Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
GKMIOŚ.271.14.2020.AW - Przebudowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej, umożliwiająca rozdział sieci ogólnospławnej na sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w m. Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-19 13:40:23
IiR.7015.11.2021.AM_ Remont pomieszczeń budynku Ratusza- wymiana stolarki drzwiowej Andrzej Sawicki 2021-05-19 13:19:46
Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych Pomnika Kombatantów RP na Placu Wolności w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2021-05-18 16:15:13
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci sieci gazowej średniego ciśnienia dn63 PE 100 RC SDR 11 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w działkach o nr geodezyjnych 572/12 i 591 w obrębie 2 miasta Nowogard, gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2021-05-18 15:37:34
Wykonanie prac remontowo-konserwacyjnych Pomnika Kombatantów RP na Placu Wolności w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2021-05-18 12:02:56
GKMiOŚ.271.2.2021.AW Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2021-05-17 14:42:56
ABPP.271.1/5.2021 Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" Andrzej Sawicki 2021-05-17 14:41:39
Zapytanie ofertowe na remont boiska - zakup ogrodzenia. Tomasz Zadróżny 2021-05-17 13:21:35
Wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 326 pod plac zabaw w Sołectwie Olchowo Tomasz Zadróżny 2021-05-17 13:16:34
Zapytanie ofertowe na zagospodarowanie działki nr 326 pod plac zabaw Tomasz Zadróżny 2021-05-17 13:15:24
Zapytanie ofertowe na zakup ciągniga - kosiarki Tomasz Zadróżny 2021-05-17 13:09:07
SPECJALISTA ds BUDOWNICTWA wydziału Inwestycji i Remontów Tomasz Zadróżny 2021-05-17 12:58:02
GKMiOŚ.271.2.2021.AW Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wody na terenie gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2021-05-17 12:44:27
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Tomasz Zadróżny 2021-05-14 17:43:38
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Tomasz Zadróżny 2021-05-14 17:43:15
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Tomasz Zadróżny 2021-05-14 17:43:04
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Tomasz Zadróżny 2021-05-14 17:42:48
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Tomasz Zadróżny 2021-05-14 17:42:20
GKMiOŚ.271.2.1.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce - II przetarg Tomasz Zadróżny 2021-05-14 17:41:43
Zarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-05-14 15:11:52
Zarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2021 i układu wykonawczego Andrzej Sawicki 2021-05-14 15:11:03
Sprawozdania I kwartał 2021r. Andrzej Sawicki 2021-05-14 14:46:40
Sprawozdania I kwartał 2021r. Andrzej Sawicki 2021-05-14 14:46:31
Sprawozdania IV kwartał 2020r. Andrzej Sawicki 2021-05-14 14:45:25
Sprawozdania IV kwartał 2020r. Andrzej Sawicki 2021-05-14 14:44:56
Deklaracja dostępności Andrzej Sawicki 2021-05-13 13:51:42
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Andrzej Sawicki 2021-05-13 13:50:20
GKMiOŚ.271.4.2021.AW Wykonanie gier podwórkowych wraz z montażem na nawierzchni asfaltowej Andrzej Sawicki 2021-05-13 11:57:52
GKMiOŚ.271.2.2021.WSz Przebudowa drogi wraz z przepustem wodnym w miejscowości Boguszyce Andrzej Sawicki 2021-05-13 11:26:44
Kieronik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie. Tomasz Zadróżny 2021-05-12 15:55:09
Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 Tomasz Zadróżny 2021-05-12 15:44:11
Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 maja 2021 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie składania oświadczeń woli Tomasz Zadróżny 2021-05-12 15:43:36
Zarządzenie nr 43A/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabowie Tomasz Zadróżny 2021-05-12 15:42:33
Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 Tomasz Zadróżny 2021-05-12 15:42:09
Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 maja 2021 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie składania oświadczeń woli Tomasz Zadróżny 2021-05-12 15:42:07
Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Nowogardu z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2021 Tomasz Zadróżny 2021-05-12 10:55:53
GKMiOŚ.271.3.2021.AW ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NOWOGARD Andrzej Sawicki 2021-05-11 10:35:49
GKMiOŚ.271.1.2021.PK Wykonanie gier wraz z montażem z prefabrykowanej masy termoplastycznej na nawierzchni asfaltowej. Tomasz Zadróżny 2021-05-10 11:05:39
ABPP.271.1/5.2021 Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" Tomasz Zadróżny 2021-05-10 10:58:43
ABPP.271.1/5.2021 Zapytanie ofertowe na ,, Opracowanie zmiany części planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogard dla obrębu geodezyjnego Słajsino zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/275/05 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 września 2005r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 96 poz. 1961. ze zm.)" Tomasz Zadróżny 2021-05-10 10:57:27