Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-08-26 08:41:01
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-08-25 15:12:17
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-08-25 15:11:34
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-08-25 15:09:24
Przeprowadzenie zajęć z języka obcego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 5. Zajęcia z języka obcego) Rita Mazurczak 2010-08-25 15:04:37
Uchwała Nr XLII/352/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowogard do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:47:28
Uchwała Nr XLII/351/2010 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w spawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:46:47
Uchwała Nr XLII/350/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:46:03
Uchwała Nr XLII /349/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:45:12
Uchwała Nr XLII/348/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:43:58
Uchwała Nr XLII/347/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Anny w Długołęce przeznaczonej na wymianę pokrycia dachu kościoła - wymiana i zakup dachówki Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:43:15
Uchwała Nr XLII/346/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie Z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowogard, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:42:30
Uchwała Nr XLII/345/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:41:20
Uchwała Nr XLII/344/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:40:25
w okresie od 16 czerwca 2010 roku do 18 sierpnia 2010 roku Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:34:50
w okresie od 21 kwietnia 2010 roku do 16 czerwca 2010 roku Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:32:55
Protokół nr XLI/2010 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 czerwca 2010 roku Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:30:49
Protokół nr XL/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:29:59
Protokół nr XL/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:29:44
Protokół nr XLI/2010 sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 9 czerwca 2010 roku Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:14:24
Protokół nr XL/2010 z sesji Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 21 kwietnia 2010 roku Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:12:10
Uchwała Nr XLII/348/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:02:06
Uchwała Nr XLII/348/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-08-25 12:01:54
Informacja o wyniku drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 13 wraz z częściami przynależnymi w udziale 337/1000 części i prawie użytkowania wieczystego działki nr 5/1 i 6/1 o łącznej powierzchni 3096 m2, położonej w obrębie Osowo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-25 09:28:18
Wykaz - dz. nr 56/2 o pow. 850 m2, Nowogard obr. Nr 1 Andrzej Sawicki 2010-08-25 09:27:05
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla eksploatacji złoża kopalin pospolitych "Długołęka I" Andrzej Sawicki 2010-08-24 14:49:00
Przeprowadzenie zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów kl. III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 6. Edukacja matematyczno-przyrodnicza dla klas III) Rita Mazurczak 2010-08-24 14:31:22
Przeprowadzenie zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów kl. III w szkołach podstawowych na terenie Gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki (zadanie 6. Edukacja matematyczno-przyrodnicza dla klas III) Rita Mazurczak 2010-08-24 14:30:54
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - sekretarka szkoły w wymiarze 1 etat w Publiczne Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:48:42
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow.741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 61, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:40:50
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 145/2 o pow.741 m2 w udziale 1/36 pod budowę garażu nr 59, położonej w obrębie nr 6 m. Nowogard przy ul. Jana Pawła II Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:40:09
Wykaz - Olchowo 311/4 Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:39:10
Drugi przetarg nieograniczony na najem na lat dziesięć pomieszczenia gospodarczego nr 14 /po byłej mleczarni/ w obrębie Orzechowo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:37:26
Drugi przetarg nieograniczony na najem na lat dziesięć pomieszczenia gospodarczego nr 13 /po byłej mleczarni/ w obrębie Orzechowo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:36:49
Drugi przetarg nieograniczony na najem na lat dziesięć pomieszczenia gospodarczego nr 13 /po byłej mleczarni/ w obrębie Orzechowo gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:36:14
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złączy kablowo- pomiarowych w dz. nr 152 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w dz. nr 59 oraz 118 w obrębie 5 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:34:36
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia de 180 PE, na terenie działek nr 33/17, 33/3, 197, 198, 199, 209, 32 w obrębie 5 miasta Nowogard, celem zasilenia instalacji gazowych dla potrzeb zakładu produkcyjnego REM S.A. przy ul. 3- go Maja Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:18:58
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi na terenie działek nr 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170/1 oraz 732/1 w obrębie 2 miasta Nowogard w celu przyłączenia działek budowlanych przy ulicy T. Roosevelta i Armii Krajowej w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-08-24 12:18:08
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia de 125 PE, na działce nr 118 w obrębie 5 miasta Nowogard celem przyłączenia budynku mieszkalnego znajdującego się przy ul. Kochanowskiego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-08-24 11:22:48
Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na plac manewrowy do nauki jazdy składającej się z cz. działki nr 205/26 o pow. 0.21 ha z obrębu Nr 3 m. Nowogard z przetargu ograniczonego grunty pod uprawy ogrodnicze cz.dz nr 186/26 o pow. 115 m2 z obrębu nr 3 m. Nowogard i przetargu ograniczonego pomieszczenie gospodarcze położone na cz.dz. Nr 545/20 o pow. 18.50 m2 połozone w obrębie nr 2 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-08-24 11:16:25