Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXIV/283/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelewie Andrzej Sawicki 2009-11-04 09:42:26
Uchwała Nr XXIV/282/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w spawie nabycia nieruchomości Andrzej Sawicki 2009-11-04 09:41:49
Uchwała Nr XXXIV/281/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Nowogard Andrzej Sawicki 2009-11-04 09:41:08
Uchwała Nr XXXIV/280/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu. Tomasz Zadróżny 2009-11-04 09:04:13
Uchwała Nr XXXIV/279/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Tomasz Zadróżny 2009-11-04 09:03:45
Uchwała Nr XXXIV/278/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Publiczne nr 3 w Nowogardzie oraz udzielenia pełnomocnictw. Tomasz Zadróżny 2009-11-04 09:03:10
Uchwała Nr XXXIV/277/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 4 w Nowogardzie oraz udzielenia pełnomocnictw. Tomasz Zadróżny 2009-11-04 09:02:16
Uchwała Nr XXXIV/276/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia ? budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług Tomasz Zadróżny 2009-11-04 09:01:32
Uchwała Nr XXXIV/275/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie podatku rolnego Tomasz Zadróżny 2009-11-04 08:57:05
Uchwała Nr XXXIV/275/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie podatku rolnego Tomasz Zadróżny 2009-11-04 08:55:36
Uchwała Nr XXXIV/274/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie podatku leśnego Tomasz Zadróżny 2009-11-04 08:55:05
Uchwała Nr XXXIV/273/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 Tomasz Zadróżny 2009-11-04 08:54:43
Uchwała Nr XXXIV/272/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 Tomasz Zadróżny 2009-11-04 08:54:08
Uchwała Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2009 Tomasz Zadróżny 2009-11-04 08:49:30
Dostawę i zakup sprzętu dydaktycznego, laptopów, projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych, mebli szkolnych oraz pozostałych elementów wyposażenia pracowni dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2009-11-03 15:19:18
Dostawę i zakup sprzętu dydaktycznego, laptopów, projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych, mebli szkolnych oraz pozostałych elementów wyposażenia pracowni dydaktycznych dla potrzeb Zespołu Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie Tomasz Zadróżny 2009-11-03 14:43:19
Modrnizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie - roboty dodatkowe Rita Mazurczak 2009-11-03 09:06:08
Modrnizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowogardzie - roboty dodatkowe Rita Mazurczak 2009-11-03 09:05:19
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko - gminy Nowogard - obręb Żabówko Andrzej Sawicki 2009-10-30 08:20:50
Wykaz - działka nr 595 - ul.Okulickiego Tomasz Zadróżny 2009-10-29 14:47:39
Wykaz - działka nr 595 - ul.Okulickiego Tomasz Zadróżny 2009-10-29 14:47:12
Dzierżawa - cz.dz. Nr 40 położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Leśnej z przeznaczeniem na budowę garażu murowanego Nr 3 o pow. 20 m2. Tomasz Zadróżny 2009-10-29 13:41:47
Dzierżawa - cz.dz. Nr 40 położonej w obrębie nr 2 m. Nowogard przy ul. Leśnej z przeznaczeniem na budowę garażu murowanego Nr 3 o pow. 20 m2. Tomasz Zadróżny 2009-10-29 13:39:55
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projektu prognozy oddziaływania na środowisko, dla gminy Nowogard - obręb Żabówko Andrzej Sawicki 2009-10-28 11:13:46
Uchwała Nr XXXIII/270/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2009-10-28 11:10:51
Uchwała Nr XXXIII/269/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard ? obręb Żabówko, działka nr 27/1, 27/2, 27/4 Andrzej Sawicki 2009-10-28 11:10:15
Uchwała Nr XXXIII/268/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogard Andrzej Sawicki 2009-10-28 11:09:36
Uchwała Nr XXXIII/267/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaliczenia drogi na terenie wsi Karsk gmina Nowogard do kategorii dróg gminnych wraz z ustaleniem jej przebiegu Andrzej Sawicki 2009-10-28 11:08:38
Uchwała Nr XXXIII/266/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne Andrzej Sawicki 2009-10-28 11:07:11
Uchwała Nr XXXIII/265/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne Andrzej Sawicki 2009-10-28 11:06:18
Uchwała Nr XXXIII/264/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 23 września 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2009-10-28 11:05:27
Uchwała Nr XXXIII/263/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia Andrzej Sawicki 2009-10-28 11:04:35
Uchwała Nr XXXIII/262/09 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia Andrzej Sawicki 2009-10-28 11:03:51
Wykaz - działka nr 103/7 - obręb nr 1 m.Nowogard, ul.T.Kościuszki Tomasz Zadróżny 2009-10-28 08:52:42
Wykaz - działka nr 103/7 - obręb nr 1 m.Nowogard, ul.T.Kościuszki Tomasz Zadróżny 2009-10-28 08:50:20
Sprzedaż - ul.K.J.Poniatowkiego - działka nr 150/2 Tomasz Zadróżny 2009-10-28 08:40:15
Sprzedaż - ul.K.J.Poniatowkiego - działka nr 150/2 Tomasz Zadróżny 2009-10-28 08:39:06
Sprzedaż - ul.K.J.Poniatowkiego - działka nr 150/2 Tomasz Zadróżny 2009-10-28 08:38:32
Sprzedaż - działka nr 4, obręb Krasnołęka gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2009-10-28 08:37:49
Sprzedaż - działka nr 4, obręb Krasnołęka gm. Nowogard Tomasz Zadróżny 2009-10-28 08:36:21