herb BIP - Urząd Miejski w Nowogardzie

www.nowogard.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Biurze Rady Miejskiej wydziału Kancelarii Urzędu Miejskiego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2018-01-11 13:30:30
IiR.271.4.2017.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap VII (odcinek J-K km 0+700,00 do 0+400,00) Rita Mazurczak 2018-01-11 08:58:15
IiR.271.4.2017.RM Rozbudowa ścieżki wokół Jeziora Nowogardzkiego - Etap VII (odcinek J-K km 0+700,00 do 0+400,00) Rita Mazurczak 2018-01-11 08:58:05
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 90/6 o pow. 65 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 3 m.Nowogard. Tomasz Zadróżny 2018-01-10 15:18:14
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 62/5 o pow. 755 m2 niezabudowanej, położonej w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul. A.Mickiewicza, ul. Nadtorowej. Tomasz Zadróżny 2018-01-10 15:17:27
SSiO.2600.1.2018.EL Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw Tomasz Zadróżny 2018-01-10 08:24:37
GKMiOŚ.271.15.2017.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2017/2018 część nr 3, 4 i 5 Tomasz Zadróżny 2018-01-09 15:28:48
GKMiOŚ.271.2.2018.AA przetarg odśnieżanie Tomasz Zadróżny 2018-01-09 15:27:23
GKMiOŚ.271.2.2018.AA przetarg odśnieżanie Tomasz Zadróżny 2018-01-09 15:26:14
GKMiOŚ.271.1.2018.AA konserwacja oświetlenia Tomasz Zadróżny 2018-01-09 15:24:36
GKMiOŚ.271.1.2018.AA konserwacja oświetlenia Tomasz Zadróżny 2018-01-09 15:24:24
oferta konkursowa na trenera środowiskowego 2018 Tomasz Zadróżny 2018-01-09 15:22:04
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2018-01-09 08:38:04
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Andrzej Sawicki 2018-01-09 08:38:01
GKMiOŚ.271.15.2017.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2017/2018 część nr 3, 4 i 5 Andrzej Sawicki 2018-01-09 07:45:42
GKMiOŚ.271.15.2017.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2017/2018 część nr 3, 4 i 5 Andrzej Sawicki 2018-01-09 07:45:36
GKMiOŚ.271.15.2017.AA Zimowe utrzymanie dróg w gminie Nowogard nie objętych harmonogramem w sezonie zimowym 2017/2018 część nr 3, 4 i 5 Andrzej Sawicki 2018-01-09 07:45:29
Zakup i dostawy oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Wierzbięcinie Tomasz Zadróżny 2018-01-08 14:30:57
Roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-01-08 14:29:04
IiR.7015.48.2017.PS Zagospodarowanie terenów gminnych pod place rekreacyjno-zabawowe: zakup i montaż stołu do gry w tenisa stołowego na plaży miejskiej w Nowogardzie Rita Mazurczak 2018-01-05 10:59:16
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej Andrzej Sawicki 2018-01-04 15:41:12
SSiO.2600.5.2017.EL Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw Tomasz Zadróżny 2018-01-04 07:53:31
SSiO.2600.1.2018.EL Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw Tomasz Zadróżny 2018-01-04 07:52:26
SSiO.2600.1.2018.EL Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw Tomasz Zadróżny 2018-01-04 07:52:18
K.271.1.2017.ABS Skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu "Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe" oraz innych materiałów poligraficznych Andrzej Sawicki 2018-01-03 14:59:09
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-01-03 14:39:07
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-01-03 14:37:46
K.271.1.2017.ABS Skład, łamanie, opracowanie graficzne, druk i dostawę biuletynu "Nowogardzkie Wiadomości Samorządowe" oraz innych materiałów poligraficznych Tomasz Zadróżny 2018-01-03 11:29:24
SSiO.2600.5.2017.EL Zaproszenie do składania ofert na bezgotówkowy zakup paliw Tomasz Zadróżny 2018-01-03 11:28:01
Remont nawierzchni drogi i parkingu położonych na działkach nr 1, 16, 93 obręb 3 i nr 15 obręb 4 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-01-03 11:25:45
PiZP.240.94.2017.JF Zamówienie na artykuły gospodarcze dla ZBK Tomasz Zadróżny 2018-01-03 11:21:47
PiZP.240.96.2017.KB Zaproszenie do złożenia oferty - usługi asenizacyjne 2018 Tomasz Zadróżny 2018-01-03 11:20:48
PiZP.240.98.2017.KB Zaproszenie do złożenia oferty - bezgotówkowy zakup paliw płynnych Tomasz Zadróżny 2018-01-03 11:19:27
PiZP.240.95.2017.JF Zamówienie na materiały biurowe dla ZBK Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-01-03 11:17:46
PiZP.240.95.2017.JF Zamówienie na materiały biurowe dla ZBK Nowogard Tomasz Zadróżny 2018-01-03 11:17:03
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-01-03 10:33:02
Dowóz dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Nowogard, na podstawie biletów miesięcznych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu w okresie 2 stycznia 2018 do 22 czerwca 2018 roku oraz od 3 września do 21 grudnia 2018 roku Andrzej Sawicki 2018-01-03 10:06:00
Obwieszczenie starosty goleniowskiego Andrzej Sawicki 2017-12-29 14:38:56
IiR.7015.30.2017.PS Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznej na osiedlu Radosława w Nowogardzie Rita Mazurczak 2017-12-29 12:36:59
Obwieszczenie dot. wydania decyzji nr 23/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo ? pomiarowych, na terenie działki o nr geodezyjnym 203/9 w obrębie Kulice, gmina Nowogard. Tomasz Zadróżny 2017-12-29 12:05:06