Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Tomasz Zadróżny 2011-02-01 14:56:19
Tomasz Zadróżny 2011-02-01 14:55:38
Zarządzenie nr 14/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Nowogardu Andrzej Sawicki 2011-02-01 14:46:38
Zarządzenie nr 13/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie systemu wykonywania czynnoćci kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych Andrzej Sawicki 2011-02-01 14:36:24
Zarządzenie nr 12/2011 Burmistrza Nowogardu z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły honorowego wyróżnienia "Laur Cisowy" Andrzej Sawicki 2011-02-01 14:36:10
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Nowogardzkiego domu Kultury Andrzej Sawicki 2011-01-31 11:19:13
Zarządzenie nr 8/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2010 Tomasz Zadróżny 2011-01-31 10:35:00
Zarządzenie nr 9/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2010 i układu wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2011-01-31 10:33:43
Ogłoszenia na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Andrzej Sawicki 2011-01-31 10:25:26
- dokument usunięty Andrzej Sawicki 2011-01-31 10:25:05
- dokument usunięty Andrzej Sawicki 2011-01-31 10:21:40
Zarządzenie nr 10/2010 Burmistrza Nowogardu z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2010 i układ wykonawczego. Tomasz Zadróżny 2011-01-31 10:13:58
Wykaz - działka nr 553/14, obręb nr 2 m. Nowogard Andrzej Sawicki 2011-01-28 15:08:52
Burmistrz Nowogardu ogłasza nabór na stanowisko sekretarki w wydziale Kancelarii w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2011-01-28 09:01:51
Wykaz - działki nr 11/12 i 11/13, położone w obrębie nr 5 m.Nowogard przy ul. Pocztowej Andrzej Sawicki 2011-01-28 08:54:34
Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego Andrzej Sawicki 2011-01-26 14:50:24
Wykaz - budynek mieszkalny Dąbrowa N-dzka 34a - sprzedaż bezprzetargowa Andrzej Sawicki 2011-01-26 08:56:46
Wykaz - Bochlin 2 - budynek mieszkalny- sprzedaż bezprzetargowa Andrzej Sawicki 2011-01-26 08:55:52
Ogłoszenia na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Andrzej Sawicki 2011-01-25 08:42:42
Ogłoszenia na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Andrzej Sawicki 2011-01-25 08:42:16
Ogłoszenie dotyczące wyłonienia wykonawcy pełniącego obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Przebudowa odcinka ulicy Radosława w Nowogardzie w km 0+000-0+515 - etap I. Andrzej Sawicki 2011-01-25 08:40:53
Ogłoszenia na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Andrzej Sawicki 2011-01-25 08:39:39
Ogłoszenia na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego Andrzej Sawicki 2011-01-20 14:52:04
Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2010 r. dot. prawidłowości i terminowości wykorzystania dotacji celowych w okresie 2009-2010 r. na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego Andrzej Sawicki 2011-01-19 08:28:35
Wykaz - lokal mieszjkalny nr 1, N-d ul. Warszawska 11- sprzedaż bezprzetargowa Tomasz Zadróżny 2011-01-18 10:03:03
Wykaz - lokal mieszkalny 25, N-d ul. Armii Krajowej 50 - sprzedaż bezprzetargowana Tomasz Zadróżny 2011-01-18 10:02:41
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Stolarskiej i Blacharskiej w Nowogardzie, na terenie działek nr 238, 138, 239, 233, 231 w obrębie 3 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2011-01-18 10:01:53
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,80 m w Nowogardzie na terenie działek nr 102/6, 100/24, 103, 111, 145/7, 150/3, 151, 153, 155, 143, 168 oraz 125 w obrębie 6 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2011-01-18 10:01:04
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia loklaizacji inwestycj icelu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,8÷ 1,0 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Bohaterów Warszawy na terenie działek nr 459, 87 oraz 561 w obrębie 5 miasta Nowogard i na dz. nr 95, 69,116 oraz 102/6 w obrębie 6 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2011-01-18 10:00:29
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,3 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Ludwika Waryńskiego i Kazimierza Wielkiego w Nowogardzie na terenie dz. nr 55, 63, 77, 120/3, 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2011-01-18 09:59:31
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,4 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych, kanalizacji sanitarnej o średnicy 0,2 m w ul. Plac Szarych Szeregów, Blacharskiej oraz Kardynała Wyszyńskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 120/5, 122/4, 124, 126/2, 131 w obrębie 3 miasta Nowogard oraz na dz. nr 807/1, 807/2, 738 w obrębie 2 miasta Nowogard. Tomasz Zadróżny 2011-01-18 09:58:54
Obwieszczenie w sprawie zakończenia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej o średnicy 0,2÷ 0,3 m wraz z podczyszczalnią wód opadowych w ul. Kilińskiego w Nowogardzie na terenie działek nr 28, 120/5, 122/2, 122/3, 122/4 w obrębie 3 miasta Nowogard Tomasz Zadróżny 2011-01-18 09:58:14
Przebudowa odcinka ulicy Radosława w Nowogardzie w km 0+000 - 0+515 - etap I Andrzej Sawicki 2011-01-18 09:52:01
Protokół z przeprowadzonych konsultacji do projektu ,,Programu współpracy Gnimy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok'' Andrzej Sawicki 2011-01-17 12:25:28
Protokół z przeprowadzonych konsultacji do projektu ,,Programu współpracy Gnimy Nowogard z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok'' Andrzej Sawicki 2011-01-17 12:24:06
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w dz. nr 425, 424, 415, 413/1, 412 oraz 405/4 w obrębie 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2011-01-17 11:51:04
Ogłoszenie dotyczące pełnienia obowiązków inspektora nadzoru Andrzej Sawicki 2011-01-17 11:44:12
Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Słajsino Tomasz Zadróżny 2011-01-17 10:45:55
Uchwała Nr III/16/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.)lub radami działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Tomasz Zadróżny 2011-01-17 10:44:49
Uchwała Nr III/15/10 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wyznaczenia delegata gminy do Związku Miast Polskich Tomasz Zadróżny 2011-01-17 10:44:01