herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska DOOŚ-DŚII.4200.8.2017.aj.3 Tomasz Zadróżny 2017-08-29 16:20:25
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przystanku kajakowego i elementami funkcjonalnie związanymi wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 73, 74, 1/4, 1/9 w obrębie Goleniów 8, gm. Goleniów Andrzej Sawicki 2017-08-29 10:57:05
Remont nawierzchniulicy Zielonej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-08-28 15:27:35
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-08-28 13:27:32
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-08-28 13:27:25
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-08-28 13:26:59
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-08-28 13:26:54
IiR.271.2.2017.RM_Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn -Miętno (II postępowanie) Rita Mazurczak 2017-08-28 13:25:19
Zarządzenie nr 353/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 sierpnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu statutu sołectwa Bieniczki * Zarządzenie nr 353A/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego * Zarządzenie nr 353B/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:57:16
Zarządzenie nr 352/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:57:02
Zarządzenie nr 351/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:56
Zarządzenie nr 350/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:49
Zarządzenie nr 349/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:44
Zarządzenie nr 348/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:35
Zarządzenie nr 347/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:28
Zarządzenie nr 346/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:21
Zarządzenie nr 345 Burmistrza Nowogardu z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2017 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:56:14
Informacja o wyniku przetargu ograniczonego na dzierżawę nieruchomości, działka nr 563,2 ob. 5 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2017-08-28 07:47:52
Remont pokrycia dachowego na budynku warsztatowym przy ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-25 15:34:21
Remont pokrycia dachowego na budynku warsztatowym przy ul. 700 Lecia 14 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-25 15:33:57
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-25 11:51:27
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-25 11:51:18
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-25 11:50:43
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-24 12:47:58
IiR.271.1.2017.RM_Budowa siec wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycyjnym Wojcieszyn - Miętno Rita Mazurczak 2017-08-24 12:47:47
IiR.7015.26.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-08-24 10:22:03
IiR.7015.26.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-08-24 10:01:51
IiR.7015.26.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pochylni do wodowania (slipu) wraz z pomostem dla łódek na Jeziorze Nowogardzkim - II postępowanie Rita Mazurczak 2017-08-24 09:50:07
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Andrzej Sawicki 2017-08-22 14:47:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Osina Andrzej Sawicki 2017-08-18 15:38:05
Zaproszenie do zlożenia oferty na zakup węgla dla SP w Długołęce Andrzej Sawicki 2017-08-18 11:51:47
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowogardzie zatrudni nauczyciela stażystę / mianowanego w okresie od dnia 01.09.2017r-31.08.2018r. Andrzej Sawicki 2017-08-18 07:46:06
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-17 15:11:18
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-17 15:10:18
Przebudowa dróg i chodników w ul. Żeromskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2017-08-17 15:10:08
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-08-17 14:58:49
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-08-17 14:58:37
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki odpadami na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-08-17 13:55:03
Zarządzenie nr 324/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 9 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Tomasz Zadróżny 2017-08-17 13:47:57
WPNS.6733.42.2017.KB Obwieszczenie Tomasz Zadróżny 2017-08-16 15:03:14