Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym UM w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2009-10-02 11:56:05
Przetarg nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego (garaż) przy ul. 3 - Maja 8A w Nowogardzie o powierzchni użytkowej 21,50m2 - na okres 10 lat. Andrzej Sawicki 2009-10-02 11:54:56
Wydział Rozwoju Lokalnego, Funduszy, Kultury i Sportu (RLFKiS) Andrzej Sawicki 2009-10-02 09:08:58
Wykaz - Sikorki Andrzej Sawicki 2009-10-01 15:29:00
Przebudowa drogi na działce nr 146/1 w miejscowości Szczytniki Gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2009-10-01 15:15:51
Przebudowa drogi na działce nr 146/1 w miejscowości Szczytniki Gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2009-10-01 15:15:03
Przebudowa drogi na działce nr 146/1 w miejscowości Szczytniki Gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2009-10-01 15:14:51
Przebudowa drogi na działce nr 146/1 w miejscowości Szczytniki Gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2009-10-01 15:14:33
Przebudowa drogi na działce nr 146/1 w miejscowości Szczytniki Gmina Nowogard Andrzej Sawicki 2009-10-01 15:13:46
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Biurze Podatków i Opłat w wydziale finansowo-Budżetowym UM w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2009-10-01 09:43:18
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Biurze Podatków i Opłat w wydziale finansowo-Budżetowym UM w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2009-10-01 09:43:02
Obieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania odnośnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, boisk "ORLIK" i hurtowni przy Bohaterów Warszawy w Nowogardzie, z chodnikiem, drogą wewnętrzną i przyłączami do kanalizacji sanitarnej, na działkach o numerach geodezyjnych 102/6, 114, 115 i 116 w obrębie 6 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2009-09-30 15:16:17
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektrycznej 15kV i 0,4 kV w m. Sieciechowo gm. Nowogard w działkach nr 281, 282, 300/1, 310/2, 310/3, 310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 310/8, 310/20 w obrębie Kulice oraz w działce 320 w obrębie Długołęka. Andrzej Sawicki 2009-09-30 09:53:09
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektrycznej 15kV i 0,4kV w Nowogardzie, na działkach o numerach 80/1, 91/1, 91/4, 92/13, 93, 102/1, 102/4 i 106 w obrębie Nowogard 1 oraz na działkach nr 733, 804 i 807/3 w obrębie Nowogard 2 celem uzbrojenia działek o numerach 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 91/2, 91/3, 102/2 i 102/3 w obrębie Nowogard 1 Andrzej Sawicki 2009-09-30 09:52:39
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej od istniejącej stacji transformatorowej w działce nr 424 do istniejącego słupa w działce nr 320 w miejscowości Sieciechowo gm. Nowogard, w działkach nr 320, 424 i 425 w obrębie Długołęka. Andrzej Sawicki 2009-09-30 09:08:41
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 13/CP/2009 Burmistrza Nowogardu z dnia 11.05.2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych stanowiących przedłużenie ulic Racibora i Jana Pawła II w miejscowości Nowogard na terenie działek nr 100/13,100/15,100/16,100/17,100/18,100/19,100/20,100/22,100/23, 101/4,101/5 i 103 w obrębie 6 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2009-09-30 09:07:43
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 13/CP/2009 Burmistrza Nowogardu z dnia 11.05.2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych stanowiących przedłużenie ulic Racibora i Jana Pawła II w miejscowości Nowogard na terenie działek nr 100/13,100/15,100/16,100/17,100/18,100/19,100/20,100/22,100/23, 101/4,101/5 i 103 w obrębie 6 miasta Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2009-09-30 09:07:26
Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego NR 13/CP/2009 Burmistrza Nowogardu z dnia 11.05.2009 r. dla inwestycji polegającej na budowie dróg wewnętrznych stanowiących przedłużenie ulic Racibora i Jana Pawła II w miejscowości Nowogard na terenie działek nr 100/13,100/15,100/16,100/17,100/18,100/19,100/20,100/22,100/23, 101/4,101/5 i 103 w obrębie 6 miasta Nowogard - dokument usunięty Andrzej Sawicki 2009-09-30 09:07:15
Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora do spraw planowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego Andrzej Sawicki 2009-09-30 09:05:14
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi Jana Pawła II w Nowogardzie wraz z kanalizacją deszczową na terenie działki nr 132/3 obr. nr 6 m. Nowogard Tomasz Zadróżny 2009-09-29 08:23:17
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2009-09-28 11:46:25
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO HURTOWNI PRZY UL. BOH WARSZAWY W NOWOGARDZIE. Andrzej Sawicki 2009-09-25 15:29:33
Dotyczy postępowania przetargowego na "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Boh Warszawy i Ks. J. Poniatowskiego na rondo w Nowogardzie" Tomasz Zadróżny 2009-09-25 15:28:45
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO HURTOWNI PRZY UL. BOH WARSZAWY W NOWOGARDZIE. Andrzej Sawicki 2009-09-25 15:26:06
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO HURTOWNI PRZY UL. BOH WARSZAWY W NOWOGARDZIE. Andrzej Sawicki 2009-09-25 15:25:41
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO HURTOWNI PRZY UL. BOH WARSZAWY W NOWOGARDZIE. Andrzej Sawicki 2009-09-25 15:25:22
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO HURTOWNI PRZY UL. BOH WARSZAWY W NOWOGARDZIE. Andrzej Sawicki 2009-09-25 15:23:23
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOJAZDOWEJ DO HURTOWNI PRZY UL. BOH WARSZAWY W NOWOGARDZIE. Tomasz Zadróżny 2009-09-25 15:21:53
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia PE100 SDR17,6 Dz=90 mm, L=50 m wraz z przyłączem do działki 140/3 zlokalizowanych w ulicy Ks. J. Poniatowskiego w Nowogardzie, w działkach o numerach geodezyjnych 140/3 i 140/4 w obrębie 6 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2009-09-25 09:35:19
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE100 SDR17,6 Dz=90 mm, L=150 m zlokalizowanego w ulicy Generała Sikorskiego w Nowogardzie, na działkach o numerach geodezyjnych 591 i 733 w obrębie 2 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2009-09-25 09:34:48
Obwieszczenie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci elektrycznej 15kV i 0,4 kV wraz z stacją transformatorową celem zasilenia gospodarstwa rolnego w m. Nowe Wyszomierki gm. Nowogard, w działkach nr 5, 16, 18/1, 29 i 33, w obrębie Nowe Wyszomierki. Andrzej Sawicki 2009-09-25 09:24:02
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej doziemnej nn 0,4 kV i złączy kablowo-pomiarowych w Nowogardzie, w działkach nr 60/1 i 61/1 w obrębie Nowogard 1. Andrzej Sawicki 2009-09-25 09:22:38
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie ściany urnowej na terenie cmentarza komunalnego w Nowogardzie, na działce o numerze geodezyjnym 177 w obrębie 5 miasta Nowogard. Andrzej Sawicki 2009-09-25 09:21:37
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV, węzła kablowego i złączy kablowo-pomiarowych w działkach o numerze 157/3 i 158/1 w obrębie 4 miasta Nowogard oraz w działkach nr 300/1 i 315/13 w obrębie Kulice. Andrzej Sawicki 2009-09-25 09:20:24
Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia de90PE dla potrzeb Dworca PKP i pawilonu handlowego przy ul. Rzeszowskiego w Nowogardzie, na działce o numerze geodezyjnym 93 w obrębie Nowogard 3 oraz na działkach o numerach 199 i 200/2 w obrębie 5 miasta Nowogard Andrzej Sawicki 2009-09-25 09:19:21
wnioski do budżetu gminy na 2010 rok Tomasz Zadróżny 2009-09-21 15:11:46
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę miejsc do sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2009-09-21 15:01:16
234/09 z dnia 15 września 2009 roku w sprawie sprzedaży kwiatów i zniczy w pobliżu cmentarza komunalnego w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2009-09-21 14:58:45
Dotyczy postępowania przetargowego na "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Boh Warszawy i Ks. J. Poniatowskiego na rondo w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2009-09-21 14:50:54
Dotyczy postępowania przetargowego na "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Boh Warszawy i Ks. J. Poniatowskiego na rondo w Nowogardzie" Andrzej Sawicki 2009-09-21 14:47:36