herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr I/17/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Mieszkaniowej Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:40:35
Uchwała Nr I/16/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:40:12
Uchwała Nr I/15/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Finansowo-Gospodarczej Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:39:56
Uchwała Nr I/14/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stałych komisji Rady Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:39:39
Uchwała Nr I / 21 / 19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowogard na lata 2019-2023. Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:38:48
Uchwała Nr I / 20 / 19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia. 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2019 rok Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:38:09
Uchwała Nr I/19/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Celowego Związku Gmin R-XXI Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:37:51
Uchwała Nr I/18/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Nowogard w Zgromadzeniu Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Zastępcy Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:37:38
Uchwała Nr I/17/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Mieszkaniowej Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:36:52
Uchwała Nr I/16/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:36:40
Uchwała Nr I/14/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stałych komisji Rady Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:36:29
Uchwała Nr I/15/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Finansowo-Gospodarczej Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:36:19
Uchwała Nr I/14/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stałych komisji Rady Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:36:07
Uchwała Nr I/13/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:33:13
Uchwała Nr I/12/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:32:51
Uchwała Nr I/11/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:32:31
Uchwała Nr I/10/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:32:16
Uchwała Nr I/8/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:32:02
Uchwała Nr I/9/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:31:48
Uchwała Nr I/8/19 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:31:24
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na Sekretarza gminy Nowogard do 5 lutego 2019r. Andrzej Sawicki 2019-02-11 14:28:26
Burmistrz Nowogardu Andrzej Sawicki 2019-02-11 12:03:59
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W NOWOGARDZIE Andrzej Sawicki 2019-02-11 07:35:23
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracownik do spraw rozwoju strefy ekonomicznej i działalności gospodarczej w Gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-08 09:02:57
GKMiOŚ.7031. 5.2019.AA "Budowa ściany urnowej - projekt" Andrzej Sawicki 2019-02-08 08:57:23
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż węgla opałowego dla Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2019-02-07 13:12:53
GKMiOŚ.7031. 4.2019.AA "Rozbudowa oświetlenia ulicy Górnej w Nowogardzie - projekt" Andrzej Sawicki 2019-02-07 08:38:25
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji Burmistrza Nowogardu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2018 z dnia 19 marca 2018 r. znak: ABPP.6733.1.2018, dotyczącej inwestycji polegającej na budowie obiektów liniowych w postaci rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 115/14, 62, 55, 56/1, 56/3, 56/13 w obrębie 1 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-02-06 15:48:21
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2019 z dnia 18.01.2019r. o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie części działki o nr geodezyjnym 35/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-02-06 15:47:39
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 1/2019 z dnia 18.01.2019r. o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY? wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie części działki o nr geodezyjnym 35/4 w obrębie Strzelewo, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2019-02-06 15:47:31
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika wydziału Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2019-02-05 15:07:35
IiR.7015.6.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie Rita Mazurczak 2019-02-05 14:55:22
IiR.7015.6.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2019-02-05 14:53:34
IiR.7015.6.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w Nowogardzie - dokument usunięty Rita Mazurczak 2019-02-05 14:46:08
IiR.7015.3.2019.PS Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę placu zabaw w miejscowości Żabówko Rita Mazurczak 2019-02-05 14:38:37
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko Referenta w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2019-02-05 13:31:58
Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Dzieci i Młodzieży Szkolnej Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2019-02-04 15:31:58
GKMiOŚ.271.1.2019.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-02-01 15:28:55
GKMiOŚ.271.1.2019.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-02-01 15:28:14
GKMiOŚ.271.1.2019.WSz Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard. Tomasz Zadróżny 2019-02-01 15:24:56