herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Marchewka Marcin - Skarbnik Gminy - Oświadczenia za 2016 r. Andrzej Sawicki 2017-05-23 12:07:29
Krugła Teresa - 2016 r. Andrzej Sawicki 2017-05-23 11:59:02
Krzysztof Kolibski - 2016 r. Andrzej Sawicki 2017-05-23 11:56:53
Agnieszka Biegańska - Sawicka - Sekretarz - Oświadczenie za 2011 r. Andrzej Sawicki 2017-05-23 11:51:44
Fiejdasz Tadeusz - Kierownik Wydziału GKMiOŚ - 2011r Andrzej Sawicki 2017-05-23 11:51:32
Fiejdasz Tadeusz - na dzień 22.12.2011 Andrzej Sawicki 2017-05-23 11:51:30
Fiejdasz Tadeusz - Kierownik Wydziału GKMiOŚ - 2016 r. Andrzej Sawicki 2017-05-23 11:51:21
Agnieszka Biegańska - Sawicka - Sekretarz - Oświadczenie za 2010 r. Andrzej Sawicki 2017-05-23 11:50:18
Agnieszka Biegańska - Sawicka - Sekretarz - Oświadczenie za 2016 r. - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-05-23 11:50:07
Agnieszka Biegańska - Sawicka - Sekretarz - Oświadczenie za 2016 r. Andrzej Sawicki 2017-05-23 11:49:58
Agnieszka Biegańska - Sawicka - Sekretarz - Oświadczenie za 2016 r. - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-05-23 11:49:00
Zarządzenie nr 316/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kwot z dotacji w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-05-23 10:51:49
Zarządzenie nr 317/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2017-05-23 10:49:47
Zarządzenie nr 316/2017 Burmistrza Nowogardu z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie udzielenia kwot z dotacji w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowogard na rok 2017 Andrzej Sawicki 2017-05-23 10:49:31
315 Andrzej Sawicki 2017-05-23 10:49:25
314 Andrzej Sawicki 2017-05-23 10:49:20
313 Andrzej Sawicki 2017-05-23 10:49:15
312 Andrzej Sawicki 2017-05-23 10:49:11
311 Andrzej Sawicki 2017-05-23 10:49:06
310 Andrzej Sawicki 2017-05-23 10:49:02
309 Andrzej Sawicki 2017-05-23 10:48:56
308 Andrzej Sawicki 2017-05-23 10:48:51
Wykonanie, zaprojektowanie i dostawa ścianki POP-UP wraz z dodatkowym kompletem paneli z inną grafiką dla Gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2017-05-23 08:20:44
Wyłonienie wykonawcy ścianki POP-UP - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-05-23 08:20:27
Wyłonienie wykonawcy ścianki POP-UP - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2017-05-23 08:14:53
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy świetlicy w miejscowości Boguszyce Rita Mazurczak 2017-05-23 07:37:08
Wykaz nr 8 nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy z dnia 19.05.2017 Andrzej Sawicki 2017-05-19 13:25:54
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę odcinka chodnika w ulicy Ogrodowej w Nowogardzie - III postępowanie Rita Mazurczak 2017-05-19 08:13:19
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w wydziale IiR. Tomasz Zadróżny 2017-05-17 15:57:55
Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w wydziale IiR. Tomasz Zadróżny 2017-05-17 15:57:37
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 165 o pow. 799 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul.Cmentarnej 11b Tomasz Zadróżny 2017-05-17 15:56:53
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 166 o pow. 739 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul.Cmentarnej 11a. Tomasz Zadróżny 2017-05-17 15:56:29
Zawiadomienie o wszczęściu postępowania administracyjnego - WGN.6820.2.2017.GT Tomasz Zadróżny 2017-05-17 15:55:43
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości o nr 268 obręb Wyszomierz Tomasz Zadróżny 2017-05-16 11:49:54
Dostawa kruszywa naturalnego łamanego o frakcji 0-31,5 mm na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2017-05-15 15:19:22
Obwieszczenie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. I Brygady Legionów i Zakładowej w Goleniowie (w tym, wraz z wykonaniem ciągów pieszo - rowerowych oraz zjazdów), budowie kanału technologicznego oraz przebudowie i budowie odcinków sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia ulicznego i wodociągowej, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, na terenie działek o nr geodezyjnych: 1/16, 87, 107, 104/33, 104/10, 79, 77/3, 102, 103, 58, 55/3, 56, 85/4, 85/3, 84, 65/1, 86/4, 115/5, 1/5, 1/3, 39 w obrębie Goleniów 9, gm. Goleniów. Tomasz Zadróżny 2017-05-15 15:16:41
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społęcznych dotyczących budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karsk. Tomasz Zadróżny 2017-05-15 15:15:50
Wymiana stlarki okiennej w Szole Podstawowej Nr 1 w Nowogardzie - sala gimnastyczna Rita Mazurczak 2017-05-15 12:10:07
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent w wydziale SSiO Tomasz Zadróżny 2017-05-12 21:12:59
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości o nr 268 obręb Wyszomierz Tomasz Zadróżny 2017-05-12 21:12:11