Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Nowogardzie

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostosowanie Przedszkola Nr 1 w Nowogardzie do wymogów techniczno-budowlanych w zakresie p.poż budynku - II Rita Mazurczak 2008-07-10 09:46:38
Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej, położonej w obrębie nr 5 m. Nowogard przy ul. Łąkowej. Tomasz Zadróżny 2008-07-08 13:53:53
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji i Rolnictwa (GNGiR) Tomasz Zadróżny 2008-07-08 11:20:18
Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-07-07 08:54:41
Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-07-07 08:52:49
Uchwała Nr XX/163/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Nowogard na lata 2008 - 2010 Andrzej Sawicki 2008-07-03 12:30:51
Uchwała Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2008-07-03 12:13:55
Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji Andrzej Sawicki 2008-07-03 12:11:44
Uchwała Nr XX/170/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin R-XXI Andrzej Sawicki 2008-07-03 12:08:06
Uchwała Nr XX/169/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2008-07-03 12:04:50
Uchwała Nr XX/168/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie nabycia działek Andrzej Sawicki 2008-07-03 12:02:48
Uchwała Nr XX/168/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie nabycia działek Andrzej Sawicki 2008-07-03 12:01:52
Uchwała Nr XX/167/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Andrzej Sawicki 2008-07-03 12:00:05
Uchwała Nr XX/166/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia cen biletów w komunikacji miejskiej na terenie miasta Nowogard oraz ulg w przejazdach środkami tej komunikacji Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:53:06
Uchwała Nr XX/165/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:49:57
Uchwała Nr XX/163/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Nowogard na lata 2008 - 2010 Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:47:34
Uchwała Nr XX/164/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:47:05
Uchwała Nr XX/164/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji salonu gier na automatach Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:46:34
Uchwała Nr XX/163/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Nowogard na lata 2008 - 2010 Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:43:35
Uchwała Nr XX/163/2008 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Nowogard na lata 2008 - 2010 Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:43:00
Uchwała Nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2008 Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:37:55
Uchwała Nr XX/162/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu gminy Nowogard na rok 2008 Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:36:51
Uchwała Nr XX/161/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogard na rok 2008 Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:35:17
Uchwała Nr XX/160/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały. Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:25:12
Uchwała Nr XX/160/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały. Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:24:47
Uchwała Nr XX/160/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały. Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:23:35
Uchwała Nr XIV/95/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2008 rok. Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:18:20
Uchwała Nr XIV/95/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2008 rok. Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:17:17
Uchwała Nr XIV/95/2007 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowogard na 2008 rok. Andrzej Sawicki 2008-07-03 11:15:48
Uchwała nr XIX/159/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego w 2008r. Andrzej Sawicki 2008-07-03 10:35:58
Uchwała nr XIX/159/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego w 2008r. Andrzej Sawicki 2008-07-03 10:32:42
Uchwała nr XIX/159/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego w 2008r. Andrzej Sawicki 2008-07-03 10:31:34
Uchwała nr XIX/159/08 Rady Miejskiej w Nowogardzie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w zakresie ubiegania się o dofinansowanie z tytułu projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego w 2008r. Andrzej Sawicki 2008-07-03 10:29:49
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-07-02 15:19:08
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta w wydziale Finansowo-Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie Andrzej Sawicki 2008-07-02 15:15:59
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Lestkowo gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2008-07-02 15:10:18
Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Lestkowo gm. Nowogard. Andrzej Sawicki 2008-07-02 15:09:11
Dzierżawa gruntu pod budowę garażu murowanego na okres 10 lat położonego na cz. dz. nr 205/24 o pow. 18 m2 położonego przy ul. Kowalskiej w obrębie nr 3 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2008-06-27 15:17:50
Dzierżawa gruntu pod budowę garażu murowanego na okres 10 lat położonego na cz. dz. nr 205/24 o pow. 18 m2 położonego przy ul. Kowalskiej w obrębie nr 3 m. Nowogard. Andrzej Sawicki 2008-06-27 15:17:23
Dzierżawa na 10 lat dz. nr 72 o pow. 1852 m2 przy ul. Nadtorowej z obrębu Nr 4 m. Nowogard z przeznaczeniem na cele składowe. Andrzej Sawicki 2008-06-27 15:16:14