Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie zmiany decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dot.budowy linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 251/25, 251/11, 251/33, 241, 251/21, 248/22, 246, 248/20, 248/18, 248/36 i 248/5, w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia istniejących garaży i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie zmiany trasy linii kablowej doziemnej ze złączami kablowo-pomiarowymi Andrzej Sawicki 2010-11-22 12:09:17
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie zmiany decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dot.budowy linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 251/25, 251/11, 251/33, 241, 251/21, 248/22, 246, 248/20, 248/18, 248/36 i 248/5, w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia istniejących garaży i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie zmiany trasy linii kablowej doziemnej ze złączami kablowo-pomiarowymi - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-11-22 12:07:08
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie zmiany decyzji lokalizacyjnej celu publicznego dot.budowy linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej w dz. nr 251/25, 251/11, 251/33, 241, 251/21, 248/22, 246, 248/20, 248/18, 248/36 i 248/5, w obrębie 3 miasta Nowogard celem zasilenia istniejących garaży i budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zakresie zmiany trasy linii kablowej doziemnej ze złączami kablowo-pomiarowymi - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2010-11-22 12:03:55
Dotyczy usunięcia dzikiego wysypiska śmieci wraz z usunięciem drzew i krzewów w wieku do 10 lat z drogi gminnej w miejscowości Strzelewo Andrzej Sawicki 2010-11-19 15:38:54
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - tj. młodszego referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-11-19 15:37:12
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-11-19 15:35:57
Rokowania - sprzedaż nieruchomości w udziale 3/12 części, położonej w obrębie Orzechowo nr 13 gm.Nowogard. Andrzej Sawicki 2010-11-19 15:33:32
Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości w udziale 3/12 części, położonej w obrębie Orzechowo nr 13 gm. Nowogard Andrzej Sawicki 2010-11-19 15:31:50
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki Rita Mazurczak 2010-11-19 14:58:48
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki Rita Mazurczak 2010-11-19 14:58:31
Wykaz - obręb 7 m. Nowogard dz. nr 40 Tomasz Zadróżny 2010-11-17 14:29:13
Wykaz - obręb 7 m. Nowogard dz. nr 40 Tomasz Zadróżny 2010-11-17 14:28:55
Wykaz - Czermnica 53, lokal mieszkalny nr 2 Tomasz Zadróżny 2010-11-17 14:28:46
Wykaz - obręb 7 m. Nowogard dz. nr 40 Tomasz Zadróżny 2010-11-17 14:28:13
Obwieszczenie w sprawie zakonczenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą: przyłączem wodociągowym i elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz na budowie budynku kontenerowego i rozbiórce istniejącej oczyszczalni w miejscowości Osowo, na terenie działek nr 3, 4, 5/3, 5/4, 6/2, 8, 9/18, 9/19 oraz 9/24 w obrębie Osowo. Tomasz Zadróżny 2010-11-16 08:38:57
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. przyłączem wodociągowym, elektroenergetycznym, rurociągami i studzienkami kanalizacyjnymi oraz rozbiórkę istniejącego budynku na terenie działek nr 3/42, 3/40, 3/36 i 3/19 w obrębie Konarzewo. Tomasz Zadróżny 2010-11-16 08:38:06
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV doziemnej, w dz. nr 229, 202 oraz 181 w obrębie 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-11-15 14:53:22
Dotyczy przebudowy ulicy Dąbrowszczaków - etap II - droga do posesji i obiektów handlowych Andrzej Sawicki 2010-11-15 10:25:35
Dotyczy przebudowy ulicy Dąbrowszczaków - etap II - droga do posesji i obiektów handlowych Andrzej Sawicki 2010-11-15 10:25:26
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-12 12:11:36
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-12 12:11:29
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-12 12:10:38
Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w szkołach postawowych z terenu gminy Nowogard oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Promyk" w Nowogardzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. Andrzej Sawicki 2010-11-12 08:57:29
Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w szkołach postawowych z terenu gminy Nowogard oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Promyk" w Nowogardzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r. Andrzej Sawicki 2010-11-12 08:56:37
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2010-11-10 14:33:32
Uchwała Nr XLV/380/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-11-10 10:20:31
Uchwała Nr XLV/380/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-11-10 10:20:23
Uchwała Nr XLV/380/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-11-10 10:19:57
Uchwała Nr XLV/380/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-11-10 10:18:50
Uchwała Nr XLV/380/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-11-10 10:18:24
Uchwała Nr XLV/380/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2010-11-10 10:07:03
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-09 15:16:16
Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie Rita Mazurczak 2010-11-09 15:15:45
Uchwała Nr XLV/386/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWOGARD - obręb nr 7" Andrzej Sawicki 2010-11-09 14:53:26
Uchwała Nr XLV/386/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWOGARD - obręb nr 7" Andrzej Sawicki 2010-11-09 14:53:17
Uchwała Nr XLV/385/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWOGARD - obręb nr 6" Andrzej Sawicki 2010-11-09 14:53:02
Uchwała Nr XLV/385/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "NOWOGARD - obręb nr 6" Andrzej Sawicki 2010-11-09 14:52:39
Uchwała Nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MIĘTNO" Andrzej Sawicki 2010-11-09 14:52:12
Uchwała Nr XLV/384/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MIĘTNO" Andrzej Sawicki 2010-11-09 14:52:00
Uchwała Nr XLV/383/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "WARNKOWO" Andrzej Sawicki 2010-11-09 14:51:40