04-11 12:25:56
Wymiana stolarki okiennej w świetlicy w Jarchlinie - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-04-11 11:17:19
Informcja o wyborze oferty Andrzej Sawicki 2017-04-11 10:06:38
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na kompleksowy zakup fantoma Andrzej Sawicki 2017-04-10 16:30:01
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWOGARD ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC I CHODNIKÓW Andrzej Sawicki 2017-04-10 16:28:39
Remont posadzki w budynku OSP w Orzechowie Rita Mazurczak 2017-04-10 14:52:04
Remont posadzki w budynku OSP w Orzechowie Rita Mazurczak 2017-04-10 13:48:08
Zarządzenie nr 307/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 klas pierwszych szkół podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest gmina Nowogard a także dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym. Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:10:31
Zarządzenie 306/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 kwietnia 2017 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:10:00
Zarządzenie 305/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 04.04.2017 r w sprawie powołania komisji, która przeprowadzi ustne negocjacje ustalające cenę dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na obsługę gastronomiczną podczas "Majówki 2017" Andrzej Sawicki 2017-04-10 09:08:57