herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodzszego referenta w Biurze Podatków i Opłat Wydziału FB Tomasz Zadróżny 2018-04-27 15:54:58
Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie Tomasz Zadróżny 2018-04-27 15:51:30
Burmistrz Nowogardu ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-04-27 15:50:48
Obwieszczenie GKMiOŚ.6220.5.2018.MB Tomasz Zadróżny 2018-04-27 12:00:21
IiR.7015.26.2018.PS Przebudowa pomieszczeń biblioteki miejskiej na potrzeby utworzenia Izby Pamięci i Tradycji Ziemi Nowogardzkiej Rita Mazurczak 2018-04-27 11:50:47
IiR.7015.25.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn.: "Remont budynku gospodarczego z zapleczem sanitarnym w Długołęce" Rita Mazurczak 2018-04-27 11:43:49
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Nowogard za rok 2013 Tomasz Zadróżny 2018-04-27 11:18:24
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Nowogard za rok 2017 Tomasz Zadróżny 2018-04-27 11:15:20
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Nowogard za rok 2016 Tomasz Zadróżny 2018-04-27 11:14:25
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Nowogard za rok 2016 Tomasz Zadróżny 2018-04-27 11:14:18
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi gminy Nowogard za rok 2016 Tomasz Zadróżny 2018-04-26 14:29:08
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie zatrudni NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ stażystę /mianowanego w okresie od dnia 07.05.2018r. na czas nieobecności w/w nauczyciela. Tomasz Zadróżny 2018-04-26 14:25:33
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzelewie zatrudni NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ stażystę /mianowanego w okresie od dnia 07.05.2018r. na czas nieobecności w/w nauczyciela. Tomasz Zadróżny 2018-04-26 14:25:00
IiR.7015.24.2018.RM Wymiana wykładzny podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie (II) Rita Mazurczak 2018-04-26 13:57:19
IiR.7015.22.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalno socjalnego Rita Mazurczak 2018-04-26 11:11:48
IiR.271.3.2018.AC Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-04-25 14:01:19
IiR.271.3.2018.AC Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-04-25 14:00:30
IiR.271.3.2018.AC Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-04-25 14:00:20
IiR.271.3.2018.AC Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-04-25 14:00:10
IiR.271.3.2018.AC Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-04-25 14:00:01
IiR.271.3.2018.AC Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-04-25 13:59:51
IiR.271.3.2018.AC Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-04-25 13:59:42
IiR.271.3.2018.AC Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-04-25 13:59:30
IiR.271.3.2018.AC Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego Etap I, II, III, V, VI, VII odcinek 1 i odcinek 3 Rita Mazurczak 2018-04-25 13:59:10
IiR.7015.21.2018.RM Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem Olchowskim - budowa pomostu (II postępowanie) Rita Mazurczak 2018-04-25 13:13:57
IiR.7015.24.2018.RM Wymiana wykładzny podłogowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie (II) Rita Mazurczak 2018-04-25 12:57:30
IiR.7015.10.2018.PS Przebudowa świetlicy w Wołowcu - wymiana pokrycia dachowego Rita Mazurczak 2018-04-25 12:11:53
GKMiOŚ.271.4.2018.AA Wykonanie dojazdu, oświetlenia i kanalizacji deszczowej przy garażach na ul. 15 Lutego (etap - oświetlenie) Andrzej Sawicki 2018-04-25 08:02:49
Zarządzenie nr 439/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 19.04.2018 w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2018-04-24 15:42:25
GKMiOŚ.7031.5-1.2018.AA. Projekt czasowej organizacji ruchu przy cmentarzu komunalnym w Nowogardzie w okresie święta zmarłych Andrzej Sawicki 2018-04-24 15:37:54
REMONT PODŁÓG W BUDYNKACH ZAPLECZA BOISK ORLIK 2012 PRZY ZSO W NOWOGARD Andrzej Sawicki 2018-04-24 15:36:36
IiR.7015.23.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa świetlicy w Wołowcu - wymiana pokrycia dachowego Rita Mazurczak 2018-04-24 13:52:57
IiR.7015.23.2018.PS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa świetlicy w Wołowcu - wymiana pokrycia dachowego Rita Mazurczak 2018-04-24 13:04:55
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 72/5 o pow. 0,0578 ha zabudowanej, położonej w obrębie Boguszyce gm. Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-04-23 21:41:30
IiR.7015.15.2018.RM Wymiana wykładziny podłogowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-04-23 13:13:58
IiR.7015.22.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalno socjalnego Rita Mazurczak 2018-04-23 07:42:39
Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch progów zwalniających wyspowych na Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-04-20 16:52:20
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie zwołuje LVIII sesję Rady Miejskiej w  Nowogardzie. Początek obrad: 25 kwietnia 2018 roku (środa) o godzinie 9.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Nowogardzie, Plac Wolności 1 Andrzej Sawicki 2018-04-20 16:50:35
IiR.7015.18.2018.RM Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Przebudowa dachu w Szkole Podstawowej w Strzelewie" Rita Mazurczak 2018-04-20 13:52:21
IiR.7015.22.2018.PS opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalno socjalnego Rita Mazurczak 2018-04-20 13:41:49