herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
IiR.271.9.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap V Rita Mazurczak 2018-08-20 14:55:42
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka o numerze ewidencyjnym 87/3 o pow. 37 m2 zabudowana budynkiem garażowym, położona w obrębie nr 3 m.Nowogard Andrzej Sawicki 2018-08-20 10:13:01
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 72, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2018-08-20 10:12:09
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow. 741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 71, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2018-08-20 10:11:15
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż materiałów budowlanych dla Szkoły Podstawowej w Błotnie Andrzej Sawicki 2018-08-20 09:41:52
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż artykułów blacharskich Andrzej Sawicki 2018-08-20 09:40:35
Zaproszenie do złożenia oferty na sprzedaż materiałów budowlanych Andrzej Sawicki 2018-08-20 09:39:42
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze zastępcy kierownika w wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Andrzej Sawicki 2018-08-20 08:21:34
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w wydziale Inwestycji i Remontów Andrzej Sawicki 2018-08-20 08:09:54
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie zatrudni pracownika na stanowisku - sprzątaczka w wymiarze 1/2 etatu. Andrzej Sawicki 2018-08-20 08:03:11
RLFkiS.271.98.2018.SP - wykonanie medali na V maraton MTB Andrzej Sawicki 2018-08-20 08:00:14
OFERTA PRACY NA STANOWISKO WOŹNEJ ODDZIAŁOWEJ W PRZEDSZKOLU NR 1 IM. NIEZAPOMINAJKA W NOWOGARDZIE UL. ŻEROMSKIEGO 14 Tomasz Zadróżny 2018-08-18 08:59:27
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-08-16 15:12:32
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-08-16 15:02:28
IiR.271.5.2018.RM Budowa budynku gospodarczego w Krasnołęce Rita Mazurczak 2018-08-16 15:02:21
IiR.7015.37.2018.PS Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów z funkcją grzania w budynku świetlicy wiejskiej w Osowie Rita Mazurczak 2018-08-16 14:41:44
IiR.271.9.2018.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap V Rita Mazurczak 2018-08-16 14:26:41
Oferta pracy dla nauczyciela wspomagającego - Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-16 13:20:56
Oferta pracy dla psychologa szkolnego - Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-16 13:20:24
Oferta pracy dla nauczyciela oddziału zerowego - Szkoła Podstawowa nr 3 w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-16 13:19:46
GKMiOŚ.271.8.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Tomasz Zadróżny 2018-08-16 12:33:58
GKMiOŚ.271.7.2018.AW Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiającej rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i sieć kanalizacji deszczowej Tomasz Zadróżny 2018-08-16 12:33:22
Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 12/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 76/2 i 83 w obrębie Wyszomierz, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-08-16 11:22:41
Obwieszczenie dotyczące wydanej decyzji nr 11/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej SN 15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek o nr geodezyjnych: 130, 133/2, 133/3, 139, 166, 355, 357/2 w obrębie Ostrzyca, gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-08-16 11:22:19
GKMiOŚ.271.2.2018.AW - Budowa sieci wodociągowej relacji Dąbrowa Nowogardzka - Kolonia Dąbrowa Nowogardzka - Bochlin - Ptaszkowo - Grabin Tomasz Zadróżny 2018-08-16 11:21:39
IiR.7015.49.2018.PS Budowa placu zabaw w Wierzbięcinie - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-08-16 09:22:24
IiR.7015.50.2018.PS remont schodów terenowych przy ul. Zielonej w Nowogardzie - II postępowanie Tomasz Zadróżny 2018-08-16 09:17:11
IiR.7015.50.2018.PS remont schodów terenowych przy ul. Zielonej w Nowogardzie - II postępowanie Rita Mazurczak 2018-08-16 09:06:39
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika na odncinku Warnkowo - Karsk w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 Tomasz Zadróżny 2018-08-14 20:13:32
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Zielonej polegającej na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej typu POLBURK na odcinku stanowiącym dojazd do przedszkola zgodnie z załacznikiem graficznym Tomasz Zadróżny 2018-08-14 20:12:18
Zarządzenie nr 472/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2018-08-14 12:26:34
Zarządzenie nr 471/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2018 i układu wykonawczego Tomasz Zadróżny 2018-08-14 12:26:23
Zarządzenie nr 470/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2018 Tomasz Zadróżny 2018-08-14 12:26:12
Zarządzenie nr 469/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Tomasz Zadróżny 2018-08-14 12:25:27
Zarządzenie nr 468/2018 Burmistrza Nowogardu z dnia Tomasz Zadróżny 2018-08-14 12:25:12
GKMiOS.7031.36-1-2018.AA Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-14 10:24:30
GKMiOS.7031.36-1-2018.AA Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-14 10:24:11
IiR.7015.27.2018.PS Budowa placu zabaw w Wierzbięcinie Rita Mazurczak 2018-08-14 10:23:14
Burmistrz Nowogardu zaprasza do składania ofert na stanowisko pomoc administracyjna w Wydziale Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-13 15:32:41
GKMiOS.7031.36-1-2018.AA Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-08-13 15:24:33