herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-10-03 14:58:17
Zarządzenie nr 505/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 2 października 2018 roku w sprawie powołania komisji Andrzej Sawicki 2018-10-03 13:03:21
Zarządzenie nr 504/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 3 października 2018 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-10-03 13:02:59
Zarządzenie nr 503/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-10-03 13:02:52
Zarządzenie nr 502/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2018-10-03 13:02:47
Zarządzenie nr 501/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 28 września 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Andrzej Sawicki 2018-10-03 13:02:41
Zarządzenie nr 500/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 27 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-10-03 13:02:35
Zarządzenie nr 499/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 26 września 2018 roku w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w Zarządzeniu nr 324/2017 z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowogardzie. Andrzej Sawicki 2018-10-03 13:02:25
wykaz nr 19 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 56/12 o pow. 657 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 1 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2018-10-03 12:59:28
wykaz nr 18 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 56/20 o pow. 1009 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 1 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2018-10-03 12:58:58
wykaz nr 17 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 40/1 o pow. 547 m2 w udziale 7/8 części, położona w obrębie nr 2 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2018-10-03 12:58:18
wykaz nr 16 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 33/26 o pow. 948 m2, niezabudowana, położona w obrębie nr 5 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2018-10-03 12:57:51
wykaz nr 15 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 56/19 o pow. 1595 m2 niezabudowana, położona w obrębie nr 1 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2018-10-03 12:57:17
wykaz nr 14 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży składającej się z działek nr 160/18, 165/2,166/1 o łącznej pow. 754 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 6 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2018-10-03 12:56:49
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2018-10-03 12:55:31
IiR.271.13.2018.RM Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - etap I (odcinek A-D) Rita Mazurczak 2018-10-02 15:39:08
IiR.271.13.2018.RM Przebudowa drogi przy ul. Ks. Racibora I w Nowogardzie - etap I (odcinek A-D) Rita Mazurczak 2018-10-02 15:39:04
Zakup oleju opałowego do SP Orzechowo Andrzej Sawicki 2018-10-02 15:37:53
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Gryfice Andrzej Sawicki 2018-10-02 15:36:30
IiR.271.10.2018.RM Rozbudowa ściezki wokółJeziora Nowogartdzkiego - Etap V odcinek od km 2+300,34 do 2+650,00 Rita Mazurczak 2018-10-02 08:50:14
IiR.271.10.2018.RM Rozbudowa ściezki wokółJeziora Nowogartdzkiego - Etap V odcinek od km 2+300,34 do 2+650,00 Rita Mazurczak 2018-10-02 08:50:11
IiR.271.10.2018.RM Rozbudowa ściezki wokółJeziora Nowogartdzkiego - Etap V odcinek od km 2+300,34 do 2+650,00 Rita Mazurczak 2018-10-02 08:33:50
IiR.271.10.2018.RM Rozbudowa ściezki wokółJeziora Nowogartdzkiego - Etap V odcinek od km 2+300,34 do 2+650,00 Rita Mazurczak 2018-10-02 08:33:33
Uchwała Nr LXVII/438/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na 2018 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:52:20
437 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:52:11
436 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:52:05
435 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:52:00
434 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:51:54
433 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:51:23
Uchwała Nr LXVII/432/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławnika Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:51:14
Uchwała Nr LXVII/431/2018 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:50:20
Uchwała Nr LXVII/430/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 19 września 2018 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/385/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ?NOWOGARD ? obręb nr 6? Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:49:49
429 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:49:17
Uchwała Nr LXVI/428/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie likwidacji przystanku komunikacyjnego na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:49:06
427 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:48:54
426 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:48:47
425 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:48:40
424 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:48:28
423 Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:48:18
Uchwała Nr LXIV/422/18 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie utworzenia na terenie gminy Nowogard odrębnych obwodów głosowania Tomasz Zadróżny 2018-10-01 16:48:04